AnasayfaIV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Teması:
Düzenleme Tarihi: 7-9 Ekim 2009
Düzenleyen: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ve M.E.B. Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü
Yapıldığı İl: İstanbul

 Coğrafya Eğitimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Alaattin Kızılçaoğlu, Yrd. Doç. Dr., Hakan Önal, Ceylan Çakır, Araş. Gör. Coğrafya Bölümü ve Coğrafya Öğretmenliği Ana Bilim Dallarının Web Sayfalarının İncelenmesi
İsmail Buldan, Yrd. Doç. Dr., Abdulkadir Uzunöz, Dr. Orta Öğretim Dokuzuncu Sınıf Coğrafya Dersinde Çoklu Zekâ Destekli Öğretimin Öğrenci Tutumu ve Kalıcılığa Etkisi
Çiğdem Ünal Bilişsel Kuramların Coğrafya Eğitimi ve Öğretiminde Uygulanabilirliliği
Yavuz Akbaş, Dr., Mustafa Cin, Doç. Dr., Ünsal Pekdemir, Doç. Dr. Coğrafya Öğretmenlerinin İklim Konusundaki Kavram Yanılgılarıyla İlgili Görüşleri
Yılmaz Geçit, Yrd. Doç. Dr. 2000 Yılından İtibaren Coğrafya Eğitimindeki Temel Yönelimler
Yılmaz Geçit, Yrd. Doç. Dr. Ortaöğretim Öğrenci Görüşleri Doğrultusunda 2005 Yılı Coğrafya Öğretim Programı ve Yapılandırmacı Kuram İlişkisi
Mehmet Deniz, Kenan Arıbaş, Ahmet Duman Coğrafya Öğretim Mekânı
Ali Ekber Gülersoy, Dr. Köy Enstitüleri Öğretim Programlarının Coğrafya Dersi Açısından Değerlendirilmesi ve Günümüze Yansımaları
Mustafa Cin, Doç. Dr., Temel Topal, Neşet Bayram Coğrafya Lisans Programları Üzerine Bir Çalışma: Giresun Üniversitesi Örneği
Abdurrahman Dinç, Dr., Ali Meydan, Yrd. Doç. Dr. Coğrafya Eğitiminde Arazi Uygulamalarının Önemi
Abdurrahman Dinç, Dr., Ali Meydan, Yrd. Doç. Dr. Coğrafya Öğretiminde Proje Geliştirme Çalışmalarının Önemi
Özlem Ulu Kalın, Öznur Çapuk, Yrd. Doç. Dr., Yavuz Topkaya Sınıf Coğrafya Ders Kitabının Okunabilirliğinin Ölçülmesi ve Hedef Yaş Kitlesine Uygunluğu
Eyüp Artvinli, Yrd. Doç. Dr., Hilmi Demirkaya, Yrd. Doç. Dr., Mete Alım, Yrd. Doç. Dr. Coğrafya Öğretmenlerinin Öğretme Stillerinin Bazi Değişkenlere Göre Incelenmesi
 Eğitim Bilimleri
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Faruk Genç, Ercan Akyiğit, Prof. Dr. Okul Yönetiminde Karşılaşılan Güçlükler (Beşiktaş-Sarıyer Örneklemi)
Seda Yılmaz, Refik Balay Harran Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Örgütsel Metafor Algıları
Tuncay Canbulat, Araş. Gör. Sınıf Öğretmenlerinin Derslerinin Öğrenme-Öğretme Sürecinde Güncel Haber Kaynaklarını Kullanma Durumlarına Yönelik Bir Araştırma
Türkan Argon, Yrd. Doç. Dr., Cemil Keskin İlköğretim Okul Yöneticilerinin Öğretim Liderliği Rolleri İle Örgütsel Değişim Becerileri
Mesut Çapa, Prof. Dr. Eğitim Fakültelerinin Yeniden Yapılandırma Çalışmalarına Kısa Bir Bakış: Fatih Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü Örneği
Yemliha Coşkun, Yrd. Doç. Dr. İlköğretim Öğretmenlerinin Örgütsel Stres Kaynakları Üzerine Bir Çalışma
Ahmet Cezmi Savaş, Habib Özgan, Yrd. Doç. Dr. Gaziantep’te İlköğretim Okul Müdürlerinin Mükemmelliyetçilikleri İle Demografik Değişkenleri Arasındaki İlişki
Gürbüz Ocak, Yrd. Doç. Dr., Aylin Yazıcıoğlu Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamalarıyla İlgili Yansıtıcı Görüşleri (Nitel Bir Analiz)
Hasan Çoşkun, Doç. Dr. Öğretmen Yetiştirme Programlarında Yer Alan Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Çerçevesinde İlköğretim Okullarında Bir Dil Etüt Merkezi Kurma Projesi Denemesi
Betül Balkar, Sevilay Şahin İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Okul Gelişim Planı ve Okul Politikası Oluşturulmasına İlişkin Görüşleri
Tarık Totan, Araş. Gör., Tayfun Doğan, Araş. Gör., Fatma Sapmaz, Araş. Gör. Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Kaygının Olumsuz Değerlendirilme Korkusu ve İyimserlikle İlişkisi
Halil Aşıcı, Sevda Aslan, Dr. Ergenlerde Okul Zorbalığının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Erbil Ergen, Zerrin Çetindağ, Nurcan Şener Eğitimde Kayıt Dışılığın Ekonomiye Etkileri
Sevim Can Eğitime Cinsiyet Eşit(Siz)Liği Penceresinden Bakmak
Murat Balay, Soner Polat, Yrd. Doç. Dr. İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin E-Okul Programının Uygulanması Sürecinde Yaşadığı Sorunlar
Sibel Kılıç, Dr. Türkiye’nin Sanatsal Vizyon Eksikliğinde, İlk/Orta Eğitim Kurumlarında Geleneksel Sanat Eğitim Anlayışının Rolü ve Alternatif Çözüm Önerileri
Ömer Balıbey, Mehmet Özcan, Hülya Yalçınkaya Öğretmen Yeterlikleri
Fatma Sapmaz, Araş. Gör., Tarık Totan, Araş. Gör., Tayfun Doğan, Araş. Gör. Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Kaygı ve Stresle Başa Çıkma Tutumlarının Değerlendirilmesi
Habib Özgan, Yrd. Doç. Dr., Celal Yiğit, Zeynep Aydın Resmi ve Özel İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerilerinin Karşılaştırılması
Habib Özgan, Yrd. Doç. Dr., Fatih Bozbayındır Stajyer Öğretmenlerin Okulda Sosyalleşme Sürecinde Kıdemli Öğretmenlerden Beklentileri
Ömer Akar, Nimet Akben Yeni Ortaöğretime Geçiş Sistemi İle Oks Arası Farklar (Ankara İli Örneği)
Feyza Doyran, Dr. Yibo Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının “Meslek Ahlakı” İle İlgili Algıları
Yılmaz Tonbul, Yrd. Doç. Dr. Ilköğretim Öğretmenlerinin Yönelik ‘Performans Değerlendirme Modeline’ İlişkin Öğretmen, Yönetici ve Denetici Görüşleri
Habib Özgan, Yrd. Doç. Dr., Zeynep Aydın İlköğretim 6. ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Okul Kavramına İlişkin Algıları
Erhan Alabay, Araş. Gör. Okul Öncesi Dönemde Oyunun Önemi ve Ailelerin Oyun Hakkındaki Görüşleri
Ahmet Özcan, Soner Polat, Yrd. Doç. Dr. Meb Ödül Yönergesindeki Ölçütlere İlişkin Ögretmen ve Yönetici Görüşleri
Işıkhan Uğurel, Araş. Gör., Esra Bukova-Güzel, Semiha Kula, Araş. Gör. Matematik Öğretmen Adaylarının Bilimsel Araştırmanın Doğası ve Uygulanışına Yönelik Yaklaşımlarının Analizi
Ergül Demir Mobbıng Olgusuna İlişkin Öğretmen Algıları
Serhat Arslan, Araş. Gör., Gönül Bildik, Ahmet Eskicumali, Yrd. Doç. Dr. Alternatif Öğrenme Yöntemi Olan Kavram Haritalarının Oluşturulması ve Uygulanması İle İlgili Öğretmen Adaylarının Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi
 Felsefe Eğitimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Mehmet Parmaksız Çocukça Felsefe Yapmak: Phi-Man Felsefe Oyunu
Mustafa Sarp, Araş. Gör., Gülşen Yaylı Bir Felsefe Eğitimi Nasıl Olmamalı?
Nimet Küçük, Dr. Düşünme Eğitimi Dersi ve Çocuklarla Felsefe
Sibel Kadıoğlu Orta Öğretim Felsefe Dersi Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi
İdil Kefeli, Utku Kara Felsefe Öğretiminde Model Önerisi: Ayşe Teyze’nin Çantası
Mehmet Ali Dombaycı, Dr. Felsefe Öğretimi ve Düşünme Becerileri İlişkisi
 Sosyal Bilgiler
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Besime Arzu Güngör Akıncı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Görsel Okuma Becerilerinin Önemi
Adem Öcal, Yrd. Doç. Dr. İlköğretim Öğrencilerinin Kendilerini Konumlandırma Becerileri
Nurhayat Çelebi, Yrd. Doç. Dr. Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türk ve Alman Üniversitelerindeki Öğrencilerin Türkler ve Türkiye Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Hakan Akdağ, Araş. Gör. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının 2005 Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Bazı Kavramları Anlama Düzeyi
Hamza Akengin, Yrd. Doç. Dr., Mustafa Demirsoy 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine İlişkin Görüşleri
Hakan Akdağ, Selahattin Kaymakçı Sosyal Bilgiler Laboratuarlarının (Sınıflarının) Sosyal Bilgiler Öğretiminde Etkililiği Üzerine Bir Çalışma
Mehmet Karakuş, Yrd. Doç. Dr., M. Hakan Hatuk Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Ölçme ve Değerlendirme Boyutunda Karşılaşılan Sorunların Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi
Nalan Balcı, Cemil Öztürk, Prof. Dr. İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Değer Eğitiminin Etkililiği
Özlem Bektaş Öztaşkın, Yrd. Doç. Dr. Sosyal Bilgiler Öğretiminde Teknometodoloji
Fatih Demirel, Özlem Ulu Kalın Eski ve Yeni Program Dahilinde Hazırlanan İlköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Tarih Ünitelerinde Geçen Terimlerlerin Öğrencilr Tarafından Algılanma Düzeyleri
Refiye Özen, H. İbrahim Sağlam, Yrd. Doç. Dr. İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Öğretiminde Zamanı Algılama Becerilerinin Araştırılması
Hamza Akengin, Yrd. Doç. Dr., Canan Tunç Şahin, Berna Kaya Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Genel Coğrafya Konuları ve Bunların Öğretimi İle İlgili Öz-Yeterlik Algıları
Gökçe Kılıçoğlu, Araş. Gör., Ebru Gençtürk, Araş. Gör., Kadir Karatekin İlköğretim Sosyal Bilgiler 6.Sınıf Öğrencilerinin Harita ve Ölçek Kavramlarını Anlama Düzeyleri
Mustafa Şahin, Yrd. Doç. Dr., Bahadır Yıldız Sosyal Bilgiler Öğretim Programları ve Ders Kitapları: Tarihsel Gelişim
Mustafa Şahin, Yrd. Doç. Dr., Derya Göğebakan Yıldız, Ruşen Duman Türkiye’deki Sosyal Bilgiler Eğitimi Tezleri Üzerine Bir Değerlendirme
Nazlı Gökçe, Yrd. Doç. Dr., Tuba Çengelci, Araş. Gör., Tuğba Selanik Ay Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Alan Gezilerini Gerçekleştirme Becerilerine İlişkin Görüşleri
Adem Ateş Çoklu Zekâ Kuramına Göre Düzenlenen İlköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi “Osmanlı Kültür Ve Uygarlığı” Ünitesi İçin Hazırlanan Eğitim Durumunun Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi
Azmi Şenses İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarındaki Soruların Kapsam-Geçerlik ve Bloom Taksonomisine Göre Analizi
Bülent Aksoy, Yrd. Doç. Dr., Ömer Faruk Sönmez, Zihni Merey, Araş. Gör. Sosyal Bilgiler Eğitimi Alanında Yapılan Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin Değerlendirilmesi
Fazilet Karakuş Sosyal Bilgiler Öğretiminde Otantik Değerlendirme Yöntemi Olarak Kâğıt Kalem Testleri
Zafer Kuş, Araş. Gör., Murat Civan Sosyal Bilgiler Branş Öğretmeninin 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersine Girmesinin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi
Aykut Akın, Yüksel Güçlü, Yrd. Doç. Dr. Algılanan Anne-Baba Tutumlarının Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersi’ndeki Akademik Başarıları Üzerine Etkisi (Bursa İli Örneği)
İsmail Hakkı Demircioğlu, Doç. Dr., Celal Mutluer Türkiye’de Demokrasi Eğitimi Alanında Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi
İsmail Hakkı Demircioğlu, Doç. Dr., Hilal Ermiş, Araş. Gör. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Barış Eğitimi Hakkındaki Görüşleri
Z. Nurdan Baysal, Senem Seda Şahenk Türkiye’de Hayat Bilgisi İle Fransa’da Ortak Yaşam ve Dünya’nın Keşfi Dersleri’nin Program, İçerik ve Ders Kitaplarının Karşılaştırılması
Tülay Mıratkan Camkıran, Zafer İbrahimoğlu İlköğretim Birinci Kademe Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarındaki Örnek Olayların Yeterliliği/ Yetersizliliği ve Uygulamada Karşışılaşılan Güçlükler Üzerine Öğretmen Görüşleri
Oğuz Doğan, Mahinur Coşkun, Yrd. Doç. Dr. İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Siyasal Bilimlerle İlgili Bazı Kavramlar Hakkındaki Bilgilerinin Kavramların İçerik Öğeleri Açısından Değerlendirilmesi
Zafer İbrahimoğlu Sosyal Bilgiler Eğitimi Alanında Yazılan Makaleler Üzerine Nitel Bir Değerlendirme
Barış Kaya, Yrd. Doç. Dr. Taba’nın Tümevarımsal Zihinsel Süreç Modelinin Sosyal Bilgiler Dersi Açısından İncelenmesi
Cengiz Dönmez, Mesut Yazıcıoğlu Sosyal Bilgiler Derslerinde Tarihi Mekânların Kullanımının Öğrenci Görüşleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi
Sevgi Coşkun Keskin, Yrd. Doç. Dr., Hasan Küçük İlköğretim 4. Sınıf Öğrencilerinin Kültür Kavramına Dair Görüşlerinin Ortaya Konulması: Nitel Bir Araştırma
Mehmet Gültekin, Doç. Dr., Handan Deveci, Yrd. Doç. Dr., Ömür Gürdoğan Bayır, Araş. Gör. Çocuktan Çocuğa Öğretim Yaklaşımı İle Değerler Eğitimi
Z. Nurdan Baysal, Yrd. Doç. Dr., Kader Arkan, M. Sibel Bağcı İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Problem Çözme ve Karar Verme Becerilerini Kazandırmadaki Etkililik Düzeyine İlişkin Öğretmen Adayı Görüşleri
Z. Nurdan Baysal, Yrd. Doç. Dr., Osman Samancı İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencileri İle Değerler Üzerine Bir Çalışma
Ramazan Çeken Fen ve Coğrafya Eğitimine Öğretim Programı Boyutunda Disiplinler Arası Bakış
Aytaç Göğüş Zihinsel Modelleri Değerlendirme Teknolojilerinin Sosyal Bilimler Eğitiminde Uygulanması
Ali Yılmaz, Yrd. Doç. Dr., Berna Kaya, Araş. Gör., Kerem Çolak, Araş. Gör. Panorama 1453 Tarih Müzesi’nin Eğitimsel Değeri ve Müze Hakkındaki Öğrenci Görüşleri
Türker Sezer, Araş. Gör., E.Özlem Yiğit, Araş. Gör. İlköğretim 1. Sınıf Öğrencilerinin Okul Öncesi Eğitimi Alıp Almamalarına Göre Sosyal Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması
Hüseyin Canerik İlköğretim Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının İçerik, Dil ve Anlatım Yönünden Değerlendirilmesi
Gökhan Aydemir, Mustafa Top Orta Öğretim Öğrencilerinin Zorunlu Askerlik Görevi Hakkındaki Düşüncelerinin Vatandaşlık Görevi Açısından Analizi
Gül Tuncel, Özge Ayva 5.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretiiminde Yansıtıcı Günlüklerin Kullanımı
Cemil Öztürk, Prof. Dr., Gül Tuncel Sosyal Bilgiler Öğretimi Program Geliştirme Sürecinde Hizmet İçi Eğitim Seminerlerinin Değerlendirmesi
Hıdır Karaduman, Araş. Gör., Döndü Özdemir Özden, Araş. Gör. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Ödevlerinde Dijital Aşırmacılık
Kadir Ulusoy, Yrd. Doç. Dr., Tuğba Yanpar Yelken, Doç. Dr., Lütfi Üredi, Yrd. Doç. Dr. Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Tarih Konularını İşlerken Hypertext Kullanımı İle İlgili Görüşleri
Çiğdem Kan Amerika’da Vatandaşlık Eğitimi
Çiğdem Kan Demokratik Sınıf Ortamının, Öğrenci Başarı ve Katılımına Etkisi Konusunda Bir İnceleme
Hamza Akengin, Yrd. Doç. Dr., Zafer İbrahimoğlu Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarına Göre Sosyal Bilgiler Nedir?
Arzu M. Nurdoğan, Dr. Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri’nde Vatandaş İmgesi
Mustafa Demirsoy, Ali Yılmaz, Yrd. Doç. Dr. Üniversite Öğrencilerinin Tarih Algıları (Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Öğrencileri Örneği)
Samettin Başol, Dr., Fatma Ünal, Dr. Cumhuriyetten Günümüze Sosyal Bilgiler Dersi Müfredatlarında Türk Kültürü Konuları
Hacı Duran, Prof. Dr., Kadir Ulusoy, Yrd. Doç. Dr. Sosyal Bilgiler Program ve Ders Kitaplarındaki Hoşgörü Kavramı İle Türk Kültüründe ve Çağdaş Söylemde Ele Alınan Hoşgörü Kavramının Karşılaştırılması
 Sosyoloji Eğitimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Nebiye Konuk Eğitim Sistemi İçerisinde Liselerde Sosyoloji Derslerinin Etkinliği
Köksal Banoğlu, Yasemin Baş Ortaöğretim 11. ve 12. Sınıf Öğrencilerinin Sosyoloji Dersine İlişkin Algılarının İncelenmesi
Beyhan Zabun 1924’ten Bugüne Sosyoloji Dersi Öğretim Programlarının Amaç ve İçeriklerinin Toplumsal Değişmeye Paralel Olarak Değişimi
Ali Ünsal Liselerdeki Sosyoloji Eğitimi
 Tarih Eğitimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Erhan Metin, Araş. Gör. Lise T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Derslerinde Ermeni Meselesinin Öğretimi
Ali Yılmaz, Yrd. Doç. Dr., Ahmed Emin Osmanoğlu, Araş. Gör. Mısır Ders Kitaplarında Türkler
Funda Koca, Ahmet Şimşek, Yrd. Doç. Dr. Ortaöğretim Öğrencilerinin Tarih Derslerinde Yaptıkları Projelerde Ortaya Çıkan Sorunlar: Proje Ürünleri Üzerinden Bir Okuma
İbrahim Hakkı Öztürk, Yrd. Doç. Dr. Ortaöğretim Tarih Ders Kitaplarında Özgünlük Sorunu
İsmail Hakkı Demircioğlu, Doç. Dr. Tarih Derslerinin Tarihsel Araştırma Becerileri Açısından İncelenmesi
Mehmet Suat Bal Tarih Öğretiminde Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri, Osmanlı Tarihi Konusundaki Kavram Yanılgısı Örnekleri
Sevim Hacıoğlu Bulgaristan Tarih Ders Kitaplarında Türkler
Murat Keçe, Erkan Dinç İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinde Tarih Okur-Yazarlığı
İbrahim Hakkı ÖZTÜRK, Yrd. Doç. Dr., Arif Gürel, Çağdaş Ünal Tarih Öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanılması Konusunda Bilimsel Çalışmalar ve Yaklaşımlar
Mustafa Safran, Prof. Dr., Ahmet Şimşek, Yrd. Doç. Dr. Farklı Sosyo-Ekonomik Çevrelerin İlköğretim Okullarında Okuyan Öğrencilerin Tarih, Tarih Öğretimi ve Tarihsel Zaman Kavramına İlişkin Görüşleri
Yücel Kabapınar, Doç. Dr. Öğretmen Adaylarının Tarihsel Kronoloji Becerilerinin Saptanmasına Yönelik Bir Çalışma
Gülşen Tural Tarih Öğretiminde Aktif Öğrenme Uygulamalarından Elde Edilen Öğrenci Ürünlerinin Sunulduğu Bir Etkinlik: Tarih Şenliği
Cemil Öztürk, Prof. Dr., Yücel Kabapınar, Doç. Dr., Nihal Doğan İlköğretim 8. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersinin Öğretiminde Tarihsel Kanıt Kullanımının Etkililiği: Genel Sonuçlar
Rahmi Çiçek, Yrd. Doç. Dr. Tarih Öğretiminde Tartışmalı Konular ve Öğretimi
Yaşar Kop, Dr., Cemil Öztürk, Prof. Dr. Ermenistan ve Bazı Dünya Devletlerinde Zorunlu/Seçmeli Olarak Okutulan İlköğretim ve Orta Öğretim Tarih Ders Kitaplarının 1915 Olaylarına Bakışı
Muammer Demirel, Prof. Dr., İbrahim Turan, Yrd. Doç. Dr. Yeni Lise Tarih Programlarının Diğer Ülkelerde Uygulanan Tarih Programları İle Karşılaştırılması
 Türk Dili Edebiyatı ve Türkçe Eğitimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Abdullah Harmancı Yeni Türk Edebiyatı’nda Öğretmen Konulu Öyküler ve Bu Öykülerdeki Öğretmen Algısı
Fındık Çalışkan Resim Çözümleme Yoluyla Okuma Yazma Öğretimi
Sema Başar, Seçil Coşkun, İbrahim Gültekin Türkçe Ders Kitaplarında Temel Becerilerin Kazandırılmasında Karikatür Kullanmanın Önemi
Serdar Arhan, Seçil Coşkun, İbrahim Gültekin Yeni Türkçe Öğretim Programına Göre Yazılmış İlköğretim Türkçe Ders Kitaplarının Günlük Hayatla İlişkilendirme Yönünden İncelenmesi
Hüseyin Taş Bilim ve Sanat Merkezlerinde Türkçe Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme Etkinlikleri
Ali Kafkasyalı, Doç. Dr. Liselerimizde Türk Dünyası Edebiyatı Öğretimi
Asuman Güneş Lise Ders Kitaplarında Köroğlu Destanı’nın İşlenişi
Emrah Barış Has Türk Edebiyatı İle Dil ve Anlatım Dersinde “Web Tabanlı İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Başarıya Etkisi”
Zehra Topal İlköğretim Beşinci Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Farklı Edebi Türlere Ait Olan Metin Örneklerinin Metindilbilimsel Açıdan İncelenmesi
Dilek İnneci Çocuk Edebiyatında Yeni Eğilimler ve Etkileri
Tazegül Demir Türkçe Öğretiminde Metinlerarasılık
Zekeriya Kaya Kültür Yansıtıcılığı Bağlamında İki Masal, İki Öykü
Turgut Bağrıaçık Yurt Dışında Yaşayan Türk Çocuklarına Yönelik Türkçe ve Türk Kültürü Ders Kitaplarında Türkçe Öğretimi
 XXVI. Yabancı Diller Eğitimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Hüseyin Gümüş, Prof. Dr. Bir Avrupa Projesi: Tst-Id - Dil ve Ses Teknolojileriyle Dil ve Kültür Öğretimi
Selami Aydın, Yrd. Doç. Dr. Çocukların İngilizce Dersine Yönelik Tutumlarının Sınav Kaygı Düzeyine Etkisi
Hakan Demiröz, Selami Aydın, SavaşYeşilyurt Pre-Servıce Englısh Teachers` Motıvatıonal Profıles For Recreatıonal Readıng İn Englısh
Işıl Günseli Kaçar Kritik Olay İncelemesinin İngilizce Öğretmen Adaylarının Mesleki Gelişimine ve Kimlik Oluşumuna Katkısı
Kadir Karakaya İngilizce Öğretmenliği Son Sınıf Öğrencilerinin Bölüm Programına İlişkin Görüşleri ve Kpss Sistemine Yönelik Tutumları
Lütfiye Cengizhan, Yrd. Doç. Dr., Hilal Büyükgöze İngiliz Dili Eğitiminde Kısa Öykü Analizi
Mehmet Demirezen, Prof. Dr. Türk İngilizce Öğretmenlerinin İngiliz Dilinin Ünlülerinin Sesletimde Yaptıkları Hataların Saptanması ve Hata Sıralaması
Filiz Mete, Sevinç Aksay Dil Öğretimi Sorunlarıyla İlgili Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Çiğdem Sağın Şimşek, Yrd. Doç. Dr., Zeynep Ölçü, Araş. Gör. Öğretmenlerin Gözünden Almanya’da Yaşayan Türk Asıllı Öğrencilerin Ana Dil Eğitimine İlişkin Sorunlar
İsmail Çakır, Yrd. Doç. Dr. Yabancı Dil Öğretiminde Yazma Becerisinin Öğretilmesi Üzerine Öğrenci Görüşleri ve Bazı Öneriler
Mehmet Demirezen, Prof. Dr. Türk İngilizce Öğretmenlerinin İngilizcenin Ünsüzlerinin Sesletimindeki Hata Sıralaması
Habib Özgan, Yrd. Doç. Dr., Aykar Tekin Öğrencilerin Hazırbulunuşluk Düzeylerine ve Bu Düzeylerin Sınıf Yönetimi Üzerindeki Etkilerine İlişkin Öğretmen Görüşleri
Canan Tunç Şahin, Araş. Gör. Öğretmen Adaylarının (Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenliği) Öğrenme Stilleri İle Akademik Başarıları ve Kpss Başarıları Arasındaki İlişki
Canan Tunç Şahin, Araş. Gör. Öğretmen Adaylarının (Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenliği) Öğrenme Stilleri İle Akademik Başarıları ve Kpss Başarıları Arasındaki İlişki
Kadir Karatekin İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Çoklu Zeka Kuramına Göre Hazırlanan Aktif Öğrenme Etkinliklerinin Yön Kavramının Öğretilmesinde Öğrenci Başarısına Etkisi
Selahattin Kaymakcı, Araş. Gör., Ömer Faruk Sönmez, Zihni Merey, Araş. Gör. 1998 Ve 2006 Öğretmen Yetiştirme Programlarının Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı Açısından Karşılaştırlması
Zihni Merey, Araş. Gör., Selahattin Kaymakçı, Araş. Gör. 6. ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Programı “Güç, Yönetim ve Toplum” Öğrenme Alanıyla İlgili Kavram Bulmacaları
Sefa Sekin, Yrd. Doç. Dr., Zafer İbrahimoğlu 2005 Öncesi ve Sonrası İlköğretim Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Fiziksel Özelliklerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi
Yavuz Topkaya, Özlem Ulu Kalın, Öznur Çapuk Eski Program ve Yeni Program Dâhilinde Hazırlanan 9. Sınıf Tarih Ders Kitaplarının Okunabilirlik Açısından Karşılaştırılması
İbrahim Gültekin, Sema Başar, Serdar Arhan Aşık Veysel’in “Kara Toprak” Şiirinin Üç Farklı Öğrenim Düzeyindeki Öğrenciler Üzerinde Uygulanmasının Sonuçları ve Türkçe-Edebiyat Kitaplarına Alınacak Metinlerin Niteliğinin Belirlenmesi
Dilek İnneci Bakmak Değil Görebilmektir Yaşamak
Dilek İnneci Öğrencilerin Gazete ve Dergi Okuma Oranlarını Yükseltmek İçin Uygulanan Bir Proje: Okurgezer – Okuropter
Ömer Yıldırım, Engin Akalın, Betül Karadağ Okuma Gecesi Etkinliği
Ahmet Utku Özensoy, Celal Aynacı Sosyal Bilgiler Dersinde “Bilim, Teknoloji ve Toplum” Öğrenme Alanına İlişkin Öğretmen Görüşleri: Nitel Bir Araştırma
Yaşar Kop, Dr., İskender Er Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Ders (Öğrenme-Öğretme) Sürecinde Karşılaştıkları Problem Durumları ve Bu Problemlere Yönelik Uyguladıkları Stratejilerin Problemlerin Çözümüne Etkisi
Ercenk Hamarat Ekonominin Sosyal Bilgiler Dersindeki Yeri ve 7. Sınıf Ekonomi Ve Sosyal Hayat Ünitesine Eleştirel Bir Bakış
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.