Anasayfa19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Teması:
Düzenleme Tarihi: 16-18 Eylül 2010
Düzenleyen: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
Yapıldığı İl: Kıbrıs

 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Nazım SARAÇOĞLU, Ahmet ŞİRİNKAN, Sertaç ERCİŞ 7-12 Yaş Grubu Futbol Okulu
7-12 Yaş Grubu Futbol Okulu
Muhammed Emin KAFKAS, Armağan ŞAHİN , Orhan ÇOLAK Beden Eğitimi Öğretmenleri ile Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Bedensel Kinestetik Zeka Durumlarının Karşılaştırılması
Beden Eğitimi Öğretmenleri ile Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Bedensel Kinestetik Zeka Durumlarının Karşılaştırılması
Semiha ŞAHİN, Aslı UZBAŞ, Hale SUCUOĞLU İlköğretim Okulu Öğrenci ile Öğretmenlerinin Oks ve Sbs`ye İlişkin Görüşleri
İlköğretim Okulu Öğrenci ile Öğretmenlerinin Oks ve Sbs`ye İlişkin Görüşleri
 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Esma Aybike BAYIR, Hülya ERTAŞ Aksaray Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Özyeterlilik Algıları
Aksaray Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Özyeterlilik Algıları
Ahmet ADALIER Bilgi Okuryazarlığı Standartları Klavuzları ve Uygulamaları Analizi
Bilgi Okuryazarlığı Standartları Klavuzları ve Uygulamaları Analizi
Abdurrahman TANRIÖĞEN, Adem ÖZEL Bilişim Teknolojileri Okul Formatörü Öğretmenlerinin Bilgi Teknolojisi Sınıflarına İlişkin Görüşleri: (Denizli İli Örneği)
Bilişim Teknolojileri Okul Formatörü Öğretmenlerinin Bilgi Teknolojisi Sınıflarına İlişkin Görüşleri: (Denizli İli Örneği)
Y. Deniz ARIKAN, Seniha ARIKAN Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamalarına İlişkin Gözlemler
Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamalarına İlişkin Gözlemler
Murat TUNCER , Ramazan TANAŞ Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Bilgisayar Öz- Yeterlik Algısının Değerlendirilmesi (Kahramanmaraş Şütçü İmam Üniversitesi Örneği)
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Bilgisayar Öz- Yeterlik Algısının Değerlendirilmesi (Kahramanmaraş Şütçü İmam Üniversitesi Örneği)
Güler TULUK, Göksel BİLGİCİ Geogebra (Geometri Matematik Yazılımının) Sınıf Öğretmeni Adaylarının Geometriye Yönelik Tutumuna Etkisi
Geogebra (Geometri Matematik Yazılımının) Sınıf Öğretmeni Adaylarının Geometriye Yönelik Tutumuna Etkisi
Şevket YILMAZ, Bekir Sami SAZAK, İsmail SARI Mantık Devreleri Dersi İçin Php Tabanlı Uygulama Geliştirme Yöntemi
Mantık Devreleri Dersi İçin Php Tabanlı Uygulama Geliştirme Yöntemi
Cumali ÖKSÜZ , Sanem UÇA Matematik Öğretiminde Webquest Kullanımına Yönelik Bir Örnek Olay İncelemesi
Matematik Öğretiminde Webquest Kullanımına Yönelik Bir Örnek Olay İncelemesi
Serkan ÇELİK, Hafize KESER Metin Analiz Yazılımlarının Aktif ve Pasif Sözcük Bilgisi Gelişimi Üzerindeki Etkisi
Metin Analiz Yazılımlarının Aktif ve Pasif Sözcük Bilgisi Gelişimi Üzerindeki Etkisi
Ramadan EYYAM, İpek MENEVİŞ, Nazan DOĞRUER Öğretmen Adaylarının Sınıfta Kullanılan Eğitim Teknolojilerine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi
Öğretmen Adaylarının Sınıfta Kullanılan Eğitim Teknolojilerine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi
Ahmet ADALIER Türkçe Öğretmen Adaylarının Bilgisayara İlişkin Öz- Yeterlik Algıları
Türkçe Öğretmen Adaylarının Bilgisayara İlişkin Öz- Yeterlik Algıları
Sacit KÖSE, Gökhan AKKUŞ Bilgisayar Destekli Kavram Haritalarına Uygun Bir Ders Örneği: Dolaşım Sistemi
Bilgisayar Destekli Kavram Haritalarına Uygun Bir Ders Örneği: Dolaşım Sistemi
 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Ümit ÇELEN, Hilmi DEMİRAL Ales`in Yordama Geçerliliği
Ales`in Yordama Geçerliliği
Burak KARABEY, Süha YILMAZ Değişen Öss Sisteminin Öğrencilerin İntegral Konusundaki Başarılarına Etkisi
Değişen Öss Sisteminin Öğrencilerin İntegral Konusundaki Başarılarına Etkisi
Ümmühan AKHİSAR Eğitim Etkinliğinin Arttırılmasında Değerlendirmenin Rolü ve Önemi
Eğitim Etkinliğinin Arttırılmasında Değerlendirmenin Rolü ve Önemi
Ömer KUTLU, Özen YILDIRIM, Safiye BİLİCAN İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama ve Yazılı Anlatım Başarısıyla İlişkili Faktörler
İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama ve Yazılı Anlatım Başarısıyla İlişkili Faktörler
Kılıç ÇAKMAK, Ö.E.AKGÜN, Şükran KILIÇ Mesleki Rehberlikte Yeni Bİr Pencere: Mesleki Bilgi Sistemi Piloy Uygulama Çalışması
Mesleki Rehberlikte Yeni Bİr Pencere: Mesleki Bilgi Sistemi Piloy Uygulama Çalışması
Nagihan BOZTUNÇ Pısa 2006 Uygulamasına Katılan Türk Öğrencilerin Fen Bilimleri Başarılarını Etkileyen Değişkenlerin İncelenmesi
Pısa 2006 Uygulamasına Katılan Türk Öğrencilerin Fen Bilimleri Başarılarını Etkileyen Değişkenlerin İncelenmesi
Şenay Sezgin NARTGÜN, Zekeriya NARTGÜN Biçimlendici Durum Belirleme Uygulamalarının Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Biçimlendici Durum Belirleme Uygulamalarının Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Evren Örnek ÖZTÜRK, Mithat AVCI, Hatice BEBİŞ Gata Hemşirelik Yüksekokulundaki Ana Sınav Sorularının Nitelikleri Açısından Değerlendirilmesi
Gata Hemşirelik Yüksekokulundaki Ana Sınav Sorularının Nitelikleri Açısından Değerlendirilmesi
Ayşegül TARKIN, Yeliz TEMLİ, Yeşim Çapa AYDIN Yapılandırmacı Öğretime Yönelik Özyeterlik Ölçeği
Yapılandırmacı Öğretime Yönelik Özyeterlik Ölçeği
Nihal KARAKAŞ , Sertel ALTUN Matematik Dersinin Değerlendirilmesinde Ürün Dosyasının Kullanılmasının, Öğrencilerin Öz Düzenleme Becerileri Üzerindeki Etkisi
Matematik Dersinin Değerlendirilmesinde Ürün Dosyasının Kullanılmasının, Öğrencilerin Öz Düzenleme Becerileri Üzerindeki Etkisi
Mehmet BAHAR , Zekeriya NARTGÜN, Ahmet TAŞDERE 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitaplarına Yansıyan Ölçme Değerlendirme Anlayışının Yeni Öğretim Programı Işığında Değerlendirilmesi
6. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitaplarına Yansıyan Ölçme Değerlendirme Anlayışının Yeni Öğretim Programı Işığında Değerlendirilmesi
Senem BODUR İlköğretim Türkçe Dersinde Bir Performans Görevi Örneği: Masal Yazma
İlköğretim Türkçe Dersinde Bir Performans Görevi Örneği: Masal Yazma
Emine ERKTİN, Ozana URAL Sınavın Olumsuz Etkilerini Azaltmanın Bir Yolu Var Mı?
Sınavın Olumsuz Etkilerini Azaltmanın Bir Yolu Var Mı?
Ertuğ CAN Türk Eğitim Sisteminde Merkezi Sınavların Yeri
Türk Eğitim Sisteminde Merkezi Sınavların Yeri
Sertel ALTUN, Deniz CANCA İlköğretim Öğrencilerinin Seviye Belirleme Sınavından (Sbs) Aldıkları Puan Cinsiyete, Okul Türüne ve Öğrenme Stiline Göre Farklılaşmakta Mıdır?
İlköğretim Öğrencilerinin Seviye Belirleme Sınavından (Sbs) Aldıkları Puan Cinsiyete, Okul Türüne ve Öğrenme Stiline Göre Farklılaşmakta Mıdır?
 IV.Eğitim Programları ve Öğretimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Rezan YÜKSEK, Fatma SADIK Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Ünitesinin Öğrencilerin Çevre Bilgisi Çevreye Karşı Tutumları ve Bunların Kalıcılık Düzeylerine Etkisi
Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Ünitesinin Öğrencilerin Çevre Bilgisi Çevreye Karşı Tutumları ve Bunların Kalıcılık Düzeylerine Etkisi
Sevgi Budak COŞKUN, Sertel ALTUN İlköğretim 8. Sınıf Matematik Dersinin Disiplinler Arası Yaklaşım İlkelerine Göre İşlenmesini Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Eğilimleri Üzerindeki Etkileri
İlköğretim 8. Sınıf Matematik Dersinin Disiplinler Arası Yaklaşım İlkelerine Göre İşlenmesini Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Eğilimleri Üzerindeki Etkileri
Gülbahar KORKMAZ, Fatma SADIK İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Mesleki Tutumlarının İncelenmesi
İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Mesleki Tutumlarının İncelenmesi
Songül TÜMKAYA, Lili BAL Öğretim Elemanlarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimleri
Öğretim Elemanlarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimleri
Asım ARI Taşımalı, Yibo ve Normal İlköğretim Okullarında Projelerin ve Performans Görevlerinin Uygulanabilirlik Düzeyinin Karşılaştırılması
Taşımalı, Yibo ve Normal İlköğretim Okullarında Projelerin ve Performans Görevlerinin Uygulanabilirlik Düzeyinin Karşılaştırılması
Erdal ASLAN Türkiye Cumhuriyeti`nin İlk Müfredat Programları
Türkiye Cumhuriyeti`nin İlk Müfredat Programları
Uygar İNAL, Fatma SADIK Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında Bulunan Öğrenci ve Öğretmenlerin Okul Yaşam Kalitesi Algılarının İncelenmesi
Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında Bulunan Öğrenci ve Öğretmenlerin Okul Yaşam Kalitesi Algılarının İncelenmesi
Kıymet SELVİ E-Öğrenme Ortamlarından Sanal Sınıf Uygulamalarında Öğrenci Katılımı ve Etkileşimi
E-Öğrenme Ortamlarından Sanal Sınıf Uygulamalarında Öğrenci Katılımı ve Etkileşimi
Adnan KÜÇÜKOĞLU, İbrahim KAYA, Erdal BAY Hizmet Ederek Öğrenme: Öğretmen Eğitiminde Yeni Bir Yaklaşım
Hizmet Ederek Öğrenme: Öğretmen Eğitiminde Yeni Bir Yaklaşım
Şener ŞENTÜRK, Seher BAYAT İlköğretim Öğretmenlerin Yapılandırmacı Yaklaşımla İlgili Yeterlilikleri
İlköğretim Öğretmenlerin Yapılandırmacı Yaklaşımla İlgili Yeterlilikleri
Canses TİCAN , Mehmet TAŞPINAR Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin, Öğretmenlik Mesleğine ilişkin Kariyer Beklentileri (Gazi Üniversitesi Örneği)
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin, Öğretmenlik Mesleğine ilişkin Kariyer Beklentileri (Gazi Üniversitesi Örneği)
İzzet Görgen, Ayten KİRİŞ, Sabahattin DENİZ Eğitim Fakültesi Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi
Eğitim Fakültesi Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi
Süleyman Nihat ŞAD , Oğuz GÜRBÜZTÜRK İlköğretim Birinci Kademedeki Öğrencilerin Eğitim Süreçlerine Anne- Babalarının Katılım Düzeyleri (Malatya İli Örneği)
İlköğretim Birinci Kademedeki Öğrencilerin Eğitim Süreçlerine Anne- Babalarının Katılım Düzeyleri (Malatya İli Örneği)
Fahriye HAYIRSEVER İlköğretim Sosyal Sosyal Bilgiler Ders Kitabı ve Öğrenci Temizleme Kitaplarının Veli Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
İlköğretim Sosyal Sosyal Bilgiler Ders Kitabı ve Öğrenci Temizleme Kitaplarının Veli Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Berfu Kızılaslan TUNÇER ilköğretim 1. Devre Öğretmenlerinin 2005 İlköğretim Programında Yer Alan Etkinlikler ve Proje Ödevlerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
ilköğretim 1. Devre Öğretmenlerinin 2005 İlköğretim Programında Yer Alan Etkinlikler ve Proje Ödevlerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Serap EMİR, Ayşin KAPLAN İlköğretim Öğrencilerinin Farklı Değişkenlere Mantıksal Düşünme Yetenekleri
İlköğretim Öğrencilerinin Farklı Değişkenlere Mantıksal Düşünme Yetenekleri
Ayhan DİKİCİ, Mesut SAĞNAK Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarının ve Yeterliklerinin İncelenmesi
Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarının ve Yeterliklerinin İncelenmesi
Hasan Hüseyin ŞAHAN Öğretmenlerin Öğretim Hizmetinin Niteliğini Etkileyen Değişkenler Açısından Kendilerini Değerlendirmeleri
Öğretmenlerin Öğretim Hizmetinin Niteliğini Etkileyen Değişkenler Açısından Kendilerini Değerlendirmeleri
Battal GÖLDAĞ, Feridun MERTER Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Stilleri ve Bilgisayara Yönelik Tutumları
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Stilleri ve Bilgisayara Yönelik Tutumları
Ömer BEYHAN, Eyüp YURT İlköğretimde Öğretmen Sınıfı Uygulamasının Uygulamaya Katılan Öğretmenlerin Algılarına Göre Değerlendirilmesi ve Yönetici Görüşleri
İlköğretimde Öğretmen Sınıfı Uygulamasının Uygulamaya Katılan Öğretmenlerin Algılarına Göre Değerlendirilmesi ve Yönetici Görüşleri
Vesile Yıldız DEMİRTAŞ, Meltem Gökdağ BALTAOĞLU İşbirlikli Öğretmenin Öğrenme Stillerine Göre Öğrencilerin Yaratıcılık Düzeyleri Üzerindeki Etkisi
İşbirlikli Öğretmenin Öğrenme Stillerine Göre Öğrencilerin Yaratıcılık Düzeyleri Üzerindeki Etkisi
Esma EMMİOĞLU, Yeşim ÇAPA AYDIN, Rahime ÇOBANOĞLU Lisanüstü Öğrencilerin İstatistiğe Yönelik Tutumu ile İstatistik Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Lisanüstü Öğrencilerin İstatistiğe Yönelik Tutumu ile İstatistik Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Esen TURAN, Gizem TURAN Öğrenme stillerine ve Öğrenme Stillerinin Öğretim Sürecinde Kullanılmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri
Öğrenme stillerine ve Öğrenme Stillerinin Öğretim Sürecinde Kullanılmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri
Mehmet Cafer ŞAKAR Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Etik Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Etik Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Mehmet Hakan HATUK, Mehmet KARAKUŞ Sosyal Bilgiler Öğretiminde Portfolyolara Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Portfolyolara Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Zeki ARSAL İlköğretim Hayat Bilgisi ile Fen ve Teknoloji Dersleri Öğretim Programlarında Küresel Isınma Kazanımları ve Niteliklerinin Analizi
İlköğretim Hayat Bilgisi ile Fen ve Teknoloji Dersleri Öğretim Programlarında Küresel Isınma Kazanımları ve Niteliklerinin Analizi
Yücel GELİŞLİ Okul Deneyimi Dersinin Uygulama Öğrencilerinin Uygulama Sonrasında Öğretmenlik Mesleğine Bakış Açılarına Etkisi
Okul Deneyimi Dersinin Uygulama Öğrencilerinin Uygulama Sonrasında Öğretmenlik Mesleğine Bakış Açılarına Etkisi
Hülya GÜVENÇ Öğretmen Adayı Öğrencilerin Mesleki Özyeterlilik Algıları ile Öğrenci Başarısı Sorumluluk Algıları
Öğretmen Adayı Öğrencilerin Mesleki Özyeterlilik Algıları ile Öğrenci Başarısı Sorumluluk Algıları
Asuman Seda SARACALOĞLU , Nurhak Cem DEDEBALİ , Beste DİNÇER Öğretmenlerin Öğretme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Öğretmenlerin Öğretme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Hasan KARAMAN Sınıf Öğretmenlerinin Drama Yöntemi Uygulama Yeterliliklerinin İncelenmesi
Sınıf Öğretmenlerinin Drama Yöntemi Uygulama Yeterliliklerinin İncelenmesi
Ahmet DOĞANAY, Rojda YAĞCI İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretiminde Öğretmenlerin, Eleştirel Düşünme Becerilerini Geliştirmek İçin Uyguladıkları Etkinliklerin Değerlendirilmesi
İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretiminde Öğretmenlerin, Eleştirel Düşünme Becerilerini Geliştirmek İçin Uyguladıkları Etkinliklerin Değerlendirilmesi
Tayyip DUMAN Türkiye`de Öğretmen Yetiştirmede Son Gelişmeler ve Eğilimler
Türkiye`de Öğretmen Yetiştirmede Son Gelişmeler ve Eğilimler
Oğuz GÜRBÜZTÜRK, Mehtap KATRANCI İlköğretim 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinin Bilimsel Süreç Becerilerini Kazandırma Düzeyinin Değerlendirilmesi
İlköğretim 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinin Bilimsel Süreç Becerilerini Kazandırma Düzeyinin Değerlendirilmesi
Bilal DUMAN İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Şiddete Yönelik Tutumları ile Eleştirel Düşünme Eğilimleri
İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Şiddete Yönelik Tutumları ile Eleştirel Düşünme Eğilimleri
Mehmet KARAKUŞ, Halil BOLAT Obenchain ve Morris Tarafından Önerilen Öğretim Stratejilerinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Tutumlarına ve Kalıcılığa Etkisi
Obenchain ve Morris Tarafından Önerilen Öğretim Stratejilerinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Tutumlarına ve Kalıcılığa Etkisi
Mustafa ŞAHİN , İ.Sinem EVİN, Yeliz YEŞİLTEPE Türk Eğitim Tarihi Tezleri Üzerine Bir Değerlendirme
Türk Eğitim Tarihi Tezleri Üzerine Bir Değerlendirme
Aslı DÖNMEZ, İ.Bahar GÖREN Türkiye`de Okul Mimarisi: Tarihsel Gelişim
Türkiye`de Okul Mimarisi: Tarihsel Gelişim
Elçin Gören SUMMAK, Zeynep AYDIN Yaratıcılık ve Ulusal Eğitim Programlarında Yaratıcılığına İlişkin araştırmalar
Yaratıcılık ve Ulusal Eğitim Programlarında Yaratıcılığına İlişkin araştırmalar
Zühal ÇUBUKÇU Yaşamboyu Öğrenmenin Gereği Olarak Bilgi ve İletişim Teknolojileri (Bit)
Yaşamboyu Öğrenmenin Gereği Olarak Bilgi ve İletişim Teknolojileri (Bit)
Emre TOPRAK, Cesur ALTUNBULAK, Eray DEMİRÇELİK Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğretim Programlarının Öğrenci Görüşleri ile Değerlendirilmesi
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğretim Programlarının Öğrenci Görüşleri ile Değerlendirilmesi
Cesur ALTUNBULAK, Emre TOPRAK, Eray DEMİRÇELİK İlköğretim Öğrencilerinin Çocuk İstismarı Konusunda Farkındalık Düzeyini Artıracak Bir Program Geliştirme Çalışması
İlköğretim Öğrencilerinin Çocuk İstismarı Konusunda Farkındalık Düzeyini Artıracak Bir Program Geliştirme Çalışması
Selin KÖSEMEN , İbrahim TUNCEL Kaynaştırma Sınıflarında Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Uygulaması ve Sorunları
Kaynaştırma Sınıflarında Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Uygulaması ve Sorunları
Zeynep AYVAZ TUNCEL Öğretmenlik Mesleğine ve Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerine İlişkin Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrencilerinin Görüşleri
Öğretmenlik Mesleğine ve Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerine İlişkin Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrencilerinin Görüşleri
Ayşe Negiş IŞIK, Muhittin ÇALIŞKAN , Yeliz SAYGIN Problemin Güçlüğüne İlişkin Verilen Bilginin Performansa Etkisi ve Performansı Kaynağına İlişkin Öğrenci Görüşleri
Problemin Güçlüğüne İlişkin Verilen Bilginin Performansa Etkisi ve Performansı Kaynağına İlişkin Öğrenci Görüşleri
Mustafa ŞAHİN, İ.Sinem EVİN, İlker ATATOPRAK Sınıf Öğretmenliği Mezunlarının Sınıf Öğretmeni Yetiştiren Kurumlara İlişkin Görüşleri: Tarihsel Bakış
Sınıf Öğretmenliği Mezunlarının Sınıf Öğretmeni Yetiştiren Kurumlara İlişkin Görüşleri: Tarihsel Bakış
Servet ACAN, İbrahim TUNCEL Yapılandırmacı Program Özellikleri Açısından Sosyal Bilgiler Öğretimi Derslerinde Gerçekleştirilen Etkinliklere İlişkin Görüşler
Yapılandırmacı Program Özellikleri Açısından Sosyal Bilgiler Öğretimi Derslerinde Gerçekleştirilen Etkinliklere İlişkin Görüşler
Mustafa ÖZER , Ayşenur ÖZEN ``Türkiye İllerini Öğreniyorum``Projesi
``Türkiye İllerini Öğreniyorum``Projesi
Oğuz GÜRBÜZTÜRK, Sevda KOÇ 21. Yüzyılda Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlık Becerilerinin Değerlendirilmesi
21. Yüzyılda Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlık Becerilerinin Değerlendirilmesi
Remzi Y. KINCAL , Çavuş ŞAHİN, Osman Yılmaz KARTAL Almanya İtalyan ve Türk Üniversite Öğrencilerinin Çokkültürlülük ve Eğitim Programlarında Çokkültürlülük Eğitimi Hakkındaki Görüşleri
Almanya İtalyan ve Türk Üniversite Öğrencilerinin Çokkültürlülük ve Eğitim Programlarında Çokkültürlülük Eğitimi Hakkındaki Görüşleri
Yeliz TEMLİ , Ahmet OK Fen ve Teknoloji Öğretim Programına Yönelik Öğretmen Görüşleri Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Fen ve Teknoloji Öğretim Programına Yönelik Öğretmen Görüşleri Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
M. DEMİR, C. AKAR, A. GÜNDOĞAN İlköğretim Programlarındaki Temel Becerilere İlişkin Öğretim Elemanı ve Öğretmen Adayı Görüşleri
İlköğretim Programlarındaki Temel Becerilere İlişkin Öğretim Elemanı ve Öğretmen Adayı Görüşleri
Lütfi BUDAK İlköğretim Kurumları Öğretim Programında Yer Alan Atatürkçülükle İlgili Konuların Değerlendirilmesi (1997-2010)
İlköğretim Kurumları Öğretim Programında Yer Alan Atatürkçülükle İlgili Konuların Değerlendirilmesi (1997-2010)
M. Bahaddin ACAT, Mecit ASLAN Karakter Eğitimi ve Dünyada Karakter Eğitimi Uygulamaları
Karakter Eğitimi ve Dünyada Karakter Eğitimi Uygulamaları
Subhan EKŞİOĞLU, Emine VARDAR Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programının Değerlendirilmesi (Gazi Üniversitesi Örneği)
Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programının Değerlendirilmesi (Gazi Üniversitesi Örneği)
Ayten Pınar BAL Öğretmen Adaylarının Matematik Dersinde Ürün Seçki Dosyasına Dayalı Değerlendirmeye İlişkin Görüşleri
Öğretmen Adaylarının Matematik Dersinde Ürün Seçki Dosyasına Dayalı Değerlendirmeye İlişkin Görüşleri
Yasemin ESEN Öğretmen Adaylarının Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine İlişkin Duyarlılıkları
Öğretmen Adaylarının Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine İlişkin Duyarlılıkları
Selmin TUFAN Öğretmen Yetiştirme ve Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi
Öğretmen Yetiştirme ve Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi
Ceyhun OZAN, Erdal BAY, Halil İbrahim KAYA Sınıf Öğretmenlerinin Çoklu Zeka Kuramı`na İlişkin Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Sınıf Öğretmenlerinin Çoklu Zeka Kuramı`na İlişkin Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Gönül ONUR SEZER, Feyyat GÖKÇE Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları: Uludağ Üniversitesi Örneği
Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları: Uludağ Üniversitesi Örneği
Canel Eke Velilerin Bakışıyla Okul Ortamının Değerlendirilmesi
Velilerin Bakışıyla Okul Ortamının Değerlendirilmesi
 IX. MEsleki ve Teknik Eğitim
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Fuat KARA, Abdurrahman KILIÇ, Elif BOZCAN Bilgisayar Destekli İmalat Dersinde, Cnc Uygulamalarının Öğrenmeye Katksıyla İlgili Öğrenci Görüşleri
Bilgisayar Destekli İmalat Dersinde, Cnc Uygulamalarının Öğrenmeye Katksıyla İlgili Öğrenci Görüşleri
Bekir Sami SAZAK Bilgisayar Destekli Mesleki ve Teknik Eğitim
Bilgisayar Destekli Mesleki ve Teknik Eğitim
Alptekin SÖKMEN, M. Mithat ÜNER İşe Alıştırma (Oryantasyon) Eğitiminin Etkinliği ve İşgören Performansıyla İlişkisi: Adana`da Bir Uygulama
İşe Alıştırma (Oryantasyon) Eğitiminin Etkinliği ve İşgören Performansıyla İlişkisi: Adana`da Bir Uygulama
Nazime TUNCAY, Mustafa TUNCAY Mesleki Eğitim: 1+1= ``0`` Durumu
Mesleki Eğitim: 1+1= ``0`` Durumu
Perihan TUNÇ S.Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi El Sanatları Eğitimi Bölümü Mezunlarının Bölümlerine İlişkin Görüşleri
S.Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi El Sanatları Eğitimi Bölümü Mezunlarının Bölümlerine İlişkin Görüşleri
Alev SÖKMEN , Yasin BOYLU Turizm Eğitimi Açısından Mesleki Çevre Gezileri
Turizm Eğitimi Açısından Mesleki Çevre Gezileri
İbrahim Yaşar KAZU , Cem ŞENOL, Mehmet EROĞLU Mesleki Öğretmen Adaylarının Girişimcilik Düzeylerinin Belirlenmesi
Mesleki Öğretmen Adaylarının Girişimcilik Düzeylerinin Belirlenmesi
 V.Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Ahmet BAŞTAN , Cengiz KASIMAY, Ömer ÖZKURT Anadolu Lisesi Öğretmen ve Öğrencilerinin Okul Müdüründen Beklentilerinin Karsılaştırılması
Anadolu Lisesi Öğretmen ve Öğrencilerinin Okul Müdüründen Beklentilerinin Karsılaştırılması
Mustafa ERSOY, Kaan GÜNEY Bilgi Toplumu Eğitim Anlayışına Geçmede Türkiye`de Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Bilgi Toplumu Eğitim Anlayışına Geçmede Türkiye`de Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Feyyat GÖKÇE Bilişsel ve Duyuşsal Alan Parametrelerinde Öğretmen ve Öğrenci Davranışları
Bilişsel ve Duyuşsal Alan Parametrelerinde Öğretmen ve Öğrenci Davranışları
Hüseyin UZUNBOYLU, Çiğdem HÜRSEN, Gülsün A. BASKAN Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti`nde Gerçekleştirilen Milli Eğitim Şuralarında Alınan Kararların Uygulamaya Yansıtılması Açısından Değerlendirilmesi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti`nde Gerçekleştirilen Milli Eğitim Şuralarında Alınan Kararların Uygulamaya Yansıtılması Açısından Değerlendirilmesi
Köksal BANOĞLU Okullarda Dumansız Hava Sahası Düzenlemesine İlişkin Yönetici ve Öğretmen Tutumlarının İncelenmesi
Okullarda Dumansız Hava Sahası Düzenlemesine İlişkin Yönetici ve Öğretmen Tutumlarının İncelenmesi
Servet ÖZDEMİR, Ferudun SEZGİN, Hüseyin ŞİRİN Öğrencilerde Okul Memnuniyeti ve Bağlılığı: Yönetici ve Öğretmen Desteği ile Okul İkliminin Etkisi
Öğrencilerde Okul Memnuniyeti ve Bağlılığı: Yönetici ve Öğretmen Desteği ile Okul İkliminin Etkisi
Ayten CANASLAN , Kerem TEKŞEN , Berru ULUSOY Öğretmen Lisesi Mezunlarının Eğitim Fakültesi Tercihleri
Öğretmen Lisesi Mezunlarının Eğitim Fakültesi Tercihleri
Kamile DEMİR Öğretmenin İçsel ve Dışsal Güdülenmesinin Öğrenci Katılımına Etkisi: Bir Öz- Belirleme Kuramı Uygulaması
Öğretmenin İçsel ve Dışsal Güdülenmesinin Öğrenci Katılımına Etkisi: Bir Öz- Belirleme Kuramı Uygulaması
Münevver ÇETİN, Murat ALTINÖZ Özel Okul Yöneticilerinin Yönetim Yaklaşımları ve Uygulama
Özel Okul Yöneticilerinin Yönetim Yaklaşımları ve Uygulama
Ferudun SEZGİN Psikolojik Dayanıklılığı Düşük ve Yüksek Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık Üzerine Bir Araştırma
Psikolojik Dayanıklılığı Düşük ve Yüksek Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık Üzerine Bir Araştırma
E. Sinem Dursun KASIMOĞLU Ydü Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi`nin Örgüt Kültürü ve Bu Kültürün Fakülte Çalışanları Tarafından Algılanması
Ydü Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi`nin Örgüt Kültürü ve Bu Kültürün Fakülte Çalışanları Tarafından Algılanması
Yusuf GEMİCİ Eğitimde Sendika- Yönetim İlişkileri
Eğitimde Sendika- Yönetim İlişkileri
Nurhayat ÇELEBİ, Müge AKBAĞ Genel Liselerde Çalışan Öğretmenlerin Etik Davranışlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
Genel Liselerde Çalışan Öğretmenlerin Etik Davranışlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
Emine KUNDUZ, Muharrem KÖKLÜ İlköğretim Müfettişlerinin Çağdaş Eğitim Denetimi ve Kliniksel Denetime Yönelik Davranışları ile İlgili Öğretmen Algıları
İlköğretim Müfettişlerinin Çağdaş Eğitim Denetimi ve Kliniksel Denetime Yönelik Davranışları ile İlgili Öğretmen Algıları
Eylem DUTAĞACI, Muharrem KÖKLÜ İlköğretim Müfettişlerinin Rol ve Davranış Boyutu Kapsamındaki Mesleki Etik İlkelere Uyma Düzeyleri Konusunda İlköğretim Müfettişlerinin ve Öğretmenlerinin Algıları
İlköğretim Müfettişlerinin Rol ve Davranış Boyutu Kapsamındaki Mesleki Etik İlkelere Uyma Düzeyleri Konusunda İlköğretim Müfettişlerinin ve Öğretmenlerinin Algıları
Sema ŞENTÜRK, Muharrem KÖKLÜ İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Değişimi Dirençleri
İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Değişimi Dirençleri
Esergül BALCI BUCAK, Süleyman GÖKSOY İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Değişime Karşı Direnci Azaltma Yöntemlerinden; ``Eğitim ve Karara Katılımı Sağlama Yöntemini`` Uygulama Düzeylerine İlişkin Yönetici ve Öğretmenlerin Görüşleri
İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Değişime Karşı Direnci Azaltma Yöntemlerinden; ``Eğitim ve Karara Katılımı Sağlama Yöntemini`` Uygulama Düzeylerine İlişkin Yönetici ve Öğretmenlerin Görüşleri
Ali Rıza ERDEM, Meral YAPRAK Köy ve İlçe Merkezinde Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Aileyle İşbirliğinde Karşılaştığı Sorunların Performansına Etkisi Konusundaki Görüşleri
Köy ve İlçe Merkezinde Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Aileyle İşbirliğinde Karşılaştığı Sorunların Performansına Etkisi Konusundaki Görüşleri
Kadir KÜRKÇÜ, Muharrem KÖKLÜ Megep Kapsamına Giren Öğrencilerle Girmeyen Öğrencilerin Başarılarının Karşılaştırılması
Megep Kapsamına Giren Öğrencilerle Girmeyen Öğrencilerin Başarılarının Karşılaştırılması
Müge GÜRKAN, Muharrem KÖKLÜ Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Kararlara Katılmaları
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Kararlara Katılmaları
Yurdagül DOĞUŞ Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin Bakış Açısı ile Empatik İletişim
Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin Bakış Açısı ile Empatik İletişim
Özge HACIFAZLIOĞLU, ŞİRİN KARADENİZ Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Standartlarına ilişkin Görüşleri Üzerine Bir Pilot Çalışma
Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Standartlarına ilişkin Görüşleri Üzerine Bir Pilot Çalışma
R.Cengiz AKÇAY, Şefika Melike ÇAĞATAY Okullarda Karakter Eğitimi Çalışmalarının Örgütlenmesi
Meltem YALÇIN, Muharrem KÖKLÜ Stratejik Planlama Çalışması
Stratejik Planlama Çalışması
Nilüfer Demiral YILMAZ , Özden Ölmez CEYLAN , Serap Akduman YETİM Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayları`nda Sunulan Eğitim Yönetimi Bildirilerinin Değerlendirilmesi
Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayları`nda Sunulan Eğitim Yönetimi Bildirilerinin Değerlendirilmesi
Nezaket ATMACA, Muharrem KÖKLÜ Yeni Eğitim Programlarına İlköğretim Okullarının ve İlköğretim Okulu Müdürlerinin Hazırbulunuşluk Düzeyleri
Yeni Eğitim Programlarına İlköğretim Okullarının ve İlköğretim Okulu Müdürlerinin Hazırbulunuşluk Düzeyleri
Eşref NURAL, Hasan ODABAŞOĞLU, Samim AKSOY Eğitim Yönetimi Teftiş ve Planlama Ekonomisi Yüksek Lisans Programında Öğrenim Gören Öğrencilerin Okul Yönetiminde Karşılaştıkları Sorunlar
Eğitim Yönetimi Teftiş ve Planlama Ekonomisi Yüksek Lisans Programında Öğrenim Gören Öğrencilerin Okul Yönetiminde Karşılaştıkları Sorunlar
Celal GÜLŞEN İlköğretim Müfettişlerinin Denetim Süreçlerinde Etiksel Liderlik İlkelerine Uygunluğu
İlköğretim Müfettişlerinin Denetim Süreçlerinde Etiksel Liderlik İlkelerine Uygunluğu
Eşref NURAL, Suna ÇELİK, Süleyman ÇELİK İlköğretim Okul Yöneticilerinin Okul Yönetiminde Karşılaştıkları Yönetsel Sorunlar
İlköğretim Okul Yöneticilerinin Okul Yönetiminde Karşılaştıkları Yönetsel Sorunlar
Aytül Tatar Gümüş, Emel Akkaya, Simge Yalçın İlköğretim Okullarında Öğrenci ve Öğretmen Gözüyle Okul Mrtaforları
İlköğretim Okullarında Öğrenci ve Öğretmen Gözüyle Okul Mrtaforları
Türkan ARGON İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Sosyalleşme Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi
İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Sosyalleşme Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi
Aytaç DİLEK K.K.T.C`de Görev Yapan İlkokul Öğretmenlerinin Hizmet- İçi Eğitime İlişkin Görüşleri
K.K.T.C`de Görev Yapan İlkokul Öğretmenlerinin Hizmet- İçi Eğitime İlişkin Görüşleri
Mahmut KARAKAYA , Feyzi ULUĞ Mesleki Ortaöğretim Kurumlarında Yetki Devri
Mesleki Ortaöğretim Kurumlarında Yetki Devri
Nihal BAYRAKTAR, Hatice ODACI Okul Yöneticilerinin Öz Yeterlilik İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Trabzon İli Örneği)
Okul Yöneticilerinin Öz Yeterlilik İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Trabzon İli Örneği)
Niyazi OZER, Kadir BEYCİOĞLU Okullarda Paylaşılan Liderlik: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
Okullarda Paylaşılan Liderlik: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
Esen ALTUNAY, Didem ARLI, Münevver YALÇINKAYA Öğretmen Adaylarında Duygusal Zeka Problem Çözme ve Akademik Başarı İlişkisi
Öğretmen Adaylarında Duygusal Zeka Problem Çözme ve Akademik Başarı İlişkisi
Türkan ARGON Öğretmen Adaylarının Öğrenilmiş Gereksinimleri Değerlendirilmesi
Ali AKSU, Nejat İRA, Fatma ÇEK stratejik Liderliğe İlişkin İlköğretim Denetmenlerinin Görüşleri (İzmir İl Örneği)
stratejik Liderliğe İlişkin İlköğretim Denetmenlerinin Görüşleri (İzmir İl Örneği)
Adem KARAHASAN, Çiğdem ÇİNEL, Ahmet BASTAN Trabzon`un Düzköy İlçesinde Görev Yapan İlköğretim Öğretmenlerinin Okulla İlgili Kararlara Katılımlarının İncelenmesi
Trabzon`un Düzköy İlçesinde Görev Yapan İlköğretim Öğretmenlerinin Okulla İlgili Kararlara Katılımlarının İncelenmesi
Yılmaz TONBUL, Özlem AKSU Milli Eğitim Müdürlüğü Çalışanlarının Kurum Algısı ve Bağlılık Düzeylerini Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi
Milli Eğitim Müdürlüğü Çalışanlarının Kurum Algısı ve Bağlılık Düzeylerini Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi
Gülsün ATANUR BASKAN, Sibel KONTAŞ ÇEVİK Akademik Statülerine Göre Akademik Personelin Yıldırma (Mobbing) Davranışlarına Maruz Kalma Düzeyi (Ankara`da Bulunan Devlet Üniversiteleri Örneği)
Akademik Statülerine Göre Akademik Personelin Yıldırma (Mobbing) Davranışlarına Maruz Kalma Düzeyi (Ankara`da Bulunan Devlet Üniversiteleri Örneği)
Aygülen Kayahan KARAKUL Almanya, Fransa, İngiltere, Norveç, Rusya Federasyonu ve Türkiye`de Eğitim Finansmanının Karşılaştırılması
Almanya, Fransa, İngiltere, Norveç, Rusya Federasyonu ve Türkiye`de Eğitim Finansmanının Karşılaştırılması
Hasan Basri GÜNDÜZ, ÇİĞDEM PARLAKKAYA Göçe Bağlı Olarak İlköğretim Okullarında Yaşanan İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına İlişkin Öğretmen ve Yönetici Görüşleri (Dilovası Örneği)
Göçe Bağlı Olarak İlköğretim Okullarında Yaşanan İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına İlişkin Öğretmen ve Yönetici Görüşleri (Dilovası Örneği)
Emine BABAOĞLAN, Faik YILMAZ İlköğretim Okullarında Karara Katılma
İlköğretim Okullarında Karara Katılma
Nezahat GÜÇLÜ, Ali Çağatay KILINÇ İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Okul Yöneticilerinin Hesap Verebilirlik Düzeyleri
İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Okul Yöneticilerinin Hesap Verebilirlik Düzeyleri
Ebru Sönmez , Feyza ŞİPAL, Hülya UÇUKOĞLU Liselerde Uygulanan Disiplin Cezalarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Habib ÖZGAN, Ayla YALÇIN, Fatih BOZBAYINDIR Mükemmeliyetçi Okul Müdürlerinin Öğretmenler Üzerindeki Etkilerine İlişkin Nitel Bir Araştırma
Mükemmeliyetçi Okul Müdürlerinin Öğretmenler Üzerindeki Etkilerine İlişkin Nitel Bir Araştırma
Necati CEMALOĞLU, Ali Çağatay KILINÇ, Emel TÜZEL Öğretmenlerin Algıladıkları Örgütsel Güven Düzeyleri ile Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki
Öğretmenlerin Algıladıkları Örgütsel Güven Düzeyleri ile Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki
Özden ÖLMEZ CEYLAN, Serap AKDUMAN YETİM Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye İlişkin Bir Araştırma
Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye İlişkin Bir Araştırma
Eşref NURAL , Mehtap DOĞANAY , Suna ÇELİK Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde Sergiledikleri İnsan Varsayımları
Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde Sergiledikleri İnsan Varsayımları
Adem KÜÇÜK, Mustafa YAVUZ Taşımalı İlköğretim Okullarında Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar (Aksaray ili Örneği)
Taşımalı İlköğretim Okullarında Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar (Aksaray ili Örneği)
Bahaddin ACAT, Elif AYDOĞDU, Nuray TAŞ Eğitim Fakültelerinin Üniversite İçerisindeki Konumu
Eğitim Fakültelerinin Üniversite İçerisindeki Konumu
Ayhan AYDIN, Elif AYDOĞDU, Nuray TAŞ Eğitimde Fırsat ve Olanak Eşitliği
Eğitimde Fırsat ve Olanak Eşitliği
Habib ÖZGAN, Muhammet BAŞ, Celal SABANCI Fen ve Anadolu Liselerinde Okul Stratejik Planlarında Yer Alan Stratejik Amaçlar ve Hedeflere Ulaşma Düzeylerinin İncelenmesi
Fen ve Anadolu Liselerinde Okul Stratejik Planlarında Yer Alan Stratejik Amaçlar ve Hedeflere Ulaşma Düzeylerinin İncelenmesi
Aykar TEKİN, Seda YILMAZ İlk ve Ortaöğretim Kurumu Öğrencilerinin Teftişe İlişkin Metaforik Algıları
İlk ve Ortaöğretim Kurumu Öğrencilerinin Teftişe İlişkin Metaforik Algıları
Sevda ASLAN, İsmail EREN, Ömer DOĞAN Kırıkkale İli Bankalarının Bir Örgütsel Davranış Analizi Çalışması
Kırıkkale İli Bankalarının Bir Örgütsel Davranış Analizi Çalışması
Burhanettin DÖNMEZ, Niyazi OZER, Melike COMERT Okul Müdürleri Tükenmişlik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları
Okul Müdürleri Tükenmişlik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları
Müyesser CEYLAN, Esmahan AĞAOĞLU Okul Müdürlerinin Okul Yönetim Hizmetlerine İlişkin Kullandıkları Metafor ve Deneyimler
Okul Müdürlerinin Okul Yönetim Hizmetlerine İlişkin Kullandıkları Metafor ve Deneyimler
Deniz DERİNBAY Öğretim Elemanlarının İş Doyumları ile Mesleki Tükenmişliklerinin İncelenmesi (Pamukkale Üniversitesi Örneği)
Öğretim Elemanlarının İş Doyumları ile Mesleki Tükenmişliklerinin İncelenmesi (Pamukkale Üniversitesi Örneği)
Pınar SARPKAYA, Ali Ender ALTUNOĞLU, Sadi YILMAZ Öğretim Elemanlarının Tükenmişlik Düzeyleri (ADÜ Örneği)
Öğretim Elemanlarının Tükenmişlik Düzeyleri (ADÜ Örneği)
Selim SAKA Yönetici Seçme Sınavı
Yönetici Seçme Sınavı
Eray DEMİRÇELİK, Emre TOPRAK, Cesur ALTUNBULAK Yöneticiliğin Öğretilemediği Öğretmen Yöneticiler
Yöneticiliğin Öğretilemediği Öğretmen Yöneticiler
Fezile IŞIK, Gülsün Atanur BASKAN Almanya ve Fransa ile İsviçre ve İzlanda`nın Eğitim Sistemlerinin, Eğitimin Genel Amaçları Açısından Değerlendirilmesi
Almanya ve Fransa ile İsviçre ve İzlanda`nın Eğitim Sistemlerinin, Eğitimin Genel Amaçları Açısından Değerlendirilmesi
İlknur ŞENTÜRK, Müyesser CEYLAN Eğitim Bilimleri Kongrelerinde Sunulan Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Alanındaki Bildirilerinin Meta Değerlendirilmesi
Eğitim Bilimleri Kongrelerinde Sunulan Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Alanındaki Bildirilerinin Meta Değerlendirilmesi
Murat ÖNAL, Ali ÜNAL Eğitim İşgörenlerinin Duygusal Zekaları ile Tükenmişlikleri Arasındaki İlişki
Eğitim İşgörenlerinin Duygusal Zekaları ile Tükenmişlikleri Arasındaki İlişki
Ali TOKER Fransa ve Okul Öncesi Öğretmenliği Program Modellerinin Karşılaştırılması
Fransa ve Okul Öncesi Öğretmenliği Program Modellerinin Karşılaştırılması
Gülsün ATANUR BASKAN, Deniz GÖKÇE İlköğretim Denetçilerinin İletişim Becerilerinin Düzeyine İlişkin Öğretmen Görüşleri
İlköğretim Denetçilerinin İletişim Becerilerinin Düzeyine İlişkin Öğretmen Görüşleri
Gülay TÜRÜT, Semra KURTULDU, Eşref NURAL İlköğretim ve Ortaöğretim Velilerin Yöneticilerden Beklentilerinin ve Karşılanma Düzeylerinin Farklılıklarının Araştırılması
İlköğretim ve Ortaöğretim Velilerin Yöneticilerden Beklentilerinin ve Karşılanma Düzeylerinin Farklılıklarının Araştırılması
Sevda ASLAN, Derya ÇAKICI Kırıkkale Üni.Eğitim Yönetimi Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Yüksek Lisans Tezlerinin Etkililiği: Bir Meta Analiz Çalışması
Kırıkkale Üni.Eğitim Yönetimi Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Yüksek Lisans Tezlerinin Etkililiği: Bir Meta Analiz Çalışması
Mehmet Durdu KARSLI, Özlem BOZBAY, Müyesser Pınar ÖZ Okullardaki Cinsel İstismar Olaylarının Yazılı Medyaya Yansımaları
Okullardaki Cinsel İstismar Olaylarının Yazılı Medyaya Yansımaları
Sibel TAŞÇI, Elif DEMİR, İsmail BAYTAŞ Okullardaki Şiddet Olaylarının Yazılı Medyaya Yansımaları
Okullardaki Şiddet Olaylarının Yazılı Medyaya Yansımaları
Çetin ERDOĞAN Öğretmene İlişkin Milli Eğitim Mevzuatının Analizi
Öğretmene İlişkin Milli Eğitim Mevzuatının Analizi
Mustafa ÖZMUSUL Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi: İrlanda Litvanya ve Türkiye İncelemesi
Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi: İrlanda Litvanya ve Türkiye İncelemesi
Hilmi ŞAHLI, Gülsüm Atanur BASKAN Türk Eğitim Sistemi ile Çin Eğitim Sisteminin Eğitimin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri Açısından Karşılaştırılması
Türk Eğitim Sistemi ile Çin Eğitim Sisteminin Eğitimin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri Açısından Karşılaştırılması
Ali Rıza ERDEM, Hüseyin KIRAN, Fatma SUSAR KIRMIZI Köy Enstitüleri Mezunlarının Öğretmen Yeterliliklerine İlişkin Nitel Bir Araştırma
Köy Enstitüleri Mezunlarının Öğretmen Yeterliliklerine İlişkin Nitel Bir Araştırma
 VI.Güzel Sanatlar Eğitimi (Resim, Müzik)
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Ilgım KILIÇ Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Mezunlarının Yüksek Öğretim Kurumlarına Yerleşme Durumları
Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Mezunlarının Yüksek Öğretim Kurumlarına Yerleşme Durumları
Özge USLUCA Bauhaus ve Eğitim Anlayışı
Bauhaus ve Eğitim Anlayışı
Berna KARAÇALI Dijital Bağlamda Sanat Eğitimi
Dijital Bağlamda Sanat Eğitimi
Gülbahar KARABULUT, Enver TUFAN Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Piyano Dersine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Piyano Dersine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Arzu Gürdal DURSİN Görsel Sanatlar Dersinde Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı Öğretim Uygulamalarında Yaşanan Sorunlar
Görsel Sanatlar Dersinde Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı Öğretim Uygulamalarında Yaşanan Sorunlar
Erhan ÖZIŞIKLI, Işık Sabırlı-ÖZIŞIKLI Güzel Sanatlar Eğitimi`ne Alternatif Bir Bakış: Joseph Beuys`un Pedagojik Yaklaşımı
Güzel Sanatlar Eğitimi`ne Alternatif Bir Bakış: Joseph Beuys`un Pedagojik Yaklaşımı
Anıl ERTOK ATMACA Güzel Sanatlar Eğitiminde Temel Tasarım Dersinin Gereklilik ve Uygulama Şekilleri
Güzel Sanatlar Eğitiminde Temel Tasarım Dersinin Gereklilik ve Uygulama Şekilleri
Kazım ARTUT İlkçğretim 5. Sınıf Görsel Sanatlar Eğitimi Dersine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi
İlkçğretim 5. Sınıf Görsel Sanatlar Eğitimi Dersine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Şükran ŞAHİN İlköğretim Görsel Sanatlar Dersi Kapsamında Uygulanan Örneklerle Yapılandırmacı Yaklaşımın Etkileri
İlköğretim Görsel Sanatlar Dersi Kapsamında Uygulanan Örneklerle Yapılandırmacı Yaklaşımın Etkileri
Tuba GÜLTEKİN İlköğretim II.Kademede Görsel Sanatlar Dersinde Uygulama Örneği: Geleneksel Halk Motifleri
İlköğretim II.Kademede Görsel Sanatlar Dersinde Uygulama Örneği: Geleneksel Halk Motifleri
Melahat ALTUNDAĞ Okul Öncesi Dönemde Sanat Eğitimi ve Kilin Önemi
Okul Öncesi Dönemde Sanat Eğitimi ve Kilin Önemi
Orhan CEBRAİLOĞLU, Naile ÇEVİK Plastik Sanatlarda Alternatif Sergileme Pratikleri ve Enstalasyon Uygulamaları
Plastik Sanatlarda Alternatif Sergileme Pratikleri ve Enstalasyon Uygulamaları
Barış ERDAL Sanatsal Bir Yaratım Biçimi: Bestecilik
Sanatsal Bir Yaratım Biçimi: Bestecilik
Alaybey KAROĞLU Sanat Eğitiminde `Estetik ve Eleştiri` Üzerine Düşünceler
Sanat Eğitiminde `Estetik ve Eleştiri` Üzerine Düşünceler
Zuhal ARDA Sanat Eğitimin birey ve Toplum Açısından Önemi- Eleştirel Bakış
Sanat Eğitimin birey ve Toplum Açısından Önemi- Eleştirel Bakış
Nil Çelik Sanat Elemanlarının Kültürel Mirasımız ``Motifler`` ile Sentezlenerek Farklı Yüzeyler Üzerinde Uygulanması
Sanat Elemanlarının Kültürel Mirasımız ``Motifler`` ile Sentezlenerek Farklı Yüzeyler Üzerinde Uygulanması
Nurcan KARATAY Sanat Toplum İlişkisi
Sanat Toplum İlişkisi
Ali Asker BAL Temel Sanat Eğitiminde `Görme` ve `Biçimlendirme` Edimi Üzerine Bazı Düşünceler
Temel Sanat Eğitiminde `Görme` ve `Biçimlendirme` Edimi Üzerine Bazı Düşünceler
Ayşe Gül ÇETİN, Emrah PEK Türkiye`de Yapılan Seramik Konulu Tezlerin İstatistiksel Açıdan İncelenmesi
Türkiye`de Yapılan Seramik Konulu Tezlerin İstatistiksel Açıdan İncelenmesi
Bedriye YILDIZ Varoluş Sorgusu İçinde İnsan Sanat İlişkisi
Varoluş Sorgusu İçinde İnsan Sanat İlişkisi
Ferda ÖZTÜRK 20.Yüzyılda Müzikoloji Etnomüzikoloji Çalışmaları ve Türkiye`deki Genel Durum
20.Yüzyılda Müzikoloji Etnomüzikoloji Çalışmaları ve Türkiye`deki Genel Durum
Ülkü ÖZGÜR, Şenol AFACAN Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Müzik Bölümlerine Özel Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alımında Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerileri
Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Müzik Bölümlerine Özel Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alımında Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerileri
Feryal GÜNAL, Çiğdem ERGUN Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında Programda Yer Alan ``Güncel ve Popüler Müzikler`` Dersi Kapsamında Minimal Müzik Uygulamalar
Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında Programda Yer Alan ``Güncel ve Popüler Müzikler`` Dersi Kapsamında Minimal Müzik Uygulamalar
Şenay Sezgin NARTGÜN, Raşit ÖZEN Farklı Sosyal Ekonomik ve Kültürel Çevreden Gelen Müzik Bölümü Öğrencilerinin Pedagojik Formasyon Derslerine İlişkin Görüşleri
Farklı Sosyal Ekonomik ve Kültürel Çevreden Gelen Müzik Bölümü Öğrencilerinin Pedagojik Formasyon Derslerine İlişkin Görüşleri
Handan BÜLBÜL Görsel Kültür Çalışmalarının Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Sanat Eserleri İnceleme Dersine Etkisi
Görsel Kültür Çalışmalarının Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Sanat Eserleri İnceleme Dersine Etkisi
Ezgi BABACAN , M.Devrim BABACAN, Yüksel PİRGON İlköğretim 2.Kademe Öğrencilerinin Müzik Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
İlköğretim 2.Kademe Öğrencilerinin Müzik Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
Damla BULUT İlköğretim İkinci Kademe Müzik Ders Kitaplarının İncelenmesi
İlköğretim İkinci Kademe Müzik Ders Kitaplarının İncelenmesi
Enver TUFAN Müzik Öğretmenliği Programları Birinci Aşama Özel Yetenek Sınav Sonuçlarının Altı Yarıyıllık Müziksel İşitme Okuma Yazma Dersi Sonrasındaki Durumu
Müzik Öğretmenliği Programları Birinci Aşama Özel Yetenek Sınav Sonuçlarının Altı Yarıyıllık Müziksel İşitme Okuma Yazma Dersi Sonrasındaki Durumu
Deniz Güleç GÜMÜŞ, Ş. Erhan BAĞCI, Ahmet YILDIZ Yetişkin Eğitimi Bağlamında Güvenlik Nedeniyle Göç Eden Kadınların Kentlileşme Sorunlarının Değerlendirilmesi
Yetişkin Eğitimi Bağlamında Güvenlik Nedeniyle Göç Eden Kadınların Kentlileşme Sorunlarının Değerlendirilmesi
 VII.Halk Eğitimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
H.Eylem KAYA Avrupa Birliği Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Politikaları
Avrupa Birliği Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Politikaları
Ş. ERHAN BAĞCI Avrupa Birliğine Üyelik Sürecinde Türkiye`de Yaşam Boyu Eğitim Politikaları
Avrupa Birliğine Üyelik Sürecinde Türkiye`de Yaşam Boyu Eğitim Politikaları
Figen Sezer SÜRERBİÇER Boşanmış Bireylerin ``Evlilik Eğitimi``ne İlişkin Görüşleri
Boşanmış Bireylerin ``Evlilik Eğitimi``ne İlişkin Görüşleri
Serap KARABACAK AŞIR, Meral UYSAL Halk Eğitim Programlarından Ayrılma Nedenlerine Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Bir Bakış
Halk Eğitim Programlarından Ayrılma Nedenlerine Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Bir Bakış
Mesude ULUŞEN, Meral UYSAL Halkın Sağlık Davranışlarının Toplumsal Cinsiyet Açısından Ele Alınması: Ankara Kızılcahamam İlçesinde Bir Araştırma
Halkın Sağlık Davranışlarının Toplumsal Cinsiyet Açısından Ele Alınması: Ankara Kızılcahamam İlçesinde Bir Araştırma
Ayfer YAKAR Kadınların Eğitim Yoluyla Güçlendirilmesi (Çağdaş Kadın ve Gençlik Vakfı 75.Yıl Toplum Merkezi Örneği)
Kadınların Eğitim Yoluyla Güçlendirilmesi (Çağdaş Kadın ve Gençlik Vakfı 75.Yıl Toplum Merkezi Örneği)
Lale ERDAL, Figen Sezen SÜRERBİÇER, Aylin DAĞLIOĞLU Karşılaştırmalı Yetişkin Eğitimi Araştırmalarındaki Güçlüklere Türkiye Örneğinden Bir Bakış
Karşılaştırmalı Yetişkin Eğitimi Araştırmalarındaki Güçlüklere Türkiye Örneğinden Bir Bakış
Meral UYSAL, Demet ÇELİK Köşe Yazılarında Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Eğitimi
Köşe Yazılarında Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Eğitimi
Canan Aratemur ÇİMEN Milli Eğitim Şuralarında Yetişkin Eğitimi
Milli Eğitim Şuralarında Yetişkin Eğitimi
Filiz ASLANTEKİN, Meral UYSAL Okuryazarlık ve Sağlık Okuryazarlığı
Okuryazarlık ve Sağlık Okuryazarlığı
Ahmet YILDIZ Türkiye`deki Yetişkin Okuryazarlığı Uygulamalarına Eleştirel Bir Bakış
Türkiye`deki Yetişkin Okuryazarlığı Uygulamalarına Eleştirel Bir Bakış
Nuray TÜRKMEN, Meral UYSAL Yaşam Boyu Öğrenmede Yeni İletişim Teknolojilerinin Rolüne Eleştirel Bir Bakış
Yaşam Boyu Öğrenmede Yeni İletişim Teknolojilerinin Rolüne Eleştirel Bir Bakış
Gökçe GÜVERCİN Yaşam Boyu Öğreme Kavramının Mess`in Süreli Yayını Mercek Dergisi`nde Kavramsallaştırılmasının İncelenmesi
Yaşam Boyu Öğreme Kavramının Mess`in Süreli Yayını Mercek Dergisi`nde Kavramsallaştırılmasının İncelenmesi
Hayat BOZ, Nevzat Samet BAYKAL Yetişkin Eğitiminde Radikal Bir Deneyim: Seçilmiş Örnekler Üzerinden Latin Amerika`da Halkın Eğitimi
Yetişkin Eğitiminde Radikal Bir Deneyim: Seçilmiş Örnekler Üzerinden Latin Amerika`da Halkın Eğitimi
Ozana URAL Yetişkine Yönelik Eğitim Faaliyeti Sunan Sivil Toplum Kuruluşlarının Yetişkin Eğitim Açısından İncelenmesi
Yetişkine Yönelik Eğitim Faaliyeti Sunan Sivil Toplum Kuruluşlarının Yetişkin Eğitim Açısından İncelenmesi
Fevziye SAYILAN Yetişkinlerin Okuma Yazma Eğitiminde Kullanılan Ders Kitaplarının Eleştirel Analizi
Yetişkinlerin Okuma Yazma Eğitiminde Kullanılan Ders Kitaplarının Eleştirel Analizi
 XIII:Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Şaylan ADADEMİR ÖZTUNCA, Akıle TUNÇELLİ ERMEZ, Oğuz SERİN Ortaöğretim Okullarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Problem Çözme Becerileri ve Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi (Kktc Örneği)
Ortaöğretim Okullarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Problem Çözme Becerileri ve Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi (Kktc Örneği)
Berrin EMRAN ÖZBULAK , Nergüz BULUT SERİN 9.Sınıf Öğrencilerinin Ruhsal Sorunları Yaşama Düzeyleri
9.Sınıf Öğrencilerinin Ruhsal Sorunları Yaşama Düzeyleri
Sülen ŞAHİN Bir Grup Üniversite Öğrencisinin Algılanan Sosyal Destek ve Yaşam Doyum Düzeyleri
Bir Grup Üniversite Öğrencisinin Algılanan Sosyal Destek ve Yaşam Doyum Düzeyleri
Mehmet BEYAZSAÇLI Doktor ve Hemşirelerin Rol Çatışması ve Rol Belirsizliği Düzeylerinin İncelenmesi
Doktor ve Hemşirelerin Rol Çatışması ve Rol Belirsizliği Düzeylerinin İncelenmesi
Serkan MUTLUOĞLU İlkokul 5. Sınıf Öğrencilerin Çatışma Çözme Stratejilerinin İncelenmesi
İlkokul 5. Sınıf Öğrencilerin Çatışma Çözme Stratejilerinin İncelenmesi
Gürsen TOPSES İnsan Felsefesi Açısından Psikolojik Danışma Kuramlarının Felsefi Temelleri ve Psikolojik Danışma Sürecinde Kültürel Değişkenlerin Rolü
İnsan Felsefesi Açısından Psikolojik Danışma Kuramlarının Felsefi Temelleri ve Psikolojik Danışma Sürecinde Kültürel Değişkenlerin Rolü
Sait COŞANER Lise Öğrencilerinin Aile algıları İle İletişim Becerileri Arasındaki İlişki
Lise Öğrencilerinin Aile algıları İle İletişim Becerileri Arasındaki İlişki
Erkan IŞIK Mesleki Sonuç Beklentisi Ölçeğinin Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışması
Mesleki Sonuç Beklentisi Ölçeğinin Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışması
Çiğdem Dürüst FALAY Meslek Seçiminde ebeveynlerin Toplumsal Cinsiyete Dayalı Müdahaleleri ve Shannon& Weaver Modeli Kapsamında Değerlendirilmesi: Güzelyurt İlçesi Örneği
Meslek Seçiminde ebeveynlerin Toplumsal Cinsiyete Dayalı Müdahaleleri ve Shannon& Weaver Modeli Kapsamında Değerlendirilmesi: Güzelyurt İlçesi Örneği
Halil AŞICI, Sevda ASLAN Mesleki Yönlendirmeye Rehberlik Programının Etkisine İlişkin Karşılaştırmalı Bir Çalışma
Mesleki Yönlendirmeye Rehberlik Programının Etkisine İlişkin Karşılaştırmalı Bir Çalışma
Yelkin Diker COŞKUN, Ülkü TOSUN Okul Psikolojik Danışmanlarının İlköğretim Rehberlik Programına İlişkin Görüşlerinin Program Ögeleri Açısından İncelenmesi
Okul Psikolojik Danışmanlarının İlköğretim Rehberlik Programına İlişkin Görüşlerinin Program Ögeleri Açısından İncelenmesi
Nergüz Bulut Serin , Ferda Aysan Üniversite Öğrencilerinde Yalnızlık Düzeyleri ve Bağlanma Biçimleri ile Stresle Başaçıkma Stratejileri Arasındaki İlişki
Üniversite Öğrencilerinde Yalnızlık Düzeyleri ve Bağlanma Biçimleri ile Stresle Başaçıkma Stratejileri Arasındaki İlişki
Hasan YILMAZ, Erdal HAMARTA, Coşkun ARSLAN Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygısı Yalnızlık ve Duygusal Zeka Yetenekleri Arasındaki ilişki
Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygısı Yalnızlık ve Duygusal Zeka Yetenekleri Arasındaki ilişki
Mustafa BALOĞLU, Şahin KESİCİ, H.İrem ÖZTEKE Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygısının Bilgisayar Kaygısını Yordama Düzeyi
Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygısının Bilgisayar Kaygısını Yordama Düzeyi
Meliha TUZGÖL DOST Üniversitelere ve Alanlara Göre Öğretim Elemanlarının Sorunları ve İş Doyumları
Üniversitelere ve Alanlara Göre Öğretim Elemanlarının Sorunları ve İş Doyumları
Sevda ASLAN Üniversitenin Psikolojik Danışma Merkezine ilişkin Konjoint Analizi
Üniversitenin Psikolojik Danışma Merkezine ilişkin Konjoint Analizi
Zarrin Macit BÖLÜKBAŞI, Alim KAYA Bir İlköğretim Okulu Rehberlik Servisine Dört Yıllık Zaman Diliminde Yapılan Bireysel Başvuruların İncelenmesi
Bir İlköğretim Okulu Rehberlik Servisine Dört Yıllık Zaman Diliminde Yapılan Bireysel Başvuruların İncelenmesi
Hülya ŞAHİN, Perihan ÜNÜVAR Eğitim Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Empatik Eğilimlerinin İncelenmesi
Eğitim Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Empatik Eğilimlerinin İncelenmesi
Rezzan GÜNDOĞDU , Yasemin YAVUZER , Zeynep KARATAŞ Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Çatışma Çözme Becerilerinin ve Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Çatışma Çözme Becerilerinin ve Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi
Mustafa KILIÇ, Abdullah ATLİ İlk ve Ortaöğretim Okullarında Yaşanmış Şiddetin Gazetelerdeki Yansımaları
İlk ve Ortaöğretim Okullarında Yaşanmış Şiddetin Gazetelerdeki Yansımaları
Mustafa KUTLU, Abdullah ATLİ İlk ve Ortaöğretim Okullarında Verilen Mesleki Rehberlik Hizmetlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
İlk ve Ortaöğretim Okullarında Verilen Mesleki Rehberlik Hizmetlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Songül TÜMKAYA, Metehan ÇELİK, Birsel AYBEK Lise Öğrencilerinde Boyun Eğici Davranışlar otomatik Düşünceler Umutsuzluk ve Yaşam Doyumunun İncelenmesi
Lise Öğrencilerinde Boyun Eğici Davranışlar otomatik Düşünceler Umutsuzluk ve Yaşam Doyumunun İncelenmesi
Çiğdem BERBER ÇELİK, Hatice ODACI Öğretmen Adaylarının Kendilik Algılarını Yordayıcı Olarak Boyun Eğici Davranışlar ve Bazı Sosyo- Demografik değişkenlerin İncelenmesi
Öğretmen Adaylarının Kendilik Algılarını Yordayıcı Olarak Boyun Eğici Davranışlar ve Bazı Sosyo- Demografik değişkenlerin İncelenmesi
Kazım BİBER , Türker SEZER, Barış İNAL Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumlarına (Shçek) Bağlı Çocuk Yuvası ve Yetiştirme Yurtlarındaki Grup Sorumlularının Empati Düzeylerinin İncelenmesi
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumlarına (Shçek) Bağlı Çocuk Yuvası ve Yetiştirme Yurtlarındaki Grup Sorumlularının Empati Düzeylerinin İncelenmesi
Songül TÜMKAYA Üniversite Öğrencilerinin Epistemolojik İnançları ve Öğrenme Stillerinin İncelenmesi
Üniversite Öğrencilerinin Epistemolojik İnançları ve Öğrenme Stillerinin İncelenmesi
Asuman BOLKAN Ergenlerdeki Saldırganlık Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Ergenlerdeki Saldırganlık Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Mücahit DİLEKMEN, Şükrü ADA, Birol ALVER İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinde Benlik Saygısını Geliştirme Eğitiminin Öz Kavramları Üzerindeki Etkisi
İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinde Benlik Saygısını Geliştirme Eğitiminin Öz Kavramları Üzerindeki Etkisi
Sevgi ÖZGÜNGÖR Öğrenci Özelliklerine Göre ``En İyi`` ve ``En Kötü`` Öğretim Elemanlarını Yordayan Öğretim Etkinliği Alt Boyutları
Öğrenci Özelliklerine Göre ``En İyi`` ve ``En Kötü`` Öğretim Elemanlarını Yordayan Öğretim Etkinliği Alt Boyutları
Aygül NALBANT, Yasemin Akman KARABEYOĞLU Çocuklarla Çalışan İnfaz Koruma Memurlarına Uygulanan Kişilerarası İlişkiler Psikoeğitim Programının Etkililiği
Çocuklarla Çalışan İnfaz Koruma Memurlarına Uygulanan Kişilerarası İlişkiler Psikoeğitim Programının Etkililiği
Hülya ŞAHİN, Perihan ÜNÜVAR Eğtiim Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Empatik Beceri Düzeylerinin İncelenmesi
Eğtiim Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Empatik Beceri Düzeylerinin İncelenmesi
Alim KAYA Ortaöğretim Kurumlarına Geçişte Uygulanan Sbs Sistemine İlişkin Veli Öğretmen ve Yöneticilerin Görüşlerinin İncelenmesi
Ortaöğretim Kurumlarına Geçişte Uygulanan Sbs Sistemine İlişkin Veli Öğretmen ve Yöneticilerin Görüşlerinin İncelenmesi
Yener ÖZEN, Fikret GÜLAÇTI Sorumlulık Duygusu ve Davranışı Ölçeğinin Geliştirilmesi Güvenirliği ve Geçerliği
Sorumlulık Duygusu ve Davranışı Ölçeğinin Geliştirilmesi Güvenirliği ve Geçerliği
Gülçilem ŞAHİN, Abdullah SÜRÜCÜ Yetiştirme Yurdunda ve Ailesi Yanında Yaşayan Ergenlerin Bağlanma Stilleri ile Kimlik Statüleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Yetiştirme Yurdunda ve Ailesi Yanında Yaşayan Ergenlerin Bağlanma Stilleri ile Kimlik Statüleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Derya DİLMAÇ , Evren CELAL , Nergüz BULUT SERİN Cerrahi Operasyon Uygulanacak Hastaların Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi
Cerrahi Operasyon Uygulanacak Hastaların Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi
Şahin KAPIKIRAN, Ufuk YAĞCI Ergenlerin Yaşam Doyumu Üzerinde Bazı Değişkenlerin Aracılık ve Arabuluculuk Rolünün İncelenmesi
Ergenlerin Yaşam Doyumu Üzerinde Bazı Değişkenlerin Aracılık ve Arabuluculuk Rolünün İncelenmesi
Aylin YAZICIOĞLU İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Karar Düzeylerinin İncelenmesi: Uzunlamasına Bir Çalışma
İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Karar Düzeylerinin İncelenmesi: Uzunlamasına Bir Çalışma
Salih AKBALLI, Senar GÖKÇEN, Gürsen TOPSES Özel Eğitim ve Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin Karşılaştırılması
Özel Eğitim ve Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin Karşılaştırılması
Emre BALKAN Üniversite Öğrencilerinin Bilgisayar-İnternet Bağımlılığı ve Aile Fonksiyonları Arasındaki İlişki
Üniversite Öğrencilerinin Bilgisayar-İnternet Bağımlılığı ve Aile Fonksiyonları Arasındaki İlişki
İ. Alper KÖSE , Önder SİPAHİOĞLU, Ömür UYSAL Okul Tahripçiliğine İlişkin İdeolojik Yönelimlerin Farklı Değişkenler Altında İncelenmesi
Okul Tahripçiliğine İlişkin İdeolojik Yönelimlerin Farklı Değişkenler Altında İncelenmesi
Nurcan TURAN CANDAN , Burcu ÖZAYDIN, Başak UZUN Okullardaki Şiddet Olaylarının Medyada Okul İçi ve Okul Çevresindeki Yansımaları
Okullardaki Şiddet Olaylarının Medyada Okul İçi ve Okul Çevresindeki Yansımaları
Emre BALKAN, Aslı Münevver KORKMAZ Öğretim Elemanlarının Sosyal Karşılaştırmaları İle Mesleki Doyumları Arasındaki İlişki
Öğretim Elemanlarının Sosyal Karşılaştırmaları İle Mesleki Doyumları Arasındaki İlişki
Ersin KARADEMİR, Koza ÇİFTÇİ, Tansu MUTLU Öğretmen Adaylarının Yalnızlık ve Algılanan Sosyal Destek Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Öğretmen Adaylarının Yalnızlık ve Algılanan Sosyal Destek Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Gürsen TOPSES Yöneltme Kavramı Açısından; İlgi ve Yetenekleri Temel Alan Bir Eğtim ve Sınav Sistemine Yönelik Öneri Taslağı
Yöneltme Kavramı Açısından; İlgi ve Yetenekleri Temel Alan Bir Eğtim ve Sınav Sistemine Yönelik Öneri Taslağı
 XIV. Türkçe Eğitim
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Esra KARAKAŞ İlköğretim 6.,7.,8., Sınıflarda Okutulan Türkçe Ders Kitaplarında Metafor Kullanımı
İlköğretim 6.,7.,8., Sınıflarda Okutulan Türkçe Ders Kitaplarında Metafor Kullanımı
Muhammet Sani ADIGÜZEL, Gökhan KOLAY Alfabeye Yeni Harfler Eklenmesi Hakkında Düşünceler
Alfabeye Yeni Harfler Eklenmesi Hakkında Düşünceler
Zekeriya KAYA Okuma Alışkanlığı Bağlamında Günümüz Okulları ve Köy Enstitüleri
Okuma Alışkanlığı Bağlamında Günümüz Okulları ve Köy Enstitüleri
Bülent ÖZKAN Türkçe Eğitimde `Anlama ve Anlatma Teknikleri Dersleri` Üzerine Bir Değerlendirme
Türkçe Eğitimde `Anlama ve Anlatma Teknikleri Dersleri` Üzerine Bir Değerlendirme
Selay ÖZCAN , Bilal ELBİR Türkçe Eğitimde Öğrencilerin Söz Varlığını Geliştirmenin Önemi ve Söz Varlığını Geliştirme Yolları
Türkçe Eğitimde Öğrencilerin Söz Varlığını Geliştirmenin Önemi ve Söz Varlığını Geliştirme Yolları
Kısmet DELİVELİ Aşamalı Ses Öğretim Yönetimi
Aşamalı Ses Öğretim Yönetimi
Nihat BAYAT Bilişüstü Okuma Stratejilerini Kullanma Düzeyi ile Yazılı Anlatım Becerileri Arasındaki İlişkileri
Bilişüstü Okuma Stratejilerini Kullanma Düzeyi ile Yazılı Anlatım Becerileri Arasındaki İlişkileri
Nazan DOĞRUER, İpek MENEVİŞ Daü Eğitim Fakültesi Öğretmen Adaylarının Dil Öğrenme İnançları
Daü Eğitim Fakültesi Öğretmen Adaylarının Dil Öğrenme İnançları
Nazife AYDINOĞLU Dilde İncelik Karşıtlığının Öykü Çözümlemesinde ve Türkçrnin İkinci Dil Olarak öğretilmesinde Kullanımı
Dilde İncelik Karşıtlığının Öykü Çözümlemesinde ve Türkçrnin İkinci Dil Olarak öğretilmesinde Kullanımı
Fundagül APAK Falan(Ca) Filan(Ca) Türkçe(Si)`nin Öğretimi Üzerine...
Falan(Ca) Filan(Ca) Türkçe(Si)`nin Öğretimi Üzerine...
Melda İrem MANTI, İsmail Mert ARSLANYOLU İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerilerini Öz Değerlendirmede Benlik Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerilerini Öz Değerlendirmede Benlik Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Hatice Direk KAYHAN İlköğretim Türkçe Ders Kitaplarında Halk Edebiyatı Ürünlerinin Türlere ve Konulara Göre Niteliksel Olarak İncelenmesi
İlköğretim Türkçe Ders Kitaplarında Halk Edebiyatı Ürünlerinin Türlere ve Konulara Göre Niteliksel Olarak İncelenmesi
Kısmet DELİVELİ Ses Çağrışımlı Bütünleşik Kelime Yöntemi
Ses Çağrışımlı Bütünleşik Kelime Yöntemi
Hülya YEŞİL Türkçe Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları
Türkçe Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları
Hülya YEŞİL Türkçe Öğretmeni Adaylarının İletişim Becerileri
Türkçe Öğretmeni Adaylarının İletişim Becerileri
Saadet MALTEPE Türkçe Öğretmeni Adaylarının Özel Alan Yeterliklerine İlişkin Görüşleri
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Özel Alan Yeterliklerine İlişkin Görüşleri
AHMET AKÇAY, İSA YILMAZ Türkçe Öğretmenlerinin İlköğretim Öğrencilerinin Dil Becerilerinin Geliştirme Yeterlik Alanlarının İncelenmesi
Türkçe Öğretmenlerinin İlköğretim Öğrencilerinin Dil Becerilerinin Geliştirme Yeterlik Alanlarının İncelenmesi
Asuman Seda SARACALOĞLU , Nuri KARASAKALOĞLU , İlke Evin GENCEL Türkçe Öğretmenlerinin Tercih Ettikleri Öğretme Stratejileri
Türkçe Öğretmenlerinin Tercih Ettikleri Öğretme Stratejileri
Mehmet Ali YAVUZ, Nazife AYDINOĞLU Yaratıcı Düşünme Tekniklerinin Öykü İncelemesine Uyarlanmış ve Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanılması
Yaratıcı Düşünme Tekniklerinin Öykü İncelemesine Uyarlanmış ve Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanılması
İ.Seçkin AYDIN Yeni Türkçe Programlarında Mizah Kullanımı
Yeni Türkçe Programlarında Mizah Kullanımı
Hatice Direk KAYHAN , Esra KARAKAŞ, Zeynep ÇOLAK Ziya Gökalp`in Limni ve Malta Mektupları Adlı Eserinin Kadın ve Çocuk Eğitimi Boyutunda İncelenmesi
Ziya Gökalp`in Limni ve Malta Mektupları Adlı Eserinin Kadın ve Çocuk Eğitimi Boyutunda İncelenmesi
Hülya Yazıcı Okuyan Okulöncesi Eğitimde Kullanılan Çocuk Kitaplarında Günlük Konuşmalara İlişkin Dil Kullanımları
Okulöncesi Eğitimde Kullanılan Çocuk Kitaplarında Günlük Konuşmalara İlişkin Dil Kullanımları
Hülya Yazıcı Okuyan, Abide Tozak Gülten Dayıoğlu`nun Romanlarında Bir Anlatım Yöntemi Olarak Uzatı
Gülten Dayıoğlu`nun Romanlarında Bir Anlatım Yöntemi Olarak Uzatı
Hülya Yazıcı Okuyan, Nihan Altuner Türkçe Ders Kitaplarında Bir Kültür Aktarımı aracı Olarak Kalıp Sözler
Türkçe Ders Kitaplarında Bir Kültür Aktarımı aracı Olarak Kalıp Sözler
 XV. Yabancı Diller Eğitimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Tevhide AKILLILAR İngilizceden Sonra Almanca Öğreniminde Kullanılan Dil Öğrenme
İngilizceden Sonra Almanca Öğreniminde Kullanılan Dil Öğrenme
Meral ÖZKAN GÜRSES, Oktay Cem ADIGÜZEL Yükseköğretim Fransızca Hazırlık Programı Öğrencilerinin Okuma Stratejilerinin Belirlenmesi
Yükseköğretim Fransızca Hazırlık Programı Öğrencilerinin Okuma Stratejilerinin Belirlenmesi
Meral ÖZKAN GÜRSES, Oktay Cem ADIGÜZEL Yükseköğretim Fransızca Hazırlık Programı Öğrencilerinin Okuma Stratejilerinin Belirlenmesi
Yükseköğretim Fransızca Hazırlık Programı Öğrencilerinin Okuma Stratejilerinin Belirlenmesi
 XVIIII.İlköğretim
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Mine AKIN Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasına İlişkin Algıları
Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasına İlişkin Algıları
Derya ARSLAN, Mehmet AŞIKCAN Sınıf Öğretmenliği Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Yazma Becerilerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi (Kalem Tutma ve Kağıdın Duruşu)
Sınıf Öğretmenliği Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Yazma Becerilerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi (Kalem Tutma ve Kağıdın Duruşu)
Hülya KODAN , Hayrunnisa MALKOÇ İlköğretim Öğrencilerinin Çevre Bilinci Oluşturmalarında 5E Yöntemi ve Kavram Haritası ile Öğretimin Etkililiğinin Karşılaştırılması
İlköğretim Öğrencilerinin Çevre Bilinci Oluşturmalarında 5E Yöntemi ve Kavram Haritası ile Öğretimin Etkililiğinin Karşılaştırılması
M.Bahaddin ACAT, Koza ÇİFTÇİ Kırsal Matematik Eğitiminin Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Kırsal Matematik Eğitiminin Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Binnur Yıldırım, Hakkı İlker KOŞTUR, Merve KAPLAN Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersinde Yaşadıkları Sorunların Değerlendirilmesi
Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersinde Yaşadıkları Sorunların Değerlendirilmesi
Ayten İflazoğlu SABAN, Meltem ŞEKER Performans Görevlerindeki Başarı ile Ailelerin Eğitim- Öğretim Çalışmalarına Katılımı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Performans Görevlerindeki Başarı ile Ailelerin Eğitim- Öğretim Çalışmalarına Katılımı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Uğur SERİN, Yusuf KUMLUTAŞ Fen Grubu Öğretmenlerinin Öğretme Stratejilerinin İncelenmesi (İzmir Örneklemi)
Fen Grubu Öğretmenlerinin Öğretme Stratejilerinin İncelenmesi (İzmir Örneklemi)
Özden TEZEL İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Hülya KODAN, Hayrunnisa MALKOÇ Medya Okuryazarlığının ilköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerisine Etkisi
Medya Okuryazarlığının ilköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerisine Etkisi
Öykü ÖZÜ, Nurcan KAHRAMAN 7. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersindeki Üstbiliş Strateji Kullanımları ve Öz-Yeterlik İnançları Arasındaki İlişki
7. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersindeki Üstbiliş Strateji Kullanımları ve Öz-Yeterlik İnançları Arasındaki İlişki
Sedat UÇAR, Tuba DEMİRCİOĞLU Astronomiye Yönelik Tutumların Bir Dönem Boyunca Alınan Astronomi Dersi ve Program Boyunca Alınan Fen Dersleriyle Değişiminin İncelenmesi
Astronomiye Yönelik Tutumların Bir Dönem Boyunca Alınan Astronomi Dersi ve Program Boyunca Alınan Fen Dersleriyle Değişiminin İncelenmesi
Leman TARHAN , Aylin ÖĞÜNÇ, Yıldızay AYYILDIZ Fen ve Teknoloji Dersi ``Fiziksel ve Kimyasal Değişim`` Konusunda İşbirlikli Öğrenme (Jigsaw)Uygulamasının Öğrenci Başarısına Etkisi
Fen ve Teknoloji Dersi ``Fiziksel ve Kimyasal Değişim`` Konusunda İşbirlikli Öğrenme (Jigsaw)Uygulamasının Öğrenci Başarısına Etkisi
Demet ŞAHİN İlköğretim 5.Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinde Bilişsel Stillere Uygun Olarak Hazırlanan Öğretim Etkinliklerinin Tutum Üzerindeki Etkisi
İlköğretim 5.Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinde Bilişsel Stillere Uygun Olarak Hazırlanan Öğretim Etkinliklerinin Tutum Üzerindeki Etkisi
Merve ALEMDAR, Cumhur TÜRK, Hüseyin KALKAN İlköğretim Ders Kitaplarındaki Astronomi Konularının Bilimsel İçerik Bakımından İrdelenmesi
İlköğretim Ders Kitaplarındaki Astronomi Konularının Bilimsel İçerik Bakımından İrdelenmesi
Cumhur TÜRK, Hüseyin KALKAN İlköğretim Temel Astronomi Kavramlarının Öğretiminde Planetaryum ve Gözlemevlerinin Yeri ve Önemi
İlköğretim Temel Astronomi Kavramlarının Öğretiminde Planetaryum ve Gözlemevlerinin Yeri ve Önemi
Mustafa ERGUN, Esra Çelik Türkiye`de Fen Eğitiminde Yeni Eğilimler: 2008 Yılı Örneği
Türkiye`de Fen Eğitiminde Yeni Eğilimler: 2008 Yılı Örneği
Harun BERTİZ, Alev DOĞAN Dramanın Fen ve Teknoloji Eğitiminde Kullanımı ve Öğretmen Adaylarının Yöntemin Fen ve Teknoloji Eğitiminde Kullanılabilirliğine İlişkin Görüşleri
Dramanın Fen ve Teknoloji Eğitiminde Kullanımı ve Öğretmen Adaylarının Yöntemin Fen ve Teknoloji Eğitiminde Kullanılabilirliğine İlişkin Görüşleri
Zeynep KAYA Hayat Bilgisi Dersi ile 4. ve 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Kazanımları Arasındaki Disiplinler Arası İlişkilendirme sorunu
Hayat Bilgisi Dersi ile 4. ve 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Kazanımları Arasındaki Disiplinler Arası İlişkilendirme sorunu
M. Bahaddin ACAT, Gülçin TÜKEN Kentlerde ve Kırsal Alanlardaki Öğrencilerin Bilim, Bilimsel Bilgi Kaynakları ve Bilimsel Bilginin Değişimine İlişkin Görüşleri
Kentlerde ve Kırsal Alanlardaki Öğrencilerin Bilim, Bilimsel Bilgi Kaynakları ve Bilimsel Bilginin Değişimine İlişkin Görüşleri
Mustafa TUNCAY, Seden İNECİ Eğitsel Oyun Çizgilerinin Yaşam Çizgilerine Dönüşmesi
Eğitsel Oyun Çizgilerinin Yaşam Çizgilerine Dönüşmesi
Halil ÖŞZAVLI, Eren ÖZBERK İlköğretimde Eğitim-Öğretim Yılı İçerisinde Öğretmen Değişikliğinin Öğrencilerinin Okul Başarısına ve Okula Karşı Olan tutumlarına Etkisi
İlköğretimde Eğitim-Öğretim Yılı İçerisinde Öğretmen Değişikliğinin Öğrencilerinin Okul Başarısına ve Okula Karşı Olan tutumlarına Etkisi
Selim SAKA İlköğretimde Hoşgörü
İlköğretimde Hoşgörü
Emine BABAOĞAN, Cemal YILDIRIM Sınıf Öğretmenlerinin Kullandıkları Sınıf Yönetimi Modelleri
Sınıf Öğretmenlerinin Kullandıkları Sınıf Yönetimi Modelleri
Sevim GÜVEN, Neşe TERTEMİZ Öğrencilerin Seçme-Seçilme, Yaşam, Tüketici, Dilekçe, Çevre, Sağlık ve Eğitim Hakkı Bilincine İlişkin Öğretmen Görüşleri
Öğrencilerin Seçme-Seçilme, Yaşam, Tüketici, Dilekçe, Çevre, Sağlık ve Eğitim Hakkı Bilincine İlişkin Öğretmen Görüşleri
H.Hüseyin TAŞAR Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri Açısından Değerlendirilmesi
Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri Açısından Değerlendirilmesi
Nimet AKBEN Bilimsel Sorgulama Yönetimi ile Sınıf Öğretmeni Adaylarına Fen ve Teknoloji Dersi Etkinliklerindeki Bilimsel Süreç Becerilerine Eleştirel Bakış Kazandırma
Bilimsel Sorgulama Yönetimi ile Sınıf Öğretmeni Adaylarına Fen ve Teknoloji Dersi Etkinliklerindeki Bilimsel Süreç Becerilerine Eleştirel Bakış Kazandırma
Hilal KÜÇÜK Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Spektrofotometri ve C Vitamini Bilgi Düzeyleri ve Spektrofotometrelerin Eğitimde Kullanılmasına Yönelik Görüşleri
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Spektrofotometri ve C Vitamini Bilgi Düzeyleri ve Spektrofotometrelerin Eğitimde Kullanılmasına Yönelik Görüşleri
E. Omca ÇOBANOĞLU , Zeki APAYDIN , İ. Hakan ÇOBANOĞLU Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Geleneksel ve Çağdaş Bilim Anlayışlarından Bilim İnsanının Rolünü Algılayışları Üzerine Plot Bir Çalışma
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Geleneksel ve Çağdaş Bilim Anlayışlarından Bilim İnsanının Rolünü Algılayışları Üzerine Plot Bir Çalışma
Asuman Seda SARACALOĞLU , Nilgün YENİCE, İlke Evin GENCEL Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Öğretimde Kullandıkları Yöntem ve Tekniklere İlişkin Görüşleri
Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Öğretimde Kullandıkları Yöntem ve Tekniklere İlişkin Görüşleri
Hümeyra CEYLAN, Necati YALÇIN İlköğretim Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Elektrik Konusunda Kavram Yanılgılarının Düzeltilmesinde Kavramsal Değişim Metinlerinin Etkisinin Araştırılması
İlköğretim Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Elektrik Konusunda Kavram Yanılgılarının Düzeltilmesinde Kavramsal Değişim Metinlerinin Etkisinin Araştırılması
Büşra Tuncay, Özgül Yılmaz-Tüzün İlköğretim Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Çevresel Kaygı Düzeyleri
İlköğretim Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Çevresel Kaygı Düzeyleri
Mustafa ERGUN, Özge ERSOY Türkiye`deki Eğitim Fakültesi Dergilerinde Yayınlanan Fen Bilgisi Çalışmalarındaki Eğilimler
Türkiye`deki Eğitim Fakültesi Dergilerinde Yayınlanan Fen Bilgisi Çalışmalarındaki Eğilimler
Mustafa ERGUN, Fatma BULUT Türkiye`deki Eğitim Fakülteleri Dergilerinde Yayınlanan Fen Eğitimi Alanındaki Makalellerin Güvenirliklerinin Değerlendirilmesi
Türkiye`deki Eğitim Fakülteleri Dergilerinde Yayınlanan Fen Eğitimi Alanındaki Makalellerin Güvenirliklerinin Değerlendirilmesi
Erdal TOPRAKÇI , Gülçin OFLAZ Geometri Dersinin Öğrencilerin Geometrik Düşünme Seviyeleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Geometri Dersinin Öğrencilerin Geometrik Düşünme Seviyeleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Mehmet YILDIZLAR , Baki YAZICIOĞLU İlköğretim Birinci Sınıf Öğretmenlerinin Korunum ile İlgili Yaptığı Etkinlikler
İlköğretim Birinci Sınıf Öğretmenlerinin Korunum ile İlgili Yaptığı Etkinlikler
Kamil AKBAYIR, Erkan YALVAÇ İlköğretim İkinci Kademe Matematik Programına Yönelik Etkinliklerin Bazı Cebir Konularının Öğretimi Üzerindeki Etkileri
İlköğretim İkinci Kademe Matematik Programına Yönelik Etkinliklerin Bazı Cebir Konularının Öğretimi Üzerindeki Etkileri
Z. Sonay POLAT, Belma TÜRKER, Ebru AYLAR İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerileri ile İlgili Niteliksel Bir Çalışma
İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerileri ile İlgili Niteliksel Bir Çalışma
Elif SAYGI, Zeynep Sonay POLAT, Oylum Akkuş İspir İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Soyut Matematik Dersinde İspat Yaparken Karşılaştıkları Zorluklar
İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Soyut Matematik Dersinde İspat Yaparken Karşılaştıkları Zorluklar
Mehmet YILDIZLAR, Hülya MURSAL Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Öğretimi İlkelerine Uyma Dereceleri
Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Öğretimi İlkelerine Uyma Dereceleri
Çiğdem KILIÇ, Sinan OLKUN, Hatice OLKUN İlköğretim Öğrencilerinin Standart Olan ve Olmayan Sözel Problemleri Çözme Durumları
İlköğretim Öğrencilerinin Standart Olan ve Olmayan Sözel Problemleri Çözme Durumları
Kamil AKBAYIR, Cemed KAYA Matematik Öğretiminde İletişim Çatışmaları
Matematik Öğretiminde İletişim Çatışmaları
Zeynep Sonay POLAT , Oylum Akkuş İSPİR, Elif SAYGI Öğretmen Adaylarının Geometri Dersi Kapsamında İspat Performanslarının ve Geometride İspata Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
Öğretmen Adaylarının Geometri Dersi Kapsamında İspat Performanslarının ve Geometride İspata Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
Güler TULUK, Abdülkadir TUNA, Ahmet KAÇAR Sınıf Öğretmeni Adaylarının Cebirsel Bilgilerinin Doğası
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Cebirsel Bilgilerinin Doğası
Ayşe AKKURT Çizdikleri Resimlerle İlköğretim Öğrencilerinin ``Çevre Sorunları Kavramını Algıları ve Ürettikleri Simgeler
Çizdikleri Resimlerle İlköğretim Öğrencilerinin ``Çevre Sorunları Kavramını Algıları ve Ürettikleri Simgeler
Zafer IŞILDAR , Gülbin KIYICI, Gizem KAÇAR Öğretmen Adaylarının Müzik Özyeterlilik Algıları ile Fen Tutumları Arasındaki İlişki
Öğretmen Adaylarının Müzik Özyeterlilik Algıları ile Fen Tutumları Arasındaki İlişki
Harun BERTİZ Fen ve Teknoloji Eğitiminde Drama Etkinlikleri ve Planı Geliştirme Süreci: Öğretmen Adaylarının Drama Etkinliklerinde Konu Tercihleri ve Görüşleri
Fen ve Teknoloji Eğitiminde Drama Etkinlikleri ve Planı Geliştirme Süreci: Öğretmen Adaylarının Drama Etkinliklerinde Konu Tercihleri ve Görüşleri
İlker CIRIK, Ayla OKTAY, Seval FER Çocuk ve Ergenler İçin Sosyal Destek Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Çocuk ve Ergenler İçin Sosyal Destek Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Oğuz HERDEM, Güzin Özyılmaz AKAMCA, Tuba ŞİMŞEK İlköğretim Bölümü Öğretmen Adaylarının Mesleğe Yönelik Tutumları ve Mesleğe İlişkin Yeterlik İnançları
İlköğretim Bölümü Öğretmen Adaylarının Mesleğe Yönelik Tutumları ve Mesleğe İlişkin Yeterlik İnançları
H.Hüseyin TAŞAR Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri Açısından Değerlendirilmesi
Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri Açısından Değerlendirilmesi
E. Özlem YİĞİT Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sahip oldukları Geleceğin Vatandaşı İmgesinin Belirlenmesi
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sahip oldukları Geleceğin Vatandaşı İmgesinin Belirlenmesi
Oktay UÇAK Taşımalı Eğitim Uygulaması ve Karşılaşılan Sorunlar (Rize İli Örneği)
Taşımalı Eğitim Uygulaması ve Karşılaşılan Sorunlar (Rize İli Örneği)
 XXI. Okul Öncesi Eğitimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Mehmet YILDIZLAR , Eda KARGI , Elif BOZCAN Kktc Anaokullarında ``Okul Denetimi`` Uygulamaları: Okul Öncesi Eğitimde İyi Örnekler Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Kktc Anaokullarında ``Okul Denetimi`` Uygulamaları: Okul Öncesi Eğitimde İyi Örnekler Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Işık GÜRŞİMŞEK , Müjde KONUK , D.Burcu ONUR Kktc`de Okul Öncesi Eğitime Aile Katılımı
Kktc`de Okul Öncesi Eğitime Aile Katılımı
Berrin AKMAN, Gözde BAYDEMİR , Tuğçe AKYOL Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıfta Karşılaştıkları Sorun Davranışlara İlişkin Düşünceleri
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıfta Karşılaştıkları Sorun Davranışlara İlişkin Düşünceleri
Behbood MOHAMMADZADEH, Alev ÖNDER Okul Öncesi Dönemi Çocuklarının İngilizce İkinci Dil Eğitiminde Kullanılan Yöntemlere İlişkin Genel Bir Değerlendirme
Okul Öncesi Dönemi Çocuklarının İngilizce İkinci Dil Eğitiminde Kullanılan Yöntemlere İlişkin Genel Bir Değerlendirme
Seda ŞAHİN, Özkan ÖZGÜN Türk Toplumunda Baba Algısının İncelenmesi: Türk Medeni Kanunu Örneği
Türk Toplumunda Baba Algısının İncelenmesi: Türk Medeni Kanunu Örneği
Binnur YILDIRIM , Sadegül Akbaba ALTUN Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Demokrasi Eğitimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Demokrasi Eğitimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
Sadet ALTAY, Nejat İRA, Elif BOZCAN Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Milli Eğitim Şuralarında Okul Öncesi Eğitimi ve Bugünkü Durumu
Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Milli Eğitim Şuralarında Okul Öncesi Eğitimi ve Bugünkü Durumu
Ahmet ŞİRİNKAN, Ş.Öykü ŞİRİNKAN Eğitsel Oyunların 5-6 Yaş Grubu Öğrencilerin Kaba Motor Gelişimlerine Etkisinin İncelenmesi (Erzurum İli Örneği)
Eğitsel Oyunların 5-6 Yaş Grubu Öğrencilerin Kaba Motor Gelişimlerine Etkisinin İncelenmesi (Erzurum İli Örneği)
Ceren YILDIRIM Farklı Kültürel Yapıların Çocuklar Üzerinde Etkisi
Farklı Kültürel Yapıların Çocuklar Üzerinde Etkisi
Harun BERTİZ Fen ve Teknoloji Eğitiminde Drama Etkinlikleri ve Planı Geliştirme Süreci: Öğretmen Adaylarının Drama Etkinliklerinde Konu Tercihleri ve Görüşleri
Fen ve Teknoloji Eğitiminde Drama Etkinlikleri ve Planı Geliştirme Süreci: Öğretmen Adaylarının Drama Etkinliklerinde Konu Tercihleri ve Görüşleri
Mustafa TUNCAY, Şeyma MUMCU Masallar Gerçek Olsa
Masallar Gerçek Olsa
Münire Aydilek ÇİFTÇİ, Özkan ÖZGÜN Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Oyuncak Tercihleri ve Akran Etkileşimleri: Ebeveyn-Öğretmen Cinsiyet Rolleri Algısının Etkisi
Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Oyuncak Tercihleri ve Akran Etkileşimleri: Ebeveyn-Öğretmen Cinsiyet Rolleri Algısının Etkisi
Ayperi SIĞIRTMAÇ, Serap ÖZBEK Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Eğitimine İlişkin Görüşleri ve Uygulamalarının İncelenmesi
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Eğitimine İlişkin Görüşleri ve Uygulamalarının İncelenmesi
Fulya ATALAY YALÇIN, Abbas TÜRNÜKLÜ Algılanan Ana- Baba Davranışları ile Çocuk Yetiştirme Tutumları Arasındaki İlişki
Algılanan Ana- Baba Davranışları ile Çocuk Yetiştirme Tutumları Arasındaki İlişki
Ezgi TÜRKKENT, Perihan ÜNÜVAR Okul Öncesi Eğitim Ebeveyn ve Öğrencilerinin Televizyon İzleme Alışkanlıkları
Okul Öncesi Eğitim Ebeveyn ve Öğrencilerinin Televizyon İzleme Alışkanlıkları
Hande GÜNGÖR, Mustafa BULUŞ 5-6 Yaş Okul Öncesi Dönem Çocuklarının ALgılanan Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi
5-6 Yaş Okul Öncesi Dönem Çocuklarının ALgılanan Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi
Galip Balkar YALÇIN, Perihan ÜNÜVAR 5-6 Yaş Grubu Çocukların Kullandıkları Nezaket Sözcüklerinin İncelenmesi
5-6 Yaş Grubu Çocukların Kullandıkları Nezaket Sözcüklerinin İncelenmesi
Canan Y.ÇİÇEKLER, Mübeccel GÖNEN, ELİF AKYÜZ 5 Yaşındaki Çocukların Yaratıcılık Düzeylerinin İncelenmesi
5 Yaşındaki Çocukların Yaratıcılık Düzeylerinin İncelenmesi
Müzeyyen SEVİNÇ , Sibel YOLERİ Okul Öncesi Dönemde (5-6 Yaş) Görülen Mizacın Problem Davranışlar ile İlişkisinin İncelenmesi
Okul Öncesi Dönemde (5-6 Yaş) Görülen Mizacın Problem Davranışlar ile İlişkisinin İncelenmesi
Çağlayan DİNÇER , Ege AKGÜN Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Değerlendirme Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Değerlendirme Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması
A. Murat ELLEZ, Günseli GİRGİN, Güzin ÖZYIMAZ Okulöncesi Dönemde Bilgisayar Destekli Eğitim: Renk ve Şekil Kavramlarının Öğretimi
Okulöncesi Dönemde Bilgisayar Destekli Eğitim: Renk ve Şekil Kavramlarının Öğretimi
Berrin AKMAN, Zeynep TOPCU, Gözde Baydemir 5-6 Yaş Grubu Çocukların Sosyal Becerilerinin Oyun Arkadaşı Tercihleri Üzerindeki Etkisi
5-6 Yaş Grubu Çocukların Sosyal Becerilerinin Oyun Arkadaşı Tercihleri Üzerindeki Etkisi
Hülya Yazıcı Okuyan, Sedat Karagül Okulöncesi Eğitimde Kullanılan Çocuk Kitaplarında Günlük Konuşmalara İlişkin Dil Kullanımları
Okulöncesi Eğitimde Kullanılan Çocuk Kitaplarında Günlük Konuşmalara İlişkin Dil Kullanımları
 XXII. Orta Öğretim Sosyal, Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Tahir ATICI, Özlem ATICI Biyoloji Dersi Müfredatında Yer Alan Fotosentez Konusundaki Deneylerin Çeşitlendirilmesi ve Öğrenci Başarısına Etkisinin Araştırılması
Biyoloji Dersi Müfredatında Yer Alan Fotosentez Konusundaki Deneylerin Çeşitlendirilmesi ve Öğrenci Başarısına Etkisinin Araştırılması
Nurcan TURAN CANDAN, Başak UZUN Ebru Sanatıyla Kimya Öğretimi
Ebru Sanatıyla Kimya Öğretimi
Nail İLHAN, Ali Rıza ŞEKERCİ, Mustafa SÖZBİLİR Eğitim araştırmalarına Karşı Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi:Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Eğitim araştırmalarına Karşı Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi:Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Mehmet TİRİTOĞLU, Nagihan TANIK Mesleki Lisede Öğrenim Gören 9. Sınıf Öğrencilerinin Biyoloji Dersinde Bilim ve Bilimsel Bilginin Doğasını Anlama Düzeyleri
Mesleki Lisede Öğrenim Gören 9. Sınıf Öğrencilerinin Biyoloji Dersinde Bilim ve Bilimsel Bilginin Doğasını Anlama Düzeyleri
Canel EKE Pisa 2006 Sonuçlarına Göre Öğrencilerin Fen Bilimlerine İlgisi
Pisa 2006 Sonuçlarına Göre Öğrencilerin Fen Bilimlerine İlgisi
Aslıhan KARTAL TAŞOĞLU, Mustafa BAKAÇ Probleme Dayalı Öğrenme: Radyoaktivite Örneği
Probleme Dayalı Öğrenme: Radyoaktivite Örneği
Perihan Dinç ARTUT, Pınar ÖZARSLAN İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Cebirsel Sözel Problemleri Denklem Kurma Yoluyla Çözme Becerilerinin İncelenmesi
İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Cebirsel Sözel Problemleri Denklem Kurma Yoluyla Çözme Becerilerinin İncelenmesi
Elif Selcan KUTUCU , Betül EKİZ Kimya Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları ve Kaygıları
Kimya Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları ve Kaygıları
Sezen APAYDIN, Gamze ÇELİK Ortaöğretim Fen Matematik ve Sosyal Alanlar Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri
Ortaöğretim Fen Matematik ve Sosyal Alanlar Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri
Hülya KILIÇ, Yelkin Diker COŞKUN Öğretmen Adaylarının Eğitsel Amaçlı İnternet Kullanım Özyeterlik İnanç Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Öğretmen Adaylarının Eğitsel Amaçlı İnternet Kullanım Özyeterlik İnanç Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Kamuran TARIM, Perihan Dinç ARTUT Öğretmen Adaylarının Kat Problemlerine İlişkin Çözümlerinin İncelenmesi
Öğretmen Adaylarının Kat Problemlerine İlişkin Çözümlerinin İncelenmesi
Ersin KARADEMİR, Özden TEZEL , Didem KANDARA Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının ve Endişelerinin Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi
Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının ve Endişelerinin Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi
Mesture KAYHAN ALTAY, Aysun UMAY Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Hesaplama Becerileri ve Sayı Duyuları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Hesaplama Becerileri ve Sayı Duyuları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Nazenin HUSEYNOVA ``Türk Devleti Hukuku``nun Öğretimi Çağdaş Devrin Zaruretidir
``Türk Devleti Hukuku``nun Öğretimi Çağdaş Devrin Zaruretidir
Ali Rıza ŞEKERCİ, Betül KURBAN 9. Sınıf Kimya Dersi Temizlik Maddeleri Konusunda Argümantasyon Odaklı Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi
9. Sınıf Kimya Dersi Temizlik Maddeleri Konusunda Argümantasyon Odaklı Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi
Cemal TOSUN, Yavuz TAŞKESENLİGİL Çözeltiler ve Fiziksel Özellikleri Konusu Kapsamındaki Kazanımlarla İlgili Olarak Problem Senaryolarının Geliştirilme Sürecine Örnek Bir Yaklaşım
Çözeltiler ve Fiziksel Özellikleri Konusu Kapsamındaki Kazanımlarla İlgili Olarak Problem Senaryolarının Geliştirilme Sürecine Örnek Bir Yaklaşım
Ahmet SABAN Fen Bilimi Eğitiminin Geleceği Ne- Nasıl Olmalıdır?
Fen Bilimi Eğitiminin Geleceği Ne- Nasıl Olmalıdır?
Tuğba ÇOPUR, Şebnem Kandil İNGEÇ Fizik Öğretmen Adaylarının Özel Görelilikte Zorlandıkları Kavramların Belirlenmesi
Fizik Öğretmen Adaylarının Özel Görelilikte Zorlandıkları Kavramların Belirlenmesi
Merve KATİPOĞLU, Zeynep GÜREL İtme Momentum Ünitesinde Geçen Kavramların Günlük Yaşamdan Örnekler Kullanılarak Yeniden Yapılandırılması
İtme Momentum Ünitesinde Geçen Kavramların Günlük Yaşamdan Örnekler Kullanılarak Yeniden Yapılandırılması
Hülya KUTU, Mustafa SÖZBİLİR Kimya Eğitiminde Harmanlanmış Bir Öğrenme Modeli Aracı Olarak Moodle Kullanımı
Kimya Eğitiminde Harmanlanmış Bir Öğrenme Modeli Aracı Olarak Moodle Kullanımı
Cemal TOSUN, Yavuz TAŞKESENLİGİL Kimya Eğitiminde Pdö Yönteminin Öğrencilerin Motivasyonlarına ve Öğrenme Stratejilerine Etkisi
Kimya Eğitiminde Pdö Yönteminin Öğrencilerin Motivasyonlarına ve Öğrenme Stratejilerine Etkisi
Canel EKE Öğrencilerin Fen Bilimleri Alanındaki Konuları Öğrenmede Yararlandığı Kaynaklar
Öğrencilerin Fen Bilimleri Alanındaki Konuları Öğrenmede Yararlandığı Kaynaklar
Aslıhan KARTAL TAŞOĞLU, Mustafa BAKAÇ Probleme Dayalı Öğrenmeye Yönelik Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Probleme Dayalı Öğrenmeye Yönelik Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Eda GÖZÜYEŞİL, Mesut YILDIRIM Üniversite Giriş Sınavlarına Hazırlanan Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygıları Üzerinde Aile Faktörünün Etkileri
Üniversite Giriş Sınavlarına Hazırlanan Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygıları Üzerinde Aile Faktörünün Etkileri
Onur ÇALIŞKAN Coğrafi Arazi Çalışmalarında Sağlık ve Güvenlik Risklerinin Analizi ve Yönetimi
Coğrafi Arazi Çalışmalarında Sağlık ve Güvenlik Risklerinin Analizi ve Yönetimi
Leyla BAŞAYİĞİT Kayseri`de Türk Ermeni Komşuluk İlişkileri ve Uzlaşı Kültürünün Gençlerimize Anlatılması
Kayseri`de Türk Ermeni Komşuluk İlişkileri ve Uzlaşı Kültürünün Gençlerimize Anlatılması
Muhammet Sani ADIGÜZEL, Zehra Topal , Sevda Arapkirli Ortaöğretim 9. Sınıf Öğrencilerinin Edebi Metinleri Kavrama Güçlükleri
Ortaöğretim 9. Sınıf Öğrencilerinin Edebi Metinleri Kavrama Güçlükleri
Ayşe AKKURT Sosyal Bilgiler Dersinde Sinema Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri
Sosyal Bilgiler Dersinde Sinema Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri
Mehmet Suat BAL Tarih Öğretiminde Film Kullanımının Öğrencilerin Tarihsel Düşünme Becerilerine Katkısı, ``120`` ve ``Cennetin Krallığı`` Filmi Örnekleri
Tarih Öğretiminde Film Kullanımının Öğrencilerin Tarihsel Düşünme Becerilerine Katkısı, ``120`` ve ``Cennetin Krallığı`` Filmi Örnekleri
Aysun Aynur YILMAZ Tarih Öğretmenlerinin Eskiçağ Tarihi ve Eski Türk Tarihi Ünitelerinin Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlar
Tarih Öğretmenlerinin Eskiçağ Tarihi ve Eski Türk Tarihi Ünitelerinin Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlar
 XXVII. Özel Eğitim
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Füsun ÜNAL, Ayten İflazoğlu Saban Kaynaştırma Uygulamasının Yapıldığı Sınıflarda Normal Gelişim Gösteren Öğrencilerin Kaynaştırmaya Yönelik Tutumları
Kaynaştırma Uygulamasının Yapıldığı Sınıflarda Normal Gelişim Gösteren Öğrencilerin Kaynaştırmaya Yönelik Tutumları
Şeyma Şengil AKAR Matematik Yetenek Testi`nin (Myt) Kapsam Geçerliği
Matematik Yetenek Testi`nin (Myt) Kapsam Geçerliği
Şener ŞENTÜRK, Seher BAYAT Üstün Zekalı ve Özel Yetenekli Çocuklarla İlgili Sınıf Öğretmenlerine Uygulanan Hizmetiçi Seminerin Etkililiği
Üstün Zekalı ve Özel Yetenekli Çocuklarla İlgili Sınıf Öğretmenlerine Uygulanan Hizmetiçi Seminerin Etkililiği
Ümit ŞAHBAZ, Aylin DURSUN Zihin Engelli Öğrencilerle Çalışan Öğretmenlerin İş Doyum Düzeylerinin Belirlenmesi
Zihin Engelli Öğrencilerle Çalışan Öğretmenlerin İş Doyum Düzeylerinin Belirlenmesi
Abdurrahman TANRIÖĞEN, Aykul SEVİNÇ Denizli Özel Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Yaşadıkları Sorunların Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Denizli Özel Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Yaşadıkları Sorunların Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Melih ÖZTOP, Barış ŞENTUNA, Settar KOÇAK OsmanlıDevleti`nde Üstün Zekalı Üstün Yetenekli Kişilerin Eğitiminde Enderun Okulu`nun Önemi ve Amacı Üzerine Tarihsel Araştırma
OsmanlıDevleti`nde Üstün Zekalı Üstün Yetenekli Kişilerin Eğitiminde Enderun Okulu`nun Önemi ve Amacı Üzerine Tarihsel Araştırma
Bülent ALTINOK Zihinsel Engelli Gençler İçin Cinsel Eğitim Uygulaması Hakkında Vaka Çalışması
Zihinsel Engelli Gençler İçin Cinsel Eğitim Uygulaması Hakkında Vaka Çalışması
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.