Anasayfa20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Teması:
Düzenleme Tarihi: 8-10 Eylül 2011
Düzenleyen: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yapıldığı İl: Burdur

 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Fatma ÇELİK KAYAPINAR , Celal ÖZKAN , Kadir PEPE Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Öğrenme Ortamını Bozan Davranışlara Karşı Geliştirdikleri Davranış Stratejileri (Burdur İli Örneği)
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Öğrenme Ortamını Bozan Davranışlara Karşı Geliştirdikleri Davranış Stratejileri (Burdur İli Örneği)
 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Armağan ERDOĞAN , Canan ÜNVAN Avrupa Yükseköğretim Alanı’nda Diploma Eki Uygulamalarında Karşılaştırmalı Durum Tespiti
Avrupa Yükseköğretim Alanı’nda Diploma Eki Uygulamalarında Karşılaştırmalı Durum Tespiti
Duygu ANIL , Murat Doğan ŞAHİN 7. Sınıf Öğrencilerinin Seviye Belirleme Sınavı (Sbs) 2010 Fen ve Teknoloji Alt Test Başarısına Etki Eden Bazı Faktörler
Sınıf Öğrencilerinin Seviye Belirleme Sınavı (Sbs) 2010 Fen ve Teknoloji Alt Test Başarısına Etki Eden Bazı Faktörler
Esra BOZKURT , Ramazan DEMİR Öğrenci Görüşleriyle Akran Değerlendirme: Örnek Bir Uygulama
Öğrenci Görüşleriyle Akran Değerlendirme: Örnek Bir Uygulama
Hadiye KÜÇÜKKARAGÖZ , Yasin AKAY , Tuncay CANBULAT Rotter İç- Dış Kontrol Odağı Ölçeğinin Öğretmen Adaylarında Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Rotter İç- Dış Kontrol Odağı Ölçeğinin Öğretmen Adaylarında Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
İbrahim Alper KÖSE , Tuğba DEĞİRMENCİ , Önder SİPAHİOĞLU Yapılandırmacı Öğrenme Ortamlarını Değerlendirme Ölçeği İlköğretim Formunun Psikometrik Özellikleri
Yapılandırmacı Öğrenme Ortamlarını Değerlendirme Ölçeği İlköğretim Formunun Psikometrik Özellikleri
İbrahim Yaşar KAZU , Mehmet EROĞLU Öğretmen Adaylarının Değerlendirmede Bilişsel Süreçler ve Öğrenci Sorumluluklarına İlişkin Tercihleri
Öğretmen Adaylarının Değerlendirmede Bilişsel Süreçler ve Öğrenci Sorumluluklarına İlişkin Tercihleri
İrfan YURDABAKAN Bloom’un Revize Edilen Taksonomisinin Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmeye Yansımaları
Bloom’un Revize Edilen Taksonomisinin Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmeye Yansımaları
İsmail KARAKAYA Seviye Belirleme Sınavındaki Yabancı Dil (İngilizce) Testlerinin Değişen Madde Fonksiyonlarının İncelenmesi
Seviye Belirleme Sınavındaki Yabancı Dil (İngilizce) Testlerinin Değişen Madde Fonksiyonlarının İncelenmesi
M.Emre KURU , Neslihan ŞAHİN , Kübra KARAÇELİK Sosyal Bilgiler ve Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının “Kamu Personeli Seçme Sınavı” Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi
Sosyal Bilgiler ve Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının “Kamu Personeli Seçme Sınavı” Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi
Meltem ACAR , Yeşim ÖZER Pisa 2006 Verilerine Göre Türk Öğrencilerin Fen Bilimlerine Karşı Tutumları İle Fen Bilimleri Okuryazarlıkları Arasındaki İlişki
Pisa 2006 Verilerine Göre Türk Öğrencilerin Fen Bilimlerine Karşı Tutumları İle Fen Bilimleri Okuryazarlıkları Arasındaki İlişki
Neşe ÖZTÜRK , Serap ÖZDEMİR , Selahattin GELBAL İki Farklı Ölçekleme Yaklaşımından Elde Edilen Ölçek Değerleri Tutarlılığının İncelenmesi
İki Farklı Ölçekleme Yaklaşımından Elde Edilen Ölçek Değerleri Tutarlılığının İncelenmesi
Yeşim ÖZER , Eren Halil ÖZBERK PISA 2009: Türk Öğrencilerin Okuma Becerileri, Fen ve Matematik Okuryazarlığının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
PISA 2009: Türk Öğrencilerin Okuma Becerileri, Fen ve Matematik Okuryazarlığının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
 IV.Eğitim Programları ve Öğretimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Abdullah ADIGÜZEL Bilgi Okuryazarlığı Ölçeğinin Geliştirilmesi
Bilgi Okuryazarlığı Ölçeğinin Geliştirilmesi
Abdullah ADIGÜZEL Pedagojik Formasyon Programlarının Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarına Etkisi
Pedagojik Formasyon Programlarının Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarına Etkisi
Abdullah DURAKOĞLU Montessori Sisteminin Türkiye’nin Okul Öncesi Eğitim Sistemiyle Karşılaştırılması
Montessori Sisteminin Türkiye’nin Okul Öncesi Eğitim Sistemiyle Karşılaştırılması
Adil TÜRKOĞLU , Bilal DUMAN , Ali YAKAR Süreç Temelli Öğretime Dayalı Öğrenme Amaçlı Metin ve Grafik Betimleme Modlarının Kullanılmasının Problem Çözme, Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisi
Süreç Temelli Öğretime Dayalı Öğrenme Amaçlı Metin ve Grafik Betimleme Modlarının Kullanılmasının Problem Çözme, Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisi
Adil TÜRKOĞLU , Serhat SÜRAL Ortaöğretimdeki Öğretmenlerin Öğretme Stillerinin Farklı Değişkenler İle İncelenmesi
Ortaöğretimdeki Öğretmenlerin Öğretme Stillerinin Farklı Değişkenler İle İncelenmesi
Adnan KÜÇÜKOĞLU , Zehra Sedef COŞKUN , Erdoğan KÖSE Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine İlişkin Görüşleri Üzerine Bir İnceleme
Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine İlişkin Görüşleri Üzerine Bir İnceleme
Ali GÜLER Üniversitede Denetim Açmazı ve Kimlik Sorunu
Üniversitede Denetim Açmazı ve Kimlik Sorunu
Aslı UYSAL “Anlaşmazlıklarımızı Çözebiliriz” Çatışma Çözümü Eğitim Programının Değerlendirilmesi
“Anlaşmazlıklarımızı Çözebiliriz” Çatışma Çözümü Eğitim Programının Değerlendirilmesi
Battal GÖLDAĞ Öğrenme Stilleri Öğretmenlerininki ile Aynı Olan ve Olmayan Öğrencilerin Akademik Başarılarının İncelenmesi
Öğrenme Stilleri Öğretmenlerininki ile Aynı Olan ve Olmayan Öğrencilerin Akademik Başarılarının İncelenmesi
Behçet ORAL , Abidin DAĞLI , Mehmet BARS Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme ve Okul Deneyimi Araştırmalarının Değerlendirilmesi
Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme ve Okul Deneyimi Araştırmalarının Değerlendirilmesi
Bilal DUMAN , Necdet AYKAÇ , Özkan ÇELİK Öğretmen Adaylarının Tercih Ettikleri Eğitim Felsefeleriyle Benimsedikleri Değerler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Öğretmen Adaylarının Tercih Ettikleri Eğitim Felsefeleriyle Benimsedikleri Değerler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Birsen BAĞÇECİ , Ayşe DEMİR Eğitimde Bireysel Farklılıklar ve Önemi
Eğitimde Bireysel Farklılıklar ve Önemi
Buket BALLIEL , Meltem DURAN , Selcan BİLGİLİ İlköğretim Öğrencilerinin Fen Deneyleri Uygulamalarına İlişkin Görüşleri
İlköğretim Öğrencilerinin Fen Deneyleri Uygulamalarına İlişkin Görüşleri
Derya KUŞ , Seval FER İlköğretim Programlarının Örtük Programın ve Okul Dışı Etmenlerin Değerleri Kazandırma Etkililiğinin 8. Sınıf İlköğretim Öğrencilerinin ve Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre İncelenmesi
İlköğretim Programlarının Örtük Programın ve Okul Dışı Etmenlerin Değerleri Kazandırma Etkililiğinin 8. Sınıf İlköğretim Öğrencilerinin ve Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre İncelenmesi
Dilek KARACA , Dilek ERDURAN AVCI , Nazmiye ÖNAL Fen -Teknoloji -Toplum -Çevre Kazanımlarının İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programındaki Dağılımlarının İncelenmesi
Fen -Teknoloji -Toplum -Çevre Kazanımlarının İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programındaki Dağılımlarının İncelenmesi
Mehmet Engin UYSAL , Mehmet AKKAYA , Güzide UYSAL İlköğretim Türkçe Dersinde İşbirlikli Öğrenmenin Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerileri Üzerindeki Etkileri
İlköğretim Türkçe Dersinde İşbirlikli Öğrenmenin Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerileri Üzerindeki Etkileri
Eda TOKLU Düzce Üniversitesi Rektörlük’ünde Görevli İdari Personelin Hizmet İçi Eğitim İhtiyacının Saptanması
Düzce Üniversitesi Rektörlük’ünde Görevli İdari Personelin Hizmet İçi Eğitim İhtiyacının Saptanması
Emel Nalan ŞENOL , Vesile YILDIZ DEMİRTAŞ İlköğretim Matematik Dersinde Yaratıcı Drama Uygulamalarının, Öğrencilerin Ders Başarısı ve Benlik Kavramı Üzerindeki Etkileri
İlköğretim Matematik Dersinde Yaratıcı Drama Uygulamalarının, Öğrencilerin Ders Başarısı ve Benlik Kavramı Üzerindeki Etkileri
Esma Buluş KIRIKKAYA , Esra BOZKURT , Şebnem İŞERİ Fen Eğitiminde Gazete: Neden? Nasıl?
Fen Eğitiminde Gazete: Neden? Nasıl?
Esra ÇAKAR , Gonca URAL , Bünyamin YURDAKUL 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Öğretim Programında Yer Alan “Madde ve Değişim” Ünitesinin Sağlamlığı
6. Sınıf Fen ve Teknoloji Öğretim Programında Yer Alan “Madde ve Değişim” Ünitesinin Sağlamlığı
Eşref AKKAŞ İlköğretim Öğrencilerin Performans Ödevlerine İlişkin Tutumları Üzerine Boylamsal Tarama Araştırması
İlköğretim Öğrencilerin Performans Ödevlerine İlişkin Tutumları Üzerine Boylamsal Tarama Araştırması
Eşref TARKU İlköğretim Öğrenci Ailelerinin, Çocuklarının Okul Başarısı İçin İhtiyaç Duydukları Eğitim
İlköğretim Öğrenci Ailelerinin, Çocuklarının Okul Başarısı İçin İhtiyaç Duydukları Eğitim
Eyüp İZCİ , Hatice ÖZGAN SUCU Üniversite Öğrencilerinin Çoklu Zeka Profillerinin İncelenmesi (Nevşehir Üniversitesi Örneği)
Üniversite Öğrencilerinin Çoklu Zeka Profillerinin İncelenmesi (Nevşehir Üniversitesi Örneği)
Fatma ÖZKAYA , Hüseyin Hüsnü BAHAR , Nurettin BİROL Altıncı Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 3 ve 4. Ünitesinde Bulunan Kavramların Bazı Değişkenlere Göre Öğrenilme Düzeyi
Altıncı Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 3 ve 4. Ünitesinde Bulunan Kavramların Bazı Değişkenlere Göre Öğrenilme Düzeyi
Fatma SADIK Çocuk ve Çevre Sorunları: Çocukların Algıladıkları Çevre Sorunlarıyla İlgili Görüşlerinin İncelenmesi
Çocuk ve Çevre Sorunları: Çocukların Algıladıkları Çevre Sorunlarıyla İlgili Görüşlerinin İncelenmesi
Fatma SADIK , Mediha SARI Çocuk ve Demokrasi: İlköğretim Öğrencilerinin Demokrasi Algılarının Metaforlar Aracılığıyla İncelenmesi
Çocuk ve Demokrasi: İlköğretim Öğrencilerinin Demokrasi Algılarının Metaforlar Aracılığıyla İncelenmesi
Fatma SADIK , Uygar İNAL Ortaöğretim Kurumlarında Karşılaşılan Disiplin Problemlerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Adana İli Örneği)
Ortaöğretim Kurumlarında Karşılaşılan Disiplin Problemlerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Adana İli Örneği)
Fatma ÜNAL , Mehmet ÜNAL İlköğretim Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarının Sarmal Programlama Yaklaşımı Açısından Değerlendirilmesi
İlköğretim Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarının Sarmal Programlama Yaklaşımı Açısından Değerlendirilmesi
Fethi ÇELİK , Harun ŞAHİN Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin İncelenmesi (MAKÜ Örneği)
Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin İncelenmesi (MAKÜ Örneği)
Gürbüz OCAK , Ahmet YAMAÇ Öz yeterlik, Tutum ve Başarı Arasındaki İlişkilerin Yapısal Eşitlik Modeliyle İncelenmesi
Öz yeterlik, Tutum ve Başarı Arasındaki İlişkilerin Yapısal Eşitlik Modeliyle İncelenmesi
Gürbüz OCAK , Aliye Huran KILIÇARSLAN İlköğretim Programlarının Uygulanmasında Okul Bahçelerinin Değerlendirilmesi
İlköğretim Programlarının Uygulanmasında Okul Bahçelerinin Değerlendirilmesi
Harun ŞAHİN , Hale SUCUOĞLU , Meltem GÖKDAĞ BALTAOĞLU Öğretim Elemanlarının Demokratik Tutumlarının Öğrencilerinin Başarı/Başarısızlık Yüklemeleri ve Özyeterliklerine Etkisi
Öğretim Elemanlarının Demokratik Tutumlarının Öğrencilerinin Başarı/Başarısızlık Yüklemeleri ve Özyeterliklerine Etkisi
Hatice EMİROĞLU Anne ve Babaların Oyuncak Seçimi Konusunda Eğitim İhtiyacı
Anne ve Babaların Oyuncak Seçimi Konusunda Eğitim İhtiyacı
Hilal KAZU , Serkan ASLAN 2004 İlköğretim Programının “Öğrenme-Öğretme Süreci” Boyutunun Yapılan Araştırmalara Dayalı Olarak Değerlendirilmesi
2004 İlköğretim Programının “Öğrenme-Öğretme Süreci” Boyutunun Yapılan Araştırmalara Dayalı Olarak Değerlendirilmesi
Hünkar KORKMAZ , Yeşim YILMAZ , Ayşegül KOCAYUSUF Gerçek Yaşam Senaryolarıyla Desteklenmiş Tam Öğrenme Stratejisinin Öğrencilerin Öğrenme Ürünlerine Etkisi: Antalya Koleji Örneği
Gerçek Yaşam Senaryolarıyla Desteklenmiş Tam Öğrenme Stratejisinin Öğrencilerin Öğrenme Ürünlerine Etkisi: Antalya Koleji Örneği
İpek MENEVİŞ , Nazan DOĞRUER , Ramadan EYYAM Dil Öğrenme İnançları İle İlgili Farklılıklardan Faydalanmak
Dil Öğrenme İnançları İle İlgili Farklılıklardan Faydalanmak
M. Bahaddin ACAT , Mecit ASLAN İlköğretim Okullarında Öğrencilere Kazandırılması Gereken Değerler
İlköğretim Okullarında Öğrencilere Kazandırılması Gereken Değerler
Mecit ASLAN , Ali YAKAR Öğretmen Adaylarının İdeal Öğretim Elemanı Niteliklerine Yönelik Bilişsel Kurguları: Karşılaştırmalı Bir İnceleme
Öğretmen Adaylarının İdeal Öğretim Elemanı Niteliklerine Yönelik Bilişsel Kurguları: Karşılaştırmalı Bir İnceleme
Mehmet ERDOĞAN , Şahin AKBUNAR , Çiğdem GÜZLE KAYIR Öğretmenlerin Öğrenme ve Öğretme Süreçleri İle İlgili Görüş, Tutum ve İnançları; 2005-2011 Yılları Arasında Yapılan Araştırmaların İçerik Analizi
Öğretmenlerin Öğrenme ve Öğretme Süreçleri İle İlgili Görüş, Tutum ve İnançları; 2005-2011 Yılları Arasında Yapılan Araştırmaların İçerik Analizi
Mehmet ŞİŞMAN , Asım ARI Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarının İncelenmesi
Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarının İncelenmesi
Meltem DURAN , Gülcan MIHLADIZ , Selcan BİLGİLİ İlköğretim Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersi Proje ve Performans Görevleri İle İlgili Görüşleri
İlköğretim Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersi Proje ve Performans Görevleri İle İlgili Görüşleri
Murat GÖKALP , Yasar BARUT , İbrahim GÜL Türkiye’de Öğrenim Gören Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklarından Gelen Öğrencilerin Öğretim Programlarına Yönelik Bakış Açılarının İncelenmesi ( Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Örneği )
Türkiye’de Öğrenim Gören Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklarından Gelen Öğrencilerin Öğretim Programlarına Yönelik Bakış Açılarının İncelenmesi ( Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Örneği )
Murat Gürkan GÜLCAN , Şenay ŞEN İlköğretimde Ev Ödevlerinin Eğitimde Başarıya Etkisi Konusunda Veli Görüşleri
İlköğretimde Ev Ödevlerinin Eğitimde Başarıya Etkisi Konusunda Veli Görüşleri
Mustafa ALBAYRAK , Kerim GÜNDOĞDU , Ceyhun OZAN Müfettişlerin İlköğretim Matematik Öğretim Programı Hakkındaki Düşünceleri
Müfettişlerin İlköğretim Matematik Öğretim Programı Hakkındaki Düşünceleri
Mustafa BAYHAN , Adnan KÜÇÜKOĞLU Adalet Bakanlığınca Sürdürülen Hizmet İçi Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi
Adalet Bakanlığınca Sürdürülen Hizmet İçi Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi
Mustafa ŞAHİN , Tuncay CANBULAT , Selma ZEMİN HAZAR ABD ve Kanada’da Sosyal Bilgiler Eğitimi Alanındaki Hazırlanmış Olan Tezlerin Değerlendirilmesi
ABD ve Kanada’da Sosyal Bilgiler Eğitimi Alanındaki Hazırlanmış Olan Tezlerin Değerlendirilmesi
Nazan DOĞRUER , Ramadan EYYAM , İpek MENEVİŞ Öğrencilerimizi Daha İyi Tanımak
Öğrencilerimizi Daha İyi Tanımak
Nurhan ÖZTÜRK , Gülay EKİCİ , Fatih ALUÇDİBİ İlköğretim Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersi Konularına Olan İlgi Düzeylerinin Belirlenmesi
İlköğretim Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersi Konularına Olan İlgi Düzeylerinin Belirlenmesi
Nurtaç BENLİ , Yusuf AY , Recep KAHRAMANOĞLU Ses, Işık, Hava, Su ve Toprak Kirliği Konularının Öğretiminde Proje Tabanlı Eğitimin Öğrencilerin Çevreye Karşı Tutumlarına Etkisi
Ses, Işık, Hava, Su ve Toprak Kirliği Konularının Öğretiminde Proje Tabanlı Eğitimin Öğrencilerin Çevreye Karşı Tutumlarına Etkisi
Oğuz GÜRBÜZTÜRK , Sevda KOÇ İlköğretim Öğretmenlerinin 5E Modelini Kullanma Becerilerinin Değerlendirilmesi
İlköğretim Öğretmenlerinin 5E Modelini Kullanma Becerilerinin Değerlendirilmesi
Özcan KONUR Engelli Öğrencilerin Öğretmenlik Eğitimine Katılımı: Politikalar ve Uygulamalar
Engelli Öğrencilerin Öğretmenlik Eğitimine Katılımı: Politikalar ve Uygulamalar
Recep KAHRAMANOĞLU , Yusuf AY , Nurtaç BENLİ İlköğretim 1-5. Sınıflarındaki Serbest Etkinlik Uygulamalarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
İlköğretim 1-5. Sınıflarındaki Serbest Etkinlik Uygulamalarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Sedanur SAKA , Abdurrahman KILIÇ Sevgi Evleri Çalışanlarının İnsan Yetiştirme ve Değer Kazandırmayla İlgili Görüşleri
Sevgi Evleri Çalışanlarının İnsan Yetiştirme ve Değer Kazandırmayla İlgili Görüşleri
Seher YARAR KAPTAN , Ayşegül OĞUZ Etkili İletişim Dersinin Sınıf Öğretmeni Adaylarının İletişim Becerilerine Etkisi
Etkili İletişim Dersinin Sınıf Öğretmeni Adaylarının İletişim Becerilerine Etkisi
Selcan BİLGİLİ , Meltem DURAN , Gülcan MIHLADIZ İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye İlişkin Problemleri Çözmeye Yönelik Görüşleri
İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye İlişkin Problemleri Çözmeye Yönelik Görüşleri
Selçuk UYGUN Eğitim Tarihi Alanında Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi
Eğitim Tarihi Alanında Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi
Serkan PADEM Üniversite Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Dil Öğrenme Stratejileri Tercihleri: Düzce Üniversitesi Örneği
Üniversite Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Dil Öğrenme Stratejileri Tercihleri: Düzce Üniversitesi Örneği
Seval KAYA , Hülya ASLAN EFE , Sait YÜCEL 9. ve 10. Sınıf Biyoloji Ders Kitaplarında Yer Alan Etkinliklerin Bilimsel Süreç Becerileri Düzeylerinin Tespiti
9. ve 10. Sınıf Biyoloji Ders Kitaplarında Yer Alan Etkinliklerin Bilimsel Süreç Becerileri Düzeylerinin Tespiti
Seval ÖZMEN , Hülya ASLAN EFE , Sait YÜCEL 11. ve 12. Sınıf Biyoloji Ders Kitaplarında Yer Alan Etkinliklerin Bilimsel Süreç Becerileri Düzeylerinin Tespiti
11. ve 12. Sınıf Biyoloji Ders Kitaplarında Yer Alan Etkinliklerin Bilimsel Süreç Becerileri Düzeylerinin Tespiti
Sinan BOZKURT , Abdurrahman KILIÇ , Merve ERİŞ Okul Servis Araçları İçin Öğrenci Memnuniyet Ölçeği Geliştirilmesi
Okul Servis Araçları İçin Öğrenci Memnuniyet Ölçeği Geliştirilmesi
Suzan Beyza KAPTI , Dilek İlhan BEYAZTAŞ , Nuray SENEMOĞLU Cumhuriyetten Günümüze Sosyal Bilgiler Dersi Programlarının İncelenmesi
Cumhuriyetten Günümüze Sosyal Bilgiler Dersi Programlarının İncelenmesi
Süleyman Nihat ŞAD , Oğuz GÜRBÜZTÜRK Yabancı Dil Öğretiminde Öğrenci Merkezli ve Öğretmen Merkezli Etkinliklerin İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Duyuşsal Özellikleri Üzerine Etkisi
Yabancı Dil Öğretiminde Öğrenci Merkezli ve Öğretmen Merkezli Etkinliklerin İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Duyuşsal Özellikleri Üzerine Etkisi
Şule AKYOL , Hilmi DEMİRKAYA Öğretmen Adaylarının Hedefi Gerçekleştirme Stillerinin Belirlenmesi
Öğretmen Adaylarının Hedefi Gerçekleştirme Stillerinin Belirlenmesi
Taner BULUT , Engin ASLANARGUN Lisansüstü Eğitime Devam Eden Öğretmenlerin Karşılaştığı Sorunlar
Lisansüstü Eğitime Devam Eden Öğretmenlerin Karşılaştığı Sorunlar
Uygar İNAL , Erdal DENGE Adana İli Sarıçam İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Öğretmen ve Velilerin Ev Ziyaretleri Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi
Adana İli Sarıçam İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Öğretmen ve Velilerin Ev Ziyaretleri Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi
Yücel KAYABAŞI , Arif ÖZERBAŞ “Öğretim İlke ve Yöntemleri Dersinin” Program Geliştirme Öğeleri Açısından Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
“Öğretim İlke ve Yöntemleri Dersinin” Program Geliştirme Öğeleri Açısından Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Yusuf BUDAK Soru Türlerinin Kalıcılığa Etkisi
Soru Türlerinin Kalıcılığa Etkisi
Zeynep Seda ÇAVUŞ , Zeynep TOPÇU Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı ve Okul Öncesi Eğitim
Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı ve Okul Öncesi Eğitim
Zuhal ÇUBUKÇU , Rabia Can ÇAP Dil Öğretiminde Metaforların Kullanımı: İlköğretim İngilizce Ders Kitaplarının Bir İncelemesi
Dil Öğretiminde Metaforların Kullanımı: İlköğretim İngilizce Ders Kitaplarının Bir İncelemesi
Zübeyde TURAN Öğretmenlerin Bilim Sanat Merkezlerine Öğrenci Yönlendirme Yeterlilikleri
Öğretmenlerin Bilim Sanat Merkezlerine Öğrenci Yönlendirme Yeterlilikleri
 V.Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Abdullah SELVİTOPU, Veysel BORA , Yusuf DEMİRKAYA Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Okul Terk Nedenlerine İlişkin Nitel Bir Araştırma
Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Okul Terk Nedenlerine İlişkin Nitel Bir Araştırma
Ahmet BAŞTAN, Songül BAŞTAN, Ömer ÖZKURT Anadolu Lisesi Öğretmen ve Öğrencilerinin Disiplin Algılarının Karşılaştırılması
Anadolu Lisesi Öğretmen ve Öğrencilerinin Disiplin Algılarının Karşılaştırılması
Ahmet BOZAK , Nejdet KONAN, Eda ARTUKSİ Avrupa Birliği Eğitim Programlarına Katılmış Olan Öğretmen, Yönetici ve Müfettişlerin Bu Programların Etkililiğine İlişkin Görüşleri
Avrupa Birliği Eğitim Programlarına Katılmış Olan Öğretmen, Yönetici ve Müfettişlerin Bu Programların Etkililiğine İlişkin Görüşleri
Ahu TANERİ, Duygu SARMUSAK Sınıf Öğretmenliğinde Okuyan Öğretmen Adaylarının Değer Yargılarının Betimlenmesi
Sınıf Öğretmenliğinde Okuyan Öğretmen Adaylarının Değer Yargılarının Betimlenmesi
Ali AKSU, Burcu GÖKOĞLU İlköğretim Okullarında Toplam Kalite Yönetimi ve Etik Liderlik
İlköğretim Okullarında Toplam Kalite Yönetimi ve Etik Liderlik
Ali KIŞ , Necdet KONAN, Gülcan YALÇIN DURMUŞ Öğretim Elemanlarının Erasmus’a İlişkin Bilgi Düzeyleri
Öğretim Elemanlarının Erasmus’a İlişkin Bilgi Düzeyleri
Ali Rıza ERDEM, Mehmet Gökhan EROĞUL Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Eğitim Müfettişlerinin Ders Denetiminde Öğretmene İlişkin Tutumlar
Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Eğitim Müfettişlerinin Ders Denetiminde Öğretmene İlişkin Tutumlar
Ali ÜNAL, Ertan DÜNDAR, Recai ŞENTÜRK Öğretmenler Kurulu Toplantılarında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Öğretmenler Kurulu Toplantılarında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Ali ÜNAL, Recai ŞENTÜRK İlköğretim Okul Müdürlerinin Ders Denetimi Uygulamaları
İlköğretim Okul Müdürlerinin Ders Denetimi Uygulamaları
Asım ÖZDEMİR Öğretim Elemanlarının Güç Kaynaklarını Kullanma Stilleri ile Öğrencilerin Örgütsel Özdeşleşmeleri Arasındaki İlişki
Öğretim Elemanlarının Güç Kaynaklarını Kullanma Stilleri ile Öğrencilerin Örgütsel Özdeşleşmeleri Arasındaki İlişki
Ayhan URAL Pisa Sonuçlarına İlişkin Bir Çözümleme
Pisa Sonuçlarına İlişkin Bir Çözümleme
Ayşen DEMİR, Necdet KONAN Yeşil Okulun Önemli Bir Unsuru Olan Doğal Aydınlatmanın Öğrenci Başarısı ve Öğretmen Edimine Etkisi
Yeşil Okulun Önemli Bir Unsuru Olan Doğal Aydınlatmanın Öğrenci Başarısı ve Öğretmen Edimine Etkisi
Ayşegül KIVRAK, Özlem BÖREK İlköğretim Okulları Kadın ve Erkek Yöneticilerin Liderlik Davranışlarını Gösterme Düzeylerinin Karşılaştırılması (Muğla İli Örneği)
İlköğretim Okulları Kadın ve Erkek Yöneticilerin Liderlik Davranışlarını Gösterme Düzeylerinin Karşılaştırılması (Muğla İli Örneği)
Ayşegül Kıvrak , Özlem BÖREK İlköğretim Okullarında Görev Yapan Yöneticilerin Okul Ortamında Maruz Kaldıkları Yıldırma(Mobbıng) Eylemleri (Muğla İli Örneği)
İlköğretim Okullarında Görev Yapan Yöneticilerin Okul Ortamında Maruz Kaldıkları Yıldırma(Mobbıng) Eylemleri (Muğla İli Örneği)
Başak ERCAN , Mualla AKSU Ortaöğretim Öğretmenlerinin Sosyal Sorumluluk Anlayış ve Uygulamaları: Antalya Örneği
Ortaöğretim Öğretmenlerinin Sosyal Sorumluluk Anlayış ve Uygulamaları: Antalya Örneği
Burhanettin DÖNMEZ, Ufuk ERDOĞAN Öğretmenlerin Örgütsel Sosyalleşme Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
Öğretmenlerin Örgütsel Sosyalleşme Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
Celal GÜLŞEN, Aysel ELMAS, Ayşe ATALAR Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Düşünceleri
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Düşünceleri
Celal Teyyar UĞURLU Öğretmenlerin İlköğretimin Amaçlarının Gerçekleştirilme Düzeyine İlişkin Görüşleri
Öğretmenlerin İlköğretimin Amaçlarının Gerçekleştirilme Düzeyine İlişkin Görüşleri
Cemal ASAN Fiziksel Mekanın Öğrenci Başarısına ve Öğrenci Davranışlarına Etkisi
Fiziksel Mekanın Öğrenci Başarısına ve Öğrenci Davranışlarına Etkisi
Cemalettin İPEK, İ. Nihan DEMİREL Sınıf Öğretmenliği ve Pedagojik Formasyon Programlarına Devam Eden Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Öz-Yeterlik İnançları
Sınıf Öğretmenliği ve Pedagojik Formasyon Programlarına Devam Eden Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Öz-Yeterlik İnançları
Cevat ELMA, Mustafa ŞENER, Süleyman ÇİFTLİ Okul Müdürlerinin Zorunlu Yer Değiştirme Uygulaması: Müfettiş, Yönetici ve Öğretmen Görüşlerine Dayalı Bir Değerlendirme
Okul Müdürlerinin Zorunlu Yer Değiştirme Uygulaması: Müfettiş, Yönetici ve Öğretmen Görüşlerine Dayalı Bir Değerlendirme
Derya YILMAZ, Merve ZAYİM İlköğretim ve Ortaöğretim Düzeyinde Yapılan Örgüt Kültürü Çalışmalarına Eleştirel Bir Bakış
İlköğretim ve Ortaöğretim Düzeyinde Yapılan Örgüt Kültürü Çalışmalarına Eleştirel Bir Bakış
Didem ARLI, Esen ALTUNAY, Münevver YALÇINKAYA Eğitim Yöneticilerinin Kariyer Gelişimine İlişkin Nitel Bir Araştırma
Eğitim Yöneticilerinin Kariyer Gelişimine İlişkin Nitel Bir Araştırma
Eda ARTUKSİ , Necdet KONAN , Ahmet BOZAK Leonardo Da Vinci Mesleki Eğitim Programına İlişkin Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Bilgi Düzeyleri
Leonardo Da Vinci Mesleki Eğitim Programına İlişkin Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Bilgi Düzeyleri
Elif AYDOĞDU, Mehmet ŞİŞMAN Okullarda Düzenlenen Törenlerle İlgili Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri
Okullarda Düzenlenen Törenlerle İlgili Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri
Elif Gamze ÖZCAN , Hilal Zehra UZUN Avrupa Birliği ve Türkiye’deki Öğretmen Yeterlilikleri
Avrupa Birliği ve Türkiye’deki Öğretmen Yeterlilikleri
Emel ERTÜRK , Emine BABAOĞLAN Ortaöğretim Okullarındaki Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Algısı
Ortaöğretim Okullarındaki Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Algısı
Engin KARADAĞ, Ahmet AYPAY Milli Eğitim Bakanları: Türk Milli Eğitim Politikasını Şekillendiren Politikacılar
Milli Eğitim Bakanları: Türk Milli Eğitim Politikasını Şekillendiren Politikacılar
Esen ALTUNAY, Gülşin ORAL, Münevver YALÇINKAYA Eğitim Kurumlarında Mobbing Uygulamalarına İlişkin Nitel Bir Araştırma
Eğitim Kurumlarında Mobbing Uygulamalarına İlişkin Nitel Bir Araştırma
Esmahan AĞAOĞLU , Esra DOĞAN , Muhammed GÜRLER 5984 Sayılı Kanunla Özlük ve Çalışma Koşullarındaki Değişikliklere İlişkin Eğitim Müfettişlerinin Görüşü
5984 Sayılı Kanunla Özlük ve Çalışma Koşullarındaki Değişikliklere İlişkin Eğitim Müfettişlerinin Görüşü
Eşref NURAL, Samim AKSOY, Hasan ODABAŞOĞLU Eğitim Müfettişlerinin Seçilmesi, Yetiştirilmesi ve Yerleştirilmelerine İlişkin Algı ve Beklentileri
Eğitim Müfettişlerinin Seçilmesi, Yetiştirilmesi ve Yerleştirilmelerine İlişkin Algı ve Beklentileri
Fatma ÇOBANOĞLU Mesleki Ortaöğretimin Yönetim, İş Çevresi, Aile ve Öğrenci Kaynaklı Sorunları
Mesleki Ortaöğretimin Yönetim, İş Çevresi, Aile ve Öğrenci Kaynaklı Sorunları
Fatma ÇOBANOĞLU, Deniz DERİNBAY İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Algıladıkları Örgütsel Destek Düzeyleri
İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Algıladıkları Örgütsel Destek Düzeyleri
Fatma KÖYBAŞI Eğitim Örgütlerine Yansıyan Küreselleşmenin Kültürel Boyutu Etkisinin Eğitim Yöneticileri Görüşleriyle Değerlendirilmesi
Eğitim Örgütlerine Yansıyan Küreselleşmenin Kültürel Boyutu Etkisinin Eğitim Yöneticileri Görüşleriyle Değerlendirilmesi
Fatma TURAN, Gamze KASALAK Stratejik Planlamaya ve Uygulamalarına İlişkin Orta Öğretim Okulundaki Yöneticilerin Görüşleri
Stratejik Planlamaya ve Uygulamalarına İlişkin Orta Öğretim Okulundaki Yöneticilerin Görüşleri
Ferudun SEZGİN, Ali Çağatay KILINÇ İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Okul İklimine İlişkin Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Okul İklimine İlişkin Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Feyyat GÖKÇE Memletics Learning Styles ve Grasha-Riechmann`s Learning Styles Ölçeklerine Göre Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri (Uludağ Üniversitesi Örneği)
Memletics Learning Styles ve Grasha-Riechmann`s Learning Styles Ölçeklerine Göre Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri (Uludağ Üniversitesi Örneği)
Gülcan YALÇIN DURMUŞ, Necdet KONAN, Ali KIŞ Genel Lise Yöneticilerinin AB Hayat Boyu Öğrenme Programlarına İlişkin Bilgi Düzeyleri
Genel Lise Yöneticilerinin AB Hayat Boyu Öğrenme Programlarına İlişkin Bilgi Düzeyleri
Gülsün Atanur BASKAN , Zehra İLBARS , Devrim ÖZTÜRK Cumhuriyet Sonrası Dönemde Türkiye’de Yüksek Öğretim Politikaları
Cumhuriyet Sonrası Dönemde Türkiye’de Yüksek Öğretim Politikaları
Habib ÖZGAN , Fatih BOZBAYINDIR, Hacer ÜNAL İlköğretim Öğretmenlerin Etkili Okul İle Örgütsel Sinizm Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
İlköğretim Öğretmenlerin Etkili Okul İle Örgütsel Sinizm Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Hasan DEMİRTAŞ, Duygu ÇOBAN Üniversite Öğrencilerinin, Üniversite, Fakülte ve Öğretim Elemanlarına İlişkin Metaforları
Üniversite Öğrencilerinin, Üniversite, Fakülte ve Öğretim Elemanlarına İlişkin Metaforları
Hasan DEMİRTAŞ, Fidel ATEŞ, Niyazi ÖZER Okulların Mali Durumu ve İşletme Yönetimi Açısından Yaşanan Sorunlar
Okulların Mali Durumu ve İşletme Yönetimi Açısından Yaşanan Sorunlar
İ.Bakır ARABACI, Önder ŞANLI Değişen Dünyada Eğitim Kurumları İçin Kimlik ve İmaj Oluşturmanın Önemi
Değişen Dünyada Eğitim Kurumları İçin Kimlik ve İmaj Oluşturmanın Önemi
İbrahim ÇANKAYA, Atınç OLCAY İlköğretim Okul Yöneticilerinin Etik Davranışları Üzerinde Bazı Kişisel Özelliklerin Etkisi
İlköğretim Okul Yöneticilerinin Etik Davranışları Üzerinde Bazı Kişisel Özelliklerin Etkisi
İbrahim Hakan KARATAŞ Yeni Anayasa’da Eğitim: Çocukların Sahipleri Ne İstiyor?
Yeni Anayasa’da Eğitim: Çocukların Sahipleri Ne İstiyor?
İlknur ŞENTÜRK Eğitim Yönetimi ve Feminist Kuramlar
Eğitim Yönetimi ve Feminist Kuramlar
İlknur ŞENTÜRK, Nidan OYMAN, Seval KOÇAK Öğretmen Adaylarının Demokratik Sınıf Yönetimine İlişkin Görüşleri Nitel Bir Çalışma
Öğretmen Adaylarının Demokratik Sınıf Yönetimine İlişkin Görüşleri Nitel Bir Çalışma
Kürşat ÖĞÜLMÜŞ , Erdal KÜÇÜKER Öğretmenlerin Aynı Yerleşim Birimlerinde İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Tercihlerini Belirleyen Faktörler
Öğretmenlerin Aynı Yerleşim Birimlerinde İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Tercihlerini Belirleyen Faktörler
M. Bahattin ACAT, Evrim EROL, Gökhan KILIÇOĞLU İlköğretim Okulu Müdürlerinin Hesap Verebilirliğe İlişkin Algıları
İlköğretim Okulu Müdürlerinin Hesap Verebilirliğe İlişkin Algıları
Mahmut KALMAN Türkiye’nin Yabancı Dil Politikasına Kuramsal Bir Bakış
Türkiye’nin Yabancı Dil Politikasına Kuramsal Bir Bakış
Mehmet OKUTAN, Muhammet Şevket ŞAHİN Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda Öğretmen ve Öğretim Üyesi Yetiştirme Politikalarının Değerlendirilmesi
Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda Öğretmen ve Öğretim Üyesi Yetiştirme Politikalarının Değerlendirilmesi
Mehmet ÜSTÜNER, Gülcan DURMUŞ Kültür ve Kişilik Bağlamında Okulların Örgütsel Tipi
Kültür ve Kişilik Bağlamında Okulların Örgütsel Tipi
Menderes BAYRAM, Bülent ÇELEBİ , Gülin YAZICI ÇELEBİ Orta Öğretim Kurumlarında Görev Yapan Yöneticilerin Stratejik Plânlama Çalışmalarıyla İlgili Görüşleri (Trabzon Örneği)
Orta Öğretim Kurumlarında Görev Yapan Yöneticilerin Stratejik Plânlama Çalışmalarıyla İlgili Görüşleri (Trabzon Örneği)
Mergübe AKKAYA, Selahattin TURAN Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetme Becerileri İle Mizah Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: İstanbul İli Şişli İlçesi Örneği
Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetme Becerileri İle Mizah Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: İstanbul İli Şişli İlçesi Örneği
Mesut ÇELİK, Erdal KÜÇÜKER Eğitim Kurumlarında Stratejik Planlama Ekiplerinin Süreçteki Uygulamaları ve
Eğitim Kurumlarında Stratejik Planlama Ekiplerinin Süreçteki Uygulamaları ve
Metin KIRBAÇ , Necdet KONAN Eğitim Örgütlerindeki Toksik (Zehirli) Liderlerin Genel Özellikleri
Eğitim Örgütlerindeki Toksik (Zehirli) Liderlerin Genel Özellikleri
Metin ÖZKAN, H. İsmail ARSLANTAŞ Eğitim Müfettişlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçları
Eğitim Müfettişlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçları
Muhammed TURHAN, Arzu EROL Sınıf Öğretmenlerinin Teftişe İlişkin Algıları
Sınıf Öğretmenlerinin Teftişe İlişkin Algıları
Muhammed TURHAN, Gülden NAZİK Müdür Yetkili Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştığı Güçlükler
Müdür Yetkili Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştığı Güçlükler
Murat GÜRKAN GÜLCAN, Ela ADIGÜZEL İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Stres Kaynakları (Kırşehir Örneği)
İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Stres Kaynakları (Kırşehir Örneği)
Mustafa SARITAŞ Eğitim Müfettişlerinin İş Doyumu İle Zekâ Alanları Arasındaki İlişki
Eğitim Müfettişlerinin İş Doyumu İle Zekâ Alanları Arasındaki İlişki
Necmi GÖKYER Ortaöğretim Okullarındaki Devamsızlık Nedenlerine İlişkin Öğrenci Görüşleri
Ortaöğretim Okullarındaki Devamsızlık Nedenlerine İlişkin Öğrenci Görüşleri
Necmi GÖKYER İlköğretim Okullarında Rehberlik Hizmetlerinin Uygulama Sürecinin Etkililiği
İlköğretim Okullarında Rehberlik Hizmetlerinin Uygulama Sürecinin Etkililiği
Nedim ÖZDEMİR, Yüksel KAVAK İlköğretimin Finansmanında Bir Araç: Okul Aile Birliği Bütçe Analizi
İlköğretimin Finansmanında Bir Araç: Okul Aile Birliği Bütçe Analizi
Nidan OYMAN Öğretmen Adaylarının Demokratik Sınıf Yönetimine İlişkin Görüşleri Nitel Bir Çalışma
Öğretmen Adaylarının Demokratik Sınıf Yönetimine İlişkin Görüşleri Nitel Bir Çalışma
Nurhayat ÇELEBİ, İlknur ALTAY GÖKMEN, Nilüfer ÜLKER Eğitim Örgütlerinde Güvenli Davranış
Eğitim Örgütlerinde Güvenli Davranış
Özlem YIKILMAZ, Feyzi ULUĞ İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumu Öğretmenlerinde İşe Yabancılaşma
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumu Öğretmenlerinde İşe Yabancılaşma
Pınar YENGİN SARPKAYA , Sadi YILMAZ Okul Müdürlerinin Toplantı Yönetimi Yeterliliklerine İlişkin Algıları
Okul Müdürlerinin Toplantı Yönetimi Yeterliliklerine İlişkin Algıları
Recep KOÇAK, Alpay ERSÖZLÜ, Derya YILMAZ Okul Yöneticileri Yetki Kullanımı Kaygı Ölçeği (OYKÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Okul Yöneticileri Yetki Kullanımı Kaygı Ölçeği (OYKÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Ruhi SARPKAYA, Hüseyin GÜVEN İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Eğitim Programlarının Yönetiminde Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Öğretmen Görüşleri
İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Eğitim Programlarının Yönetiminde Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Öğretmen Görüşleri
Sadullah DEDE , Gülsün ATANUR BASKAN Okul Liderliğinin Geliştirilmesi ve Türkiye İçin Bir Model Önerisi
Okul Liderliğinin Geliştirilmesi ve Türkiye İçin Bir Model Önerisi
Salih Paşa MEMİŞOĞLU, Abdurrahman AÇIKGÖZ, Ferdi KILIÇ İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Denetimin İşlevlerine İlişkin Algıları
İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Denetimin İşlevlerine İlişkin Algıları
Salih Paşa MEMİŞOĞLU, Özlen CANER Eğitim Yönetimi ve Denetimi Alanında Hazırlanan Tezlerin Değerlendirilmesi
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Alanında Hazırlanan Tezlerin Değerlendirilmesi
Selahattin TURAN, Fatih BEKTAŞ İdeal Müdür Niteliklerine İlişkin Bilişsel Yapılar: Repertory Grid Tekniğine Dayalı Bir Çalışma
İdeal Müdür Niteliklerine İlişkin Bilişsel Yapılar: Repertory Grid Tekniğine Dayalı Bir Çalışma
Selçuk TURAN, Yüksel KAVAK Taşımalı İlköğretim Uygulamasında Karşılaşılan Güçlükler
Taşımalı İlköğretim Uygulamasında Karşılaşılan Güçlükler
Servet ÖZDEMİR, Ali ÇAĞATAY KILINÇ, Semiha ALTINDAĞ Okul Öncesi Eğitimde Kapasite Geliştirme
Okul Öncesi Eğitimde Kapasite Geliştirme
Servet ÖZDEMİR, Mehmet Fatih KÖSE , Hasan KAVGACI Türkiye`de Eğitim Yönetimi Alanındaki Yüksek Lisans Programlarının Okul Liderliği Standartları Çerçevesinde Değerlendirilmesi
Türkiye`de Eğitim Yönetimi Alanındaki Yüksek Lisans Programlarının Okul Liderliği Standartları Çerçevesinde Değerlendirilmesi
Seval KOÇAK Öğretmen Adaylarının Demokratik Sınıf Yönetimine İlişkin Görüşleri Nitel Bir Çalışma
Öğretmen Adaylarının Demokratik Sınıf Yönetimine İlişkin Görüşleri Nitel Bir Çalışma
Sinan BOZKURT, Engin ASLANARGUN Müdürlerin Okul Yönetiminde Karşılaştıkları Öğretmenlerle İletişim Problemlerini Çözme Davranışları
Müdürlerin Okul Yönetiminde Karşılaştıkları Öğretmenlerle İletişim Problemlerini Çözme Davranışları
Songül BAŞTAN, Ahmet BAŞTAN Kadın Yöneticilerin Okul Yönetiminde Karşılaştıkları Sorunlar
Kadın Yöneticilerin Okul Yönetiminde Karşılaştıkları Sorunlar
Şebnem Süslü KALAFAT, Seva DEMİRÖZ, Banu GÜLKAYA Kadınlar Demokratik ve Eğitim Haklarının Neresindeler?
Kadınlar Demokratik ve Eğitim Haklarının Neresindeler?
Şeyda Ferah TUYGAR, Özlem AKSU, Habibe ANGAY İl Milli Eğitim Müdürlüğü Çalışanlarının Mobbing Algısı ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (İzmir İli Örneği)
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Çalışanlarının Mobbing Algısı ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (İzmir İli Örneği)
Temel ÇALIK, Emine DAĞLI, Serkan KOŞAR İlköğretim Okullarında Kadın Yöneticilere Yönelik Tutumların Değerlendirilmesi
İlköğretim Okullarında Kadın Yöneticilere Yönelik Tutumların Değerlendirilmesi
Temel ÇALIK, Ferudun SEZGİN , Hasan KAVGACI Okul Müdürlerinin Öğretim Liderliği Davranışlarının Kolektif Öğretmen Yeterliğine Etkisi: Öğretmen Öz Yeterliğinin Rolü
Okul Müdürlerinin Öğretim Liderliği Davranışlarının Kolektif Öğretmen Yeterliğine Etkisi: Öğretmen Öz Yeterliğinin Rolü
Temel ÇALIK, Zeki ÖĞDEM, Hasan TABAK Öğrencilerin Okul ve Okul Yöneticilerine İlişkin Algılarının Mecazlar Aracılığıyla İncelenmesi
Öğrencilerin Okul ve Okul Yöneticilerine İlişkin Algılarının Mecazlar Aracılığıyla İncelenmesi
Tuba DEĞİRMENCİ Öğretmen Adaylarının Çocuk Haklarına İlişkin Tutumlarının İncelenmesi
Öğretmen Adaylarının Çocuk Haklarına İlişkin Tutumlarının İncelenmesi
Tuba SAĞIR, Ebru OĞUZ Öğretmenlere Yönelik Örgütsel Sinizm Ölçeğinin Geliştirilmesi
Öğretmenlere Yönelik Örgütsel Sinizm Ölçeğinin Geliştirilmesi
Ufuk ERDOĞAN, Burhanettin DÖNMEZ İlköğretim Okullarının Bürokratik Yapısı ile Öğretmenlerin Örgütsel Sosyalleşmeleri Arasındaki İlişki
İlköğretim Okullarının Bürokratik Yapısı ile Öğretmenlerin Örgütsel Sosyalleşmeleri Arasındaki İlişki
Ulaş YAMAÇ, Kazım ÇELİK İlköğretim Okullarının Finans Kaynakları
İlköğretim Okullarının Finans Kaynakları
Verda Gizem FÜRÜZAN Eylem Araştırması Yöntemiyle Araştıran Öğretmen
Eylem Araştırması Yöntemiyle Araştıran Öğretmen
Yahya ALTINKURT , Kürşad YILMAZ Değerlerle Yönetim, Örgütsel Adalet ve İş Doyumu Arasındaki İlişki
Değerlerle Yönetim, Örgütsel Adalet ve İş Doyumu Arasındaki İlişki
Yaser ARSLAN Eğitim Fakültelerinin Öğrenci Sayısı ve Öğretim Üyesi Sayısı Değişkenlerine Göre İncelenmesi
Eğitim Fakültelerinin Öğrenci Sayısı ve Öğretim Üyesi Sayısı Değişkenlerine Göre İncelenmesi
Yasin IRMAK Yönetim Bilgi Sistemleri ve Karşılaşılan Yönetimsel Sorunlar
Yönetim Bilgi Sistemleri ve Karşılaşılan Yönetimsel Sorunlar
Zeki DAĞLI, Meral POYRAZ, Serpil BOZKUŞ Bir Liderlik Modeli Olarak Personel Güçlendirme Kavramının Eğitimde Kullanımı
Bir Liderlik Modeli Olarak Personel Güçlendirme Kavramının Eğitimde Kullanımı
Zeynep UĞURLU, Erkan KIRAL, Bilgen KIRAL Öğretmen Adaylarının Türk Eğitim Sistemi’nin Sorunlarına İlişkin Görüşleri
Öğretmen Adaylarının Türk Eğitim Sistemi’nin Sorunlarına İlişkin Görüşleri
 XIII:Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Ahmet AKIN , Halime EKER Duyarlı Sevgi Ölçeği’nin (DSÖ) Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği
Duyarlı Sevgi Ölçeği’nin (DSÖ) Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği
Ahmet AKIN , Ramazan ABACI , Neslihan ARICI Revize Edilmiş Kararlılık Ölçeği’nin Kısa Formunun Türkçe Uyarlama Çalışması
Revize Edilmiş Kararlılık Ölçeği’nin Kısa Formunun Türkçe Uyarlama Çalışması
Ahu ARICIOĞLU , Nazmiye ÇİVİTCİ Psikolojik Danışman Adaylarının Yardım Etme Stilleri ve Kişilerarası İlişki Tarzları
Psikolojik Danışman Adaylarının Yardım Etme Stilleri ve Kişilerarası İlişki Tarzları
Aliye BOZAN , Yasin AKAY , Mustafa Aydın BAŞAR Dikkat Geliştirme Eğitiminin İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Dikkatlerini Toplama Becerilerine Etkisi
Dikkat Geliştirme Eğitiminin İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Dikkatlerini Toplama Becerilerine Etkisi
Aygül NALBANT Aile Mahkemelerine Boşanmak İçin Başvuran Çiftlerde Yaşanan Sorunların Değerlendirilmesi: Ankara 10. Aile Mahkemesi Örneği
Aile Mahkemelerine Boşanmak İçin Başvuran Çiftlerde Yaşanan Sorunların Değerlendirilmesi: Ankara 10. Aile Mahkemesi Örneği
Berna GÜLOĞLU , Özlem KARAIRMAK Üniversite Öğrencilerinde Yalnızlığın Yordayıcısı Olarak Benlik Saygısı ve Psikolojik Sağlamlık
Üniversite Öğrencilerinde Yalnızlığın Yordayıcısı Olarak Benlik Saygısı ve Psikolojik Sağlamlık
Berrin Emran ÖZBULAK , Süleyman ÜSTÜN Ortaöğretim Kurumlarındaki Kadın ve Erkek Yöneticilerinin Liderlik ve Sosyal Beceri Davranışlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
Ortaöğretim Kurumlarındaki Kadın ve Erkek Yöneticilerinin Liderlik ve Sosyal Beceri Davranışlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
Berrin Emran ÖZBULAK , İlknur ÇALIŞKAN MAYA , Süleyman ÜSTÜN Ortaöğretim Kurumlarındaki Okul Yöneticilerinin Kişilik Özelliklerinin Örgütsel Bağlılık Düzeyine Etkisinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi (İzmir Örneklemi)
Ortaöğretim Kurumlarındaki Okul Yöneticilerinin Kişilik Özelliklerinin Örgütsel Bağlılık Düzeyine Etkisinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi (İzmir Örneklemi)
Birol ALVER , Muhammet ÇİFTÇİ , Mücahit DİLEKMEN Okul Yöneticilerinin Akademik ve Bireysel Özelliklerine Göre İletişim Becerileri
Okul Yöneticilerinin Akademik ve Bireysel Özelliklerine Göre İletişim Becerileri
Bülent ÇELEBİ , Eşref NURAL , Gülin YAZICI ÇELEBİ Özel Eğitim Kurumlarında Çalışan Yönetici ve Öğretmenlerin Mesleki Doyum ve Tükenmişlik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Trabzon İli Örneği) Tezsiz Yüksek Lisans Projesi
Özel Eğitim Kurumlarında Çalışan Yönetici ve Öğretmenlerin Mesleki Doyum ve Tükenmişlik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Trabzon İli Örneği) Tezsiz Yüksek Lisans Projesi
Bülent Baki TELEF , Rengin KARACA Ergenlerin Öz-Yeterliklerinin ve Psikolojik Semptomlarının İncelenmesi
Ergenlerin Öz-Yeterliklerinin ve Psikolojik Semptomlarının İncelenmesi
Duygu SARMUSAK Sınıf Öğretmenlerinin Empati Becerilerinin Öğretmenlerin Öfke Denetimi Düzeyleri Arasındaki İlişki
Sınıf Öğretmenlerinin Empati Becerilerinin Öğretmenlerin Öfke Denetimi Düzeyleri Arasındaki İlişki
Engin KARADAĞ , Sedat YÜKSEL Aile Ortamının Öğrencilerin Okul Yaşamı Tutumlarına Etkisi: Beş Faktör Kişilik Özellikleri Aracılığının Yapısal Eşitlik Modeliyle Test Edilmesi
Aile Ortamının Öğrencilerin Okul Yaşamı Tutumlarına Etkisi: Beş Faktör Kişilik Özellikleri Aracılığının Yapısal Eşitlik Modeliyle Test Edilmesi
Erdinç DURU , Murat BALKIS , Mustafa BULUŞ Şiddete Maruz Kalma Sıklığı, Risk Faktörleri, Depresyon ve Anksiyete Arasındaki İlişkilerin Analizi
Şiddete Maruz Kalma Sıklığı, Risk Faktörleri, Depresyon ve Anksiyete Arasındaki İlişkilerin Analizi
Fahri SEZER Engellilere Yönelik Olumlu Tutum Geliştirmeye Yönelik Önleyici Rehberlik Çalışması; Deneysel Bir Uygulama
Engellilere Yönelik Olumlu Tutum Geliştirmeye Yönelik Önleyici Rehberlik Çalışması; Deneysel Bir Uygulama
Fatma ARICI , Özlem ULAŞ , Selen DEMİRTAŞ Üniversite Öğrencilerinin Ruhsal Sorunları Olan Bireylere İlişkin Tutumlarının İncelenmesi
Üniversite Öğrencilerinin Ruhsal Sorunları Olan Bireylere İlişkin Tutumlarının İncelenmesi
Firdevs SAVİ ÇAKAR , Ferda AYSAN Okul Ruh Sağlığı Yeterliliklerini Değerlendirme Ölçeği Türkçe Formunun: Faktör Yapısı, Geçerlik ve Güvenirliği
Okul Ruh Sağlığı Yeterliliklerini Değerlendirme Ölçeği Türkçe Formunun: Faktör Yapısı, Geçerlik ve Güvenirliği
Fulya CENKSEVEN ÖNDER , Mediha SARI İlköğretim Öğrencilerinin Zorbalık Statüsü ve Cinsiyetlerine Göre Okul Yaşam Kalitesi Algılarının İncelenmesi
İlköğretim Öğrencilerinin Zorbalık Statüsü ve Cinsiyetlerine Göre Okul Yaşam Kalitesi Algılarının İncelenmesi
Gülfem ÇAKIR , Mehmet ERDOĞAN Yeni Bir Araştırma Alanı Olarak Öğrenen Güçlenmesi
Yeni Bir Araştırma Alanı Olarak Öğrenen Güçlenmesi
Gülin YAZICI ÇELEBİ , Bülent ÇELEBİ , Menderes BAYRAM K.T.Ü Fatih Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi
K.T.Ü Fatih Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi
Gülsüm YILDIRIM Ortaöğretim Öğrencileri Ne Derece İlgi, İstek, Yetenekleri Doğrultusunda Eğitim Almaktadırlar?
Ortaöğretim Öğrencileri Ne Derece İlgi, İstek, Yetenekleri Doğrultusunda Eğitim Almaktadırlar?
Hülya ŞAHİN , Abdullah SELVİTOPU Orta Öğretim Öğretmenlerinin Emekliliğe İlişkin Görüşleri
Orta Öğretim Öğretmenlerinin Emekliliğe İlişkin Görüşleri
Hülya ŞAHİN , Serap ÖZDEMİR , Fatma İŞLEYEN Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Destek Algıları ve Etkileşim Kaygılarının İncelenmesi
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Destek Algıları ve Etkileşim Kaygılarının İncelenmesi
İlker CIRIK , Ayla OKTAY , Seval FER İlköğretim Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Destek Düzeylerinin İncelenmesi
İlköğretim Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Destek Düzeylerinin İncelenmesi
Mehmet Ali ÇAKIR Lise Öğrencilerinin Mesleki Kararsızlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Lise Öğrencilerinin Mesleki Kararsızlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Meliha TUZGÖL DOST , İbrahim KEKLİK Alandaki Sorunlar ve Psikolojik Danışman Eğitimi: Psikolojik Danışmanların Yaşantıları ve Düşünceleri
Alandaki Sorunlar ve Psikolojik Danışman Eğitimi: Psikolojik Danışmanların Yaşantıları ve Düşünceleri
Murat BALKIS , Erdinç DURU , Mustafa BULUŞ Okulda Şiddete Maruz Kalma Sıklığı Depresyon İlişkisi: Olumsuz Benlik Algısı ve Benlik Saygısının Rolü
Okulda Şiddete Maruz Kalma Sıklığı Depresyon İlişkisi: Olumsuz Benlik Algısı ve Benlik Saygısının Rolü
Mustafa KUTLU , Abdullah ATLI Psikolojik Danışmanların Ortaöğretim Okullarında Yürüttükleri Mesleki Rehberlik Çalışmaları
Psikolojik Danışmanların Ortaöğretim Okullarında Yürüttükleri Mesleki Rehberlik Çalışmaları
Mücahit DİLEKMEN , Birol ALVER , Muhammet ÇİFTÇİ Okul Yöneticilerinin İletişim Tercihlerine ve Eğilimlerine Göre İlişkilerle İlgili Bilişsel Çarpıtmaları
Okul Yöneticilerinin İletişim Tercihlerine ve Eğilimlerine Göre İlişkilerle İlgili Bilişsel Çarpıtmaları
Nurcan ŞENER , Murat BAŞAR , Zerrin ÇETİNDAĞ Kentsel ve Kırsal Bölgede İlköğretim 2. Kademede Öğrenim Gören Öğrencilerin Ana Baba Tutumları
Kentsel ve Kırsal Bölgede İlköğretim 2. Kademede Öğrenim Gören Öğrencilerin Ana Baba Tutumları
Özcan SEZER , Gökçe TEKİN , Jale ALDEMİR Üniversite Öğrencilerinin Atılganlık, Yalnızlık ve Umutsuzluk Düzeyleri
Üniversite Öğrencilerinin Atılganlık, Yalnızlık ve Umutsuzluk Düzeyleri
Özlem KARAIRMAK , Berna GÜLOĞLU Psikolojik Danışman Adaylarında `Empati`
Psikolojik Danışman Adaylarında `Empati`
Özlem TAGAY , Zeynep KARATAŞ Öğretmen Adaylarının Temas Engellerinin Yordayıcıları Olarak Bağlanma Stilleri
Öğretmen Adaylarının Temas Engellerinin Yordayıcıları Olarak Bağlanma Stilleri
Rezzan GÜNDOĞDU , Yasemin YAVUZER Okul Psikolojik Danışmanlarının Çocuk İstismarı ve İhmaline Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Okul Psikolojik Danışmanlarının Çocuk İstismarı ve İhmaline Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Selen DEMİRTAŞ , Tugba KURT , Mehmet Osman ÇETİNER Öğretmenlerin Ergen Algısı
Öğretmenlerin Ergen Algısı
Şükran KILIÇ , Füsun AKKÖK , Sinem TARHAN AB ve OECD Ülkelerinde Mesleki Rehberlik Hizmetleri
AB ve OECD Ülkelerinde Mesleki Rehberlik Hizmetleri
Tarık TOTAN , Zekavet KABASAKAL İlköğretim Öğrencilerinde Yalnızlık ve Umut Arasındaki İlişkilerde Öz-Yeterlik Alanlarının Aracılık Etkileri
İlköğretim Öğrencilerinde Yalnızlık ve Umut Arasındaki İlişkilerde Öz-Yeterlik Alanlarının Aracılık Etkileri
Tuncay CANBULAT , Hadiye KÜÇÜKKARAGÖZ , Yasin AKAY Öğretmen Adaylarında Atılganlık Düzeyi ve İletişim Becerileri
Öğretmen Adaylarında Atılganlık Düzeyi ve İletişim Becerileri
Zekavet KABASAKAL , Tarık TOTAN Atılganlık ve Öfke Arasındaki İlişkilerde Öz-Yeterlik Alanlarının Aracılık Etkilerinin İlköğretim Öğrencilerinde Sınanması
Atılganlık ve Öfke Arasındaki İlişkilerde Öz-Yeterlik Alanlarının Aracılık Etkilerinin İlköğretim Öğrencilerinde Sınanması
Zeynep KARATAŞ , Hülya ŞAHİN Ortaöğretim Okullarında Uygulanan Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerine Yönelik Yönetici, Öğretmen, Öğrenci ve Rehber Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi
Ortaöğretim Okullarında Uygulanan Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerine Yönelik Yönetici, Öğretmen, Öğrenci ve Rehber Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi
 XIIII. Bilgisayar ve Öğretim
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Harun ŞAHİN , Gürkan GÖÇER İlköğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin Bilgisayar Öz-Yeterlik Algıları(Burdur İli Örneği)
İlköğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin Bilgisayar Öz-Yeterlik Algıları(Burdur İli Örneği)
Hakan ÇETİN, Sündüz YORGANCILAR Orta Öğretim Öğrencilerinin Sosyal Ağ Sitelerini Kullanım Alışkanlıkları
Orta Öğretim Öğrencilerinin Sosyal Ağ Sitelerini Kullanım Alışkanlıkları
Mehmet Engin UYSAL , Güzide UYSAL İşbirlikli Öğrenme Etkinliklerinde Elektronik Cevap Sisteminin Öğrencilerin Türkçe Dersine İlişkin Tutumlarına Etkileri
İşbirlikli Öğrenme Etkinliklerinde Elektronik Cevap Sisteminin Öğrencilerin Türkçe Dersine İlişkin Tutumlarına Etkileri
Mustafa Murat İNCEOĞLU ECDL “Bilgi ve İletişimin Temelleri” Modülü İçin Çoktan Seçmeli Bir Test Geliştirilmesi ve Sınanması
ECDL “Bilgi ve İletişimin Temelleri” Modülü İçin Çoktan Seçmeli Bir Test Geliştirilmesi ve Sınanması
Osman EROL , Sezan SEZGİN , Nihal DULKADİR Öğretmen Adaylarının Problemli İnternet Kullanım Durumlarının İncelenmesi: MAKÜ Örneği
Öğretmen Adaylarının Problemli İnternet Kullanım Durumlarının İncelenmesi: MAKÜ Örneği
Osman EROL , Sezan SEZGİN , Nihal DULKADİR Örgün Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Moodle Öğrenme Yönetim Sistemine İlişkin Görüşleri (MAKÜ Örneği)
Örgün Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Moodle Öğrenme Yönetim Sistemine İlişkin Görüşleri (MAKÜ Örneği)
Soner YILDIRIM , Nuri KARA , Murat DUMAN Araştırma Görevlilerinin Bilim Algılarının Karşılaştırmalı Analizi
Araştırma Görevlilerinin Bilim Algılarının Karşılaştırmalı Analizi
 XVIII. Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Fatma ÇELİK KAYAPINAR , Celal ÖZKAN , Kadir PEPE Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Öğrenme Ortamını Bozan Davranışlara Karşı Geliştirdikleri Davranış Stratejileri (Burdur İli Örneği)
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Öğrenme Ortamını Bozan Davranışlara Karşı Geliştirdikleri Davranış Stratejileri (Burdur İli Örneği)
Fatma ÇELİK KAYAPINAR , Fahri ÇELİK , Kadir PEPE Ortaöğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersine Karşı Tutumları
Ortaöğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersine Karşı Tutumları
Hüseyin ÜNLÜ Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
Kadir PEPE , Fatma ÇELİK KAYAPINAR İlköğretim Okulu İkinci Kademe Öğrencilerinin Ders Başarılar İle Beden Eğitimi ve Spor Aktivitelerine Yönelik Görüşleri ve Katılım İlişkisinin Araştırılması
İlköğretim Okulu İkinci Kademe Öğrencilerinin Ders Başarılar İle Beden Eğitimi ve Spor Aktivitelerine Yönelik Görüşleri ve Katılım İlişkisinin Araştırılması
Mustafa BOYACI , Kadir PEPE Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Yaklaşımları İle Öğretim Yöntemleri Tercihlerinin Araştırılması (Denizli İli Örnek Çalışma)
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Yaklaşımları İle Öğretim Yöntemleri Tercihlerinin Araştırılması (Denizli İli Örnek Çalışma)
Senem CİNGÖZ , Kadir PEPE , Fatma ÇELİK KAYAPINAR Eğitim Bütünlüğü Açısından İlköğretim Okulları İkinci Kademede Uygulanan Beden Eğitimi ve Spor Derslerinin Değerlendirilmesi
Eğitim Bütünlüğü Açısından İlköğretim Okulları İkinci Kademede Uygulanan Beden Eğitimi ve Spor Derslerinin Değerlendirilmesi
Yavuz Selim AĞAOĞLU , Mustafa BOYACI Serbest Zaman Sosyolojisi
Serbest Zaman Sosyolojisi
 XVIIII.İlköğretim
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Ayten İFLAZOĞLU SABAN Ödev Stilleri ile Öğrenme Stilleri Arasındaki İlişkinin Tartışılması
Ödev Stilleri ile Öğrenme Stilleri Arasındaki İlişkinin Tartışılması
Bahadır KILCAN , Murat KEÇE , Osman ÇEPNİ Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Tercih Sebepleri (Gazi Üniversitesi Örneği)
Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Tercih Sebepleri (Gazi Üniversitesi Örneği)
Bilge BİBER , Aysel TEMELLİ , Faruk AŞIK 7. Sınıf İnsan ve Çevre Ünitesinin Kavram Haritalarıyla Öğretilmesinin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi
7. Sınıf İnsan ve Çevre Ünitesinin Kavram Haritalarıyla Öğretilmesinin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi
Birgül ŞAHİN , Özgür TAŞKIN , Ayça TURAN İlköğretim II. Kademe 6. Sınıf Düzeyine Yönelik Etkinlik Temelli Çevre Eğitimi Tasarısı: Pilot Çalışma
İlköğretim II. Kademe 6. Sınıf Düzeyine Yönelik Etkinlik Temelli Çevre Eğitimi Tasarısı: Pilot Çalışma
Birsen BAĞÇECİ , Recep KAHRAMANOĞLU , Rabia SARICA Cumhuriyetten Günümüze Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Programlarında Yer Alan Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerine Genel Bakış
Cumhuriyetten Günümüze Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Programlarında Yer Alan Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerine Genel Bakış
Burcu ALTINSOY , Mehmet GÖBEK Mevsimlik Tarım İşçisi Olarak Çalışan Öğrenci Velilerinin Karşılaştıkları Sorunlar
Mevsimlik Tarım İşçisi Olarak Çalışan Öğrenci Velilerinin Karşılaştıkları Sorunlar
Cengiz POYRAZ , Dilek ÇAĞIRGAN GÜLTEN , İlker SOYTÜRK İlköğretim 7.Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Matematik Başarısıyla İlişkisinin Araştırılması
İlköğretim 7.Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Matematik Başarısıyla İlişkisinin Araştırılması
Çiğdem ALKAŞ , Feride ÖZYILDIRIM , Aysun UMAY İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının 6.-8. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programının Geometri Öğrenme Alanına İlişkin Görüşleri
İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının 6.-8. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programının Geometri Öğrenme Alanına İlişkin Görüşleri
Damla SARI , Süha YILMAZ Somut Model Destekli Yöntemlerle Dönüşüm Geometrisi Öğretiminin İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Uzamsal Yeteneğine ve Geometriye Yönelik Tutumuna Etkisi
Somut Model Destekli Yöntemlerle Dönüşüm Geometrisi Öğretiminin İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Uzamsal Yeteneğine ve Geometriye Yönelik Tutumuna Etkisi
Derya CAN İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Bakış Açısıyla Matematik
İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Bakış Açısıyla Matematik
Derya CAN Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çocuk Hakları Konusundaki Görüşleri
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çocuk Hakları Konusundaki Görüşleri
Dilek ÇAĞIRGAN GÜLTEN , İlker SOYTÜRK İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Geometri Öz-Yeterliklerinin Akademik Başarı Not Ortalamaları İle İlişkisi
İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Geometri Öz-Yeterliklerinin Akademik Başarı Not Ortalamaları İle İlişkisi
Dilek KARACA , Dilek ERDURAN AVCI , Nazmiye ÖNAL Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının İş Konusundaki Kavram Yanılgıları
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının İş Konusundaki Kavram Yanılgıları
Ebru BESKİSİZ , Özlem KAF HASIRCI Öğretmenlerin Öğrenme Stillerine Göre Sordukları Soru Türleri ve Bilişsel Düzeylerinin İncelenmesi
Öğretmenlerin Öğrenme Stillerine Göre Sordukları Soru Türleri ve Bilişsel Düzeylerinin İncelenmesi
Engin ADER , Serkan ÖZEL , Fahrettin Hasan ADAGİDELİ Öğretmen-Akademisyen İşbirliğiyle İlköğretim Matematik Eğitiminde Modelleme Perspektifinin Geliştirilmesinin Nitel Bir İncelemesi
Öğretmen-Akademisyen İşbirliğiyle İlköğretim Matematik Eğitiminde Modelleme Perspektifinin Geliştirilmesinin Nitel Bir İncelemesi
Erol DURAN , Betül SEZGİN İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Okuma İlgilerinin Belirlenmesi
İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Okuma İlgilerinin Belirlenmesi
Erol DURAN , Betül ERTUĞRUL İlköğretim Ders Kitaplarının Dijital Ortama Taşınmasına Yönelik Öğretmen Görüşleri
İlköğretim Ders Kitaplarının Dijital Ortama Taşınmasına Yönelik Öğretmen Görüşleri
Erol GÜVENÇ , Hülya GÜVENÇ Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Özerklik Destekleri ve Sınıf Yönetim Biçemleri
Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Özerklik Destekleri ve Sınıf Yönetim Biçemleri
Fatma SUSAR KIRMIZI , Ali Rıza ERDEM , Hüseyin KIRAN Köy Enstitüsü Mezunlarının Görüşlerine Göre Köy Enstitülerinde Öğrenci-Öğrenci, Öğrenci- Öğretmen ve Öğrenci-Yönetici İletişimine İlişkin Nitel Bir Araştırma
Köy Enstitüsü Mezunlarının Görüşlerine Göre Köy Enstitülerinde Öğrenci-Öğrenci, Öğrenci- Öğretmen ve Öğrenci-Yönetici İletişimine İlişkin Nitel Bir Araştırma
Ferhat ÖZTÜRK , Bilge BİBER , Seda OKUMUŞ Eğitimde Kavramsal Değişimi Sağlayan Farklı Materyallerin Bir Arada Kullanılmasının Teorik Temelleri
Eğitimde Kavramsal Değişimi Sağlayan Farklı Materyallerin Bir Arada Kullanılmasının Teorik Temelleri
Ferhat ÖZTÜRK , Fatih BAŞ , Ahmet IŞIK Eğitim Fakülteleri İlköğretim Matematik Eğitiminde Yapılandırmacı Öğretim
Eğitim Fakülteleri İlköğretim Matematik Eğitiminde Yapılandırmacı Öğretim
Gülcan MIHLADIZ , Alev DOĞAN , M. Zeki YILDIRIM Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Bilimin Doğası Alan Bilgilerinin Araştırılması
Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Bilimin Doğası Alan Bilgilerinin Araştırılması
Gülfer ÇAPAR , Kamuran TARIM İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Matematik Dersindeki Akademik Başarıları ve Matematiğe İlişkin Tutumları Üzerindeki Etkililiği:Bir Meta-Analiz Çalışması
İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Matematik Dersindeki Akademik Başarıları ve Matematiğe İlişkin Tutumları Üzerindeki Etkililiği:Bir Meta-Analiz Çalışması
Güzide UYSAL , Ercan ŞAHİN , M. Engin UYSAL Sınıf Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Öğrenme Ortamlarının Demokratikliğine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi
Sınıf Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Öğrenme Ortamlarının Demokratikliğine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi
Halil İbrahim KAYA , Murat TAŞDAN , Yaşar KOP Öğretim Elemanlarının Demokratik Tutumlarına İlişkin Öğretmen Adaylarının Algılamaları (Kars İli Örneği)
Öğretim Elemanlarının Demokratik Tutumlarına İlişkin Öğretmen Adaylarının Algılamaları (Kars İli Örneği)
Hatice MEMİŞOĞLU Sosyal Bilgiler Dersinde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Problem Çözme ve Yaratıcılık Becerisine Etkisi
Sosyal Bilgiler Dersinde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Problem Çözme ve Yaratıcılık Becerisine Etkisi
Hilal KAZU , Serkan PULLU Topluma Hizmet Uygulamaları Dersini Alan Öğretmen Adaylarının Değer Algılarının Belirlenmesi
Topluma Hizmet Uygulamaları Dersini Alan Öğretmen Adaylarının Değer Algılarının Belirlenmesi
Huriye DENİŞ Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Biyoloji Öz-Yeterlik ve Eleştirel Düşünme Becerileri
Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Biyoloji Öz-Yeterlik ve Eleştirel Düşünme Becerileri
İjlal OCAK , Deniz ÖZPINAR İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Çevre Sorunları Hakkındaki Düşünceleri (Afyonkarahisar İli Örneği)
İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Çevre Sorunları Hakkındaki Düşünceleri (Afyonkarahisar İli Örneği)
İlhan TURAN, Ayça KARTAL Doğal Afetlere İlişkin Öğrenci Metaforları
Doğal Afetlere İlişkin Öğrenci Metaforları
İlhan TURAN , Ayça KARTAL İlköğretimde Doğal Afetler Öğretiminin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
İlköğretimde Doğal Afetler Öğretiminin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Koray KASAPOĞLU , Nil YILDIZ-DUBAN Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yapılandırmacı Yaklaşıma Yönelik Tutumlarının Yapılandırmacı Yaklaşımı Uygulamaya Yönelik Öz-Yeterlik İnançlarını Yordama Gücü
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yapılandırmacı Yaklaşıma Yönelik Tutumlarının Yapılandırmacı Yaklaşımı Uygulamaya Yönelik Öz-Yeterlik İnançlarını Yordama Gücü
Mehmet TAŞPINAR , Canses TİCAN Öğretmen Adaylarının, Öğretim Elemanı İletişim Becerilerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi (Gazi Üniversitesi Örneği)
Öğretmen Adaylarının, Öğretim Elemanı İletişim Becerilerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi (Gazi Üniversitesi Örneği)
Mürşet ÇAKMAK , Hasan GÜRBÜZ Dolaşım Sistemi Konusunda Uygulanan Kavram Haritalarının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi
Dolaşım Sistemi Konusunda Uygulanan Kavram Haritalarının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi
Mürşet ÇAKMAK , Behçet ORAL , Gülseren ÖZALTAŞ Fen ve Teknoloji Öğretiminde Kavram Haritaları İle Not Tutmanın Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi
Fen ve Teknoloji Öğretiminde Kavram Haritaları İle Not Tutmanın Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi
Neşe KUTLU , Yavuz SÖKMEN , Fikret GÜLAÇTI Öğretmen Adaylarının Özyeterlik, Özsaygı ve İyi Oluş Düzeyleri Arasındaki İlişki
Öğretmen Adaylarının Özyeterlik, Özsaygı ve İyi Oluş Düzeyleri Arasındaki İlişki
Nevin ÖZDEMİR , M. Emre KURU Deneyimsel Öğrenme Kuramına Göre Ders Tasarımının Coğrafya Dersi Akademik Başarı ve Coğrafya Dersine Yönelik Tutumlara Etkisi
Deneyimsel Öğrenme Kuramına Göre Ders Tasarımının Coğrafya Dersi Akademik Başarı ve Coğrafya Dersine Yönelik Tutumlara Etkisi
Nida BAYINDIR , Handan KILIÇ ŞAHİN Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersi Boyunca Öğrenme-Öğretme Sürecinde Karşılaştıkları Güçlükler
Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersi Boyunca Öğrenme-Öğretme Sürecinde Karşılaştıkları Güçlükler
Ramazan AVCU , Seher AVCU Grafiksel Gösterimlerle Orantısal Durumların İlişkilendirilmesi: Bir Durum Çalışması
Grafiksel Gösterimlerle Orantısal Durumların İlişkilendirilmesi: Bir Durum Çalışması
Sacit KÖSE , Ayşe FİLİZ Üniversiteye Yeni Başlayan Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlilik Düzeyleri İle Problem Çözme Yaklaşımları Arasındaki İlişkinin Karşılaştırılması
Üniversiteye Yeni Başlayan Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlilik Düzeyleri İle Problem Çözme Yaklaşımları Arasındaki İlişkinin Karşılaştırılması
Sacit KÖSE , Sefa DİNÇ Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Biyoloji Öz Yeterlik Algıları İle Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişki
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Biyoloji Öz Yeterlik Algıları İle Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişki
Sare ŞENGÜL “Tam Sayılar” Konusunun Karikatürle Öğrenimi Öğrencilerin Matematik Tutumlarını Etkiliyor mu?
“Tam Sayılar” Konusunun Karikatürle Öğrenimi Öğrencilerin Matematik Tutumlarını Etkiliyor mu?
Seda ALTAY , Özlem KAF HASIRCI Beşinci Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersindeki Öğretme Stillerinin İncelenmesi
Beşinci Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersindeki Öğretme Stillerinin İncelenmesi
Seher YARAR KAPTAN , Yılmaz GEÇİT Çalışma Yapraklarının İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılması
Çalışma Yapraklarının İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılması
Sevda ÖZ , Dilek ERDURAN AVCI , Hasan GENÇ İlköğretim Fen ve Teknoloji Öğretim Programındaki (6, 7 ve 8. Sınıf) Kazanımların Çevre ve Çevre Eğitimi Açısından İncelenmesi
İlköğretim Fen ve Teknoloji Öğretim Programındaki (6, 7 ve 8. Sınıf) Kazanımların Çevre ve Çevre Eğitimi Açısından İncelenmesi
Şule EGÜZ , Dilber MERCAN , Emine Hilal ÖZDEMİR AB Eğitim Politikalarının Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
AB Eğitim Politikalarının Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Tuğba DURMUŞ , Kazım ALAT Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bitişik Eğik El Yazısına Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bitişik Eğik El Yazısına Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi
Tuğba DURMUŞ, Elif MERCAN UZUN Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bazı Yazım Kurallarını Uygulama Becerileri ve Buna İlişkin Öz Yeterlik Algıları
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bazı Yazım Kurallarını Uygulama Becerileri ve Buna İlişkin Öz Yeterlik Algıları
Turhan ÇETİN , Murat KEÇE Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kültürel Turizm Değerlerine Yönelik Farkındalıklarının İncelenmesi (Ankara Örneği)
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kültürel Turizm Değerlerine Yönelik Farkındalıklarının İncelenmesi (Ankara Örneği)
Turhan ÇETİN , Sibel OĞUZ Turizm Destekli Sosyal Bilgiler Eğitimi Hakkında Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri
Turizm Destekli Sosyal Bilgiler Eğitimi Hakkında Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri
Ufuk KARAKUŞ , Osman ÇEPNİ , Bahadır KILCAN İlköğretim Öğrencilerinin Turizme Yönelik Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Safranbolu Örneği)
İlköğretim Öğrencilerinin Turizme Yönelik Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Safranbolu Örneği)
Vesile ALKAN , Selçuk ŞİMŞEK , Ali Rıza ERDEM Türkiye ve İngiltere`deki İlköğretim Öğretmenlerinin Hizmet Öncesi Okul Uygulamaları Eğitiminin Karşılaştırılması
Türkiye ve İngiltere`deki İlköğretim Öğretmenlerinin Hizmet Öncesi Okul Uygulamaları Eğitiminin Karşılaştırılması
Yakup KESKİN , Hacı Bayram YILMAZ , İsmail GELEN Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Yeterlik Algıları
Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Yeterlik Algıları
Yavuz TOPKAYA , Halil TOKCAN , Kerem COŞKUN 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarına Programın Belirlediği Değerlerin Yansıma Düzeyleri
5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarına Programın Belirlediği Değerlerin Yansıma Düzeyleri
Yavuz TOPKAYA , Halil TOKCAN , Kerem COŞKUN Sosyal Bilgiler Branş Öğretmenlerinin Değer Eğitimi Hakkındaki Görüşleri
Sosyal Bilgiler Branş Öğretmenlerinin Değer Eğitimi Hakkındaki Görüşleri
Yücel ÖKSÜZ , Ceren ÇEVİK , Melek BABA Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıf Yönetimine İlişkin Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıf Yönetimine İlişkin Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Yüksel DEDE , Bülent AYDOĞDU , Murat BURSAL Sosyo-Ekonomik Düzeyin (SED), İlköğretim Öğrencilerinin 6. ve 7. Sınıf Seviye Belirleme Sınavı (SBS) Puanları Üzerine Etkisi
Sosyo-Ekonomik Düzeyin (SED), İlköğretim Öğrencilerinin 6. ve 7. Sınıf Seviye Belirleme Sınavı (SBS) Puanları Üzerine Etkisi
Yüksel DEDE , Murat BURSAL , Bülent AYDOĞDU İlköğretim Öğrencilerinin 6. ve 7. Sınıf Seviye Belirleme Sınavı (Sbs) Puanlarındaki Değişim: Cinsiyet Farklılıkları
İlköğretim Öğrencilerinin 6. ve 7. Sınıf Seviye Belirleme Sınavı (Sbs) Puanlarındaki Değişim: Cinsiyet Farklılıkları
Z. Nurdan BAYSAL , Melek DUMAN , Kader ARKAN Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Görsel Sunu ve Yazma Eğilimlerine Etkisi
Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Görsel Sunu ve Yazma Eğilimlerine Etkisi
Zühal ÇUBUKÇU , Ayşe DÖNMEZ 2005-2010 Yılları Arasında Okulda Şiddet Olaylarının Basındaki Yansıması
2005-2010 Yılları Arasında Okulda Şiddet Olaylarının Basındaki Yansıması
 XX. Müzik Eğitimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Damla BULUT İlköğretim Müzik Dersi 7. Sınıf Öğretmen Kılavuz Kitabının Öğrenme Alanı ve Kazanım Boyutları Doğrultusunda Değerlendirilmesi
İlköğretim Müzik Dersi 7. Sınıf Öğretmen Kılavuz Kitabının Öğrenme Alanı ve Kazanım Boyutları Doğrultusunda Değerlendirilmesi
Ebru TEMİZ Üniversite Öğrenimine Temel Oluşturmada Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Müzik Bölümlerinde Kullanılan Bireysel Ses Eğitimi ve Koro Dersi Öğretim Programlarının Nitelik Açısından İncelenmesi
Üniversite Öğrenimine Temel Oluşturmada Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Müzik Bölümlerinde Kullanılan Bireysel Ses Eğitimi ve Koro Dersi Öğretim Programlarının Nitelik Açısından İncelenmesi
Ferit BULUT , Turgay TUNÇ , Damla BULUT 1994 ve 2006 Piyano Dersi Öğretim Programları Doğrultusunda Hazırlanan GSSL 9. Sınıf Piyano Ders Kitaplarının Karşılaştırılması
1994 ve 2006 Piyano Dersi Öğretim Programları Doğrultusunda Hazırlanan GSSL 9. Sınıf Piyano Ders Kitaplarının Karşılaştırılması
Gökhan ÖZDEMİR , Gökay YILDIZ İlköğretim Okullarında Müzik Dersine Ait Öğrenme Ortamlarının Fiziksel Durumları: Akdeniz Bölgesi Örneği
İlköğretim Okullarında Müzik Dersine Ait Öğrenme Ortamlarının Fiziksel Durumları: Akdeniz Bölgesi Örneği
M. Kayhan KURTULDU Müzik Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Stillerinin Değerlendirilmesi
Müzik Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Stillerinin Değerlendirilmesi
Zeki NACAKCI , Esra DALKIRAN Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Bireysel Çalgı Sınavına Yönelik Performans Kaygıları
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Bireysel Çalgı Sınavına Yönelik Performans Kaygıları
 XXI. Okul Öncesi Eğitimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Esma ESGİN GÜNDER Okul Öncesi Dönemde Çocukların Sosyal Uyum Becerilerinin Değerlendirilmesi
Okul Öncesi Dönemde Çocukların Sosyal Uyum Becerilerinin Değerlendirilmesi
Günseli GİRGİN , Güzin ÖZYILMAZ AKAMCA , Evrim OĞUZ Okul Öncesi Öğretmen Adaylarinin Öğretme ve Öğrenme Stilleri Arasindaki Ilişki
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarinin Öğretme ve Öğrenme Stilleri Arasindaki Ilişki
Kamile DEMİR , Duygu TEPE Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öz Yeterlik İnançlarını Belirleme Ölçeği Geliştirme
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öz Yeterlik İnançlarını Belirleme Ölçeği Geliştirme
Lütfiye YURTSEVEN , Gökçe TEKİN 6 Yaş Çocuğa Sahip Annelerin Çocuk Kitabı Seçimindeki Uzmanlıklarının Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi
6 Yaş Çocuğa Sahip Annelerin Çocuk Kitabı Seçimindeki Uzmanlıklarının Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi
Medera HALMATOV , Hakan SARIÇAM Okul Öncesi Eğitime Devam Eden ve Etmeyen Çocukların Ahlaki ve Sosyal Kural Algılamalarının Karşılaştırılması (Ağrı İli Örneği)
Okul Öncesi Eğitime Devam Eden ve Etmeyen Çocukların Ahlaki ve Sosyal Kural Algılamalarının Karşılaştırılması (Ağrı İli Örneği)
Medera HALMATOV , Hakan SARIÇAM Okul Öncesi Eğitime Devam Eden 6 Yaş Grubu Çocukların Çevre Kavramını Algılayışlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Okul Öncesi Eğitime Devam Eden 6 Yaş Grubu Çocukların Çevre Kavramını Algılayışlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Münevver CAN-YAŞAR , Fatma ÇALIŞANDEMİR , Gözde İNAL 61-72 Aylık Çocukların Kavram Gelişimini Destekleyici Eğitim Programının Etkisinin İncelenmesi
61-72 Aylık Çocukların Kavram Gelişimini Destekleyici Eğitim Programının Etkisinin İncelenmesi
Nida BAYINDIR , Hatice Zeynep İNAN , Özlem DOĞAN TEMUR Öğretmen Adaylarının Okul Öncesi Eğitim Çağrışımları Üzerine Bir Araştırma
Öğretmen Adaylarının Okul Öncesi Eğitim Çağrışımları Üzerine Bir Araştırma
Perihan ÜNÜVAR , Gülşah YILDIRIM , Hatice ÖKSÜZOĞULLARI Farklı Eğitim Düzeylerinde Görsel İmgelerin Anlamlandırılması
Farklı Eğitim Düzeylerinde Görsel İmgelerin Anlamlandırılması
Zeynep TOPCU , Zeynep Seda ÇAVUŞ Zorunlu Okul Öncesi Eğitim Kapsamında Pilot İl Uygulamalarının İncelenmesi: Düzce İli Örneği
Zorunlu Okul Öncesi Eğitim Kapsamında Pilot İl Uygulamalarının İncelenmesi: Düzce İli Örneği
 XXII. Orta Öğretim Sosyal, Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Ayşe TEKİN , Esra BUKOVA-GÜZEL Ortaöğretim Matematik Öğretmenlerinin Matematiksel Modellemeye İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi
Ortaöğretim Matematik Öğretmenlerinin Matematiksel Modellemeye İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi
Ayşe TEKİN , Esra BUKOVA-GÜZEL Ortaöğretim Matematik Öğretmenlerinin Model Oluşturma Etkinlikleri ve Matematik Derslerinde Kullanımlarına İlişkin Görüşleri
Ortaöğretim Matematik Öğretmenlerinin Model Oluşturma Etkinlikleri ve Matematik Derslerinde Kullanımlarına İlişkin Görüşleri
Aytekin ERDEM , Gürcan UZAL , Yaşar ERSOY Proje Tabanlı Fen ve Matematik Öğretimi: Öğretmen Gereksinimleri ve İzlenimler
Proje Tabanlı Fen ve Matematik Öğretimi: Öğretmen Gereksinimleri ve İzlenimler
Aytunga OĞUZ Öğretmen Adaylarının Demokratik Değerleri ile Öğretme ve Öğrenme Anlayışlarının İncelenmesi
Öğretmen Adaylarının Demokratik Değerleri ile Öğretme ve Öğrenme Anlayışlarının İncelenmesi
Canel EKE Öğretmen Adaylarının ‘Bilim’ Tanımı
Öğretmen Adaylarının ‘Bilim’ Tanımı
Canel EKE Modern Fiziğin Öğretiminde Atasözlerinin Kullanılması
Modern Fiziğin Öğretiminde Atasözlerinin Kullanılması
Cem BÜYÜKEKŞİ , Soner YAVUZ Proje Tabanlı Öğretim Yönteminin Yaşantımızdaki Kimya Dersi Tutumuna Etkisi ve Öğrenci Görüşlerinin Belirlenmesi
Proje Tabanlı Öğretim Yönteminin Yaşantımızdaki Kimya Dersi Tutumuna Etkisi ve Öğrenci Görüşlerinin Belirlenmesi
Çağlar Naci HIDIROĞLU , Esra BUKOVA-GÜZEL Teknoloji Destekli Ortamda Öğretmen Adaylarının Tasarlanan Bir Matematiksel Modelleme Problemindeki Çözüm Yaklaşımları
Teknoloji Destekli Ortamda Öğretmen Adaylarının Tasarlanan Bir Matematiksel Modelleme Problemindeki Çözüm Yaklaşımları
Çağlar Naci HIDIROĞLU , Esra BUKOVA-GÜZEL Öğretmen Adaylarının Matematiksel Model Oluşturmada Değişken Kullanma Yaklaşımları
Öğretmen Adaylarının Matematiksel Model Oluşturmada Değişken Kullanma Yaklaşımları
Ebru ÖZTÜRK AKAR Biyoloji Öğretmenlerinin Deneyim, Görüş ve Önerileri: Hizmet İçi Eğitimde Yeni Bir Yapılanma
Biyoloji Öğretmenlerinin Deneyim, Görüş ve Önerileri: Hizmet İçi Eğitimde Yeni Bir Yapılanma
Gülay EKİCİ , Fatih ALUÇDİBİ , Nurhan ÖZTÜRK Biyoloji Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Profillerinin Cinsiyet ve Kıdem Değişkenleri Açısından İncelenmesi
Biyoloji Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Profillerinin Cinsiyet ve Kıdem Değişkenleri Açısından İncelenmesi
Gülseren SAĞLAM , Zeki ÖĞDEM , Ramazan PEKER Matematik ve Fen Bilimleri Alanlarında Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi: MAKÜ - Eğitim Fakültesi Örneği
Matematik ve Fen Bilimleri Alanlarında Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi: MAKÜ - Eğitim Fakültesi Örneği
Gülşah BATDAL KARADUMAN , Başak ÖZYURT İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilgisi Akademik Başarısının Öğrenme Stilleriyle İlişkisi
İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilgisi Akademik Başarısının Öğrenme Stilleriyle İlişkisi
Gürcan UZAL , Aytekin ERDEM , Yaşar ERSOY Tekirdağ İli Matematik ve Fen Bilgisi/Bilimleri Öğretmenlerinin Eğitim-Öğretimin Aksamasına Neden Olan Etmenlerle İlgili Görüşleri
Tekirdağ İli Matematik ve Fen Bilgisi/Bilimleri Öğretmenlerinin Eğitim-Öğretimin Aksamasına Neden Olan Etmenlerle İlgili Görüşleri
Hatice Belge CAN , Yezdan BOZ Onbirinci Sınıf Öğrencilerinin Genel Kimya Konularını Kavramaları
Onbirinci Sınıf Öğrencilerinin Genel Kimya Konularını Kavramaları
Hülya GÜVENÇ Ortaöğretim Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Katılım Durumları ve Güdüsel Düzenlemeleri
Ortaöğretim Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Katılım Durumları ve Güdüsel Düzenlemeleri
İsmet ERGİN , M. Onat CİHANOĞLU 5E Modeli İle İlgili Bir Meta-Analiz Çalışması
5E Modeli İle İlgili Bir Meta-Analiz Çalışması
Mustafa Şahin BÜLBÜL Görme Engelli Öğrencilerin Işığın Yayılma Modeli ile İlgili Görüşleri
Görme Engelli Öğrencilerin Işığın Yayılma Modeli ile İlgili Görüşleri
Rafet AYDIN , Gülseren SAĞLAM, Düriye GİLİK Tezsiz Yüksek Lisans ve Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi
Tezsiz Yüksek Lisans ve Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi
Rafet AYDIN , Gülseren SAĞLAM , Zeki ÖĞDEM Türkiye’de Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirmenin Tezsiz Yüksek Lisans ve Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Türkiye’de Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirmenin Tezsiz Yüksek Lisans ve Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Rafet AYDIN , Ali GURBETOĞLU Türkiye’de Öğretmen Yetiştirmenin Felsefi Temelleri ve Geleceği Üzerine Bir Değerlendirme
Türkiye’de Öğretmen Yetiştirmenin Felsefi Temelleri ve Geleceği Üzerine Bir Değerlendirme
Semiha KULA , Esra BUKOVA-GÜZEL Matematik Öğretmen Adaylarının Matematik Dili Kullanımlarının Öğretimlerine Yansımaları
Matematik Öğretmen Adaylarının Matematik Dili Kullanımlarının Öğretimlerine Yansımaları
Semiha KULA , Esra BUKOVA-GÜZEL Matematik Öğretmen Adaylarının Yürüttükleri Derslerinde Limit Kavramına İlişkin Kullandıkları Öğretim Stratejileri
Matematik Öğretmen Adaylarının Yürüttükleri Derslerinde Limit Kavramına İlişkin Kullandıkları Öğretim Stratejileri
Semiha KULA , F. Cemre ÇAMLIYER , Esra BUKOVA-GÜZEL Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretimlerinde Sıkıntı Yaşayacaklarını Düşündükleri Konular: Nedenler ve Öneriler
Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretimlerinde Sıkıntı Yaşayacaklarını Düşündükleri Konular: Nedenler ve Öneriler
Şerafettin ARIDİL , Namık ÇENCEN Ortaöğretim Tarih Derslerinde Tarih Şeridi Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri
Ortaöğretim Tarih Derslerinde Tarih Şeridi Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri
 XXIII. Resim Eğitimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Nuray MAMUR , Vedat ÖZSOY Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Sanat Atölye Derslerinde Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımlarına Bakış
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Sanat Atölye Derslerinde Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımlarına Bakış
 XXV. Türkçe Eğitimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Bahar DOĞAN Peyami Safa’nın Eğitim Gençlik ve Üniversite (Objektif 7) Eserindeki Eğitim Değerleri
Peyami Safa’nın Eğitim Gençlik ve Üniversite (Objektif 7) Eserindeki Eğitim Değerleri
Erkan ÇER İlköğretim 4. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Çocuğa Görelik İlkelerine Göre İncelenmesi
İlköğretim 4. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Çocuğa Görelik İlkelerine Göre İncelenmesi
Hasan BAĞCI , Sedat KARAGÜL Türkçe Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeyi
Türkçe Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeyi
Mehmet AŞIKCAN , Derya ARSLAN İlköğretim 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Yazı Hızları ve Yazı Okunaklık Düzeyleri
İlköğretim 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Yazı Hızları ve Yazı Okunaklık Düzeyleri
Mehmet Nuri KARDAŞ , Abdullah ŞAHİN , Sedat MADEN Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yazılı Anlatım Becerileri Üzerine Bir Araştırma
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yazılı Anlatım Becerileri Üzerine Bir Araştırma
Mehmet Nuri KARDAŞ , Sedat MADEN , Abdullah ŞAHİN Üniversite Öğrencilerinin “Türk Dili” Derslerindeki Motivasyon Durumları
Üniversite Öğrencilerinin “Türk Dili” Derslerindeki Motivasyon Durumları
Sadet Maltepe , Hülya YAZICI OKUYAN Türkçe Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Bilgibilimsel (Epistemolojik) İnançları ve Yapılandırmacılığa İlişkin Özyeterlik Algıları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
Türkçe Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Bilgibilimsel (Epistemolojik) İnançları ve Yapılandırmacılığa İlişkin Özyeterlik Algıları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
 XXVI. Yabancı Diller Eğitimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Adnan OFLAZ Duygusal Uyartı Kullanımının Öğrenenlerin Kelime Kalıcılık Düzeylerine Etkileri
Duygusal Uyartı Kullanımının Öğrenenlerin Kelime Kalıcılık Düzeylerine Etkileri
Ali KARAKAŞ , Arif SARIÇOBAN Altyazili Çizgi Filmlerin Öğrencilerinin Kelime Öğrenimleri Üzerine Etkileri
Altyazili Çizgi Filmlerin Öğrencilerinin Kelime Öğrenimleri Üzerine Etkileri
Ferit KILIÇKAYA Yabancı Dil Eğitimindeki En Büyük Engel: Sınav Sistemimiz
Yabancı Dil Eğitimindeki En Büyük Engel: Sınav Sistemimiz
Tevhide AKILLILAR Almanca Öğretmeni Adaylarının KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) İle İlgili Görüşleri ve Önerileri
Almanca Öğretmeni Adaylarının KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) İle İlgili Görüşleri ve Önerileri
 XXVII. Özel Eğitim
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Halil İbrahim KABADAYI Bilim ve Sanat Merkezlerinde Farklı Etkinliklerle Zenginleştirilmiş Bir Uyum Programı Modeli
Bilim ve Sanat Merkezlerinde Farklı Etkinliklerle Zenginleştirilmiş Bir Uyum Programı Modeli
Kerim GÜNDOĞDU , Zehra Sedef COŞKUN , Sinan CİCİM Okullarda Özel Eğitim Hizmetlerine İlişkin Rehberlik Araştırma Merkezlerinde Çalışan Öğretmenlerin Algıları
Okullarda Özel Eğitim Hizmetlerine İlişkin Rehberlik Araştırma Merkezlerinde Çalışan Öğretmenlerin Algıları
 XXVIII. Uzaktan Eğitim
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Ertuğ CAN Açıköğretimde Öğretim Materyallerinin Etkinliğinin Belirlenmesi
Açıköğretimde Öğretim Materyallerinin Etkinliğinin Belirlenmesi
Murat SÜMER Web Destekli Uzaktan İşbirlikçi Öğrenmede Öğrenen Destek Hizmetleri
Web Destekli Uzaktan İşbirlikçi Öğrenmede Öğrenen Destek Hizmetleri
Ömer ŞİMŞEK , Yüksel Deniz ARIKAN Web Destekli Matematik Öğretiminde Kullanılan Akan Video Derslere İlişkin Öğrenci Görüşleri
Web Destekli Matematik Öğretiminde Kullanılan Akan Video Derslere İlişkin Öğrenci Görüşleri
 XXX. Yaşamboyu Öğrenme
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Fahretdin Hasan ADAGİDELİ , Nihat TOPAÇ , Yasemin DERELİOĞLU Sosyal Öğrenmenin Destekleyicisi Olarak Ayna Nöronlar
Sosyal Öğrenmenin Destekleyicisi Olarak Ayna Nöronlar
Kadriye IŞIKLAR PÜRÇEK Yetişkin Eğitimine Kişisel Gelişim Penceresinden Bakış
Yetişkin Eğitimine Kişisel Gelişim Penceresinden Bakış
Rukiye KONUK ER , Devlet Alakoç PİRPİR , Çağla BÜYÜKBAYRAKTAR 0-6 Yaş Grubunda Çocuğu Olan Annelerin Ev Kazalarına Yönelik Güvenlik Önlemlerinin İncelenmesi
0-6 Yaş Grubunda Çocuğu Olan Annelerin Ev Kazalarına Yönelik Güvenlik Önlemlerinin İncelenmesi
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.