Anasayfa3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Teması:
Düzenleme Tarihi: 26-28 Nisan 2012
Düzenleyen: Eskişehir Anadolu Üniversitesi
Yapıldığı İl: Antalya

 Biyoloji Eğitimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Özlem SADİ, Miray UYAR Lise Öğrencilerinin Biyoloji Dersi Başarıları İle Kaynak Yönetimi Strateji Kullanımları Arasındaki İlişki
Lise Öğrencilerinin Biyoloji Dersi Başarıları İle Kaynak Yönetimi Strateji Kullanımları Arasındaki İlişki
 Eğitim Bilimleri
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Marie J. Myers New Trends in French Second Language (FSL) Education in Ontario and Their Impact on Teachers Education
New Trends in French Second Language (FSL) Education in Ontario and Their Impact on Teachers Education
Yavuz Erişen, Nadir Çeliköz, Mehmet Şahin Training in Textile: A Transfer of Innovation Project As Elearning Tool
Training in Textile: A Transfer of Innovation Project As Elearning Tool
Şahin İdin, İsrafi l Tozlu Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından Ücretsiz Olarak Düzenlenen Seviye Belirleme Sınavı Kurslarının 7. Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Ders Başarısına Etkisi
Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından Ücretsiz Olarak Düzenlenen Seviye Belirleme Sınavı Kurslarının 7. Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Ders Başarısına Etkisi
Haşmet Sarıgül A Comparative Study on the Educational Activities and Learning Programs in Commercial Banks in Turkey
A Comparative Study on the Educational Activities and Learning Programs in Commercial Banks in Turkey
Alper Çiltaş, Ahmet Işık, Ferhat Öztürk Matematiksel Modelleme Yönteminin Dizi Seriler Konusunda Edinilen Bilgilerin Kalıcılığına Etkisi
Matematiksel Modelleme Yönteminin Dizi Seriler Konusunda Edinilen Bilgilerin Kalıcılığına Etkisi
Barış Uslu, Esergül Balcı, Aslı Coşkun Uslu İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Hatice Belge Can, Yezdan Boz A Cross- Age Study on High School Students Attıtudes Toward Chemistry
A Cross- Age Study on High School Students Attıtudes Toward Chemistry
Gürsel Güler, Levent Akgün, Mehmet Fatih Öçal Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematik Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Metaforlar
Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematik Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Metaforlar
Nasser Al-rawahi Instructional Competencies of Omani Physical Education Teachers and Their Relationship With Reasons Behinf Career Choice
Instructional Competencies of Omani Physical Education Teachers and Their Relationship With Reasons Behinf Career Choice
Ayşe Burçin Erarslan The Impact of School Level Factors on Gender Socialization of Adolescents in Single-Sex and Coeducational Schools in İstanbul: Gender Role Attitudes and Expectations
The Impact of School Level Factors on Gender Socialization of Adolescents in Single-Sex and Coeducational Schools in İstanbul: Gender Role Attitudes and Expectations
Abdulwhab Pourghaz, Habibe Alaie, Amin Mohammadi Comparing The Importance of Managerial and Leadership Behaviors From Views of School Principals and Teachers
Comparing The Importance of Managerial and Leadership Behaviors From Views of School Principals and Teachers
Mustafa Toprak, Habib Özgan Classroom Effects on the Effectiveness of A School
Classroom Effects on the Effectiveness of A School
Shahram Gholami, Sepideh Safaee The Relationship Between The Organizational Intelligence and The Performance of Managers in Garmsar Higher Educational Centers
The Relationship Between The Organizational Intelligence and The Performance of Managers in Garmsar Higher Educational Centers
Gözde İnal, Münevver Can Yaşar, Özgün Uyanıki Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Mizah Tarzlarının İncelenmesi
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Mizah Tarzlarının İncelenmesi
Münevver Can Yaşar, Gözde İnal, Ümit Ünsal Kaya Çocuk Gözüyle Tabiat Anaya Geri Dönüş
Çocuk Gözüyle Tabiat Anaya Geri Dönüş
Sepideh Safaee, Shahram Gholami The Studeny of The Degree of One of The Iranian Governmental or Ganizations With Correspondence Characteristics of A Learning Organization
The Studeny of The Degree of One of The Iranian Governmental or Ganizations With Correspondence Characteristics of A Learning Organization
Akansel Yalçınkaya, Leyla Adiloğlu Türkiyede Lisans Düzeyindeki Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (SHUİ) Eğitim Sisteminin Yapısı ve Analizi
Türkiyede Lisans Düzeyindeki Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (SHUİ) Eğitim Sisteminin Yapısı ve Analizi
Tülay Ekici Konuşma Eğitiminin Müzik Öğretmeni Adaylarının Şarkı Söleme Becerileri Üzerindeki Etkisi
Konuşma Eğitiminin Müzik Öğretmeni Adaylarının Şarkı Söleme Becerileri Üzerindeki Etkisi
Ebru Güner Canbey, Deniz Beste Çevik, Elif Güven Müzik Eğitimi Anabilim Dalında Öğrenim Gören Öğrencilerin Piyano Eğitiminde Deşifrenin Önemine Yönelik Düşünceleri
Müzik Eğitimi Anabilim Dalında Öğrenim Gören Öğrencilerin Piyano Eğitiminde Deşifrenin Önemine Yönelik Düşünceleri
Elif Güven, Deniz Beste Çevik, Ebru Güner Canbey Çocuklara Yönelik Piyano Eğitimi Başlangıç Metotları Üzerine Bir Değerlendirme
Çocuklara Yönelik Piyano Eğitimi Başlangıç Metotları Üzerine Bir Değerlendirme
Yasemin Sayan, Deniz Beste Çevik, Elif Güven İlköğretim Sınıf ve Müzik Öğretmenlerinin Müzik Programlarında Yer Alan Hedef Davranışların Kazanılma Durumları Hakkındaki Düşünceleri
İlköğretim Sınıf ve Müzik Öğretmenlerinin Müzik Programlarında Yer Alan Hedef Davranışların Kazanılma Durumları Hakkındaki Düşünceleri
Gulnur D. Zhangissina, Tulbasova B The Design of The Estimates Amount Scalar Operations For The Matrix Tasks of The Methods Mathematical Induction
The Design of The Estimates Amount Scalar Operations For The Matrix Tasks of The Methods Mathematical Induction
Esme Hacıeminoglu, Hamide Ertepinar, Ozgul Yilmaz-Tuzun Pre- Service Science Teachers Perception and Practices Related to History of Science Instructions
Pre- Service Science Teachers Perception and Practices Related to History of Science Instructions
Mahmut Sağır, Salih Paşa Memişoğlu İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Öğretimsel Liderlik Rollerine İlişkin Öğretmen ve Yönetici Algıları
İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Öğretimsel Liderlik Rollerine İlişkin Öğretmen ve Yönetici Algıları
Forugh Jafary, Shahram Gholami The Comparison of The Mental Health in Students With High and Low Academic Performance
The Comparison of The Mental Health in Students With High and Low Academic Performance
Hatice Memişoğlu İlköğretim 4-5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
İlköğretim 4-5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Abdulwahab Pourghaz Comparative Investigation of Organizational Factors Creating Occupational Stress Among High School Principals in Zahedan
Comparative Investigation of Organizational Factors Creating Occupational Stress Among High School Principals in Zahedan
Abdulwahab Pourghaz, Bahman Kord Tamini A Comparative Study on Mental Health of Fertile and Infertile Baluch Women
A Comparative Study on Mental Health of Fertile and Infertile Baluch Women
Ibrahim A. Garba Measuring The Effectiveness of Professional Development
Measuring The Effectiveness of Professional Development
Mehmet Okutan Sınıf Yönetiminde Demokrasi
Sınıf Yönetiminde Demokrasi
Beyza (Karadeniz) Bayrak Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma
Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma
H. Bahadır Yanık The Effect of Mathematics Beliefs on Elementary Teachers Instructional Practices
The Effect of Mathematics Beliefs on Elementary Teachers Instructional Practices
Ayşegül Kıvrak, Özlem Borek Yapılandırmacılık Yaklaşımı Doğrultusunda Hazırlanan Eğitim Programının Uygulanmasında İlköğretim Okulu Müdürlerinin Karşılaştıkları Problemler
Yapılandırmacılık Yaklaşımı Doğrultusunda Hazırlanan Eğitim Programının Uygulanmasında İlköğretim Okulu Müdürlerinin Karşılaştıkları Problemler
Ayşegül Kıvrak, Özlem Borek İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Problem Çözme Yeterlilikleri
İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Problem Çözme Yeterlilikleri
Cihat Demir Fizik Öğretmen Adaylarının Fizik Eğitiminde Teknolojiyi Kullanma Durumları
Fizik Öğretmen Adaylarının Fizik Eğitiminde Teknolojiyi Kullanma Durumları
İ.Ümit Yapıcı, Hasan Akbayın Harmanlaşmış Öğrenme Ortamında Moodle Kullanımı
Harmanlaşmış Öğrenme Ortamında Moodle Kullanımı
Mahmut Sarı Öğretmen Adaylarının Görüşlerinden Yararlanarak Fen Bilimlerinin Öğretiminde Laboratuvar Kullanımının Önemi ve Basit Araçlarla Yapılan Deneysel Etkinliklerin Değerlendirilmesi
Öğretmen Adaylarının Görüşlerinden Yararlanarak Fen Bilimlerinin Öğretiminde Laboratuvar Kullanımının Önemi ve Basit Araçlarla Yapılan Deneysel Etkinliklerin Değerlendirilmesi
Volkan Cicek After School Students Club Practices in Kindergarten Thru 12 th Grade Educational Institutions: Content, Implementation, Integration
After School Students Club Practices in Kindergarten Thru 12 th Grade Educational Institutions: Content, Implementation, Integration
Tülin Malkoç, Funda Ceylan Okul Öncesi Dönem İşitme Engelli Çocuklarda Müzik Eğitiminin Sözel Açıklama Becerilerine Etkisi
Okul Öncesi Dönem İşitme Engelli Çocuklarda Müzik Eğitiminin Sözel Açıklama Becerilerine Etkisi
Ghazi Chakroun, Lina Ali Sleman Abu Safieh Drawing As A Tool For The Early Identification of Creative Thinking of Children in Different Cultures
Drawing As A Tool For The Early Identification of Creative Thinking of Children in Different Cultures
Mahmut Sarı Fen Teknolojisi Derslerinin Öğretiminde Laboratuvarın Yeri ve Öğretmenlerin Araç-Gereçlerden Yararlanma Durumlarının Belirlenmesi
Fen Teknolojisi Derslerinin Öğretiminde Laboratuvarın Yeri ve Öğretmenlerin Araç-Gereçlerden Yararlanma Durumlarının Belirlenmesi
Sulaiman M. Al-Balushi Anımısm and Anthropomorphism: Do They Influence Students Beliefs and Visualization of Scientific Entities?
Anımısm and Anthropomorphism: Do They Influence Students Beliefs and Visualization of Scientific Entities?
Ahmet Akın, Mahmut Fidan The Validity and Reliability of the Turkish Version of The Flourishing Scale
The Validity and Reliability of the Turkish Version of The Flourishing Scale
Ahmet Akın, Seydi Ahmet Satıcı, Ahmet Rıfat Kayış The Validity and Reliability of The Turkhish Version of the State Hope Scale
The Validity and Reliability of The Turkhish Version of the State Hope Scale
Barış Çiftçi, Mehmet Tamer Kaya Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Okullardaki Yeterlilik, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Hakkındaki Görüşleri
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Okullardaki Yeterlilik, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Hakkındaki Görüşleri
Sharif E. Guseynov, Alexander V. Berezhnoy, Shirmail G. Bagirov The Comparative Analysis of Regularizartion Methods Application (Singular Decomposition Method, Tikhonov Regularization Method and Gauss Least Squares Method)
The Comparative Analysis of Regularizartion Methods Application (Singular Decomposition Method, Tikhonov Regularization Method and Gauss Least Squares Method)
Çağla Pınar Utkutuğ, Zekai Öztürk Örgütsel Adalet Algısının Mobbing İle İlişkisi
Örgütsel Adalet Algısının Mobbing İle İlişkisi
Seyed Reza Balaghat , Mahmood Ghasemi, Seyedeh Arezoo Mousavi Study of Teachers Educational Needs (Educational Need Assessment) About Action Research, Isfahan, Iran
Study of Teachers Educational Needs (Educational Need Assessment) About Action Research, Isfahan, Iran
Alan S. Weber Inclusive Education in The Gulf Cooperation Council
Inclusive Education in The Gulf Cooperation Council
Aysel Güney Muhasebe Eğitiminin Geliştirilmesinde Eğitimcinin Rolü
Muhasebe Eğitiminin Geliştirilmesinde Eğitimcinin Rolü
Gulnur D.Zhangisina, Otarbaev Zh.O., Ahmetov B.S. The Distance Education: Problems and Development Tendency in Kazakhstan
The Distance Education: Problems and Development Tendency in Kazakhstan
Dilek Çağırgan Gülten, Cengiz Poyraz, İlker Soytürk Öğretmen Adaylarının Matematik Okuryazarlığı Öz- Yeterliliklerinin Ders Çalışma Alışkanlıkları Açısından İncelenmesi
Öğretmen Adaylarının Matematik Okuryazarlığı Öz- Yeterliliklerinin Ders Çalışma Alışkanlıkları Açısından İncelenmesi
İlker Soytürk, Dilek Çağırgan Gülten Sınıf Öğretmen Adaylarının Matematiksel Problem Çözme İnançları ve Matematik Okuryazarlık Öz-Yeterliliklerinin Problem Çözme Durumu Açısından İncelenmesi
Sınıf Öğretmen Adaylarının Matematiksel Problem Çözme İnançları ve Matematik Okuryazarlık Öz-Yeterliliklerinin Problem Çözme Durumu Açısından İncelenmesi
Enayat Abbasi, Milad Taqipour, Homayon Farhadian Learning Organization Discipline in Iranian Higher Education System
Learning Organization Discipline in Iranian Higher Education System
Khalaf Al’Abri Toward Effective Inclusion At Universities and Colleges: Applications of Universal Design For Learning
Toward Effective Inclusion At Universities and Colleges: Applications of Universal Design For Learning
Yusuf İnel, Kamil Uygun, Hilal Ermiş İlköğretim 8. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde Doğrudan Verilecek Değerlerin Öğretmenler ve Veliler Açısından Önemi
İlköğretim 8. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde Doğrudan Verilecek Değerlerin Öğretmenler ve Veliler Açısından Önemi
Homayon Farhadian, Mirahmad Hosseini, Mohammad Hassan Vakilpour Effects of Extension- Education Methods on Wheat Self Sufficiency Case Study Iran
Effects of Extension- Education Methods on Wheat Self Sufficiency Case Study Iran
Gönül Balkır, Eylem Apaydın Hukuk Eğitimi ve Edebiyat
Hukuk Eğitimi ve Edebiyat
Shu-Yuan Chao, Chin-Cheng Chou, Chi-Fang Lo An Integrated Teaching Model For Elevating Nursing Students Critical Thinking
An Integrated Teaching Model For Elevating Nursing Students Critical Thinking
Sharifah Sariah Syed Hassan Science Teaching Styles and Student Intrinsic Motivation: Validating A Structural Model
Science Teaching Styles and Student Intrinsic Motivation: Validating A Structural Model
Mehmet Okutan, Betül Belkıs Okutan Pisa 2009 Sonuçlarına Göre En Başarılı Kent Olan Şangay`ın Eğitim Sisteminin İncelenmesi
Pisa 2009 Sonuçlarına Göre En Başarılı Kent Olan Şangay`ın Eğitim Sisteminin İncelenmesi
Harald Kjellin Automated Feedback on Behavior in Simulated Problem Solving in Order to Learn Management Skills in A Cost Efficient Way
Automated Feedback on Behavior in Simulated Problem Solving in Order to Learn Management Skills in A Cost Efficient Way
Ece Sarıgül The Contribution of Motivation to Language Learning
The Contribution of Motivation to Language Learning
Alina Balagiu, Laura Cizer Intercomprehension- A Case Study (5)
Intercomprehension- A Case Study (5)
Alina Balagiu, Laura Cizer Turkish Imprints Within The Toponmymy of Tulcea County
Turkish Imprints Within The Toponmymy of Tulcea County
Huda Mohammed girl Babtin The Importance of Developing Habits of Mind While Teaching
The Importance of Developing Habits of Mind While Teaching
A.Taheri, M.Haghighi Relationship Between Organizational Healths of Middle School At Shiraz City With The Establishment of School Based Management For Academic Year (2010-2011)
Relationship Between Organizational Healths of Middle School At Shiraz City With The Establishment of School Based Management For Academic Year (2010-2011)
Vandana Jyotirmayee, Neeta Baporikar Emerging Trends in Higher Education in Sultanate of Oman
Emerging Trends in Higher Education in Sultanate of Oman
İbrahim Aydın, Seda Durukan Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet İle İletişim Deneyimleri
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet İle İletişim Deneyimleri
Teresa Behr, Katrin Temmen Teaching Experience- Improving Teacher Education With Experiential Learning
Teaching Experience- Improving Teacher Education With Experiential Learning
Seda Durukan, İbrahim Aydın Ege Bölgesi Meslek Yüksekokulları İnşaat Teknolojisi Bölümlerinin Yükseköğretim Kurulu Meslek Yüksekokulu Kriterlerine Uygunluğu üzerine Bir Çalışma
Ege Bölgesi Meslek Yüksekokulları İnşaat Teknolojisi Bölümlerinin Yükseköğretim Kurulu Meslek Yüksekokulu Kriterlerine Uygunluğu üzerine Bir Çalışma
M. Yüksel Erdoğdu Kişisel ve Sosyal Uyum Düzeylerinin Öğretmen Adaylarının Umutsuzluk Düzeylerini Yordaması
Kişisel ve Sosyal Uyum Düzeylerinin Öğretmen Adaylarının Umutsuzluk Düzeylerini Yordaması
Abdula Azizi New Trends in Higher Education- The Case of Macedonia
New Trends in Higher Education- The Case of Macedonia
Duygu Bilen Kaya, Behçet Oral, M. Tahir Kavak Temel Kimya Laboratuvarı Dersinin Web Tabanlı ve Web Destekli İşlenmesinin Öğrencilerin Derse Yönelik Tutumlarına Etkisi
Temel Kimya Laboratuvarı Dersinin Web Tabanlı ve Web Destekli İşlenmesinin Öğrencilerin Derse Yönelik Tutumlarına Etkisi
Perihan Savaş Use of Digital Video Recording in The Preparation Stage of Pre- Service Foreign Language Teachers Micro- Teachings
Use of Digital Video Recording in The Preparation Stage of Pre- Service Foreign Language Teachers Micro- Teachings
Mohammad Shakeel Laghari, Gulzar Ali Khuwaja Course Advising& Planning for Electrical Engineering Department
Course Advising& Planning for Electrical Engineering Department
Behzad Abdollahpoor, Feredoon Jahanger Survey Relationship Between Internet Addiction and Depression in Larestan University Nursing Students and Grash University Perapezashki Students
Survey Relationship Between Internet Addiction and Depression in Larestan University Nursing Students and Grash University Perapezashki Students
Mihriban Hacısalihoğlu, Hasan Hüseyin Aksu Öğretmenlik Uygulamasını Yürüten Öğretim Elemanlarının Matematik Uygulamalarına Bakışları
Öğretmenlik Uygulamasını Yürüten Öğretim Elemanlarının Matematik Uygulamalarına Bakışları
Barış Yılmaz, Tamer Yılmaz Öğrencilerin Sınav Notları Dağılımının Değerlendirilmesi: İnşaat Mühendisliği Öğrencileri Örneği
Öğrencilerin Sınav Notları Dağılımının Değerlendirilmesi: İnşaat Mühendisliği Öğrencileri Örneği
Kapanadze D.S., Zhvania T.G., Bzhalava T. N. Electronic Testing System in Grading of Knowledge of General Physics
Electronic Testing System in Grading of Knowledge of General Physics
Tugay Keçeci İlköğretim Öğrencilerinin Astronomiyle İlgili Kavramları Anlama Düzeyi ve Astronomi Dersinin Eğitim İçin Önemi
İlköğretim Öğrencilerinin Astronomiyle İlgili Kavramları Anlama Düzeyi ve Astronomi Dersinin Eğitim İçin Önemi
Shing-Sheng Guan, Li-Shu Lu A Study on Curriculum Structure and Industry Requirement of Design Education in Taiwan
A Study on Curriculum Structure and Industry Requirement of Design Education in Taiwan
Okan Sarıgöz, Yusuf Çermik Maslow`un Tükenmişlik Ölçeği İle Myo Öğrencilerinin Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenerek Değerlendirilmesi
Maslow`un Tükenmişlik Ölçeği İle Myo Öğrencilerinin Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenerek Değerlendirilmesi
Homayon Farhadian, Nirompa Jaimini, Mehta Utilization of Extension- Education Methods For Farmers, A Comparative Study Iran and India
Utilization of Extension- Education Methods For Farmers, A Comparative Study Iran and India
Silvia C. F. Batista, Patricia A. Behar, Liliana M. Passerino Pedagogical Use of Cell Phones in Calculus I: Advantages and Difficulties
Pedagogical Use of Cell Phones in Calculus I: Advantages and Difficulties
Josef Trna, Eva Trnova, Jiri Sibor Implementation of Ibse Into Science Teachers Training
Implementation of Ibse Into Science Teachers Training
Zari Khazaei , SeyedReza Balaghat, Mohammad Mahmoodvand Study of Relation Organizational Commitment and Self- Control Among Primary Teachers in the Zahedan, Iran
Study of Relation Organizational Commitment and Self- Control Among Primary Teachers in the Zahedan, Iran
Zahra Farahizadeh, Seyed Reza Balaghat Study of Teachers Views About School Managements Supervision Styles in Zahedan, Iran
Study of Teachers Views About School Managements Supervision Styles in Zahedan, Iran
Serhat Kocakaya Deneysel Çalışmalar Ne Kadar Güvenilir?
Deneysel Çalışmalar Ne Kadar Güvenilir?
Nihat Kotluk, Serhat Kocakaya Ortaöğretim 9. 10. ve 11. Sınıf Fizik Ders Kitapları Hakkında Öğrenmen ve Öğrenci Görüşleri
Ortaöğretim 9. 10. ve 11. Sınıf Fizik Ders Kitapları Hakkında Öğrenmen ve Öğrenci Görüşleri
Mingchang Wu, Shi-Chang Tseng, Chiu-Hsiung Chuang A Factor Analysis Study on Team Cooperation Quality of University Faculties in Taiwan
A Factor Analysis Study on Team Cooperation Quality of University Faculties in Taiwan
Anupong Wongchai, Wen-Bin Liu, Ke-Chung Peng Dea Metafrontier Analysis on Technical Efficiency Differences of National Universities in Thailand
Dea Metafrontier Analysis on Technical Efficiency Differences of National Universities in Thailand
Zeynep Yaprak Classroom Interaction Via Synchronous Technology Enhanced Tasks
Classroom Interaction Via Synchronous Technology Enhanced Tasks
Sara Kefi Okul Öncesi Eğitimde Fen Etkinliklerinde Temel Bilimsel Süreç Becerilerinin Kazanımının, Oyun Aracılığı İle Sağlanmasına Yönelik Bir Uygulama Modeli Örneği
Okul Öncesi Eğitimde Fen Etkinliklerinde Temel Bilimsel Süreç Becerilerinin Kazanımının, Oyun Aracılığı İle Sağlanmasına Yönelik Bir Uygulama Modeli Örneği
Karmen Kolnik Some Features of The Interactive Whiteboards For Geography Teaching in Slovenia
Some Features of The Interactive Whiteboards For Geography Teaching in Slovenia
İbrahim Benek, Serhat Kocakaya İstasyonlarda Öğrenme Tekniğine Yönelik Öğrenci Görüşleri
İstasyonlarda Öğrenme Tekniğine Yönelik Öğrenci Görüşleri
Mustafa Yadıgaroğlu, Gökhan Demı·rcı·oğlu Kimya Öğretmen Adaylarının Kimya Bilgilerini Günlük Hayattaki Olaylarla İlişkilendirebilme Düzeyleri
Kimya Öğretmen Adaylarının Kimya Bilgilerini Günlük Hayattaki Olaylarla İlişkilendirebilme Düzeyleri
Mohammed Dawabsheh, Awad Allah Ot The Role of Institutions of Higher Education in Community Sevice and Development Needs
The Role of Institutions of Higher Education in Community Sevice and Development Needs
Zahra Khammar, Seyed Reza Balaghat Study of Necessity of Supervision and Guidance in School in Teachers View
Study of Necessity of Supervision and Guidance in School in Teachers View
Abdulwahab Pourghaz, Abdulmalek Baluchzehi Measurement of Expections and Perceptions of Students From Quality of Educational Service Provided By The Islamic Azad University in Zahedan
Measurement of Expections and Perceptions of Students From Quality of Educational Service Provided By The Islamic Azad University in Zahedan
Hsiao Tien Wang, Wen Iung Chang, Ying Fang Lai A Study On The Relationship Thinking Styles (Attitudes) and Collaboration Attitudes of College Students in Taiwan
A Study On The Relationship Thinking Styles (Attitudes) and Collaboration Attitudes of College Students in Taiwan
Canan Dilek Eren, Orhan Akınoğlu Fen Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenmenin Kavram Öğrenmeye Etkisi
Fen Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenmenin Kavram Öğrenmeye Etkisi
Ece Sarigul, Tuba Yılmaz Factors Affecting English Language Learning At The Tertiary Level
Factors Affecting English Language Learning At The Tertiary Level
Handan Güneş, Oktay Güneş, İbrahim Gözüm Ortaöğretim 11. Sınıf Biyoloji Ders Kitabının İncelenmesi
Ortaöğretim 11. Sınıf Biyoloji Ders Kitabının İncelenmesi
Cem Gerçek Sigara Paketleri Üzerindeki Uyarıların Etkisinin Araştırılması
Sigara Paketleri Üzerindeki Uyarıların Etkisinin Araştırılması
Eda Önat Hataysal Örtük Program İle Yabancı Dil Eğitimi
Örtük Program İle Yabancı Dil Eğitimi
Jana Goriup Education and Precarious Labour in Slovene Science (Some Sociological Views on Women in Science Between Careea and Family)
Education and Precarious Labour in Slovene Science (Some Sociological Views on Women in Science Between Careea and Family)
Derya Kıcı İşbirlikli Karar Alma Sürecine Katılım İstekliği Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması
İşbirlikli Karar Alma Sürecine Katılım İstekliği Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması
Gökmen Özmenteş Müzik Eğitimi Araştırmalarında Psikolojik Perspektifin Felsefi Temelleri
Müzik Eğitimi Araştırmalarında Psikolojik Perspektifin Felsefi Temelleri
Abdulwahab Pourghaz, Fatemeh Sharifi An Investigating on the Relationship Between Principals Sources of Power and Organizational Climate of Guidance Schools in Zahedan: From Teachers Point of View
An Investigating on the Relationship Between Principals Sources of Power and Organizational Climate of Guidance Schools in Zahedan: From Teachers Point of View
Sanja Selimovic Inova4t, Vesna Bratovcic Aerobics For Disadvantaged People
Aerobics For Disadvantaged People
Stanko Blatnik, Sanja Selimovic Inova4t, Amila Mujezinovic Inova4t Out Of Forty
Out Of Forty
Emre Ev Çimen Öğrencilerin Matematiksel Güç Kavramını Algılamaları, İşlemeleri ve Değerlendirmeleri
Öğrencilerin Matematiksel Güç Kavramını Algılamaları, İşlemeleri ve Değerlendirmeleri
Emre Ev Çimen Uluslararası Amerikan Okulu Matematik Eğitiminin İncelenmesi
Uluslararası Amerikan Okulu Matematik Eğitiminin İncelenmesi
Emre Ev Çimen Öğrencilerin Matematiksel Güç Düzeylerini Ölçme Sürecinde Dereceli Puanlama Anahtarı Kullanımı
Öğrencilerin Matematiksel Güç Düzeylerini Ölçme Sürecinde Dereceli Puanlama Anahtarı Kullanımı
Betül Balkar, Sevilay Şahin Okul Müdürlerinin Bilgi Yönetimi Süreç Yeterliklerinin ve Liderlik Becerilerinin İncelenmesi
Okul Müdürlerinin Bilgi Yönetimi Süreç Yeterliklerinin ve Liderlik Becerilerinin İncelenmesi
Kürşat Yenilmez, Ayla Ata Preservice Mathematics Teachers Views About The School Experience Course Applications
Preservice Mathematics Teachers Views About The School Experience Course Applications
Waheed Hammad Exploring The Gap Between Rhetoric and Reality in School- Based Management in Egyptian Schools
Exploring The Gap Between Rhetoric and Reality in School- Based Management in Egyptian Schools
Jukka Ojasalo Using Student Feedback in Quality Management of Higher Education: A Conceptual Model
Using Student Feedback in Quality Management of Higher Education: A Conceptual Model
Abdulghader Narooi, Abdulwahab Pourghaz An Investigate The Relation of Equality Perception With JobSatısfaction and Organizational Commitment in Primary School Teachers
An Investigate The Relation of Equality Perception With JobSatısfaction and Organizational Commitment in Primary School Teachers
Seval Deniz Kılıç, Aysun Nüket Elçi, Hüseyin Alkan Lise Öğrencilerinin Performans Geliştirmeye Uygun Öğrenme Ortamı, Öğrenme Etkinlikleri ve Performans Ölçmeye İlişkin Görüşleri
Lise Öğrencilerinin Performans Geliştirmeye Uygun Öğrenme Ortamı, Öğrenme Etkinlikleri ve Performans Ölçmeye İlişkin Görüşleri
Cemile Çakır İlköğretim Okullarında Ders Dışı Etkinlik Olarak Proje Egzersizi Çalışmalarının Önemi
İlköğretim Okullarında Ders Dışı Etkinlik Olarak Proje Egzersizi Çalışmalarının Önemi
Neeta Baporikar, Iqtidar Ali Shah Quality of Higher Education in The 21st Century- A Case of Oman
Quality of Higher Education in The 21st Century- A Case of Oman
Mehrdad Zarafshan, Mahsa Ardeshiri Exploring The Associations Between Efl Learners Belief and Use of Language Learning Strategies: A Study on Iranian University Students
Exploring The Associations Between Efl Learners Belief and Use of Language Learning Strategies: A Study on Iranian University Students
Ece Özdoğan, Miray Uyar Tübitak Projesi: Aranızda Matematiği Sevmeyen Var Mı?
Tübitak Projesi: Aranızda Matematiği Sevmeyen Var Mı?
Abdullah Kaplan, Muhammet Doruk İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematik Kaygılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematik Kaygılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Dilek Çelikler, Filiz Kara İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Periyodik Çizelge Konusundaki Bilgilerinin Çizim Yoluyla Saptanması
İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Periyodik Çizelge Konusundaki Bilgilerinin Çizim Yoluyla Saptanması
Hakan İşlek Exploring The Perceptions and Practices of Teachers About Portfolio Assessment
Exploring The Perceptions and Practices of Teachers About Portfolio Assessment
Murat Polat, İ.Bakır Arabacı Türkiye`de Eğitim Fakültelerine Öğrenci Alım Ölçütlerini Yeniden Düşünmek. Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım
Türkiye`de Eğitim Fakültelerine Öğrenci Alım Ölçütlerini Yeniden Düşünmek. Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım
Murat Polat, Tuba Yavaş Yabancılaşma Sürecinde Eğitim Kurumlarında Duyguların Yönetimi
Yabancılaşma Sürecinde Eğitim Kurumlarında Duyguların Yönetimi
Murat Aşici, Z. Nurdan Baysal, Senem Seda Şahenk Erkan The Analogy of Question Types Regarding Skills in 2009 Pisa and SBS Tests Applied Turkey
The Analogy of Question Types Regarding Skills in 2009 Pisa and SBS Tests Applied Turkey
Faezeh Sadat Mirniam, Gholamreza Pezeshki Raad Factors Affecting Transfer of Learning Through The Farmers Field School Project in Fars Province, Iran
Factors Affecting Transfer of Learning Through The Farmers Field School Project in Fars Province, Iran
Hasan Bacanlı Sources of Quadruple Thinking
Sources of Quadruple Thinking
Mehmet Ali Dombaycı Teaching Thinking Models and Quadruple Thinking
Teaching Thinking Models and Quadruple Thinking
Selahattin Gönen, Ferit Kocakaya Öğretim Amaçlı Kavram Çarkı Diyagramlarının Flash Animasyonları Kullanılarak Sunulması
Öğretim Amaçlı Kavram Çarkı Diyagramlarının Flash Animasyonları Kullanılarak Sunulması
Wen Lung Chang, Hsiao Tien Wang An Analysis Study on The Relationships Between ThinkingTraitsand Judge Mannerism For Young Adolescents in Taiwan
An Analysis Study on The Relationships Between ThinkingTraitsand Judge Mannerism For Young Adolescents in Taiwan
Katri Ojasalo Designing and Implementing an Innovative Masters Degree Programmee: A Case Study
Designing and Implementing an Innovative Masters Degree Programmee: A Case Study
Funda Nalbantoğlu Yılmaz İletişim Becerileri İstasyonundan Elde Edilen Öz Değerlendirme ve Puanlayıcı Değerlendirmelerinin Karşılaştırılması
İletişim Becerileri İstasyonundan Elde Edilen Öz Değerlendirme ve Puanlayıcı Değerlendirmelerinin Karşılaştırılması
Erten Gökçe, Canay Demirhan İşcan, Aliye Erdem Öğretmen Adaylarının Sınıf Ortamında Yapılandırmacılık Yaklaşımına Uygun Çalışmalar Gerçekleştirilmesi İlişkin Gözlemleri
Öğretmen Adaylarının Sınıf Ortamında Yapılandırmacılık Yaklaşımına Uygun Çalışmalar Gerçekleştirilmesi İlişkin Gözlemleri
Başak Karakoç Öztürk, İlke Altuntaş İlköğretim İkinci Kademede Konuşma Eğitimine Yönelik Öğretmen Görüşleri: Nitel Bir Çalışma
İlköğretim İkinci Kademede Konuşma Eğitimine Yönelik Öğretmen Görüşleri: Nitel Bir Çalışma
Esra Mindivanlı, Birgül Küçük, Elif Aktaş Sosyal Bilgiler Öğretiminde Atasözler ve Deneyimlerin Kullanımı
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Atasözler ve Deneyimlerin Kullanımı
Fatma Şaşmaz Ören, Tuğçe Yılmaz, Mert Güçlü Öğretmen Adaylarının Lisansüstü Eğitime Yönelik Görüşlerinin Analizi
Öğretmen Adaylarının Lisansüstü Eğitime Yönelik Görüşlerinin Analizi
Nadide Yılmaz, Tuba Gökçek Yansıtıcı Düşünme ve Bu Beceriyi İlköğretim Matematik Öğretmenlerine Kazandırmaya Yönelik Bir Hizmetiçi Eğitim Kursu Önerisi
Yansıtıcı Düşünme ve Bu Beceriyi İlköğretim Matematik Öğretmenlerine Kazandırmaya Yönelik Bir Hizmetiçi Eğitim Kursu Önerisi
Marit Mõistlik The New Model For Music Education- Therapeutic Approach: Why and How?
The New Model For Music Education- Therapeutic Approach: Why and How?
Levent Eşel, Gökçen Kaya, Burcu Kurt Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Birinci Sınıf Öğrencilerinin Bölümlerine İlişkin Görüşleri
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Birinci Sınıf Öğrencilerinin Bölümlerine İlişkin Görüşleri
Melih Turğut, Kürşat Yenılmez Matematik Öğretmeni Adaylarının Uzamsal Görselleştirme Becerileri
Matematik Öğretmeni Adaylarının Uzamsal Görselleştirme Becerileri
Kürşat Yenilmez, Melih Turğut Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematik Okuryazarlığı Özyeterlik Düzeyleri
Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematik Okuryazarlığı Özyeterlik Düzeyleri
Gokhan Yazıcı, Yasemin Erkan Yazıcı The Use of Finite Element Analysis Applications in Architectural Education
The Use of Finite Element Analysis Applications in Architectural Education
Yasemin Erkan Yazıcı, Gokhan Yazıcı An Evaluation Of The Academic Performance of Students Enrolled in The Double Major Programmes of Architecture and Civil Engineering
An Evaluation Of The Academic Performance of Students Enrolled in The Double Major Programmes of Architecture and Civil Engineering
Feyzi Uluğ İnovasyon- Teknoloji ve Eğitim
İnovasyon- Teknoloji ve Eğitim
Esen Ersoy, Neş’e Başer İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimi
İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimi
Esra Çoban Budak, Yusuf Budak Öğrencilerin Bilgisayar Destekli Eğitim Hakkındaki Yargıları ve BDE İle Temel Bilgisayar Bilgisi Öğretiminin Etkinliği
Öğrencilerin Bilgisayar Destekli Eğitim Hakkındaki Yargıları ve BDE İle Temel Bilgisayar Bilgisi Öğretiminin Etkinliği
Mong-Chien Hsu, Kao-Mao Chen A Study On The Relationship Among Self- Motivation, Organizational Commitment, and Job Satısfaction of University Faculty Members in Taiwan
A Study On The Relationship Among Self- Motivation, Organizational Commitment, and Job Satısfaction of University Faculty Members in Taiwan
Mehmet Yaşar, Necati Öztürk, Emine Demirbaş İlköğretim Okul Müdürlerinin Yönetici Becerileri İle Öğretmenlerin İş Doyum Düzeyleri ve Aralarındaki İlişki (Gaziantep İli Örneği)
İlköğretim Okul Müdürlerinin Yönetici Becerileri İle Öğretmenlerin İş Doyum Düzeyleri ve Aralarındaki İlişki (Gaziantep İli Örneği)
Mehrdad Zarafshan, Mahsa Ardeshiri The Relationship Between Emotional Intelligence Language Learning Strategies and English Proficiency Among Iranian Efl University Students
The Relationship Between Emotional Intelligence Language Learning Strategies and English Proficiency Among Iranian Efl University Students
Vesna Minic The Modern General Education in Serbia
The Modern General Education in Serbia
Gonca Harman İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Mitoz Bölünme Konusundaki Bilgilerinin Çizim Yönetimi İle İncelenmesi
İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Mitoz Bölünme Konusundaki Bilgilerinin Çizim Yönetimi İle İncelenmesi
Gonca Harman Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fiziksel ve Kimyasal Değişme Hakkındaki Bilgileri ve Kavram Yanılgıları
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fiziksel ve Kimyasal Değişme Hakkındaki Bilgileri ve Kavram Yanılgıları
Gonca Harman, Dilek Çelikler Eğitimde Hazır Bulunuşluğun Önemi Üzerine Bir Derleme Çalışması
Eğitimde Hazır Bulunuşluğun Önemi Üzerine Bir Derleme Çalışması
Berat Bir Türkiyedeki Üniversitelerde Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinin Özelde Marmara üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Eğitim Programlarının Genel Değerlendirilmesi ve Durum Analizi
Türkiyedeki Üniversitelerde Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinin Özelde Marmara üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Eğitim Programlarının Genel Değerlendirilmesi ve Durum Analizi
Ceylan Ünal Akbulut Müzik Eğitimi Derslerinde Çalgı Eğitimi Uygulaması ve Yaygınlaştırılması
Müzik Eğitimi Derslerinde Çalgı Eğitimi Uygulaması ve Yaygınlaştırılması
Ahmet Çebi, Eda Bütün Türkiye İle ABD Arizona Eyaleti İlköğretim Anadili Eğitim İzlencelerinin Karşılaştırılması
Türkiye İle ABD Arizona Eyaleti İlköğretim Anadili Eğitim İzlencelerinin Karşılaştırılması
Ahmet Çebi, Yusuf Özdemir Türkiye İle ABD Florida Eyaleti İlköğretim Anadili Eğitim İzlencelerinin Karşılaştırılması
Türkiye İle ABD Florida Eyaleti İlköğretim Anadili Eğitim İzlencelerinin Karşılaştırılması
Dušan Randelovic, Faculty of Philosophy, Kosovska Mitrovica Learning Styles and Motive of Achievements At High School Student
Learning Styles and Motive of Achievements At High School Student
Mahbup Yalçın Biyoloji Dersinde Vee Diyagramına Dayalı Bilgisayar Destekli Etkinliklerin Öğrenme Günlükleriyle Değerlendirilmesi
Biyoloji Dersinde Vee Diyagramına Dayalı Bilgisayar Destekli Etkinliklerin Öğrenme Günlükleriyle Değerlendirilmesi
M.Onat Cihanoğlu, İsmet Ergin Alternatif Değerlendirme Yaklaşımlarından Öz ve Akran Değerlendirmenin İşbirlikli Öğrenme Ortamlarında Akademik Başarıya Etkileri
Alternatif Değerlendirme Yaklaşımlarından Öz ve Akran Değerlendirmenin İşbirlikli Öğrenme Ortamlarında Akademik Başarıya Etkileri
Mingchang Wu, Yi-Kai Lin, Hsiu-hsu Lin A Study On The Tacit Knowledge of Contemporary Taiwanese University Faculty
A Study On The Tacit Knowledge of Contemporary Taiwanese University Faculty
Kasim Yildirim, Seyit Ateş Silent and Oral Reading Fluency: Which One Is The Best Predictor of Reading Comprehension of Turkish Elementary Students?
Silent and Oral Reading Fluency: Which One Is The Best Predictor of Reading Comprehension of Turkish Elementary Students?
Alaba Olaoluwakotansibe Agbatogun e-Voting Technology and Language Skills Development Among Nigerian Pupils: A Comparative Study
e-Voting Technology and Language Skills Development Among Nigerian Pupils: A Comparative Study
Dimitar Tokmakov, Nevena Mileva Remoteness As A New Tool Performance Centered Educational Systems
Remoteness As A New Tool Performance Centered Educational Systems
Funda Gündoğdu Alaylı, Elif Türnüklü Geometrik Şekilleri Parçalarına Ayırma Çalışmalarında 6. Sınıf Öğrencilerinin Kullandıkları Stratejiler
Geometrik Şekilleri Parçalarına Ayırma Çalışmalarında 6. Sınıf Öğrencilerinin Kullandıkları Stratejiler
H.Hakan Okay Müzik Öğretmeni Adaylarının Yaylı Çalgı Eğitiminde Vibrato Tekniği Hakkındaki Görüşleri
Müzik Öğretmeni Adaylarının Yaylı Çalgı Eğitiminde Vibrato Tekniği Hakkındaki Görüşleri
Zeynep Diker Demokrasi Eğitimi ve Lise Öğrencilerinin Demokratik Davranışları Üzerine Bir Araştırma
Demokrasi Eğitimi ve Lise Öğrencilerinin Demokratik Davranışları Üzerine Bir Araştırma
Tolga Erdoğan Self- Regulation and Its Effects On Academic Achievement
Self- Regulation and Its Effects On Academic Achievement
Canan Yıldız Çı·çekler, Maide Orçan, Neriman Aral Roman ve Roman Olmayan Çocukların Okul Olgunluğunun ve Alcı Dil Düzeylerinin İncelenmesi
Roman ve Roman Olmayan Çocukların Okul Olgunluğunun ve Alcı Dil Düzeylerinin İncelenmesi
Azza Saad Zaghloul Elsayed, King Saud Bin, Marwa Abd El-Gawad Ahmed Mousa Simulation and Phychiatric Nursing Education
Simulation and Phychiatric Nursing Education
İlkay Aşkın, Melek Demirel Sınıf Öğretmeni Adaylarının Türkçe Öğretimi Yeterliklerine İlişkin Görüşleri
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Türkçe Öğretimi Yeterliklerine İlişkin Görüşleri
Ali Pajaziti Higher Education in Bolognian Way: The Case of Macedonia (Seeu and Sut)
Higher Education in Bolognian Way: The Case of Macedonia (Seeu and Sut)
Gamze Özbek, Harun Çelı·k, Şeyma Ulukök 5E ve 7E Öğretim Modellerinin Fen Okur- Yazarlığı Üzerindeki Etkisi
5E ve 7E Öğretim Modellerinin Fen Okur- Yazarlığı Üzerindeki Etkisi
Şeyma Ulukök, Uğur Sarı, Gamze Özbek Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Yaratıcılık Düzeylerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi (Kırıkkale Üniversitesi Örneği)
Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Yaratıcılık Düzeylerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi (Kırıkkale Üniversitesi Örneği)
Fatma Ay Erken Çocukluk Döneminde Okuma- Yazma: Bir Celestin Freinet Okulu Örneği
Erken Çocukluk Döneminde Okuma- Yazma: Bir Celestin Freinet Okulu Örneği
Jonuz Abdullai, Luan Sinani Non- Formal Education As A Challenge For Education Policy
Non- Formal Education As A Challenge For Education Policy
Durmuş Kılıç, Yavuz Sökmen Sınıf Öğretmen Adaylarının Kendi Kendine Öğrenmeye Yönelik Hazırbulunuşluklarının İncelenmesi
Sınıf Öğretmen Adaylarının Kendi Kendine Öğrenmeye Yönelik Hazırbulunuşluklarının İncelenmesi
M. Zafer Balbağ, Kürşat Yenilmez, Melih Turğut Matematik ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilim- Kurgu Filmlerine Yönelik Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Matematik ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilim- Kurgu Filmlerine Yönelik Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
A. Imran, M. Nasor, F. Hayati Influence of Linguistic Background in Schools on Students Performance in Engineering Programs
Influence of Linguistic Background in Schools on Students Performance in Engineering Programs
Ender Durualp, Sümeyra Çiçenoğlu, Semra Mümünoğlu Hastanede Yatmış Olan Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Yaptıkları Resimlerin İncelenmesi
Hastanede Yatmış Olan Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Yaptıkları Resimlerin İncelenmesi
Nihal Kuyumcu Halk Eğitiminde Forum Tiyatro
Halk Eğitiminde Forum Tiyatro
Nilay Kayhan, Asiye Şengül, Pelin Piştav Akmeşe İlköğretim Birinci ve İkinci Kademe Öğretmen Adaylarının Kaynaştırmaya İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
İlköğretim Birinci ve İkinci Kademe Öğretmen Adaylarının Kaynaştırmaya İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
Mr Igor Duric, Mr Tatjana Radojevic New Trends in In- Service Teachers Training in The Republic of Serbia
New Trends in In- Service Teachers Training in The Republic of Serbia
Süleyman Kale, Emine Kahraman, Özlem Ateş Akademisyenlerin Öğrencilerin Karşı Etik Sorumluluklarını Yerine Getirme Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Akademisyenlerin Öğrencilerin Karşı Etik Sorumluluklarını Yerine Getirme Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Elif Mercan Uzun, Cevat Elma Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleki Etik İkilemleri Çözümleme Biçimleri
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleki Etik İkilemleri Çözümleme Biçimleri
Eyüp Çelik Cinsel Öz- Yeterlik Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Cinsel Öz- Yeterlik Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Eyüp Çelik, Vahit Çakmak Cinsel Öz-Bilinçlilik Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Cinsel Öz-Bilinçlilik Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Gülcan Çetin, Ebru Gül Biyoloji Öğretmen Adaylarının Biyomimikri Hakkındaki Düşünceleri
Biyoloji Öğretmen Adaylarının Biyomimikri Hakkındaki Düşünceleri
Gülcan Çetin, Özge Harman Lise Öğrencilerinin Organ Nakli ve Organ Bağışı Konusundaki Bilgi ve Tutumları
Lise Öğrencilerinin Organ Nakli ve Organ Bağışı Konusundaki Bilgi ve Tutumları
Asiye Şengül, Ebru Altun, Ayşegül Oğuz Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Lisansüstü Eğitime ve Giriş Ölçütlerine İlişkin Görüşleri
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Lisansüstü Eğitime ve Giriş Ölçütlerine İlişkin Görüşleri
Husam Arman, Mahmoud Abdulwahed Evaluation of Current Practices in Engineering Labs: Comparing Teacher- Centered Approach and Learning- Centered Approach
Evaluation of Current Practices in Engineering Labs: Comparing Teacher- Centered Approach and Learning- Centered Approach
Emine Kahraman, Süleyman Kale, Özlem Ateş Bilimsel Araştırmaların ve Yayınların Etik Açıdan Değerlendirilmesi
Bilimsel Araştırmaların ve Yayınların Etik Açıdan Değerlendirilmesi
Cumhur Türk, Selami Kalkan, Mualla Bolat Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Temel Astronomi Kavramlarını Kavrama Düzeyleri Üzerine Bir Durum Çalışması
Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Temel Astronomi Kavramlarını Kavrama Düzeyleri Üzerine Bir Durum Çalışması
Mualla Bolat, Cumhur Türk, Merve Sözen Basit Araç ve Gereçlerle Yapılandırmacı Yaklaşıma Uygun Bir Laboratuvar Etkinliği
Basit Araç ve Gereçlerle Yapılandırmacı Yaklaşıma Uygun Bir Laboratuvar Etkinliği
M. Nuri Ural, Suleyman A. Sulak Plagiarism Via Internet on Undergraduate Students in Turkey
Plagiarism Via Internet on Undergraduate Students in Turkey
Sevilay Şahin, Şule Sayın Bayan Okul Müdür ve Yardımcılarının Kariyer Gelişimlerinde Güven Unsuru
Bayan Okul Müdür ve Yardımcılarının Kariyer Gelişimlerinde Güven Unsuru
Kamile Hamiloğlu, Gürkan Temiz The Impact of Teacher Questions on Student Learning in Efl
The Impact of Teacher Questions on Student Learning in Efl
Gürkan Temiz The Use of Ict Skills in Teaching of Efi
The Use of Ict Skills in Teaching of Efi
Şule Fırat Durdukoca Öğretmen Adaylarının Bilişüstü Farkındalık Düzeyleri ve Mesleklerine İlişkin Özyeterlik İnanç Düzeylerinin İncelenmesi
Öğretmen Adaylarının Bilişüstü Farkındalık Düzeyleri ve Mesleklerine İlişkin Özyeterlik İnanç Düzeylerinin İncelenmesi
Şule Fırat Durdukoca Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Çevre Eğitimi Özyeterlik Algılarının İncelenmesi
Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Çevre Eğitimi Özyeterlik Algılarının İncelenmesi
Burçin Orçan, Asiye Şengül İlköğretim Öğretmenlerinin Performans Görevi Hazırlama ve Değerlendirme Yeterlilik Düzeylerinin Belirlenmesi
İlköğretim Öğretmenlerinin Performans Görevi Hazırlama ve Değerlendirme Yeterlilik Düzeylerinin Belirlenmesi
Gülşen Altıntaş, Emine Kahraman Öğretimde Eğitsel Bir Araç Olarak Kullanılan Gazetelerin Ders Kazanımlarını Destekleme Düzeyi: İlköğretim Fen Bilgisi 6. ve 7. Sınıf Vücudumuzda Sistemler Konusu Örneği
Öğretimde Eğitsel Bir Araç Olarak Kullanılan Gazetelerin Ders Kazanımlarını Destekleme Düzeyi: İlköğretim Fen Bilgisi 6. ve 7. Sınıf Vücudumuzda Sistemler Konusu Örneği
Nilgün Mısır, Ahmet Zeki Saka Fizik Öğretiminde İletkenin Sığası Konusunda Tga Yöntemine Dayalı Olarak Geliştirilen Etkinliklerin Uygulanması
Fizik Öğretiminde İletkenin Sığası Konusunda Tga Yöntemine Dayalı Olarak Geliştirilen Etkinliklerin Uygulanması
Özgür Özcan Öğrencilerin Fotoelektrik Olayı Açıklamak İçin Kullandıkları Zihinsel Modeller
Öğrencilerin Fotoelektrik Olayı Açıklamak İçin Kullandıkları Zihinsel Modeller
İrfan Yurdabakan Revize Edilen Taksonomide Bilişüstünün Yeri: Öz- Değerlendirme Yaşam Boyu Öğrenme ve Özerk Öğrenme
Revize Edilen Taksonomide Bilişüstünün Yeri: Öz- Değerlendirme Yaşam Boyu Öğrenme ve Özerk Öğrenme
Çiçek Uzunkavak, İrfan Yurdabakan İlköğretim Öğrencilerinin Bilgisayar Tabanlı Değerlendirme Uygulamalarına Yönelik Tutumları
İlköğretim Öğrencilerinin Bilgisayar Tabanlı Değerlendirme Uygulamalarına Yönelik Tutumları
Mustafa Tektaş, İrfan Yurdabakan Taşımalı İlköğretim Öğrencilerinin Taşımalı Eğitime İlişkin Görüşleri
Taşımalı İlköğretim Öğrencilerinin Taşımalı Eğitime İlişkin Görüşleri
Namık Öztürk Ses Temelli Cümle Yönetimiyle İlkokuma Yazma Öğretimine Eleştirel Bir Bakış
Ses Temelli Cümle Yönetimiyle İlkokuma Yazma Öğretimine Eleştirel Bir Bakış
Metin Arpa, Namık Öztürk Okuma Stratejileri ve Okuduğunu Anlama Başarısı Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir İnceleme
Okuma Stratejileri ve Okuduğunu Anlama Başarısı Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir İnceleme
Doğan Doğan, Eylem Eroğlu Doğan Preservice Elementary Teachers Attitudes Toward Science and Technology Laboratory
Preservice Elementary Teachers Attitudes Toward Science and Technology Laboratory
Burçin Gökkurt, Demet Deniz, Yasin Soylu Dinamik Geometri Yazılımı İle Hazırlanan Çalışma Yapraklarının Değerlendirilmesi: Prizmalarda Alan Örneği
Dinamik Geometri Yazılımı İle Hazırlanan Çalışma Yapraklarının Değerlendirilmesi: Prizmalarda Alan Örneği
Sibel Hismanoglu İngilizce Öğretmen Adaylarının Yeni Öğretmen Yetiştirme Programı İle İlgili Görüşleri
İngilizce Öğretmen Adaylarının Yeni Öğretmen Yetiştirme Programı İle İlgili Görüşleri
Murat Hismanoglu Integrating Second Life Into An Classroom: A New Dimension in Foreign Language Learning and Teaching
Integrating Second Life Into An Classroom: A New Dimension in Foreign Language Learning and Teaching
Zekeriya Hamamcı Üniversite Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Dil Öğrenme Strateji Tercihleri
Üniversite Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Dil Öğrenme Strateji Tercihleri
Vesile Gül Başer Educational Technology Its Meaning and Use Among Classroom Teachers
Educational Technology Its Meaning and Use Among Classroom Teachers
Hasret Nuhoğlu Okul Öncesi Eğitim Programlarında Uygulanan Fen ve Doğa Öğretiminin Karşılaştırmalı Analizi
Okul Öncesi Eğitim Programlarında Uygulanan Fen ve Doğa Öğretiminin Karşılaştırmalı Analizi
Meral Cansız Aktaş, Devrim Yaşar Aktaş Öğrencilerin Dörtgenleri Anlamaları: Paralelkenar Örneği
Öğrencilerin Dörtgenleri Anlamaları: Paralelkenar Örneği
Devrim Yaşar Aktaş, Meral Cansız Aktaş Öğrencilerin Rasyonel Sayılar Kümesinin Yoğunluğunu Anlamaları
Öğrencilerin Rasyonel Sayılar Kümesinin Yoğunluğunu Anlamaları
Aysun Nüket Elçi, Deniz Seval Kılıç, Hüseyin Alkan 4Mat Models Impact On The Learning Styles, Success and Attitudes Towards Mathematics
4Mat Models Impact On The Learning Styles, Success and Attitudes Towards Mathematics
Fevziye Dolunay, Özgür Erdur-Baker Türkiye ve Japonya`da Afet Eğitimi
Türkiye ve Japonya`da Afet Eğitimi
Murat Özarslan, Gülcan Çetin Talih Çizgileri Tekniğinin Biyoloji Eğitiminde Kullanımı
Talih Çizgileri Tekniğinin Biyoloji Eğitiminde Kullanımı
İsmail Tonbuloğlu, Servet Bayram Göz İzleme Yöntemiyle Öğretim Yazılımlarındaki Açılır pencere Yapılarında Kullanışlılık Değerlendirmesi
Göz İzleme Yöntemiyle Öğretim Yazılımlarındaki Açılır pencere Yapılarında Kullanışlılık Değerlendirmesi
Ahmet Başal Authoring ToolsFor Developing The Content in Language Education
Authoring ToolsFor Developing The Content in Language Education
Atilla Ergüzen Gelecekteki Öğretim Yönetim Sistemlerinin (ÖYS) Olası Özellikleri
Gelecekteki Öğretim Yönetim Sistemlerinin (ÖYS) Olası Özellikleri
M. Fatih Erkoç, Kadriye Huysal, Sıddık Yarman Öğrenme Yönetim Sistemleri (ÖSY) İçin Bir Karar Verme Modeli
Öğrenme Yönetim Sistemleri (ÖSY) İçin Bir Karar Verme Modeli
Mustafa Uslu Nitelikli Keman Eğitimine Yönelik Yaklaşımlar
Nitelikli Keman Eğitimine Yönelik Yaklaşımlar
Simona Pajaujiene, Rasa Jankauskiene Weight Control Behavior Among Female Teenagers Do They Need Education?
Weight Control Behavior Among Female Teenagers Do They Need Education?
Şermin Metin, Neriman Aral Dört-Yedi Yaş Çocuklarının Resim Gelişim Özelliklerinin İncelenmesi
Dört-Yedi Yaş Çocuklarının Resim Gelişim Özelliklerinin İncelenmesi
Feridun C. Özçakır Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Bilişim Teknolojileri Alanı İçin Yeterliğe- Dayalı Modüler Sistemin Değerlendirilmesi
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Bilişim Teknolojileri Alanı İçin Yeterliğe- Dayalı Modüler Sistemin Değerlendirilmesi
Aleksandra Kulpa-Puczynska The Preparation For Self- Employment- Experiences of Polish Vocational Schools Study Report
The Preparation For Self- Employment- Experiences of Polish Vocational Schools Study Report
Z. Nurdan Baysal, Burcu Demı·rbaş Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Bilinçli Farkındalıkları İle Yansıtıcı Düşünme Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Bilinçli Farkındalıkları İle Yansıtıcı Düşünme Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tülin Malkoç Gevşeme Tekniklerinin Ses Eğitimine Katkısı Üzerine Bir İnceleme
Gevşeme Tekniklerinin Ses Eğitimine Katkısı Üzerine Bir İnceleme
M. Fatih Erkoç, Çiğdem Erkoç 3 Boyutlu Geometrik Cisimlerin Öğretimi için Açık Kaynak Kodlu Bir Sanal Manipülatif: Google Sketchup
3 Boyutlu Geometrik Cisimlerin Öğretimi için Açık Kaynak Kodlu Bir Sanal Manipülatif: Google Sketchup
Burcu Durmaz, Mehmet Naci Özer Matematik Öğretmenlerinin Seviye Belirleme Sınavına Yönelik Görüşleri
Matematik Öğretmenlerinin Seviye Belirleme Sınavına Yönelik Görüşleri
Zerrin Ayvaz Reis, H. Özgür Baktır, Baran Çelik Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri Üzerine Bir Karşılaştırma Çalışması
Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri Üzerine Bir Karşılaştırma Çalışması
Yavuz İnal, Gülben Ünal, Ömer Aydın Büyük Ölçekli Kurumsal Yazılım Geliştirme Projesinde Eğitici Eğitimi Modelinin Etki Değerlendirmesi
Büyük Ölçekli Kurumsal Yazılım Geliştirme Projesinde Eğitici Eğitimi Modelinin Etki Değerlendirmesi
Gülsüm Düşek, Aynur Bütün Ayhan 139Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında Öğrenim Gören Çocukların Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi
139Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında Öğrenim Gören Çocukların Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi
Reza Maniee Gender Prity In Access To Higher Education In Iran
Gender Prity In Access To Higher Education In Iran
Canan Yıldız Çiçekler, Çağla Büyükbayraktar, Rukiye Konuk Er 1-3 Yaş Grubunda Çocuğu Bulunan Annelerin Kendini Değerlendirmeleri İle Mükemmeliyetçilik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
1-3 Yaş Grubunda Çocuğu Bulunan Annelerin Kendini Değerlendirmeleri İle Mükemmeliyetçilik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Beyhan Zabun The Political Content Of The Sociology Curriculum in Turkey (A Critical Content Analysis)
The Political Content Of The Sociology Curriculum in Turkey (A Critical Content Analysis)
Betül Tonbuloğlu, Servet Bayram Eğitsel Yazılımların Yardım Bölümlerinin Kullanışlılığının Göz İzleme Yöntemiyle Analizi
Eğitsel Yazılımların Yardım Bölümlerinin Kullanışlılığının Göz İzleme Yöntemiyle Analizi
Gönül Güneş, Tuba Gökçek Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri
Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri
Sait Kacapor Entreperenrial Learning- Current Affairs and Perspectives
Entreperenrial Learning- Current Affairs and Perspectives
Tatjana Kompirovic, Predrag Zivkovic Teacher Profession Identity, Creativity and Cooperation: Results Of An Empirical Study
Teacher Profession Identity, Creativity and Cooperation: Results Of An Empirical Study
Mustafa Er, Uğur Altunay, İrfan Yurdabakan Etkin Öğrenmenin Yabancı Dil Benlik Algısı ve İngilizce Okuduğunu Anlama Başarısı Üzerindeki Etkililiği
Etkin Öğrenmenin Yabancı Dil Benlik Algısı ve İngilizce Okuduğunu Anlama Başarısı Üzerindeki Etkililiği
Fatih Camadan Öğretmen Adaylarının Eğitim Psikolojisi Dersinden Beklentileri Üzerine Eylem Araştırması
Öğretmen Adaylarının Eğitim Psikolojisi Dersinden Beklentileri Üzerine Eylem Araştırması
Emre Tokgoz Numerical Method/ Analysis Students Derivative Concept Knowedlge
Numerical Method/ Analysis Students Derivative Concept Knowedlge
Zekai Öztürk, Sadullah Timur Performansa Dayalı Lojistik Yönetimi
Performansa Dayalı Lojistik Yönetimi
Burcu Çoban, Kadriye Sir, Merve Eren Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Zamanı Etkili Kullanma Becerileri
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Zamanı Etkili Kullanma Becerileri
Murat Tuncer, Ender Özeren Sınıf İçi Fiziksel Değişken Ölçülerinin İlgili Literatürle Korelasyonu (Elazığ İli İlköğretim Okulları Örneği
Sınıf İçi Fiziksel Değişken Ölçülerinin İlgili Literatürle Korelasyonu (Elazığ İli İlköğretim Okulları Örneği
Murat Tuncer, Ömer Yılmaz İlköğretim Öğretmen Görüşlerine Göre Yeni Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşıımlarının Kullanımı Üzerine Bir Araştırma
İlköğretim Öğretmen Görüşlerine Göre Yeni Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşıımlarının Kullanımı Üzerine Bir Araştırma
Hidayet Tok Uygulama Öğretmenlerinin Eğitimi İçin Bir Modül Önerisi
Uygulama Öğretmenlerinin Eğitimi İçin Bir Modül Önerisi
Monika Krajcovicova, Edita Simcikova Training Needs of Teachers Working With Romany (GYPSY) Children
Training Needs of Teachers Working With Romany (GYPSY) Children
Uğur Yıldız, Serdar Solak, Umut Altınışık Dallandırılmış Yazılım Simülasyon Uygulamaları: Bilgi Teknolojileri Dersi Laboratuvar Uygulamaları Örneği
Dallandırılmış Yazılım Simülasyon Uygulamaları: Bilgi Teknolojileri Dersi Laboratuvar Uygulamaları Örneği
Kemal Özgen, Serkan Narlı, Hüseyin Alkan Matematik Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgileri ve Teknoloji Kullanım Sıklığı Algılarının İncelenmesi
Matematik Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgileri ve Teknoloji Kullanım Sıklığı Algılarının İncelenmesi
Hamizul Hamid, Merza Abbas A Collaborative Scientific Reasoning Model For Teaching Geography in The Malaysian Secondary Schools
A Collaborative Scientific Reasoning Model For Teaching Geography in The Malaysian Secondary Schools
Burçin Gökkurt, Yasin Soylu Üniversiteyi Yeni Kazanan Öğrencilerin Matematiksel İspat Yapmaya Yönelik Görüşleri
Üniversiteyi Yeni Kazanan Öğrencilerin Matematiksel İspat Yapmaya Yönelik Görüşleri
Monika Jaglowska MA Trends in Teaching and Challenges On An Ezample of Specific English Lamguage (For Gastronomy Industry)
Trends in Teaching and Challenges On An Ezample of Specific English Lamguage (For Gastronomy Industry)
Nedyalka Mavrudiev Analysis Of The Motor Abilities of Schoolgirls With Specific Educational Needs
Analysis Of The Motor Abilities of Schoolgirls With Specific Educational Needs
Mehmet Sahin, Serap Caliskan, Ufuk Dilek Development and Validation Of An Instrument To Measure Physics Anxiety
Development and Validation Of An Instrument To Measure Physics Anxiety
Burak Feyzioğlu, Hatice Özenoğlu Kiremit, Ayşe Öztürk Samur Yibolar Doğal Ortamda Bilimsel Düşünüyor
Yibolar Doğal Ortamda Bilimsel Düşünüyor
Gülbin Özkan, Gamze Sezgin Selçuk How Effective is Conceptual Change Approach in Teaching Physics?
How Effective is Conceptual Change Approach in Teaching Physics?
Zekai Öztürk, Sadullah Timur Performansa Dayalı Lojistik Yönetimi
Performansa Dayalı Lojistik Yönetimi
Burcu Çoban, Kadriye Sir, Merve Eren Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Zamanı Etkili Kullanma Becerileri
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Zamanı Etkili Kullanma Becerileri
Murat Tuncer, Ender Özeren Sınıf İçi Fiziksel Değişken Ölçülerinin İlgili Literatürle Korelasyonu (Elazığ İli İlköğretim Okulları Örneği)
Sınıf İçi Fiziksel Değişken Ölçülerinin İlgili Literatürle Korelasyonu (Elazığ İli İlköğretim Okulları Örneği)
Murat Tuncer, Ömer Yılmaz İlköğretim Öğretmen Görüşlerine Göre Yeni Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımlarının Kullanımı Üzerine Bir Araştırma
İlköğretim Öğretmen Görüşlerine Göre Yeni Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımlarının Kullanımı Üzerine Bir Araştırma
Hidayet Tok Uygulama Öğretmenlerinin Eğitii İçin Bir Modül Önerisi
Uygulama Öğretmenlerinin Eğitii İçin Bir Modül Önerisi
Monika Krajcovicova, Edita Simcikova Training Needs of Teachers Working With Romany (GYPSY) Children
Training Needs of Teachers Working With Romany (GYPSY) Children
Uğur Yıldız, Serdar Solak, Umut Altınışık Dallandırılmış Yazılım Simülasyon Uygulamaları: Bilgi Teknolojileri Dersi Laboratuvar Uygulamaları Örneği
Dallandırılmış Yazılım Simülasyon Uygulamaları: Bilgi Teknolojileri Dersi Laboratuvar Uygulamaları Örneği
Kemal Özgen, Serkan Narlı, Hüseyin Alkan Matematik Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgileri ve Teknoloji Kullanım Sıklığı Algılarının İncelenmesi
Matematik Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgileri ve Teknoloji Kullanım Sıklığı Algılarının İncelenmesi
Hamizul Hamid, Merza Abbas A Collaborative Scientific Reasoning Model For Teaching Geography in The Malaysian Secondary Schools
A Collaborative Scientific Reasoning Model For Teaching Geography in The Malaysian Secondary Schools
Burçin Gökkurt, Yasin Soylu Üniversiteyi Yeni Kazanan Öğrencilerin Matematiksel İspat Yapmaya Yönelik Görüşleri
Üniversiteyi Yeni Kazanan Öğrencilerin Matematiksel İspat Yapmaya Yönelik Görüşleri
Monika Jaglowska MA Trends in Teaching and Challenges on An Example of Specific English Lamguage (For Gastronomy Industry)
Trends in Teaching and Challenges on An Example of Specific English Lamguage (For Gastronomy Industry)
Nedyalka Mavrudiev Analysis Of The Motor Abilities of Schoolgirls With Specific Educational Needs
Analysis Of The Motor Abilities of Schoolgirls With Specific Educational Needs
Mehmet Sahin, Serap Caliskan, Ufuk Dilek Development and Validation of An Instrument to Measure Physics Anxiety
Development and Validation of An Instrument to Measure Physics Anxiety
Burak Feyzioğlu, Hatice Özenoğlu Kiremit, Ayşe Öztürk Samur Yibolar Doğal Ortamda Bilimsel Düşünüyor
Yibolar Doğal Ortamda Bilimsel Düşünüyor
Gülbin Özkan, Gamze Sezgin Selçuk How Effective is Conceptual Change Approach in Teaching Physics?
How Effective is Conceptual Change Approach in Teaching Physics?
Eva Kas E- Learning Online and The Role Of Social Communication
E- Learning Online and The Role Of Social Communication
Ali Kürşat Erümit, Selahattin Arslan, Semra Fiş Erümit Bir Matematik Probleminin Adidaktik Ortamdaki Çözüm Süreci
Bir Matematik Probleminin Adidaktik Ortamdaki Çözüm Süreci
Aida Spahiu, Petrika Marango, Nike Shanku Reform of Electrical Engineering Study Programs At Polytechnic University of Tirana
Reform of Electrical Engineering Study Programs At Polytechnic University of Tirana
Selçuk Öğütcü Remote Control Laboratory Using Student- Designed Simulation Blocks
Remote Control Laboratory Using Student- Designed Simulation Blocks
Hale Koçer, Seda Eskidemir, Tuğçe Özbek 6 YAş Çocuklarının Mizahi Tepkilerinin Paul Mcghee`nin Mizah Gelişim Evrelerine Göre İncelenmesi
6 YAş Çocuklarının Mizahi Tepkilerinin Paul Mcghee`nin Mizah Gelişim Evrelerine Göre İncelenmesi
Bekir Fatih Meral, Atilla Cavkaytar Otizmli Çocuk Ailelerinin Sosyal Destek Algılarının İncelenmesi
Otizmli Çocuk Ailelerinin Sosyal Destek Algılarının İncelenmesi
Dilek Sultan Kılıç Biyoloji Öğretmen Adaylarının Evrim Öğretimi Konusunda Okul- Aile- Toplum İlişkilerine Yönelik Yeterlikleri
Biyoloji Öğretmen Adaylarının Evrim Öğretimi Konusunda Okul- Aile- Toplum İlişkilerine Yönelik Yeterlikleri
Sefer Canoski, Dimitar Mircev Current Trends and Experiences in Macedonia
Current Trends and Experiences in Macedonia
Z. Gönül Balkır, Başak Balkır Hukuk Eğitimi ve E-Öğrenme
Hukuk Eğitimi ve E-Öğrenme
Yüksel Deniz Arıkan, Ömer Şimşek, Ayşegül Kaya Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağ Sitelerini Kullanım Durumları ve İnternet Bağımlılığı Düzeyleri
Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağ Sitelerini Kullanım Durumları ve İnternet Bağımlılığı Düzeyleri
Dilek Sultan Kılıç, Sevilay Dervişoğlu, Melek Yaman Kasap Gençlerin Canlı Türlerini Koruma Eğilimlerine Bireysel Yeterlik ve Grup Yeterliği İnancının Etkisi
Gençlerin Canlı Türlerini Koruma Eğilimlerine Bireysel Yeterlik ve Grup Yeterliği İnancının Etkisi
Elif Avcı The Assessment in Art Education Through E- Portfolios
The Assessment in Art Education Through E- Portfolios
Yücel Öksüz, Kerem Coşkun Öğretmenlik Uygulaması Derslerinin Farklı Liselerden Mezun Zihin Engelliler Öğretmen Adaylarınınz- Yeterlilik Algılamaları Üzerindeki Etkisi
Öğretmenlik Uygulaması Derslerinin Farklı Liselerden Mezun Zihin Engelliler Öğretmen Adaylarınınz- Yeterlilik Algılamaları Üzerindeki Etkisi
Sevinç Gülseçen, Elif Kartal Karataş, F. Önay Koçoğlu Can Geogebra Make Easier The Understanding of Cartesian Co-Ordinates? A Quantitave Study in Turkey
Can Geogebra Make Easier The Understanding of Cartesian Co-Ordinates? A Quantitave Study in Turkey
Melih İnal, Umut Altınışık, Serdar Solak Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Sürecinde Elektronik Seçmeli Dersler
Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Sürecinde Elektronik Seçmeli Dersler
Serdar Solak, Umut Altınışık, Uğur Yıldız Öğrenme Yönetim Sistemi Değerlendirme Verilerinin Web Tarayıcı Eklentisi İle Öğrenci Bilgi Sistemine Aktarılması
Öğrenme Yönetim Sistemi Değerlendirme Verilerinin Web Tarayıcı Eklentisi İle Öğrenci Bilgi Sistemine Aktarılması
Müge Gündüz How to Develop Oral Skills: In Or Out Of Classroom?
How to Develop Oral Skills: In Or Out Of Classroom?
Jim McNally Holding The Line In Hard Times: Keeping Quality in Teacher Education
Holding The Line In Hard Times: Keeping Quality in Teacher Education
Ebru Uzunkol Sınıf Öğretmeni Adaylarının Genetiği Değiştirilmiş Organizmalara (GDO) İlişkin Algılarının Metaforlar Aracılığıyla Analizi
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Genetiği Değiştirilmiş Organizmalara (GDO) İlişkin Algılarının Metaforlar Aracılığıyla Analizi
Petri Lounaskorpi New Pattern For Teachers Ict In- Service Training
New Pattern For Teachers Ict In- Service Training
Çiğdem Erol, Şebnem Özdemir, Zeki Özen Geogebra İle Ayçiçeğindeki Fibonacci Spiralinin Gösterilmesi
Geogebra İle Ayçiçeğindeki Fibonacci Spiralinin Gösterilmesi
Berna Demir Muhasebeye Yön Veren Gelişmeler ve Meslek Yüksekokullarında Verilen Muhasebe Eğitimine Yansımaları
Muhasebeye Yön Veren Gelişmeler ve Meslek Yüksekokullarında Verilen Muhasebe Eğitimine Yansımaları
Kristina Visagurskiene, Simona Pajaujiene, Rasa Jankauskiene The Relationships Between Maturation, Physicalactivity and Objectified Body Consciousness
The Relationships Between Maturation, Physicalactivity and Objectified Body Consciousness
Gülşah Batdal Karaduman Sınıf Öğretmenlerinin Matematiksel Yaratıcılık Konusundaki Görüşleri
Sınıf Öğretmenlerinin Matematiksel Yaratıcılık Konusundaki Görüşleri
Sayed Ahmad Hashemy, Daryoosh Hayati The Application of Jigsaw Learning Model in Developing Soft Skills
The Application of Jigsaw Learning Model in Developing Soft Skills
Sibel Açışlı, Ali Kolomuç Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
Ali Kolomuç, Sibel Açışlı 9. Sınıf Öğrencileri İle Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fiziksel ve Kimyasal Değişimler Konusundaki Alternatif Kavramlarının Karşılaştırılması
9. Sınıf Öğrencileri İle Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fiziksel ve Kimyasal Değişimler Konusundaki Alternatif Kavramlarının Karşılaştırılması
Veli Batdı, Çetin Semerci Şarkıların Yabancı Dil Becerilerinin Geliştirmedeki Etkililiğine İlişkin Öğrenci Görüşleri
Şarkıların Yabancı Dil Becerilerinin Geliştirmedeki Etkililiğine İlişkin Öğrenci Görüşleri
Mutlu Şen What Do Primary Pre- Service Teachers Think About Technology Use in Classrooms: A Case Study of Two Primary Education Pre-Service Teachers
What Do Primary Pre- Service Teachers Think About Technology Use in Classrooms: A Case Study of Two Primary Education Pre-Service Teachers
Filiz Kara, Soner Ergül Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çözünme İle İlgili Temel Kavramlar Hakkındaki Bilgilerinin İncelenmesi
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çözünme İle İlgili Temel Kavramlar Hakkındaki Bilgilerinin İncelenmesi
Filiz Kara, Soner Ergül Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bileşik Formülü ve Gerçekleşen Tepkimeleri Yazabilme Becerilerinin İncelenmesi
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bileşik Formülü ve Gerçekleşen Tepkimeleri Yazabilme Becerilerinin İncelenmesi
Sema Coşkun, Menekşe Uysal, Ebru Balta Investigation of Pre- Service Teachers Attitudes Towards Argumentativenes
Investigation of Pre- Service Teachers Attitudes Towards Argumentativenes
Sevda Küçük, Melike Aydemir, Yüksel Göktaş Hareket Temelli İşlemler Teknolojisinin Eğitime Muhtemel Katkıları
Hareket Temelli İşlemler Teknolojisinin Eğitime Muhtemel Katkıları
Melike Aydemı·r, Sevda Küçük, Selçuk Karaman Uzaktan Eğiitmde Tablet Bilgisayar Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi
Uzaktan Eğiitmde Tablet Bilgisayar Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi
Pinar Seda Cetin, Ebru Kaya Relationship Between Students Content Knowledge and Engagement in Argumentation: Review of Literature
Relationship Between Students Content Knowledge and Engagement in Argumentation: Review of Literature
Ibrahim Cetin, Polat Sendurur, Emine Sendurur Facilitating Students Understanding in Computer Programming By Metacognitive Training
Facilitating Students Understanding in Computer Programming By Metacognitive Training
Yavuz Ünal, Murat Köklü, Ufuk Ekim Analysis Of University Students Success in Subspeciality and Double Major Undergraduate Programs With Data Mining
Analysis Of University Students Success in Subspeciality and Double Major Undergraduate Programs With Data Mining
Ayşen Demir, Necdet Konan Doğal Aydınlanmanın Öğrenci ve Öğretmen Edimine Etkisi
Doğal Aydınlanmanın Öğrenci ve Öğretmen Edimine Etkisi
Ebru Kaya, Pinar Seda Cetin Pre- Service Chemistry Teachers Laboratory Anxiety Levels
Pre- Service Chemistry Teachers Laboratory Anxiety Levels
Fatma Köybaşı İlköğretim Öğretmenlerinin Algılarına Göre İlköğretim Denetmenlerinin Rollerinin Gerçekleştirme Düzeylerinin Değerlendirilmesi
İlköğretim Öğretmenlerinin Algılarına Göre İlköğretim Denetmenlerinin Rollerinin Gerçekleştirme Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Oben Kanbolat, Seda Altunbaş, Zeynep Çakmak Araştırma Görevlilerinin Bilimsel Makaleleler Hakkındaki Görüşleri
Araştırma Görevlilerinin Bilimsel Makaleleler Hakkındaki Görüşleri
Hasan Karal, Mustafa Serkan Abdüsselam The Effect of Mixed Reality, Laboratory and Traditional Class Environments on The Academic Achievement
The Effect of Mixed Reality, Laboratory and Traditional Class Environments on The Academic Achievement
Hakan Şevki Ayvacı, Zennure Abdüsselam, Mustafa Serkan Abdüsselam The Effect ofAnimation- Assisted Cartoons in Science Teaching: 6th Grade Force Topic Example
The Effect ofAnimation- Assisted Cartoons in Science Teaching: 6th Grade Force Topic Example
Kemal Şahin, Zerrin Ayvaz Reis Açık Kaynak Kodlu Öğretim Yönetim Sistemlerinin Scrom Uyumluluğunun Değerlendirilmesi
Açık Kaynak Kodlu Öğretim Yönetim Sistemlerinin Scrom Uyumluluğunun Değerlendirilmesi
Evrim Oğuz, Ahmet Murat Ellez, Güzin Özyılmaz Akamca Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri
Che Noraini Hashim, Sharifah Sariah Syed Hassan, Mohd Burhan Ibrahim A Structiral Mıodel Of Factors Influencing Privacy Disclosure Among Adolescents in Network System (SNS)
A Structiral Mıodel Of Factors Influencing Privacy Disclosure Among Adolescents in Network System (SNS)
Nejdet Konan Geleceğin Eğitim Fakülteleri İçin Alternatif Bir Sınıf Modeli Önerisi ve Bir Uygulama
Geleceğin Eğitim Fakülteleri İçin Alternatif Bir Sınıf Modeli Önerisi ve Bir Uygulama
Zeynep Turan, Güler Erkal Karaman, Selçuk Karaman Uzaktan Eğitim Öğrencileri Tarafından Kurulan Sosyal Paylaşım Ortamlarının İncelenmesi
Uzaktan Eğitim Öğrencileri Tarafından Kurulan Sosyal Paylaşım Ortamlarının İncelenmesi
Rossitza Tzarova, Krastyu Tzarov Physical Development and Specific Workability of 15-Year-Old Boys From The National Team Of Bulgaria
Physical Development and Specific Workability of 15-Year-Old Boys From The National Team Of Bulgaria
Taki Eddine Belhaoues, Tahar Bensebaa Ontology Based Assistance in Algorithmic Problem Solving
Ontology Based Assistance in Algorithmic Problem Solving
Myriam Abdessemed, Tahar Bensebaa Algobase: An Assessment Tool For Algorithmic Solutons Based On Structural Matching Approach
Algobase: An Assessment Tool For Algorithmic Solutons Based On Structural Matching Approach
Mehmet Şahin, Yavuz Erişen, Nadir Çeliköz Virtual Training in Vocational Education: Footwear Training
Virtual Training in Vocational Education: Footwear Training
Wassila Debabi, Tahar Bensebaa Serious Game For Algorithm Learning
Serious Game For Algorithm Learning
Anis Bey, Tahar Bensebaa Towards A System Architecture of Assessing Learners Outcomes in Algorithmics
Towards A System Architecture of Assessing Learners Outcomes in Algorithmics
Wen-Bin Liu, Anupong Wongchai, Ke-Chung Peng Adopting Super- Efficiency and Tobit Model on Analyzing The Efficiency of Teachers Colleges in Thailad
Adopting Super- Efficiency and Tobit Model on Analyzing The Efficiency of Teachers Colleges in Thailad
Hamid Sina An Investigation Into The Relationship Between Personality Traits and Mental Health Of Teachers With Organizational Climate Of Elementary Schools in District One Of Shiraz
An Investigation Into The Relationship Between Personality Traits and Mental Health Of Teachers With Organizational Climate Of Elementary Schools in District One Of Shiraz
Pertti V.J. Yli-Luoma A Seci- Modelling Approach To Study Mathematics Online
A Seci- Modelling Approach To Study Mathematics Online
Elif Göze Kaya Türkiye`de Çevre Yönetimi ve Bazı Tüketici Bilinçlendirme Projeleri
Türkiye`de Çevre Yönetimi ve Bazı Tüketici Bilinçlendirme Projeleri
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.