AnasayfaX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Teması:
Düzenleme Tarihi: 27-30 Haziran 2012
Düzenleyen: Niğde Üniversitesi
Yapıldığı İl: Niğde

 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Ayşegül KINIK, Zelha ALTINKAYA, Hamide ERTEPINAR İlk ve Ortaöğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerin Bilgisayar Teknolojileri ve İnternet Kullanım Alışkanlıkları ve Eğitim Aracı Olarak Bilgisayara Karşı Tutumları
İlk ve Ortaöğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerin Bilgisayar Teknolojileri ve İnternet Kullanım Alışkanlıkları ve Eğitim Aracı Olarak Bilgisayara Karşı Tutumları
Salih ÇEPNİ, Ahmet BACANAK, Mustafa ÜREY İlköğretim Öğrencilerinin ve Velilerin Web Tabanlı Performans Değerlendirme Programı Hakkında Görüşleri
İlköğretim Öğrencilerinin ve Velilerin Web Tabanlı Performans Değerlendirme Programı Hakkında Görüşleri
Mehmet TEKEREK, Orhan ERCAN, Kadir BİLEN Fatih Projesi Öncesi Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Öz- Yeterlik Algılarının İncelenmesi
Fatih Projesi Öncesi Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Öz- Yeterlik Algılarının İncelenmesi
Cemil İNAN Dicle Üniversitesi Öğretim ÜyelerininUzaktan Eğitim Konusundaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Dicle Üniversitesi Öğretim ÜyelerininUzaktan Eğitim Konusundaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Çağlar YILDIRIM, Savaş PAMUK, Rıdvan ELMAS 21. Yüzyıl Öğretmenleri İçin Web 2.0 Araçları
21. Yüzyıl Öğretmenleri İçin Web 2.0 Araçları
Bülent ÇAVAŞ, Yasemin ÖZDEM Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Çevrimiçi Öğrenme Tasarımı Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Projesi: LD- Skills
Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Çevrimiçi Öğrenme Tasarımı Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Projesi: LD- Skills
Yılmaz ZENGİN, Enver TATAR Dinamik Bir Yazılımın Yapılandırmacı Öğrenme Ortamında Kullanılması: Maksimum ve Minimum Problemleri
Dinamik Bir Yazılımın Yapılandırmacı Öğrenme Ortamında Kullanılması: Maksimum ve Minimum Problemleri
Kadriye BAYRAM, Nuriye KOÇAK Sınıf Öğretmeni Adaylarının Genel Kimya Dersindeki Akademik Başarılarına Animasyonların Etkisinin İncelenmesi
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Genel Kimya Dersindeki Akademik Başarılarına Animasyonların Etkisinin İncelenmesi
Halil KESKİNBIÇAK, Faruk LEVENT Tabletlerde Kullanılabilecek Etkin Bir E- Kitabın Geliştirilmesi
Tabletlerde Kullanılabilecek Etkin Bir E- Kitabın Geliştirilmesi
Sinan OLKUN, Arif ALTUN, Banu CANGÖZ Tablet Bilgisayar Ortamında Çalışacak Bir Diskalkuli Tarama Yazılımı Geliştirme Ön Çalışması
Tablet Bilgisayar Ortamında Çalışacak Bir Diskalkuli Tarama Yazılımı Geliştirme Ön Çalışması
Erkan KÖŞKER, Hüseyin BAHAR Bilgisayar Destekli Uzay Geometri Eğitiminin Öğrenme Seviyesine Etkisi
Bilgisayar Destekli Uzay Geometri Eğitiminin Öğrenme Seviyesine Etkisi
Oğuz ÇETİN, Yasemin GÜNAY Web Tabanlı Öğretime Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması
Web Tabanlı Öğretime Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması
Tuncay ÖZSEVGEÇ, Esra YAZAR Öğretmen Adaylarının Teknolojik Terim Farkındalıklarının Belirlenmesi
Öğretmen Adaylarının Teknolojik Terim Farkındalıklarının Belirlenmesi
Tuncay ÖZSEVGEÇ, Esra YAZAR Öğretmen Adaylarının Teknolojik Terim Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
Öğretmen Adaylarının Teknolojik Terim Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
İlksen Sevil ULUÇAY, Sümeyra AKÇAY, Hande TÖLÜV Matematik ve Fen ve Teknoloji Dersi Programına Paralel Bilgisayar Destekli, Proje Tabanlı Öğretim Matematik ve Fen ve Teknoloji Dersi Programına Paralel
Matematik ve Fen ve Teknoloji Dersi Programına Paralel Bilgisayar Destekli, Proje Tabanlı Öğretim Matematik ve Fen ve Teknoloji Dersi Programına Paralel
Pelin TURAN, Emel ÖZDEMİR ERDOĞAN Elektronik Tablo Ortamında İlköğretim Öğrencilerinin Örüntüleri Genellemeleri
Elektronik Tablo Ortamında İlköğretim Öğrencilerinin Örüntüleri Genellemeleri
Senem OKTAY, Recep ÇAKIR İlköğretim Öğretmenlerinin Teknoloji Kullanımları ve Teknolojiye Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
İlköğretim Öğretmenlerinin Teknoloji Kullanımları ve Teknolojiye Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Nuri BALTA, Ali ERYILMAZ İlköğretim İkinci Kademe ve Ortaöğretim Öğretmen ve Öğrencilerinin Akıllı Tahta Kullanımına Karşı Tutumları Üzerine Bir Çalışma
İlköğretim İkinci Kademe ve Ortaöğretim Öğretmen ve Öğrencilerinin Akıllı Tahta Kullanımına Karşı Tutumları Üzerine Bir Çalışma
Oğuz ÇETİN, Hülya HAMURCU Sınıf Öğretmenlerinin Bilgisayar Öz- Yeterlik İnançları İle Bilgisayar Destekli Öğretime Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki
Sınıf Öğretmenlerinin Bilgisayar Öz- Yeterlik İnançları İle Bilgisayar Destekli Öğretime Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki
İlksen Sevil ULUÇAY, Sümeyra AKÇAY, Hande TÖLÜV Matematik ve Fen ve Teknoloji Dersi Programına Paralel Bilgisayar Destekli, Proje TabanlıÖğretim Modeli ``Bilim ve Bilişim Projesi``nin Matematik ve Fen Derslerine Etkisi
Matematik ve Fen ve Teknoloji Dersi Programına Paralel Bilgisayar Destekli, Proje TabanlıÖğretim Modeli ``Bilim ve Bilişim Projesi``nin Matematik ve Fen Derslerine Etkisi
Mustafa ÖZDEN, Ayhan ÇİNİCİ, Esra AÇIKGÜL Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağları Eğitsel Amaçlı Kullanım Durumunun Belirlenmesine Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması
Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağları Eğitsel Amaçlı Kullanım Durumunun Belirlenmesine Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması
Serkan TİMUR, Betül TİMUR, Rukiye SARIKAYA İlköğretim Bölümü Öğretmen Adaylarının Bilgi ve İletişim Teknolojilerine (BİT) Yönelik Tutumları
İlköğretim Bölümü Öğretmen Adaylarının Bilgi ve İletişim Teknolojilerine (BİT) Yönelik Tutumları
Nihal MENZİ, Oğuz ÇETİN Niğde Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Zaman Yönetiminde Bilgisayarı Kullanma Düzeyleri
Niğde Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Zaman Yönetiminde Bilgisayarı Kullanma Düzeyleri
Nesli KALA, Alipaşa AYAS Entalpi Konusundaki Bilişsel Yük Kuramına Göre HAzırlanan Öğretim Yazılımının Kimya Öğrencilerinin Hatırlama ve Transfer Düzeyindeki Öğrenmelerine Etkisi
Entalpi Konusundaki Bilişsel Yük Kuramına Göre HAzırlanan Öğretim Yazılımının Kimya Öğrencilerinin Hatırlama ve Transfer Düzeyindeki Öğrenmelerine Etkisi
Yasemin USLUEL, Bahadır YILDIZ Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Öğrenme Öğretme Sürecine Entegrasyonu: Süreçle İlgili Kontrol Listesinin Geliştirilmesi
Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Öğrenme Öğretme Sürecine Entegrasyonu: Süreçle İlgili Kontrol Listesinin Geliştirilmesi
Esra AÇIKGÜL, Mustafa ÖZDEN1 Bilimsel Süreçte Bilgi İletişim Teknolojilerinin Kullanımına Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
Bilimsel Süreçte Bilgi İletişim Teknolojilerinin Kullanımına Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
 Biyoloji Eğitimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Murat KURT, Aysel TEMELLİ, Songül KEÇECİ KURT Biyoloji Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması
Biyoloji Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması
F. Osman PEKEL, Ömer Seyfettin SEVİNÇ, Şeref TAN Öğretmen Adaylarının Bitkilere Karşı Tutumlarını Ölçmeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması
Öğretmen Adaylarının Bitkilere Karşı Tutumlarını Ölçmeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması
Mehmet YAKIŞAN, Mustafa YEL, Mehmet MUTLU Biyoloji Öğretiminde Bilgisayar Animasyonlarının Kullanılmasına Yönelik Öğrenci Görüşleri
Biyoloji Öğretiminde Bilgisayar Animasyonlarının Kullanılmasına Yönelik Öğrenci Görüşleri
Hasan GÜRBÜZ, Mustafa DERMAN, Mürşet ÇAKMAK Biyoçeşitlik Okuryazarlığı Ölçeği: Geliştirme, Geçerlik ve Güvenirliği
Biyoçeşitlik Okuryazarlığı Ölçeği: Geliştirme, Geçerlik ve Güvenirliği
Rıdvan KETE, Gizem BOR, Zehra ATABEY Meslek Lisesi 9. Sınıf Biyoloji Laboratuvar Uygulamalarında Öğrenci Tutumları
Meslek Lisesi 9. Sınıf Biyoloji Laboratuvar Uygulamalarında Öğrenci Tutumları
Murat KURT, Ayhan ÇİNİCİ, İbrahim GÜMÜŞ Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Başarılarına ve Tutumlarına Etkisinin Motivasyon Stillerine Göre Analizi
Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Başarılarına ve Tutumlarına Etkisinin Motivasyon Stillerine Göre Analizi
Özge ÖZBAYRAK, Melis Arzu UYULGAN, Şenol ALPAT Biyokimya Laboratuvarında Enzimler ve Özellikleri Deneyine Yönelik Örnek Olaya Dayalı Öğrenme Çalışması
Biyokimya Laboratuvarında Enzimler ve Özellikleri Deneyine Yönelik Örnek Olaya Dayalı Öğrenme Çalışması
Meryem SELVİ, Mehmet YAKIŞAN, Nejla YÜRÜK Kavramsal Değişim Sürecinde Üstkavramsal Faaliyetlerinin İncelenmesi: Bir Durum Çalışması
Kavramsal Değişim Sürecinde Üstkavramsal Faaliyetlerinin İncelenmesi: Bir Durum Çalışması
Arzu SAKA Ortaöğretim Sorunları ve Çözüm Önerileri: Trabzon İli Örneği
Ortaöğretim Sorunları ve Çözüm Önerileri: Trabzon İli Örneği
Birgül ÇAKIR, Hamide ERTEPINAR, Özgül YILMAZ-TÜZÜN Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarına Evrim Teorisinin Bilimin Doğası İle Birlikte Öğretimi
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarına Evrim Teorisinin Bilimin Doğası İle Birlikte Öğretimi
Nazlı Ruya TAŞKIN, Hakan ŞENEL, Osman YILDIRIM Biyoloji Eğitiminde Etkin Analoji Kullanımı: DNA`nın Korunma Faktörleri Örneği Üzerine Bir Çalışması
Biyoloji Eğitiminde Etkin Analoji Kullanımı: DNA`nın Korunma Faktörleri Örneği Üzerine Bir Çalışması
Ayhan ÇİNİCİ, Murat KURT Lise Öğrencilerinin ``Canlı`` Kavramı ve Canlılığı Belirleyici Özellikler İle İlgili Düşünceleri
Lise Öğrencilerinin ``Canlı`` Kavramı ve Canlılığı Belirleyici Özellikler İle İlgili Düşünceleri
 Çevre Eğitimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Buket AKYOL, Hülya KAHYAOĞLU İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Çevre Bilgi Düzeyleri Üzerine Bir Çalışma, Niğde Örneği
İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Çevre Bilgi Düzeyleri Üzerine Bir Çalışma, Niğde Örneği
Mehmet MUTLU, Halil TOKCAN İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Toprak Kirliliğini Algılama Biçimleri
İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Toprak Kirliliğini Algılama Biçimleri
Mehmet ERDOĞAN, Murat ÖZEL, Serdar ÇAĞLAK 15 Yaş Grubu Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Sorumluluklarını Etkileyen Faktörler: Pisa 2006`dan Yansımalar
15 Yaş Grubu Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Sorumluluklarını Etkileyen Faktörler: Pisa 2006`dan Yansımalar
Hülya CÖMERT, Burçin ACAR ŞEŞEN 8. Sınıf Öğrencilerinin Çevre ve Çevre Sorunlarına Yönelik Bilgi Düzeyleri
8. Sınıf Öğrencilerinin Çevre ve Çevre Sorunlarına Yönelik Bilgi Düzeyleri
Hasan GÜRBÜZ, Mürşet ÇAKMAK, Mustafa DERMAN Çevre Eğitiminde Jigsaw Tekniği Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi ve Öğrencilerin Bu Tekniğe İlişkin Görüşleri
Çevre Eğitiminde Jigsaw Tekniği Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi ve Öğrencilerin Bu Tekniğe İlişkin Görüşleri
Salih ÇEPNİ, Mustafa ÜREY, Davut KÖĞCE Serbest Etkinlik Çalışmaları Dersi Kapsamında Geliştirilen Disiplinlerarası Okul Bahçesi Programlarının Öğrencilerin Bazı Matematik KazanımlarıÜzerine Etkisinin Değerlendirilmesi
Serbest Etkinlik Çalışmaları Dersi Kapsamında Geliştirilen Disiplinlerarası Okul Bahçesi Programlarının Öğrencilerin Bazı Matematik KazanımlarıÜzerine Etkisinin Değerlendirilmesi
Tuncay ÖZSEVGEÇ, Hüseyin ARTUN Çevre Eğitim Dersi Modüler Programının Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi: Ekosistem Ünitesi Örneği
Çevre Eğitim Dersi Modüler Programının Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi: Ekosistem Ünitesi Örneği
Muhterem TANKUŞ, Haluk SORAN Orta Öğretim Öğrencilerinin Sulak Alanların Kaybına ve Korunmasına İlişkin Algı, İnanç ve Davranış Eğilimlerinin İncelenmesi
Orta Öğretim Öğrencilerinin Sulak Alanların Kaybına ve Korunmasına İlişkin Algı, İnanç ve Davranış Eğilimlerinin İncelenmesi
Tuncay ÖZSEVGEÇ, Hüseyin ARTUN İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumlarına Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi
İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumlarına Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi
Özlem AKÇİL, Ayşenur TOĞROL, Seyhun PÜSKÜLCÜ Yeniden Düzenlenmiş Temel Afet Bilinci Eğitimi Programının Okul Dışı Bilim Öğrenme Ortamında Etkililiğinin İncelenmesi
Yeniden Düzenlenmiş Temel Afet Bilinci Eğitimi Programının Okul Dışı Bilim Öğrenme Ortamında Etkililiğinin İncelenmesi
Meltem IRMAK, Hilal YANIŞ Yetişkinlerin Habitat Parçalanması Sorununa İlişkin Sonuç Algılarının Çevresel Değerler Açısından İncelenmesi
Yetişkinlerin Habitat Parçalanması Sorununa İlişkin Sonuç Algılarının Çevresel Değerler Açısından İncelenmesi
Sevilay DERVİŞOĞLU, Dilek Sultan KILIÇ Planlanmış Davranış Teorisi Çerçevesinde Geliştirilen Su Tasarrufu Davranışı Anketi
Planlanmış Davranış Teorisi Çerçevesinde Geliştirilen Su Tasarrufu Davranışı Anketi
Mehmet BAHAR, Eda ERDAŞ, Ruhan ÖZEL İlköğretim Hayat Bilgisi Programında Çevre Eğitimi
İlköğretim Hayat Bilgisi Programında Çevre Eğitimi
Kurtuluş ATLI, Naim UZUN Biyoloji, Kimya, Sağlık Bilgisi ve Coğrafya Derslerinin Çevresel Düşünce, Davranış ve İlgi Değişkenlerini Yordama Düzeyleri
Biyoloji, Kimya, Sağlık Bilgisi ve Coğrafya Derslerinin Çevresel Düşünce, Davranış ve İlgi Değişkenlerini Yordama Düzeyleri
Gürsoy MERİÇ Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevredeki Geri Dönüşüm Olaylarına Farkındalıkları
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevredeki Geri Dönüşüm Olaylarına Farkındalıkları
Pınar FETTAHLIOĞLU, Fatih MATYAR, Mustafa AYDOĞDU Çevre Bilimi Dersinde Ders İçi ve Çevrimiçi Argümantasyon Uygulamalarının Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının Çevreye Yönelik Bakış Açılarına Etkisi
Çevre Bilimi Dersinde Ders İçi ve Çevrimiçi Argümantasyon Uygulamalarının Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının Çevreye Yönelik Bakış Açılarına Etkisi
Zehra KUTRU, Haluk SORAN Üniversites Öğrencilerinin Doğa Algıları
Üniversites Öğrencilerinin Doğa Algıları
Nafiye Zeynep ÇELİKKOL, Haluk SORAN Ortaöğretim Öğrencilerinin Biyolojik Çeşitliliğe Yönelik Bilgi ve Tutumları
Ortaöğretim Öğrencilerinin Biyolojik Çeşitliliğe Yönelik Bilgi ve Tutumları
Elif Omca ÇOBANOĞLU, Çiğdem KARAKAYA, Berna TÜRER Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çevreye Yönelik Değerlerinin Ekosentrik (Ekoloji Merkezli) ve Teknosentrik (Teknoloji Merkezli) Yaklaşımlar Çerçevesinde Belirlenmesi
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çevreye Yönelik Değerlerinin Ekosentrik (Ekoloji Merkezli) ve Teknosentrik (Teknoloji Merkezli) Yaklaşımlar Çerçevesinde Belirlenmesi
Sacit KÖSE Çevre Sorunlarına Yönelik Senaryo Temelli Öğrenme Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri
Çevre Sorunlarına Yönelik Senaryo Temelli Öğrenme Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri
Özgül KELEŞ, Funda VARNACI UZUN, Naim UZUN Öğretmen Adaylarının Çevre Kavramları Hakkında Kavramsal Değişimlerinin Kelime İlişkilendirme Testi İle Araştırılması
Öğretmen Adaylarının Çevre Kavramları Hakkında Kavramsal Değişimlerinin Kelime İlişkilendirme Testi İle Araştırılması
Ezgi GÜVEN, Mustafa AYDOĞDU Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Davranış Düzeylerinin Belirlenmesi
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Davranış Düzeylerinin Belirlenmesi
Elvan ŞAHİN Öğretmen Adayları Gelecek Nesillere Enerji Tasarrufu Açısından Örnek Olabilecek Mi?
Öğretmen Adayları Gelecek Nesillere Enerji Tasarrufu Açısından Örnek Olabilecek Mi?
Eda ÖZDOĞRU, F. Yasemin GÜNAY, Sevinç KAÇAR Fen ve Teknoloji Öğretmen Adayların Çevre Bilincine Yönelik Görüşleri
Fen ve Teknoloji Öğretmen Adayların Çevre Bilincine Yönelik Görüşleri
Şirin YILMAZ, Fatih AYDIN, Naciye SOMUNCU DEMİR İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Çevre ve Teknolojiye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Çevre ve Teknolojiye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
Oktay GÖKTAŞ, Ahmet GÖKMEN, Kemal SOLAK Öğretmen Adaylarının Çevre Okuryazarlıklarının Çevre Eğitimi Öz-Yeterlik İnançları Üzerine Etkisi
Öğretmen Adaylarının Çevre Okuryazarlıklarının Çevre Eğitimi Öz-Yeterlik İnançları Üzerine Etkisi
Betül YALÇINKAYA, Songül AKBALIK, Engin AKYOL Fen- Edebiyat ve Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Çevreye Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi (Muş İli Örneği)
Fen- Edebiyat ve Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Çevreye Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi (Muş İli Örneği)
Ertan ÇETİNKAYA, Sevda ÜSTÜNDAĞ, Ezgi KİRMAN ÇETİNKAYA İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Çevresel Tutumlarının İncelenmesi: Sakarya İli Akyazı İlçesi Örneği
İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Çevresel Tutumlarının İncelenmesi: Sakarya İli Akyazı İlçesi Örneği
Hüseyin Gürkan SOLMAZ, Gamze SÖZEN Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi ve Öz-Yeterliliklerinin İncelenmesi
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi ve Öz-Yeterliliklerinin İncelenmesi
Serkan TİMUR, Betül TİMUR, Şirin YILMAZ Fen ve Teknoloji Öğretmenleri ve Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik Davranışlarının İncelenmesi
Fen ve Teknoloji Öğretmenleri ve Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik Davranışlarının İncelenmesi
Nagihan TANIK, Ahmet KILINÇ, Sibel SARAÇOĞLU Çok Seven Çok Mu Korur? Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Çevre Kimlikleri ve Çevre Dostu Davranışları
Çok Seven Çok Mu Korur? Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Çevre Kimlikleri ve Çevre Dostu Davranışları
Serkan TİMUR, Betül TİMUR, Şirin YILMAZ Fen ve Teknoloji Öğretmenleri ve Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik Bakışlarının İncelenmesi
Fen ve Teknoloji Öğretmenleri ve Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik Bakışlarının İncelenmesi
Gülay EKİCİ, Ahmet GÖKMEN Ortaöğretim Öğrencilerinin Biyoloji LaboratuvarıSınıf Çevresine İlişkin Algılarının Biyoloji Öz- Yeterlik Algı Düzeylerine Göre Değerlendirilmesi
Ortaöğretim Öğrencilerinin Biyoloji LaboratuvarıSınıf Çevresine İlişkin Algılarının Biyoloji Öz- Yeterlik Algı Düzeylerine Göre Değerlendirilmesi
Zişan GÜNER, Teoman KESERCİOĞLU Okul Öncesi Çevre Eğitimi İçin Alternatif Bir Yaklaşım: Farklılaştırılmış Öğretim
Okul Öncesi Çevre Eğitimi İçin Alternatif Bir Yaklaşım: Farklılaştırılmış Öğretim
Mustafa AYDOĞDU, Özgül KELEŞ, Havva YAMAK Beypazarı`nda Uygulamalı Çevre Eğitimi
Beypazarı`nda Uygulamalı Çevre Eğitimi
Arzu ERDOĞAN, Lale CERRAH ÖZSEVGEÇ Çevre İçin Eğitimde ``Sera Etkisi ve Küresel Isınma`` Kavramlarına Yönelik Öğretim Etkinliklerinin Uygulanabilirliği ve Öğrenci Başarısına Etkisi
Çevre İçin Eğitimde ``Sera Etkisi ve Küresel Isınma`` Kavramlarına Yönelik Öğretim Etkinliklerinin Uygulanabilirliği ve Öğrenci Başarısına Etkisi
Ahmet GÖKMEN, Gülcan ÖZTÜRK, Harun ŞAHİN Biyoloji Öğretmen Adaylarının Çevre Eğitimine Yönelik Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi Üzerine Bir Çalışma
Biyoloji Öğretmen Adaylarının Çevre Eğitimine Yönelik Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi Üzerine Bir Çalışma
Zerrin DOĞANÇA Sistem Yaklaşımı İle ``İnsan ve Çevre Ünitesi``nin Öğretilmesi
Sistem Yaklaşımı İle ``İnsan ve Çevre Ünitesi``nin Öğretilmesi
Eylem EROĞLU DOĞAN Öğretmen ve Biyolog Adaylarının Çevre ve Ekoloji Kavramları Bilgi Düzeyleri ve Çevreye Karşı Tutumları
Öğretmen ve Biyolog Adaylarının Çevre ve Ekoloji Kavramları Bilgi Düzeyleri ve Çevreye Karşı Tutumları
 Eğitim Bilimleri
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Ümran Betül CEBESOY, Mehtap DÖNMEZ-ŞAHİN Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sosyobilimsel Konulara Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sosyobilimsel Konulara Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
 Fen ve Teknoloji Eğitimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Leyla AYVERDİ, Canan NAKİBOĞLU 6. Sınıf Fen ve Teknoloji DersKitabında Yer Alan Maddenin Tanecikli Yapısı Ünitesinin Ön Düzenleyici ve Grafik Düzenleyiciler Açısından Analizi
6. Sınıf Fen ve Teknoloji DersKitabında Yer Alan Maddenin Tanecikli Yapısı Ünitesinin Ön Düzenleyici ve Grafik Düzenleyiciler Açısından Analizi
Tuba DEMİRCİOĞLU, Sedat UÇAR Argüman- Temelli Sorgulama Yönteminin Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Akademik Başarısına ve Bilimsel İşlem Becerilerine Etkisinin İncelenmesi
Argüman- Temelli Sorgulama Yönteminin Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Akademik Başarısına ve Bilimsel İşlem Becerilerine Etkisinin İncelenmesi
Işıl ÜSTÜNKAYA, Ayşe SAVRAN GENCER İlköğretim 6. Sınıf Seviyesinde Bilimsel Tartışma (Argumentation) Odaklı Etkinliklerle Dolaşım Sistemi Konusunun Öğretiminin Akademik Başarıya Etkisi
İlköğretim 6. Sınıf Seviyesinde Bilimsel Tartışma (Argumentation) Odaklı Etkinliklerle Dolaşım Sistemi Konusunun Öğretiminin Akademik Başarıya Etkisi
Fuat TOKUR, Doğan ÖZKARA Madde ve Isı Konusunun Altıncı Sınıf Öğrencilerine Bilimsel Argümantasyona Dayalı Etkinlikler İle Öğretilmesi
Madde ve Isı Konusunun Altıncı Sınıf Öğrencilerine Bilimsel Argümantasyona Dayalı Etkinlikler İle Öğretilmesi
Hacer ERAR, Umut ALPER, Yasemin ÖZDEM Eğlenceli Bİlim: Bilim Merkezlerinin İlköğretim Öğrencilerinin Bilim Algıları ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi
Eğlenceli Bİlim: Bilim Merkezlerinin İlköğretim Öğrencilerinin Bilim Algıları ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi
Altınay YILDIRIM, Giray BERBEROĞLU Rehberli Sorgulama Deneylerinin Bilimsel Süreç Becerilerinin Kazandırılmasına, Başarıya ve Kavramsal Değişime Etkisi
Rehberli Sorgulama Deneylerinin Bilimsel Süreç Becerilerinin Kazandırılmasına, Başarıya ve Kavramsal Değişime Etkisi
Arzu SAKA Öğretmen Adaylarının Nedensel Süreç Becerileri Açısından Değerlendirilmesi
Öğretmen Adaylarının Nedensel Süreç Becerileri Açısından Değerlendirilmesi
Bülent ÇAVAŞ, Eda ÖZDOĞRU, Teoman KESERCİOĞLU Robot Kulübünün Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerileri, Bilimsel Yaratıcılık Becerileri ve Robot, İnsa Toplum Algıları Üzerine Etkileri
Robot Kulübünün Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerileri, Bilimsel Yaratıcılık Becerileri ve Robot, İnsa Toplum Algıları Üzerine Etkileri
Emine ÇEVİK, Burak Kağan TEMİZ İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerinin Geliştirilmesinde Okul Dışı Etkinlikler: Akvaryumda Balık Bakımı Görevleri
İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerinin Geliştirilmesinde Okul Dışı Etkinlikler: Akvaryumda Balık Bakımı Görevleri
Gülseda EYCEYURT, Hüseyin AKKUŞ, Ümmüye Nur TÜZÜN Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çözünme İle İlgili İmajları
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çözünme İle İlgili İmajları
Lütfullah TÜRKMEN, Seçil GÜRSOY, Ahmet TAŞDERE Bilimsel Tartışma Argümantasyon Odaklı Öğretim Yönteminin İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Dünya Güneş ve Ay Konusundaki Başarı Tutum ve Tartışmaya Katılma İstekleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Bilimsel Tartışma Argümantasyon Odaklı Öğretim Yönteminin İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Dünya Güneş ve Ay Konusundaki Başarı Tutum ve Tartışmaya Katılma İstekleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Hakan TÜRKMEN, Gamze ATASAYAR YAMIK, D. Dilara TOPKAÇ İnformal Ortamlarda İlköğretim Öğrencilerinin Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Ünitesini Öğrenmesi Üzerine Bir Bakış
İnformal Ortamlarda İlköğretim Öğrencilerinin Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Ünitesini Öğrenmesi Üzerine Bir Bakış
Melike YAVUZ, Fatime BALKAN KIYICI İnformal Öğrenme Ortamlarının İlköğretim Öğrencilerinin Fene Karşı Kaygı Düzeylerinin Değişimine ve Akademik Başarılarına Etkisi: Hayvanat Bahçesi Örneği
İnformal Öğrenme Ortamlarının İlköğretim Öğrencilerinin Fene Karşı Kaygı Düzeylerinin Değişimine ve Akademik Başarılarına Etkisi: Hayvanat Bahçesi Örneği
Sinan BÜLBÜL, Dilek ÖZBEK Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının ``Bilim`` Kavramı Algılamaları: Fenomenografik Bir Analiz
Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının ``Bilim`` Kavramı Algılamaları: Fenomenografik Bir Analiz
Gökhan KAYA, Gültekin ÇAKMAKÇI Fen Kavramlarıyla İlişkilendirilmiş Doğrudan Yansıtıcı Yaklaşımın İlköğretim Öğrencilerin Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşlerine ve Akademik Başarılarına Etkisi
Fen Kavramlarıyla İlişkilendirilmiş Doğrudan Yansıtıcı Yaklaşımın İlköğretim Öğrencilerin Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşlerine ve Akademik Başarılarına Etkisi
Sevinç Nihal YEŞİLOĞLU, Serap KÜÇÜKER, Uğur TAŞDELEN Öğretmenlerin Bilimin Doğası ve Öğretimi İle İlgili Katıldıkları Hizmetiçi Eğitimin Öğrencilerin Bilimin Doğası Anlayışlarına Etkisi
Öğretmenlerin Bilimin Doğası ve Öğretimi İle İlgili Katıldıkları Hizmetiçi Eğitimin Öğrencilerin Bilimin Doğası Anlayışlarına Etkisi
Ezgi KİRMAN ÇETİNKAYA, Canan LAÇİN ŞİMŞEK Öğretmen Adaylarının Bilimsel Yönteme İlişkin Bilgi Düzeyleri: Bili- Sözde Bilim Ayrımı
Öğretmen Adaylarının Bilimsel Yönteme İlişkin Bilgi Düzeyleri: Bili- Sözde Bilim Ayrımı
Pelin AKSÜT, Nihal DOĞAN, Mehmet BAHAR İlköğretim Öğrencilerinin Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşlerine İnformal Öğrenme Ortamlarının Etkisinin İncelenmesi
İlköğretim Öğrencilerinin Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşlerine İnformal Öğrenme Ortamlarının Etkisinin İncelenmesi
Selçin DEMİRAĞ, Hasan Özgür KAPICI, Ramazan KARATAŞ Üniversite Öğrencilerinin Bilim İnsanına Yönelik İmajları
Üniversite Öğrencilerinin Bilim İnsanına Yönelik İmajları
Serbay DURMAZ, Burak Kağan TEMİZ Geçmişten Günümüzde Fen Programlarında Yer Alan Teknoloji Okuryazarlığı Vurgularının Belirlenmesi
Geçmişten Günümüzde Fen Programlarında Yer Alan Teknoloji Okuryazarlığı Vurgularının Belirlenmesi
Şahin İDİN, Cemil AYDOĞDU, Süleyman SEREN İlköğretim 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Asit ve Bazın Tahribatları İsimli Etkinliğin Laboratuar Kullanım Tekniklerine Uygunluğu Üzerine Bir Çalışma
İlköğretim 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Asit ve Bazın Tahribatları İsimli Etkinliğin Laboratuar Kullanım Tekniklerine Uygunluğu Üzerine Bir Çalışma
Esma BULUŞ KIRIKKAYA Fen ve Teknoloji Programında Yer Alan Bilim İnsanlarının Yaşamları ve Buluşları: İlköğretim Öğretmenleri Nasıl Değerlendiriyor?
Fen ve Teknoloji Programında Yer Alan Bilim İnsanlarının Yaşamları ve Buluşları: İlköğretim Öğretmenleri Nasıl Değerlendiriyor?
Yakup DOĞAN, Mehmet YILMAZ Fen ve Teknoloji Programının Öğrencileri Fen ve Teknoloji Okuryazarlığı Yapma Rolü ve Programın Uygulanmasına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin incelenmesi
Fen ve Teknoloji Programının Öğrencileri Fen ve Teknoloji Okuryazarlığı Yapma Rolü ve Programın Uygulanmasına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin incelenmesi
Emine ÇİL, Funda Gül İRİ Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Bitkilerin Sera Çalışması İle Öğretilmesi
Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Bitkilerin Sera Çalışması İle Öğretilmesi
Elif Omca ÇOBANOĞLU, Seda KALAFAT İlköğretim 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinde Kavramsal Değişim Metinlerinin Kullanımı: Bir Eylem Araştırması
İlköğretim 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinde Kavramsal Değişim Metinlerinin Kullanımı: Bir Eylem Araştırması
Elif Omca ÇOBANOĞLU, Hülya BEKTAŞ Kavramsal Değişim Metinlerinin İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Dolaşım Sistemi Konusundaki Kavram Yanılgılarının Giderilmesine Etkisi
Kavramsal Değişim Metinlerinin İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Dolaşım Sistemi Konusundaki Kavram Yanılgılarının Giderilmesine Etkisi
Nesil TIMBIL, Burcu ŞENLER, Nevin KOZCU ÇAKIR Aktif Öğrenme Yaklaşımı İle Drama Tekniği Kullanılmasının Öğrenci Başarısına Etkilerinin Karşılaştırılması
Aktif Öğrenme Yaklaşımı İle Drama Tekniği Kullanılmasının Öğrenci Başarısına Etkilerinin Karşılaştırılması
Ayşe KOÇ, Uğur BÖYÜK Fene Yönelik Tutuma Basit Malzemelerle Yapılan Deneysel Aktivitelerin Etkisi
Fene Yönelik Tutuma Basit Malzemelerle Yapılan Deneysel Aktivitelerin Etkisi
Sevinç MERT UYANGÖR, Mevhibe KOBAK Öğretmen Adaylarının akademik Başarıları ve Sahip Oldukları Öğretmen Yeterlilikleri Arasındaki İlişki
Öğretmen Adaylarının akademik Başarıları ve Sahip Oldukları Öğretmen Yeterlilikleri Arasındaki İlişki
Sevinç MERT UYANGÖR, Mevhibe KOBAK Öğretmenler, Öğretmen Adayları ve Öğretmen Yeterlilikleri
Öğretmenler, Öğretmen Adayları ve Öğretmen Yeterlilikleri
Mustafa SARIKAYA, Volkan Hasan KAYA, Gülden AKDAĞ Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerine İlişkin Öz Güvenlerinin Belirlenmesi
Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerine İlişkin Öz Güvenlerinin Belirlenmesi
İbrahim BİLGİN, Erdal TATAR, Yusuf AY Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknolojiye Karşı Tutumlarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TBAP)`ne Katkısının İncelenmesi
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknolojiye Karşı Tutumlarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TBAP)`ne Katkısının İncelenmesi
Hasene Esra YILDIRIR, Canan NAKİBOĞLU Kimya Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Argümantasyona Dayalı Derslerinde Kullandıkları Materyal ve Etkinliklerin İncelenmesi
Kimya Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Argümantasyona Dayalı Derslerinde Kullandıkları Materyal ve Etkinliklerin İncelenmesi
Ahmet BACANAK, Muhammet Ali ÜLKÜDÜR Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinin Girişimcilik Becerisi ve Etkisi İle İlgili Görüşleri: Nitel Bir Araştırma
Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinin Girişimcilik Becerisi ve Etkisi İle İlgili Görüşleri: Nitel Bir Araştırma
Murat YILDIRIM, M. Ertaç ATİLA, Çetin DOĞAR Küçük Bilim Adamları Keşifte Projesindeki Fen Bilimleri Etkinliklerine Karşı Öğrencilerin Algıları
Küçük Bilim Adamları Keşifte Projesindeki Fen Bilimleri Etkinliklerine Karşı Öğrencilerin Algıları
Fatih KALECİ, Ersen YAZICI Epistemolojik İnançlar Üzerine Bir Derleme
Epistemolojik İnançlar Üzerine Bir Derleme
Kadir BİLEN, Murat ÖZEL, Sacit KÖSE Öğretmen Adaylarının Bilim İnsanı ve Bilimin Bilgi Kavramları Hakkındaki Yanlış Anlamaları
Öğretmen Adaylarının Bilim İnsanı ve Bilimin Bilgi Kavramları Hakkındaki Yanlış Anlamaları
Ayşe KOÇ, Uğur BÖYÜK Robotik Destekli Fen ve Teknoloji Laboratuvarının Fene Yönelik Motivasyona Etkisi
Robotik Destekli Fen ve Teknoloji Laboratuvarının Fene Yönelik Motivasyona Etkisi
Meryem DEMİR GÜLDAL, Nejla YÜRÜK ÜstkavramsalFaaliyetlerle Zenginleştirilmiş Kavramsal Değişim Metinlerinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kuvvet ve Hareket Konularını Anlamalarına Olan Etkisi
ÜstkavramsalFaaliyetlerle Zenginleştirilmiş Kavramsal Değişim Metinlerinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kuvvet ve Hareket Konularını Anlamalarına Olan Etkisi
Fuat TOKUR, Doğan ÖZKARA, Sabahat TOKUR Basınç Konusunun İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerine TGA Stratejisine Dayalı Etkinlikler İle Öğretilmesi
Basınç Konusunun İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerine TGA Stratejisine Dayalı Etkinlikler İle Öğretilmesi
Kasım BAYTÜRE, Ahmet YAVUZ Düşük Sosyo-Ekonomik Düzeydeki Bölgelerde Fen ve Teknoloji Öğretiminde Görsel Materyallerin Kullanımı
Düşük Sosyo-Ekonomik Düzeydeki Bölgelerde Fen ve Teknoloji Öğretiminde Görsel Materyallerin Kullanımı
Fuat TOKUR, Abdullah KAYA, Gülsen ŞAHİN TGA stratejisinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bitkilerde Büyüme-Gelişme Konusunu Anlamalarına Etkisi
TGA stratejisinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bitkilerde Büyüme-Gelişme Konusunu Anlamalarına Etkisi
Bahri MEŞECİ , Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU2, Recep ÇAKIR Maddenin Değişimi Konusunun Öğretiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Etkililiği
Maddenin Değişimi Konusunun Öğretiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Etkililiği
Murat KURT, Aysel TEMELLİ, Banu Çiçek SEYHAN Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Akademik Başarıları İle Bilgilerinin Kalıcılığına Etkisinin Motivasyon Stillerine Göre Analizi
Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Akademik Başarıları İle Bilgilerinin Kalıcılığına Etkisinin Motivasyon Stillerine Göre Analizi
Saide KARAÇALLI, Fikret KORUR Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesinde Öğrencilerle Akademik Başarısına ve Kalıcılığına Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin Etkisi
Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesinde Öğrencilerle Akademik Başarısına ve Kalıcılığına Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin Etkisi
Sibel AÇIŞLI, Sema ALTUN YALÇIN, Zeynel Abidin YILMAZ Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fizik Dersine Karşı Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fizik Dersine Karşı Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Adnan YİLGEN, Oktay BAYKARA Kuantum Öğrenme Modelinin Öğrencilerin Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutumlarına ve Kendi Kendine Öğrenme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi
Kuantum Öğrenme Modelinin Öğrencilerin Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutumlarına ve Kendi Kendine Öğrenme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi
Canan NAKİBOĞLU, Cem GÜLTEKİN, Dumlupınar Üniversitesi Grafiklere Yönelik Bir Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması
Grafiklere Yönelik Bir Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması
Kibar SUNGUR, Zeynel Abidin YILMAZ, Hülya KUTU Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançları İle Eğitim Araştırmalarına Karşı Tutumlarının İncelenmesi
Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançları İle Eğitim Araştırmalarına Karşı Tutumlarının İncelenmesi
Ulaş ÜSTÜN, Ali ERYILMAZ Probleme Dayalı Öğrenme İle İlgili Problem Nedir? Meta-Analiz Çalışmalarının Analizi
Probleme Dayalı Öğrenme İle İlgili Problem Nedir? Meta-Analiz Çalışmalarının Analizi
Halil TURGUT, Gülşen ŞENGÜL TURGUT, Serhat ERCAN Rutinin Dışına Çıkmak: Öğretmen Adaylarının Açık Uçlu Laboratuvar Uygulamalarına Dair Algıları
Rutinin Dışına Çıkmak: Öğretmen Adaylarının Açık Uçlu Laboratuvar Uygulamalarına Dair Algıları
Meryem ÖZTURAN SAĞIRLI, Safure BULUT, Zeynep ÇAKMAK Öğretmen Adaylarının Kavram Haritası Oluşturmada Yaşadıkları Bazı Güçlükler ve Çözüm Önerileri
Öğretmen Adaylarının Kavram Haritası Oluşturmada Yaşadıkları Bazı Güçlükler ve Çözüm Önerileri
Üzeyir ARI, Adnan YİLGEN, Oktay BAYKARA İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Çoklu Zeka Öğrencilerinin Çoklu Zeka Alanları İle Fen ve Teknoloji Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Çoklu Zeka Öğrencilerinin Çoklu Zeka Alanları İle Fen ve Teknoloji Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Oğuz ÇETİN, Beyhan ŞENGEZER İlköğretim Öğrencilerinin Proje Çalışmalarına İlişkin Görüşleri
İlköğretim Öğrencilerinin Proje Çalışmalarına İlişkin Görüşleri
Gürcan UZAL, Aytekin ERDEM, Yaşar ERSOY Proje Tabanlı Fen/Matematik Eğitimi Projesinden Yansıtmalar-II: Kazanılan Yeterlikler ve Öğretmen Görüşleri
Proje Tabanlı Fen/Matematik Eğitimi Projesinden Yansıtmalar-II: Kazanılan Yeterlikler ve Öğretmen Görüşleri
Gürcan UZAL, Aytekin ERDEM, Yaşar ERSOY Proje Tabanlı Fen/Matematik Eğitimi Projesinden Yansıtmalar-II: Kazanılan Yeterlikler ve Öğretmen Görüşleri
Proje Tabanlı Fen/Matematik Eğitimi Projesinden Yansıtmalar-II: Kazanılan Yeterlikler ve Öğretmen Görüşleri
Ebru EZBERCİ, Şeyma BARDAK, Sinem ÇALIŞKAN İlköğretim Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Biyoloji Konuları Kapsamında Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre (FTTÇ) Kazanımlarını Dikkate Alma Düzeylerinin Tespiti
İlköğretim Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Biyoloji Konuları Kapsamında Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre (FTTÇ) Kazanımlarını Dikkate Alma Düzeylerinin Tespiti
Özlem BELHAN, Canan LAÇİN ŞİMŞEK İlköğretim Okullarında Yer Alan Bilim- Fen ve Teknoloji Kulübünün Öğrencilerin Fen Tutuma Etkisi
İlköğretim Okullarında Yer Alan Bilim- Fen ve Teknoloji Kulübünün Öğrencilerin Fen Tutuma Etkisi
Saliha ÖZTÜRK, Gülşen LEBLEBİCİOĞLU Sosyo-Bilimsel Bir Konu Olan Hidroelektrik Santraller Konusunda Değişik Gruplardan İnsanların Karar Verme Süreçlerinin İncelenmesi
Sosyo-Bilimsel Bir Konu Olan Hidroelektrik Santraller Konusunda Değişik Gruplardan İnsanların Karar Verme Süreçlerinin İncelenmesi
Havva YAMAK, Nusret KAVAK, Sedef CANBAZOĞLU BİLİCİ Fen Bilgisi LAboratuarına Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Analizleri
Fen Bilgisi LAboratuarına Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Analizleri
Mustafa ERGUN Fen Eğitimde E-Ders Kitabı: Fransa Örneği
Fen Eğitimde E-Ders Kitabı: Fransa Örneği
Efe GUCLUER, Teoman KESERCİOĞLU Fen ve Teknoloji Eğitiminde Farklılaştırılmış Öğretim İle Desteklenmiş Fen Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi Üzerine Bir Çalışma
Fen ve Teknoloji Eğitiminde Farklılaştırılmış Öğretim İle Desteklenmiş Fen Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi Üzerine Bir Çalışma
Orhan KARAMUSTAFAOĞLU, Ahmet BACANAK, Sevgi GENÇER Vitamin Programının Fen ve Teknoloji Dersinde Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüşleri
Vitamin Programının Fen ve Teknoloji Dersinde Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüşleri
İsmail Can SERDAROĞLU, Ümit ŞENGÜL, Aykut Emre BOZDOĞAN İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Kişilerarası İlişki Boyutlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Kişilerarası İlişki Boyutlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
İsa DEVECİ, İsmail ÖNDER İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Kapsamında Verilen Ödevlere Yönelik Öğrenci Görüşleri
İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Kapsamında Verilen Ödevlere Yönelik Öğrenci Görüşleri
İsa DEVECİ, İsmail ÖNDER İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Kapsamında Verilen Ödevlere İlişkin Veli Görüşleri
İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Kapsamında Verilen Ödevlere İlişkin Veli Görüşleri
Güler Merve BAYBURTOĞLU, Şenol ALPAT, Nalan AKKUZU İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersi Asitler-Bazlar Konusundaki Kavramsal Anlama Düzeylerine Yönelik Bir Çalışma
İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersi Asitler-Bazlar Konusundaki Kavramsal Anlama Düzeylerine Yönelik Bir Çalışma
Nilay HÜRCAN, İsmail ÖNDER İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersinde Öğrendikleri Fen Kavramları Günlük Yaşamla İlişkilendirme Durumlarının Belirlenmesi
İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersinde Öğrendikleri Fen Kavramları Günlük Yaşamla İlişkilendirme Durumlarının Belirlenmesi
Serap MURAT, Murat BURSAL İlköğretim Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersinde Kullanılan Grafik Türlerine Yönelik Tutumları
İlköğretim Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersinde Kullanılan Grafik Türlerine Yönelik Tutumları
Emre Harun KARAASLAN, Yılmaz SAĞLAM, Alipaşa AYAS Fen Eğitimde Kavram Öğretimi İçin Yeni Bir Yaklaşım: Sınıf İçi Müzakere
Fen Eğitimde Kavram Öğretimi İçin Yeni Bir Yaklaşım: Sınıf İçi Müzakere
Mustafa METİN Alternatif Değerlendirmeye Yönelik Yapılan Araştırmalar Konusunda Bir İçerik Analiz Çalışması
Alternatif Değerlendirmeye Yönelik Yapılan Araştırmalar Konusunda Bir İçerik Analiz Çalışması
Asım ARI, Zehra Sümeyye GÖKLER İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Kazanımları ve SBS Sorularının Yeni Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi
İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Kazanımları ve SBS Sorularının Yeni Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi
Zehra KÜÇÜKAYDIN, Çiğdem ŞAHİN İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Kimyasal Bağlar Konusunu Öğrenmelerine 5E Öğretim Modelinin Etkisi
İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Kimyasal Bağlar Konusunu Öğrenmelerine 5E Öğretim Modelinin Etkisi
Funda BALCI, Murat DEMİRBAŞ Yapılandırmacı Yaklaşıma İlişkin Sınıf İçi Normların Fen ve Teknoloji Dersinde Sınıf Öğretmenleri Tarafından Uygulanabilirliğin İncelenmesi
Yapılandırmacı Yaklaşıma İlişkin Sınıf İçi Normların Fen ve Teknoloji Dersinde Sınıf Öğretmenleri Tarafından Uygulanabilirliğin İncelenmesi
Tuba CINDIL, Haluk ÖZMEN, Suat ÜNAL 7. SINISınıf Fen Eğitiminde Tansiyon Kavramının Hikayeleştirme Yöntemi İle Öğretiminin Öğrencilerin Başarılarına ve Bilgiyi Yapılandırmalarına Etkisi
7. SINISınıf Fen Eğitiminde Tansiyon Kavramının Hikayeleştirme Yöntemi İle Öğretiminin Öğrencilerin Başarılarına ve Bilgiyi Yapılandırmalarına Etkisi
Gökhan SERİN İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersinde E- Öğrenme Ortamlarının Kullanımı: Bir Durum Çalışması
İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersinde E- Öğrenme Ortamlarının Kullanımı: Bir Durum Çalışması
Murat DEMİRBAŞ, Hüseyin Miraç PEKTAŞ Yaşam Boyu Öğrenme Kapsamında Etkin Fen Öğretimi İçin Oluşturulan İnteraktif Bir uygulama: “Chemistry is All Around Us” Projesi
Yaşam Boyu Öğrenme Kapsamında Etkin Fen Öğretimi İçin Oluşturulan İnteraktif Bir uygulama: “Chemistry is All Around Us” Projesi
Mine ZORLU, Selçuk AYDEMİR, Didem KARAKAYA Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Online Akran Değerlendirmeye İlişkin Görüşleri
Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Online Akran Değerlendirmeye İlişkin Görüşleri
Zennure ABDÜSSELAM, Hakan Şevki AYVACI, Mustafa Serkan ABDÜSSELAM Animasyon Destekli Çizgi Filmlerin Fen Öğretiminde Kavramsal Anlamaya Etkisi:6.Sınıf Kuvveti Keşfedelim Konusu Örneği
Animasyon Destekli Çizgi Filmlerin Fen Öğretiminde Kavramsal Anlamaya Etkisi:6.Sınıf Kuvveti Keşfedelim Konusu Örneği
Hamiyet TUNCEL, Gülşen LEBLEBİCİOĞLU Bir Yaz Bilim Kaybının Çocukların Bilimsel Araştırma Hakkındaki Görüşlerine Etkisi
Bir Yaz Bilim Kaybının Çocukların Bilimsel Araştırma Hakkındaki Görüşlerine Etkisi
Gürsoy MERİÇ Fen Eğitiminde Ülkemizde Yaşanan Başarısızlık Genellemesinin Nedenleri Üzerine Literatür Taraması
Fen Eğitiminde Ülkemizde Yaşanan Başarısızlık Genellemesinin Nedenleri Üzerine Literatür Taraması
Hatice BELGE CAN, Yezdan BOZ Yaş ve Cinsiyetin İlköğretim Öğrencilerinin Fen Dersini Öğrenme Yaklaşımlarına Etkisi
Yaş ve Cinsiyetin İlköğretim Öğrencilerinin Fen Dersini Öğrenme Yaklaşımlarına Etkisi
Merve POLAT Fen Bilimleri Eğitimi Alanında Tamamlanmış Yüksek Lisans Tezleri Üzerine Bir Araştırma: Celal Bayar Üniversitesi Örneği
Fen Bilimleri Eğitimi Alanında Tamamlanmış Yüksek Lisans Tezleri Üzerine Bir Araştırma: Celal Bayar Üniversitesi Örneği
H. Bayram YILMAZ, Serdar AZTEKİN Türkiye`deki Düzey İstatistiki Bölge Birimlerine Göre 15 Yaş Grubu Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Bazı Faktörlerin İncelenmesi
Türkiye`deki Düzey İstatistiki Bölge Birimlerine Göre 15 Yaş Grubu Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Bazı Faktörlerin İncelenmesi
Sebahattin KARTAL, Kübra Elif BAĞRIYANIK, Seda ERDİNÇ Öğretmen Adaylarının Derslerde Bilimsel Oyuncakları Kullanmaya Yönelik İnançlarının Belirlenmesi
Öğretmen Adaylarının Derslerde Bilimsel Oyuncakları Kullanmaya Yönelik İnançlarının Belirlenmesi
Ayça AĞALAR, Bülent PEKDAĞ, Fatma TOPAL Üniversite Öğrencilerinin Bilimsel Bilgileri Günlük Hayat İle İlişkilendirme Düzeylerinin Belirlenmesi
Üniversite Öğrencilerinin Bilimsel Bilgileri Günlük Hayat İle İlişkilendirme Düzeylerinin Belirlenmesi
Fatih AYDIN, Dündar YENER Öğretmen Adaylarının Anket Uygulamalarına Yönelik Görüşleri: Katılımcılar Ne Kadar Güvenilir?
Öğretmen Adaylarının Anket Uygulamalarına Yönelik Görüşleri: Katılımcılar Ne Kadar Güvenilir?
Hatice BELGE CAN İlköğretim Öğrencilerinin Öğrenme Ortamları İle İlgili Algılarının Değerlendirilmesi
İlköğretim Öğrencilerinin Öğrenme Ortamları İle İlgili Algılarının Değerlendirilmesi
Sedat KANADLI, Yılmaz SAĞLAM Öğretmenlerin Öğretmen-Öğrenci Rollerine Yönelik İnançlarının Otoriter ve Dyalojik Söylevlere Etkisi
Öğretmenlerin Öğretmen-Öğrenci Rollerine Yönelik İnançlarının Otoriter ve Dyalojik Söylevlere Etkisi
Orhan KARAMUSTAFAOĞLU, Gökhan SONTAY Bir Timss Sınavının Ardından: Timms 2011’e Katılan Öğrenci ve Uygulayıcı Öğretmenlerin Görüşleri
Bir Timss Sınavının Ardından: Timms 2011’e Katılan Öğrenci ve Uygulayıcı Öğretmenlerin Görüşleri
Şenol ŞEN, Emine ERDEM, Ayhan YILMAZ Öğrencilerin Bilimsel Düşünme Yeteneklerinin Motivasyona Etkisi
Öğrencilerin Bilimsel Düşünme Yeteneklerinin Motivasyona Etkisi
Senar TEMEL, Sinem Dinçol ÖZGÜR, Özge ÖZYALÇIN OSKAY Öğrenme Halkası Modelinin Öğrencilerin Başarılarına Etkisi:Bloom Taksonomisi
Öğrenme Halkası Modelinin Öğrencilerin Başarılarına Etkisi:Bloom Taksonomisi
Abdurrahman KARAŞAHİN, Hülya KAHYAOĞLU İlköğretim Birinci Kademe Fen ve Teknoloji Dersine Giren 4. ve 5. Sınıf Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Öğrenme Modeli Konusunda Yeterliliklerinin İncelenmesi
İlköğretim Birinci Kademe Fen ve Teknoloji Dersine Giren 4. ve 5. Sınıf Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Öğrenme Modeli Konusunda Yeterliliklerinin İncelenmesi
Seçil DEMİRHAN, Fatma TAŞKIN EKİCİ, Erhan EKİCİ Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanma Sıklıkları ve Karşılaştıkları Engeller
Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanma Sıklıkları ve Karşılaştıkları Engeller
Aytekin ERDEM, Gürcan UZAL, Yaşar ERSOY Projeleri Değerlendirme Ölçeğinin Tasarlanması ve Uygulamasının Analizi
Projeleri Değerlendirme Ölçeğinin Tasarlanması ve Uygulamasının Analizi
Ümit DURUK, Doğan GÜLLÜ İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Okuryazarlığı Seviyesinin İncelenmesi
İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Okuryazarlığı Seviyesinin İncelenmesi
Öznur UĞURLU, Harun ÇELİK, Uğur SARI Bilimsel Süreç Becerilerinin Popüler Bilim Kitaplarında Temsil Edilme Durumları
Bilimsel Süreç Becerilerinin Popüler Bilim Kitaplarında Temsil Edilme Durumları
Bülent GÜVEN, Zeynep Medine ÖZMEN, Tuğba ÖZTÜRK Gerçek Yaşam Durumları İle İlgili Veri Temsil Süreçlerinin İncelenmesi
Gerçek Yaşam Durumları İle İlgili Veri Temsil Süreçlerinin İncelenmesi
Sinan ÖZGELEN İlköğretim 6. ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerileri: Okul Türlerine Göre Karşılaştırmalı Bir Çalışma
İlköğretim 6. ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerileri: Okul Türlerine Göre Karşılaştırmalı Bir Çalışma
Bilge TAŞKIN CAN, Cennet YILDIRIM Bilimsel Süreç Becerileri Etkinliklerinin İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Yansıtıcı Düşünmelerine Etkisi
Bilimsel Süreç Becerileri Etkinliklerinin İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Yansıtıcı Düşünmelerine Etkisi
Yunus KARAKUYU, Yusuf AY, Şükrü ÇAKMAKTEPE Proje Tabanlı Öğretim Yönteminin Öğrencilerin Kuvvet ve Hareket Konusu Akademik Başarılarına ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisinin İncelenmesi
Proje Tabanlı Öğretim Yönteminin Öğrencilerin Kuvvet ve Hareket Konusu Akademik Başarılarına ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisinin İncelenmesi
Feride Eda EMRE, Sinan ERTEN İlköğretim Öğrencilerinin Bitki ve Hayvanlara Karşı İlgileri ve Bu İlgileri Belirleyen Uyarıcı Faktörler
İlköğretim Öğrencilerinin Bitki ve Hayvanlara Karşı İlgileri ve Bu İlgileri Belirleyen Uyarıcı Faktörler
Nagihan TANIK, Oktay BEKTAŞ, Ayşegül TARKIN Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Polar Kovalent Bağlı Maddelerin Kaynama Noktalarını Kıyaslarken Kulllandıkları Zihinsel Modeller
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Polar Kovalent Bağlı Maddelerin Kaynama Noktalarını Kıyaslarken Kulllandıkları Zihinsel Modeller
Mualla BOLAT, Merve SÖZEN İlköğretim Öğrencilerinin Sesin Hızı İle İlgili Sahip Oldukları Kavram Yanılgılarının ve Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi (Samsun İli Örneği)
İlköğretim Öğrencilerinin Sesin Hızı İle İlgili Sahip Oldukları Kavram Yanılgılarının ve Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi (Samsun İli Örneği)
Salih ÇEPNİ, Haluk ÖZMEN, Hasan BAKIRCI Ortak Bilgi Yapılandırma Modeline Uygun Öğretim Materyali Geliştirmesi:"Işığın Farklı Yüzlerden Yansıması Örneği"
Ortak Bilgi Yapılandırma Modeline Uygun Öğretim Materyali Geliştirmesi:"Işığın Farklı Yüzlerden Yansıması Örneği"
Tuba YÜCEL, Adem TAŞDEMİR İlköğretim Beşinsı Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinde Öğrencilerin Kullandıkları Öğrenme Stratejilerin İrdelenmesi
İlköğretim Beşinsı Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinde Öğrencilerin Kullandıkları Öğrenme Stratejilerin İrdelenmesi
Aydın KIZILASLAN, M. Diyaddin YAŞAR, Mustafa SÖZBİLİR Türkiye`de Sorgulamaya Dayalı Öğrenme Yöntemi İle İlgili Çalışmalara Yönelik Bir İçerik Analizi
Türkiye`de Sorgulamaya Dayalı Öğrenme Yöntemi İle İlgili Çalışmalara Yönelik Bir İçerik Analizi
Payidar BAŞKURT, Mahmut SELVİ Basit MAlzemelerle Yapılan Fen Aktivitelerinin Öğrencilerin Başarılarına Fene Yönelik Tutumlarına ve Kalıcılığına Etkisi
Basit MAlzemelerle Yapılan Fen Aktivitelerinin Öğrencilerin Başarılarına Fene Yönelik Tutumlarına ve Kalıcılığına Etkisi
Şenol ŞEN, Ümit Işık ERDOĞAN, Ayhan YILMAZ Araştırmaya Dayalı Olarak Yapılan Deneylerin Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Eğilimine ve Motivasyon Etkisi
Araştırmaya Dayalı Olarak Yapılan Deneylerin Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Eğilimine ve Motivasyon Etkisi
Mızrap BULUNUZ, Nermin BULUNUZ, Eda P. TÜFEKÇİ-TÜCCAROĞLU Okulda Gürültü Kirliliği
Okulda Gürültü Kirliliği
Kadir BİLEN, Murat ÖZEL, M.Suat BAL Bilim Tarihi Dersinin Öğrencilerin Bilimsel Bilginin Doğası ve Epistemolojik İnançları Üzerine Etkisi
Bilim Tarihi Dersinin Öğrencilerin Bilimsel Bilginin Doğası ve Epistemolojik İnançları Üzerine Etkisi
Feray KAHRAMAN, Faik Özgür KARATAŞ Bilim Tarihi Temelli Hikayeler Kullanımı İle 7. Sınıf “Basit Makineler’’ Konusunun Öğretimi :Bir Eylem Araştırması
Bilim Tarihi Temelli Hikayeler Kullanımı İle 7. Sınıf “Basit Makineler’’ Konusunun Öğretimi :Bir Eylem Araştırması
Duygu METİN, Pınar Seda ÇETİN, Esra YARDIMCI Çocukların Bilim İnsanı İmajlarını Geliştirmek İçin Bir İnformal Uygulama: Yaz Bilim Kampı
Çocukların Bilim İnsanı İmajlarını Geliştirmek İçin Bir İnformal Uygulama: Yaz Bilim Kampı
Betül Timur, Elif İNANÇLI, Sibel ÇİÇEK İlköğretim Öğrencilerinin Fen- Teknoloji- Bilim Hakkındaki Görüşleri
İlköğretim Öğrencilerinin Fen- Teknoloji- Bilim Hakkındaki Görüşleri
Murat GENÇ, Tülin GENÇ İlköğretimde Bilimsel Çalışmaların Öğrencilerin Bilimsel Okuryazarlılıklarına ve Fen Bilgisine Karşı Tutumlarına Etkisi
İlköğretimde Bilimsel Çalışmaların Öğrencilerin Bilimsel Okuryazarlılıklarına ve Fen Bilgisine Karşı Tutumlarına Etkisi
Tuğba ÇİÇEK, Ümmühan ORMANCI İlköğretim 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Vücudumuzda Sistemler Ünitesinde Yer Alan Etkinliklerin İncelenmesi
İlköğretim 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Vücudumuzda Sistemler Ünitesinde Yer Alan Etkinliklerin İncelenmesi
Simge AKPULLUKÇU, Bülent ÇAVAŞ Fen ve Teknoloji Eğitiminde Laboratuvar Güvenliği Üzerine Bir Araştırma
Fen ve Teknoloji Eğitiminde Laboratuvar Güvenliği Üzerine Bir Araştırma
Gülşen ALICI, Ümit ŞENGÜL, Aykut Emre BOZDOĞAN İlköğretim 6. Sınıf Fen ve Teknoloji DErsinde Verilen Performans Görevleri Üzerine Öğrenci Görüşleri
İlköğretim 6. Sınıf Fen ve Teknoloji DErsinde Verilen Performans Görevleri Üzerine Öğrenci Görüşleri
Yılmaz ÇAKICI, Ersin GİRGİN İlköğretim II. Kademe Fen ve Teknoloji Ders Kitaplarındaki Ünite Sonu Değerlendirme Sorularının İncelenmesi
İlköğretim II. Kademe Fen ve Teknoloji Ders Kitaplarındaki Ünite Sonu Değerlendirme Sorularının İncelenmesi
Adem TAŞDEMİR, Dilber KAPTAN Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersi Pedagojik Alan Bilgisi İhtiyaçları
Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersi Pedagojik Alan Bilgisi İhtiyaçları
Yusuf SAVAŞ, Mehtap YURDATAPAN İlköğretim Fen-Teknoloji Dersi “İnsanlarda Üreme Büyüme Gelişme” Kavramları Üzerine Öğretmen-Öğrenci Bilgilerinin “Didaktiksel Dönüşüm Teorisi” Yaklaşımıyla Değerlendirilmesi
İlköğretim Fen-Teknoloji Dersi “İnsanlarda Üreme Büyüme Gelişme” Kavramları Üzerine Öğretmen-Öğrenci Bilgilerinin “Didaktiksel Dönüşüm Teorisi” Yaklaşımıyla Değerlendirilmesi
Bestami Buğra ÜLGER, Sedat UÇAR Bilim Sanat Merkezlerinde Uygulanan Fen Eğitimi Programlarının İdareci Öğretmen ve Öğrenciler Bakış Açısından İncelenmesi
Bilim Sanat Merkezlerinde Uygulanan Fen Eğitimi Programlarının İdareci Öğretmen ve Öğrenciler Bakış Açısından İncelenmesi
Selda ARAS, Sinem SÖZEN Türkiye, Finlandiya ve Kore`de Öğretmen Öğretmen Yetiştirme Programının İncelenmesi
Türkiye, Finlandiya ve Kore`de Öğretmen Öğretmen Yetiştirme Programının İncelenmesi
Memet KARAKUŞ, Tuba DEMİRCİOĞLU İlköğretim Sekizinci Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinde Uygulanan Etkinliklerin ve Ölçme-Değerlendirme Sürecinin İncelenmesi
İlköğretim Sekizinci Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinde Uygulanan Etkinliklerin ve Ölçme-Değerlendirme Sürecinin İncelenmesi
Hilal AKTAMIŞ, Makbule KUBİLAY İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Fen Bilgisi Öz-Yeterlik İnançları İle Fen Başarıları ve Demografik Özellikleri Arasındaki İlişki
İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Fen Bilgisi Öz-Yeterlik İnançları İle Fen Başarıları ve Demografik Özellikleri Arasındaki İlişki
Meryem Nur AYDEDE, Teoman KESERCİOĞLU Aktif Öğrenme Uygulamalarının Öğrencilerin Erişilerine ve Özyeterlilik İnançlarına Etkisi
Aktif Öğrenme Uygulamalarının Öğrencilerin Erişilerine ve Özyeterlilik İnançlarına Etkisi
Fahretdin Hasan ADAGİDELİ, Engin ADER Okul Öncesi Eğitimde Fen ve Matematik Etkinliklerinde Üst Biliş ve Öz--Denetim Becerilerinin İncelenmesi
Okul Öncesi Eğitimde Fen ve Matematik Etkinliklerinde Üst Biliş ve Öz--Denetim Becerilerinin İncelenmesi
Gökhan SERİN, Özlem ATEŞ Sınıf Öğretmeni Adaylarının Laboratuvar Kullanımına Yönelik Öz Yeterlikleri
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Laboratuvar Kullanımına Yönelik Öz Yeterlikleri
Mustafa METİN Öğretmen Adaylarının Alternatif Değerlendirmenin Kullanımına Yönelik Öz Yeterliliklerinin Cinsiyet, Sınıf ve Program Açısından İncelenmesi
Öğretmen Adaylarının Alternatif Değerlendirmenin Kullanımına Yönelik Öz Yeterliliklerinin Cinsiyet, Sınıf ve Program Açısından İncelenmesi
Ezgi YAZICI, M. UZOĞLU 6. Sınıf Kuvvet ve Hareket Ünitesinde Öğrenme Amaçlı Yazma Aktivitesi İle Animasyon Yönteminin Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisinin Karşılaştırılması
6. Sınıf Kuvvet ve Hareket Ünitesinde Öğrenme Amaçlı Yazma Aktivitesi İle Animasyon Yönteminin Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisinin Karşılaştırılması
Cennet YILDIRIM, Aslı SEDEF, Bilge TAŞKIN CAN Yaratıcı Dramanın Fen Öğretmen Adaylarının Özdüzenlemeli Öğrenmelerine Etkisi
Yaratıcı Dramanın Fen Öğretmen Adaylarının Özdüzenlemeli Öğrenmelerine Etkisi
Sabiha SUNAR, Ömer GEBAN Yaşam Temelli Öğretim Yaklaşımında Bağlamların ve Günlük Hayat Uygulamalarının Belirlenmesi
Yaşam Temelli Öğretim Yaklaşımında Bağlamların ve Günlük Hayat Uygulamalarının Belirlenmesi
Kibar SUNGUR, İsmail MARULCU Kontekst OlarakMühendislik- Dizayna ve Ders Materyali Olarak Legolara Öğretmen Adaylarının Bakış Açılarının İncelenmesi
Kontekst OlarakMühendislik- Dizayna ve Ders Materyali Olarak Legolara Öğretmen Adaylarının Bakış Açılarının İncelenmesi
Canay ALTINDAĞ, H.Çağlar GÖKSEL, Özlem KORAY Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme Temelli Fen ve Teknoloji Laboratuarı Uygulamalarının Problem Çözme Ve Yaratıcılık Üzerine Etkisi
Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme Temelli Fen ve Teknoloji Laboratuarı Uygulamalarının Problem Çözme Ve Yaratıcılık Üzerine Etkisi
Hülya KADAKAL, Ayfer BUDAK İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin İnformal Problem Çözme Stratejileri
İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin İnformal Problem Çözme Stratejileri
Sündüs CANPOLAT, Yurdagül BOĞAR, Mustafa SARIKAYA Fen ve Teknoloji Dersinde Kavram Haritası Dersinde Kavram Haritası Kullanmanın Öğrencilerin Başarıları ve Tutumlarına Etkisinın Araştırılması
Fen ve Teknoloji Dersinde Kavram Haritası Dersinde Kavram Haritası Kullanmanın Öğrencilerin Başarıları ve Tutumlarına Etkisinın Araştırılması
Gamze ÖZBEK, Harun ÇELİK, Tuğba KARTAL 7E Öğretim Modelinin Hipotez Kurma ve Değişken Belirleme Becerileri Üzerine Etkisi
7E Öğretim Modelinin Hipotez Kurma ve Değişken Belirleme Becerileri Üzerine Etkisi
Esen UZUNTİRYAKİ, FatmaNur AKIN, Yeşim ÇAPA AYDIN Öğretmen Adaylarının Özdüzenleme Stratejilerinin Cinsiyet Farkına Göre İncelenmesi
Öğretmen Adaylarının Özdüzenleme Stratejilerinin Cinsiyet Farkına Göre İncelenmesi
M. Şahin BÜLBÜL, Sue-Mei SLOGAR Öğretmen Özel ALan Yeterlilikleri Ne Kadar Özel: Pedagojik ALan Bilgisinin Yapısını Yeniden Gözden Geçirilmesi
Öğretmen Özel ALan Yeterlilikleri Ne Kadar Özel: Pedagojik ALan Bilgisinin Yapısını Yeniden Gözden Geçirilmesi
Aytaç KARAKAŞ, Hatice BÜYÜKDOKUMACI, Ramazan BAŞTÜRK Öğretmenlerin Rubrik Kullanımı Hakkındaki Hakkındaki Yeterlilik Algıları
Öğretmenlerin Rubrik Kullanımı Hakkındaki Hakkındaki Yeterlilik Algıları
Kutlu TANRIVERDİ, Murat GÜNEL Öğretmen Pedagojisinde Kritik Sorun:Değişime Karşı Direnç
Öğretmen Pedagojisinde Kritik Sorun:Değişime Karşı Direnç
Fatih YAZICI, Mustafa SÖZBİLİR, M. Diyaddin YAŞAR İlköğretim 6-8. Sınıf Branş Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme-Değerlendirme Yaklaşımlarını Kullanabilme Durumları:Erzurum Örneklemi
İlköğretim 6-8. Sınıf Branş Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme-Değerlendirme Yaklaşımlarını Kullanabilme Durumları:Erzurum Örneklemi
Neşe KUTLU, Murat GÖKDERE Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimine Yönelik Tutumlarının ve Özyeterlik İnanç Düzeylerinin İncelenmesi
Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimine Yönelik Tutumlarının ve Özyeterlik İnanç Düzeylerinin İncelenmesi
Olcay SİNAN, Metin ŞARDAĞ, Aygün SALİFOĞLU İlköğretim 5-8. Sınıf Öğrencilerinin Fen Tutumları ve Özyeterliliklerinin İncelenmesi
İlköğretim 5-8. Sınıf Öğrencilerinin Fen Tutumları ve Özyeterliliklerinin İncelenmesi
Orhan KARAMUSTAFAOĞLU, Şafak ULUÇINAR SAĞIR, Merve ÖZKAN Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimine Yönelik Öz-Yeterlik İnançları
Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimine Yönelik Öz-Yeterlik İnançları
Sevgi İPEKÇİOĞLU, Esen UZUNTİRYAKİ Öğrencilerin Tutum ve Özyeterliklerinin Bilimsel Okuryazarlıkları İle İlişkisi:Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA 2006)
Öğrencilerin Tutum ve Özyeterliklerinin Bilimsel Okuryazarlıkları İle İlişkisi:Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA 2006)
Tufan İNALTEKİN, Hakan AKÇAY Fen ve Teknoloji Derslerinin Öğretiminde Problem Senaryolarına Dayalı Model Tasarlamanın Öğrenci Başarısına Etkisi
Fen ve Teknoloji Derslerinin Öğretiminde Problem Senaryolarına Dayalı Model Tasarlamanın Öğrenci Başarısına Etkisi
Gülden AKDAĞ Vee Diyagramı- Poster- Kavram Haritaları İle Desteklenmiş Laboratuvar Dersi Öğretiminin Öğrencilerin Laboratuvarına İlişkin Tutumlarına ve Görüşlerine Etkisi
Vee Diyagramı- Poster- Kavram Haritaları İle Desteklenmiş Laboratuvar Dersi Öğretiminin Öğrencilerin Laboratuvarına İlişkin Tutumlarına ve Görüşlerine Etkisi
İlkay ABAZAOĞLU, Yılmaz YILDIZHAN Repertuar Çizelgesi Tekniğinin Kuvvet ve Hareket Konusunda Kullanılması
Repertuar Çizelgesi Tekniğinin Kuvvet ve Hareket Konusunda Kullanılması
Bahri MEŞECİ, Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU, Ahmet BACANAK Yaratıcı Drama Yöntemiyle Maddenin Değişimi Konusunun Öğretimi: Nvivo Değerlendirme
Yaratıcı Drama Yöntemiyle Maddenin Değişimi Konusunun Öğretimi: Nvivo Değerlendirme
F. Gülay KIRBAŞLAR, Filiz AVCI, Zeliha ÖZSOY-GÜNEŞ 6.-8. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitaplarındaki Karışım, Çözelti, Çözünme Asit ve Baz Kavramlarının Araştırılması
6.-8. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitaplarındaki Karışım, Çözelti, Çözünme Asit ve Baz Kavramlarının Araştırılması
Medera HALMATOV, Fatma AĞGÜL YALÇIN, Nilüfer OKUR AKÇAY Öğrencilerin Canlı ve Cansız Nesneler İle İlgili Alternatif Düşünce Kalıpları
Öğrencilerin Canlı ve Cansız Nesneler İle İlgili Alternatif Düşünce Kalıpları
Volkan GÖKSU, Bilal GÜNEŞ Sorgulayıcı Araştırmaya Dayalı Laboratuar Yöntemi İle Doğrulayıcı Laboratuar Yönetiminin Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Başarı, Kavram Yanılgısı ve Epistemolojik İnançları Üzerine Etkisi
Sorgulayıcı Araştırmaya Dayalı Laboratuar Yöntemi İle Doğrulayıcı Laboratuar Yönetiminin Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Başarı, Kavram Yanılgısı ve Epistemolojik İnançları Üzerine Etkisi
Necati HIRÇA Üstün Yetenekli Öğrencilerin Bilimin Doğası Hakkında Görüşlerinin Geliştirilmesi
Üstün Yetenekli Öğrencilerin Bilimin Doğası Hakkında Görüşlerinin Geliştirilmesi
Emine Evrim ARLI, Murat GÜNEL Akademik Başarı Düzeyleri Düşük Öğrencilerin Fen Kavramlarını Öğrenmelerinin Desteklenmesi: Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Uygulamaları
Akademik Başarı Düzeyleri Düşük Öğrencilerin Fen Kavramlarını Öğrenmelerinin Desteklenmesi: Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Uygulamaları
Cemile ÇAKIR, Gamze ARIKIL İlköğretim 8. Sınıf Düzeyinde Kimyasal Tepkimeler Konusunun Kuantum Öğrenme Modeline Dayalı Olarak Öğretimi
İlköğretim 8. Sınıf Düzeyinde Kimyasal Tepkimeler Konusunun Kuantum Öğrenme Modeline Dayalı Olarak Öğretimi
Murat EFE, Ozan Emre DEMİREL, Bilal YILDIRIM İşbirliğine Dayalı Farklı Tekniklerin İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Tutumlarına ve Motivasyonlarına Etkisinin İncelenmesi
İşbirliğine Dayalı Farklı Tekniklerin İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Tutumlarına ve Motivasyonlarına Etkisinin İncelenmesi
Murat EFE, Ozan Emre DEMİREL, Bilal YILDIRIM İşbirliğine Dayalı Farklı Tekniklerin İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Tutumlarına ve Motivasyonlarına Etkisinin İncelenmesi
İşbirliğine Dayalı Farklı Tekniklerin İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Tutumlarına ve Motivasyonlarına Etkisinin İncelenmesi
Hasan Zühtü OKULU, Ayşe OĞUZ ÜNVER Güneş, Dünya ve Ay`ın Etkileşimi
Güneş, Dünya ve Ay`ın Etkileşimi
Mehmet KÜÇÜK, Arzu KÜÇÜK Bilim Tarihi Üzerine Yapılan İncelemelerin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasıyla İlgili Görüşlerine Etkisi
Bilim Tarihi Üzerine Yapılan İncelemelerin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasıyla İlgili Görüşlerine Etkisi
Burak ÖĞRETEN, Şafak ULUÇINAR SAĞIR Etkileşimli Web Destekli Öğretim Yönteminin 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersindeki Akademik Başarıya Etkisi
Etkileşimli Web Destekli Öğretim Yönteminin 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersindeki Akademik Başarıya Etkisi
Rabia KULLAPCI İlköğretim 6.Sınıf Öğrencilerinin ``Tarladan Sofraya” Gıda Zinciri ve Gıda İzlenebilirliği Konusunda Bilinçlendirilmesi
İlköğretim 6.Sınıf Öğrencilerinin ``Tarladan Sofraya” Gıda Zinciri ve Gıda İzlenebilirliği Konusunda Bilinçlendirilmesi
Bilgi DEMİR, Ece DÜZLEYEN İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin GDO Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi
İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin GDO Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi
İdris AKTAŞ, İbrahim BİLGİN İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Stillerine Göre 4 Mat Modelinin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisinin İncelenmesi
İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Stillerine Göre 4 Mat Modelinin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisinin İncelenmesi
Hasan BAKIRCI, Salih ÇEPNİ Fen ve Teknoloji Öğretimi İçin Yeni Bir Model: Ortak Bilgi Yapılandırma Modeli (Common Knowledge Construction Model)
Fen ve Teknoloji Öğretimi İçin Yeni Bir Model: Ortak Bilgi Yapılandırma Modeli (Common Knowledge Construction Model)
Ali SÜLÜN, Hilal DELLALBAŞI KILIÇ, Mustafa KIŞOĞLU Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programına İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programına İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
İbrahim BİLGİN, Hümeyra COŞKUN, İdris AKTAŞ 5E Modelinin Uyguladığı Sınıflardaki İlköğretim 4. Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Yeteneklerinin Maddeyi Tanıyalım Ünitesindeki Başarılarına Etkisinin İncelenmesi
5E Modelinin Uyguladığı Sınıflardaki İlköğretim 4. Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Yeteneklerinin Maddeyi Tanıyalım Ünitesindeki Başarılarına Etkisinin İncelenmesi
Ayfer KARADAŞ, Itır Zeynep YAŞAR, F. Gülay KIRBAŞLAR 6.-8. Sınıf Fen ve Teknoloji Kitaplarındaki Madde ve Değişim Öğrenme Alanında Yer Alan Etkinliklerin İncelenmesi
6.-8. Sınıf Fen ve Teknoloji Kitaplarındaki Madde ve Değişim Öğrenme Alanında Yer Alan Etkinliklerin İncelenmesi
Mehmet MUTLU, Serdar YAZICI Web Sitelerinde Yer Alan 6.Sınıf I. Döneme İlişkin Fen ve Teknoloji Sınav Sorularının Ölçme Araçlarına ve Bloom Taksonomisine Göre Analizi
Web Sitelerinde Yer Alan 6.Sınıf I. Döneme İlişkin Fen ve Teknoloji Sınav Sorularının Ölçme Araçlarına ve Bloom Taksonomisine Göre Analizi
Ulaş ÜSTÜN, Ali ERYILMAZ Finlandiya’da Fen Sınıflarında Neler Oluyor?
Finlandiya’da Fen Sınıflarında Neler Oluyor?
Süleyman YILMAZ, Abdullah ADIGÜZEL, İsmail YILDIZ Ortaöğretim Öğrencilerinin Yükseköğretimine Girişte Temel Bilimlere Yönelimlerinin Belirlenmesi (Güneydoğu Anadolu Bölgesi Örneği)
Ortaöğretim Öğrencilerinin Yükseköğretimine Girişte Temel Bilimlere Yönelimlerinin Belirlenmesi (Güneydoğu Anadolu Bölgesi Örneği)
Mehmet Kürşad DURU Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Bazı Astronomi Kavramlarının Gelişiminin İncelenmesi
Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Bazı Astronomi Kavramlarının Gelişiminin İncelenmesi
Zehra YAŞAR, Esra YAŞAR, Necati YALÇIN İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumlarının Fen ve Teknoloji Dersi Başarıları Açısından İncelenmesi
İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumlarının Fen ve Teknoloji Dersi Başarıları Açısından İncelenmesi
Sevinç Aslı GÜNAY, Ali ERASLAN İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Problemi Üzerine Model Oluşturma Yeterlilikleri
İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Problemi Üzerine Model Oluşturma Yeterlilikleri
Vasıf UĞUR, Murat POLAT, Sümeyye SUBAY Gelişen Dünya Özelide Fen ve Teknoloji Dersinin İlköğretim Öğrencilerine Uygulaması Sürecine İlişkin Genel Bir Bakış
Gelişen Dünya Özelide Fen ve Teknoloji Dersinin İlköğretim Öğrencilerine Uygulaması Sürecine İlişkin Genel Bir Bakış
Gamze ARIKIL, Betül YORGANCI Öğretmenlerin, Öğretmen Adaylarının ve Öğrencilerin Motivasyonu Algılama Farklılıkları
Öğretmenlerin, Öğretmen Adaylarının ve Öğrencilerin Motivasyonu Algılama Farklılıkları
Merve SÖZEN, Mualla BOLAT Fen Eğitiminde 2000 Yılı ve Sonrasında Yapılmış 11-14 Yaş Öğrencileriyle Çalışılan Doktora Tez Çalışmalarının İncelenmesi
Fen Eğitiminde 2000 Yılı ve Sonrasında Yapılmış 11-14 Yaş Öğrencileriyle Çalışılan Doktora Tez Çalışmalarının İncelenmesi
Volkan Hasan KAYA, Dilber POLAT, İlban Orkun KARAMÜFTÜOĞLU Fen ve Teknoloji Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik Ölçeği Geliştirme Çalışması
Fen ve Teknoloji Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik Ölçeği Geliştirme Çalışması
 Fizik Eğitimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Meral BUDAK, Salih ATEŞ Bilimsel Düşünme Düzeyi İle Hareket Kuvveti Gerektirir Kavram Yanılgasına Sahip Olma Düzeyi Arasındaki İlişki
Bilimsel Düşünme Düzeyi İle Hareket Kuvveti Gerektirir Kavram Yanılgasına Sahip Olma Düzeyi Arasındaki İlişki
Burak Kağan TEMİZ, Ahmet YAVUZ, Burcu BAYKAL Bir Yarış Probleminde Kütlenin Rolünün İncelenmesi: İlköğretim İkinci Kademe Örneği
Bir Yarış Probleminde Kütlenin Rolünün İncelenmesi: İlköğretim İkinci Kademe Örneği
Nuray ÖNDER, Osman TÜRK, Uygar KANLI 1996-2012 Yılları Arasında Fizik Öğretiminde Başarıya Etki Eden Faktörler Konulu Makalelerin İçerik Analizi Üzerine Bir Araştırma
1996-2012 Yılları Arasında Fizik Öğretiminde Başarıya Etki Eden Faktörler Konulu Makalelerin İçerik Analizi Üzerine Bir Araştırma
İsmet ERGİN 5E Modeline Göre Hazırlanmış Yatay Atış Hareketi Ders Notu Örneği
5E Modeline Göre Hazırlanmış Yatay Atış Hareketi Ders Notu Örneği
AYŞE ARSLAN, ORHAN ERCAN, AHMET TEKBIYIK Fizik Dersi Yeni Öğretim Programına İlişkin Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi
Fizik Dersi Yeni Öğretim Programına İlişkin Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi
Funda ERASLAN, Sahin BÜLBÜL, Eralp BAHÇİVAN Fizik Dersi Öğretim Programının Öğretim Programı Hizmet İçi Eğitim Kursuna Katılan Öğretmenler Tarafından Değerlendirilmesi
Fizik Dersi Öğretim Programının Öğretim Programı Hizmet İçi Eğitim Kursuna Katılan Öğretmenler Tarafından Değerlendirilmesi
Uygar KANLI Fizik Öğretmenlerinin Temel Astronomi Konularındaki Başarı Düzeylerinin ve Kavram Yanılgılarının Üç Aşamalı Sorularla Tespiti Üzerine Bir Çalışma
Fizik Öğretmenlerinin Temel Astronomi Konularındaki Başarı Düzeylerinin ve Kavram Yanılgılarının Üç Aşamalı Sorularla Tespiti Üzerine Bir Çalışma
Erdal TAŞLIDERE, Fikret KORUR, Ali ERYILMAZ Kavram Yanılgılarının Üç- Aşamalı Sorularla Farklı Bir Şekilde Değerlendirilmesi
Kavram Yanılgılarının Üç- Aşamalı Sorularla Farklı Bir Şekilde Değerlendirilmesi
Ali ERYILMAZ, Mustafa KARADAĞ, Sadık AHRAZOĞLU 2012 Fen Liseleri ve Anadolu Liseleri Öğretmenlerini Seçme Sınavı Fizik Soruları
2012 Fen Liseleri ve Anadolu Liseleri Öğretmenlerini Seçme Sınavı Fizik Soruları
Mustafa Serkan ABDÜSSELAM, Orhan SEVENCAN Fizik Öğretiminde Artırılmış Gerçeklik Ortamlarının Kullanımlarına İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri: 11.Sınıf Manyetizma Konusu Örneği
Fizik Öğretiminde Artırılmış Gerçeklik Ortamlarının Kullanımlarına İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri: 11.Sınıf Manyetizma Konusu Örneği
Sümeyra ÇİFTCİ, Aytekin ÇÖKELEZ İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin ‘Görüntü Kavramı’ İle İlgili Kavramsal Öğrenmelerinin İncelenmesi
İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin ‘Görüntü Kavramı’ İle İlgili Kavramsal Öğrenmelerinin İncelenmesi
Rosa Hettmannsperger, Jochen Scheid, Jochen Kuhn Fizik Deneylerinin, Olaylarının Daha İyi Anlaşılmasını Sağlamak ve Kavram Yanılgılarının Üstesinden Gelmek İçin Temsili Yeterliliği İyileştirme Projesi
Fizik Deneylerinin, Olaylarının Daha İyi Anlaşılmasını Sağlamak ve Kavram Yanılgılarının Üstesinden Gelmek İçin Temsili Yeterliliği İyileştirme Projesi
Ümmügülsüm İYİBİL, Suat ÜNAL Fizik Eğitiminde Hikayelerin Kullanılması: Newton’un Hareket Kanunları
Fizik Eğitiminde Hikayelerin Kullanılması: Newton’un Hareket Kanunları
Ayşe Zeynep ŞEN, Canan NAKİBOĞLU 1996 ve 2007 Yılı Öğretim Programlarına Göre Hazırlanan 9. Sınıf Fizik, Kimya, Biyoloji Kitaplarının Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirme Yeterliliğinin Karşılaştırılması
1996 ve 2007 Yılı Öğretim Programlarına Göre Hazırlanan 9. Sınıf Fizik, Kimya, Biyoloji Kitaplarının Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirme Yeterliliğinin Karşılaştırılması
Özlem GÖNCÜ, Fikret KORUR İlköğretim Öğrencilerinin Astronomi Temelli Ünitelerdeki Kavram Yanılgılarının Üç-Aşamalı Test İle Tespit Edilmesi
İlköğretim Öğrencilerinin Astronomi Temelli Ünitelerdeki Kavram Yanılgılarının Üç-Aşamalı Test İle Tespit Edilmesi
Sedat KARAÇAM, Nejla YÜRÜK Öğrencilerin Kuvvet ve Hareket Konularındaki Çoktan Seçmeli Soruları Çözerken Kullandıkları Bilişsel ve Üstbilişsel Stratejilerin İncelenmesi
Öğrencilerin Kuvvet ve Hareket Konularındaki Çoktan Seçmeli Soruları Çözerken Kullandıkları Bilişsel ve Üstbilişsel Stratejilerin İncelenmesi
Hilal AKTAMIŞ, İ. Seyhan AKTAMIŞ, Serap ÇALIŞKAN Ortaöğretim Öğrencilerinin Fizik Problemlerini Çözmeye Yönelik Tutumlarının Gelişiminin İncelenmesi
Ortaöğretim Öğrencilerinin Fizik Problemlerini Çözmeye Yönelik Tutumlarının Gelişiminin İncelenmesi
Nilgün MISIR, Ahmet Zeki SAKA Fizik Öğretiminde Elektriksel İş ve Isı Konusunda Tahmin Et-Gözle-Açıkla (TGA) Yönteine Dayalı Olarak Geliştirilen Etkinliğin Uygulanması
Fizik Öğretiminde Elektriksel İş ve Isı Konusunda Tahmin Et-Gözle-Açıkla (TGA) Yönteine Dayalı Olarak Geliştirilen Etkinliğin Uygulanması
Betül TİMUR, Mehmet Fatih TAŞAR, Muhammet UŞAK Ortaöğretim Fizik Öğretiminde Etkileşimli Sanal Öğrenme Ortamı
Ortaöğretim Fizik Öğretiminde Etkileşimli Sanal Öğrenme Ortamı
Hasan Şahin KIZILCIK, Nuray ÖNDER, Bilal GÜNEŞ Fizik Öğretmen Adaylarının Düzgün Dairesel Hareket Konusundaki Kavram Yanılgılarının Zaman İçinde Değişimi
Fizik Öğretmen Adaylarının Düzgün Dairesel Hareket Konusundaki Kavram Yanılgılarının Zaman İçinde Değişimi
Volkan DAMLI, Rıza SALAR, Ayşenur GENCER Fizik Öğretmen Adaylarına Yönelik Akışkanlar Mekaniği Kavram Testi Geliştirilmesi
Fizik Öğretmen Adaylarına Yönelik Akışkanlar Mekaniği Kavram Testi Geliştirilmesi
Ahmet TEKBIYIK Vektörler Konusunun Öğretiminde Ölçekli Çizimlerin Kullanılması: Bir Eylem Araştırması
Vektörler Konusunun Öğretiminde Ölçekli Çizimlerin Kullanılması: Bir Eylem Araştırması
Derya KALTAKÇI, Ali ERYILMAZ, Lillian C. McDermott Fizik Öğretmen Adaylarının Düzlem Aynada Görüntü Oluşumu ve Gözlemlenmesine İlişkin Muhakemelerinde Farklılıkların İncelenmesi
Fizik Öğretmen Adaylarının Düzlem Aynada Görüntü Oluşumu ve Gözlemlenmesine İlişkin Muhakemelerinde Farklılıkların İncelenmesi
Canan EROL, Ali ERYILMAZ, Ayşe Gül ARSLAN Üniversitelerde Fizik Öğretmeni Özel Alan Yeterliliklerin Karşılanması
Üniversitelerde Fizik Öğretmeni Özel Alan Yeterliliklerin Karşılanması
 Kimya Eğitimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Emine ERDEM, Ümit Işık ERDOĞAN, Özge ÖZYALÇIN OSKAY Kimya Eğitiminde Mikro Öğretim Yönteminin Etkililiği ve Öğrenci Görüşleri
Kimya Eğitiminde Mikro Öğretim Yönteminin Etkililiği ve Öğrenci Görüşleri
Nail İLHAN, Ali YILDIRIM, Sibel SADİ Kimya Eğitiminde Yaşam Temelli (CONTEXT-BASED) Öğretime İlişkin Öğrenci Görüşleri
Kimya Eğitiminde Yaşam Temelli (CONTEXT-BASED) Öğretime İlişkin Öğrenci Görüşleri
Funda GÜVENDİK, Uğur TAŞDELEN, Fitnat KÖSEOĞLU Kimya Motivasyon Ölçeğinin Uyarlanması ve Geçerlilik ve Güvenirliğinin İncelenmesi
Kimya Motivasyon Ölçeğinin Uyarlanması ve Geçerlilik ve Güvenirliğinin İncelenmesi
Mustafa TÜYSÜZ, Ayşegül TARKIN, Elif Selcan KUTUCU Kimya Öğretmen Adaylarının Kimya Eğitimine Yönelik Sorunlara Bakış ve Çözüm Önerileri
Kimya Öğretmen Adaylarının Kimya Eğitimine Yönelik Sorunlara Bakış ve Çözüm Önerileri
Ebru KAYA Argümantasyona Dayalı Etkinliklerin Öğretmen Adaylarının Kimyasal Denge Konusunu Anlamalarına Etkisi
Argümantasyona Dayalı Etkinliklerin Öğretmen Adaylarının Kimyasal Denge Konusunu Anlamalarına Etkisi
Güler EKMEKCİ, Fatma ÖZCAN Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin Kimyasal Değişimler Konusundaki Kavramsal Başarıları Üzerine Alternatif Değerlendirme Tekniklerinin Etkisi
Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin Kimyasal Değişimler Konusundaki Kavramsal Başarıları Üzerine Alternatif Değerlendirme Tekniklerinin Etkisi
Sevgi AYDIN, Yezdan BOZ Deneyimli Kimya Öğretmenlerinin Pedagojik Alan Bilgisinin Oluş Yardımcı Olan Kaynaklar
Deneyimli Kimya Öğretmenlerinin Pedagojik Alan Bilgisinin Oluş Yardımcı Olan Kaynaklar
Ali ALTATMIŞ, Bülent PEKDAĞ, Nursen AZİZOĞLU Atom Konusunun Bilim Tarihi Temelli Öğretiminin Akademik Başarı ve İlgi Üzerine Etkisi
Atom Konusunun Bilim Tarihi Temelli Öğretiminin Akademik Başarı ve İlgi Üzerine Etkisi
Emine Güler AKGEMCİ, Derya KARATAŞ Fizikokimya Laboratuvarı Deney Raporlarında V-Diyagramı Kullanımının Öğrenme Başarısına Etkisi
Fizikokimya Laboratuvarı Deney Raporlarında V-Diyagramı Kullanımının Öğrenme Başarısına Etkisi
Melis Arzu UYULGAN, Özge ÖZBAYRAK, Sibel KILINÇ ALPAT Ortaöğretim Kimya Ders Kitaplarında Yer Alan Analoji ve Örnek Olayların İncelemesi ve Değerlendirilmesi
Ortaöğretim Kimya Ders Kitaplarında Yer Alan Analoji ve Örnek Olayların İncelemesi ve Değerlendirilmesi
Canan NAKİBOĞLU, Cem GÜLTEKİN Ortaöğretim 11. Sınıf Öğrencilerinin Maddenin Halleri Konusunu Açıklamada “İnsana Özgü Dil” ve “Canlılığı” Kullanmalarının İncelenmesi
Ortaöğretim 11. Sınıf Öğrencilerinin Maddenin Halleri Konusunu Açıklamada “İnsana Özgü Dil” ve “Canlılığı” Kullanmalarının İncelenmesi
Gülten ŞENDUR Kimya Öğretmen Adaylarının Metaforlar Yardımıyla Zihinsel Modellerinin Belirlenmesi: Kimyasal Bağlar Örneği
Kimya Öğretmen Adaylarının Metaforlar Yardımıyla Zihinsel Modellerinin Belirlenmesi: Kimyasal Bağlar Örneği
Melis Arzu UYULGAN, Mehmet KARTAL Kimya Alan Bilgisi Başarı Testinin Geliştirilmesi
Kimya Alan Bilgisi Başarı Testinin Geliştirilmesi
Selma KOÇ, Sevgi KINGIR, Murat GÜNEL Çoklu Modsal Betimlemeler Eğitiminin Kimya Konularını Öğrenmeye Etkisinin Araştırılması
Çoklu Modsal Betimlemeler Eğitiminin Kimya Konularını Öğrenmeye Etkisinin Araştırılması
Zübeyde Demet KIRBULUT, Ömer GEBAN Üstbilişsel Öğretim Faaliyetlerinin Lise Öğrencilerinin Maddenin Halleri Kavramlarını Anlamaları Üzerine Etkisi
Üstbilişsel Öğretim Faaliyetlerinin Lise Öğrencilerinin Maddenin Halleri Kavramlarını Anlamaları Üzerine Etkisi
M. Diyaddin YAŞAR, Mustafa SÖZBİLİR, M. Ertaç ATİLA Kimya Öğretim Programındaki Programındaki Yapılandırmacılığa Dayalı Bazı Ögelerin Öğretmenler Tarafından Uygulamaya Yansıtabilme Düzeylerinin Tespit Edilmesi:Erzurum Örneği
Kimya Öğretim Programındaki Programındaki Yapılandırmacılığa Dayalı Bazı Ögelerin Öğretmenler Tarafından Uygulamaya Yansıtabilme Düzeylerinin Tespit Edilmesi:Erzurum Örneği
M. Diyaddin YAŞAR, Mustafa SÖZBİLİR, M. Ertaç ATİLA Kimya Öğretim Programında Yer Alan Yapılandırmacılığa Dayalı Bazı Ögelerin Öğretmenler Tarafından Algılanma Düzeylerinin Tespit Edilmesi: Erzurum Örneği
Kimya Öğretim Programında Yer Alan Yapılandırmacılığa Dayalı Bazı Ögelerin Öğretmenler Tarafından Algılanma Düzeylerinin Tespit Edilmesi: Erzurum Örneği
Davut SARITAŞ, Yüksel TUFAN Öğrencilerin Kimya Bilgilerinin Kimyasal Semiyotik; Sentaks ve Semantik Açısından İncelenmesi
Öğrencilerin Kimya Bilgilerinin Kimyasal Semiyotik; Sentaks ve Semantik Açısından İncelenmesi
Oya AĞLARCI, Hakan SARIÇAYIR, Musa ŞAHİN Doğrudan-Yansıtıcı Yaklaşım Etkinlikleriyle Kimya Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası Anlayışlarının Geliştirilmesi
Doğrudan-Yansıtıcı Yaklaşım Etkinlikleriyle Kimya Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası Anlayışlarının Geliştirilmesi
Ümmüye Nur TÜZÜN, Fitnat KÖSEOĞLU, Uğur TAŞDELEN Düşünce Deneylerinin Kimya Eğitiminde Kullanılması İle İlgili Öğretmen Eğitimi
Düşünce Deneylerinin Kimya Eğitiminde Kullanılması İle İlgili Öğretmen Eğitimi
Nilgün DEMİRCİ, Demet YILDIRAN, Ömer GEBAN Kimya Öğretmen Adaylarının Kimyasal Denge Konusundaki Kavramları ve Kavram Yanılgılarının İncelenmesi
Kimya Öğretmen Adaylarının Kimyasal Denge Konusundaki Kavramları ve Kavram Yanılgılarının İncelenmesi
Erdi ALTUN, Yıldıray ALDEMİR, Sibel KILINÇ ALPAT Analitik Kimya Laboratuarında Geleneksel Ölçme Değerlendirme Tekniğinde Uygulama Farklılığın Öğrencilerin Başarılarına Etkisi
Analitik Kimya Laboratuarında Geleneksel Ölçme Değerlendirme Tekniğinde Uygulama Farklılığın Öğrencilerin Başarılarına Etkisi
Cem GÜLTEKİN, Canan NAKİBOĞLU Ortaöğretim Öğrencilerinin Çözeltiler Konusu İle İlgili Grafik Çiziminde Yaptıkları Hatalar
Ortaöğretim Öğrencilerinin Çözeltiler Konusu İle İlgili Grafik Çiziminde Yaptıkları Hatalar
Doğan DOĞAN 9. ve 10. Sınıf Kimya Dersi Yeni Öğretim Programının Uygulanma Sürecine İlişkin Öğretmen Görüşleri: Nitel Bir Çalışma
9. ve 10. Sınıf Kimya Dersi Yeni Öğretim Programının Uygulanma Sürecine İlişkin Öğretmen Görüşleri: Nitel Bir Çalışma
Ümmüye Nur TÜZÜN, Hüseyin AKKUŞ, Gülseda EYCEYURT Kovalent Bağlar Konusunda Öğrenci İmaj ve Yanlış Kavramalarının Belirlenmesi
Kovalent Bağlar Konusunda Öğrenci İmaj ve Yanlış Kavramalarının Belirlenmesi
Menekşe UYSAL, Hüseyin AKKUŞ Kimya Öğretmen Adaylarının Kimyasal Denge Konusunda İmajlarının Belirlenmesi
Kimya Öğretmen Adaylarının Kimyasal Denge Konusunda İmajlarının Belirlenmesi
Yıldızay AYYILDIZ, Leman TARHAN “Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji” Ünitesinin Öğrenilmesinde Etkin Kavramlar
“Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji” Ünitesinin Öğrenilmesinde Etkin Kavramlar
Serhad Sadi BARUTCUOĞLU, Ajda KAHVECİ, Hayati ŞEKER Kimya Öğretmenlerinin Bilim Tarihi ve Bilimsel Yönteme İlişkin Görüşleri
Kimya Öğretmenlerinin Bilim Tarihi ve Bilimsel Yönteme İlişkin Görüşleri
Nazlı ÜLKER, Faik Özgür KARATAŞ Kimya Bölümü ve Kimya Öğretmenliği Öğrencilerinin Nano Bilim ve Teknoloji Hakkındaki Bilgi Düzeyleri
Kimya Bölümü ve Kimya Öğretmenliği Öğrencilerinin Nano Bilim ve Teknoloji Hakkındaki Bilgi Düzeyleri
İlker TURAÇOĞLU, Mehmet KARTAL 9. Sınıf Öğrencilerinin Kimya Dersi Hazırbulunuşluk Düzeylerinin Belirlenmesi
9. Sınıf Öğrencilerinin Kimya Dersi Hazırbulunuşluk Düzeylerinin Belirlenmesi
Nalan AKKUZU Kimya Öğretmen Adaylarının Mesleki Yeterlilikleri ve Mesleki Yeterliliklerini Etkileyen Faktörler Arasındaki İlişkilerin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi
Kimya Öğretmen Adaylarının Mesleki Yeterlilikleri ve Mesleki Yeterliliklerini Etkileyen Faktörler Arasındaki İlişkilerin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi
Canan NAKİBOĞLU, Hasene Esra YILDIRIR Kimyada Öğrenme Engellerinden Oktet Kuralının Ders Kitaplarındaki Kullanımının İncelenmesi
Kimyada Öğrenme Engellerinden Oktet Kuralının Ders Kitaplarındaki Kullanımının İncelenmesi
Ayşe Zeynep ŞEN, Canan NAKİBOĞLU Ortaöğretim 12. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerileri Düzeylerinin Belirlenmesi
Ortaöğretim 12. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerileri Düzeylerinin Belirlenmesi
 Matematik Eğitimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Zehra TAŞPINAR, Mehmet BULUT, Neslihan BULUT İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Derslerinde Problem Çözme Sürecinde Karşılaştıkları Güçlükler
İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Derslerinde Problem Çözme Sürecinde Karşılaştıkları Güçlükler
Derya ÇELİK, Mustafa GÜLER İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Gerçek Yaşam Problemlerini Çözme Becerilerinin İncelenmesi
İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Gerçek Yaşam Problemlerini Çözme Becerilerinin İncelenmesi
Adnan BAKİ, Suphi Önder BÜTÜNER İlköğretim Matematik Ders Kitaplarının Matematik Tarihinin Kullanım Yolları Açısında Değerlendirilmesi
İlköğretim Matematik Ders Kitaplarının Matematik Tarihinin Kullanım Yolları Açısında Değerlendirilmesi
Cemil İNAN Ortaöğretim Öğretmen ve Öğrencilerinin Geliştirilen Trigonometrik Materyallere İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Ortaöğretim Öğretmen ve Öğrencilerinin Geliştirilen Trigonometrik Materyallere İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Burçin GÖKKURT, Yasin SOYLU, Özge GÖKKURT Öğrencilerin Matematik Öğretiminde Kullanılan Dile Yönelik Görüşlerinin Karşılaştırılması
Öğrencilerin Matematik Öğretiminde Kullanılan Dile Yönelik Görüşlerinin Karşılaştırılması
Esra AZAPAĞASI İLBAĞI, Levent AKGÜN PISA 2003 Matematik Okuryazarlığı Soruları Bağlamında 15 Yaş Grubu Öğrencilerinin Matematik Okuryazarlığı ve Tutumlarının İncelenmesi
PISA 2003 Matematik Okuryazarlığı Soruları Bağlamında 15 Yaş Grubu Öğrencilerinin Matematik Okuryazarlığı ve Tutumlarının İncelenmesi
Seçil YEMEN-KARPUZCU, Fadime ULUSOY, Mine IŞIKSAL İlköğretim Adaylarının Geometrik Adaylarının Geometrik Cisimler İle Yükseklik-Hacim Grafiklerini Yorumlamaları Üzerine Bir Çalışma
İlköğretim Adaylarının Geometrik Adaylarının Geometrik Cisimler İle Yükseklik-Hacim Grafiklerini Yorumlamaları Üzerine Bir Çalışma
Eren ÖZER, Renan SEZER Türkiye, Singapur ve Amerika Ders ve Çalışma Kitaplarındaki Sorularının Karşılaştırmalı Analizi
Türkiye, Singapur ve Amerika Ders ve Çalışma Kitaplarındaki Sorularının Karşılaştırmalı Analizi
Arif DANE, Ömer Faruk ÇETİN, Mehmet BEKDEMİR Merkezil Bir Kavram; Yığılma Noktası
Merkezil Bir Kavram; Yığılma Noktası
Yunus KAYNAR, Erdoğan HALAT İlköğretim II. Kademe Matematik Öğretim Programının “Olasılık ve İstatistik” Alt Öğrenme Alanının “İstatistik” Boyutunun İncelenmesi
İlköğretim II. Kademe Matematik Öğretim Programının “Olasılık ve İstatistik” Alt Öğrenme Alanının “İstatistik” Boyutunun İncelenmesi
Yunus KAYNAR, Erdoğan HALAT Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Grafik Okuma ve Yorumlama Becerilerinin İncelenmesi
Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Grafik Okuma ve Yorumlama Becerilerinin İncelenmesi
Ramazan GÜRBÜZ, Emrullah ERDEM Olasılık Konusunun Öğrenimi ve Öğretimini Zorlaştıran Faktörler Üzerine
Olasılık Konusunun Öğrenimi ve Öğretimini Zorlaştıran Faktörler Üzerine
Didem AKYÜZ Ortaokul Öğrencilerinin Tamsayılar Konusundaki Çözüm Stratejileri
Ortaokul Öğrencilerinin Tamsayılar Konusundaki Çözüm Stratejileri
Gürsu AŞIK, Emine ERKTİN 8. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Problemlerine İlişkin Üstbilişsel Deneyimleri
8. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Problemlerine İlişkin Üstbilişsel Deneyimleri
Selin GÜNEŞ Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği Adaylarının Matematiksel Problem Çözmeye İlişkin İnançlarını Yordamada eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi
Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği Adaylarının Matematiksel Problem Çözmeye İlişkin İnançlarını Yordamada eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi
Satı CEYLAN, Ahmet Şükrü ÖZDEMİR Nihayetul-Elbab Adlı Eserde Kullanılan Zihinsel Hesap Yöntemlerinin 6. Sınıf Öğrencilerinin Zihinden Hesap ve Tahmin Becerilerine Etkisi
Nihayetul-Elbab Adlı Eserde Kullanılan Zihinsel Hesap Yöntemlerinin 6. Sınıf Öğrencilerinin Zihinden Hesap ve Tahmin Becerilerine Etkisi
Ayten ERDURAN, Derya TAŞKAYA Geometri Öğretim Materyallerinin Kullanım Düzeylerinin İncelenmesi
Geometri Öğretim Materyallerinin Kullanım Düzeylerinin İncelenmesi
Abbas ÖZ, Ali BOZKURT, Yusuf KOÇ Somut Materyallerin ve Geometers Sketchpad Yazılımının Derslerde Kullanımının Öğretmen Adaylarının Geometri Başarılarına Etkisinin İncelenmesi
Somut Materyallerin ve Geometers Sketchpad Yazılımının Derslerde Kullanımının Öğretmen Adaylarının Geometri Başarılarına Etkisinin İncelenmesi
Fatih KARABACAK, Nevin SÖKMEN İlköğretim 6. Sınıf Matematik Ders Kitaplarında Yer Alan Pergel ve Çizgeç Kullanılarak Yapılan Çizimlerin Bir İncelemesi
İlköğretim 6. Sınıf Matematik Ders Kitaplarında Yer Alan Pergel ve Çizgeç Kullanılarak Yapılan Çizimlerin Bir İncelemesi
Kübra AÇIKGÜL Matematik Öğretmen Adaylarının Geometrik Yer Kavramına İlişkin Algıları ve Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları
Matematik Öğretmen Adaylarının Geometrik Yer Kavramına İlişkin Algıları ve Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları
Veysel AKÇAKIN, Mehmet BULUT, Neslihan BULUT İlköğretim Matematik Öğretimi Adaylarının Bazı Temel Geometrik Kavramların Tanımlarına Yönelik Bilgilerinin İncelenmesi
İlköğretim Matematik Öğretimi Adaylarının Bazı Temel Geometrik Kavramların Tanımlarına Yönelik Bilgilerinin İncelenmesi
Ramazan AVCU, Seher AVCU Utley Geometri Tutum Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Utley Geometri Tutum Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Adnan AKKAYA Geogebra İle Üçgenler Konusunun Öğretimi Hakkında Öğretmen Adaylarının Görüşleri
Geogebra İle Üçgenler Konusunun Öğretimi Hakkında Öğretmen Adaylarının Görüşleri
Yeşim İMAMOĞLU, Ayşenur YONTAR-TOĞROL Birinci ve Son Sınıf Matematik ve MAtematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Ispata İlgili İnanç, Tutum ve Becerilerinin İncelenmesi
Birinci ve Son Sınıf Matematik ve MAtematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Ispata İlgili İnanç, Tutum ve Becerilerinin İncelenmesi
Sema COŞKUN, Halil ARDAHAN Matematik Eğitiminde Grafik Hesap Makinelerinin Kullanımı
Matematik Eğitiminde Grafik Hesap Makinelerinin Kullanımı
Deniz KARDEŞ, Emin AYDIN, Ali DELİCE Öğretmen Adaylarının Lineer Denklem Sistemleri Konusundaki Temsil Dönüşüm Başarıları
Öğretmen Adaylarının Lineer Denklem Sistemleri Konusundaki Temsil Dönüşüm Başarıları
Gönül YAZGAN-SA, Ziya ARGÜN Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adayları Seri Kavramından Ne Anlıyorlar?
Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adayları Seri Kavramından Ne Anlıyorlar?
Kürşat YENİLMEZ, Emre EV ÇİMEN Onuncu Sınıf Öğrencilerinin Polinomlar Konusunun Öğreniminde Karşılaştıkları Güçlükler ve Olası Nedenleri
Onuncu Sınıf Öğrencilerinin Polinomlar Konusunun Öğreniminde Karşılaştıkları Güçlükler ve Olası Nedenleri
Ali BOZKURT, Yusuf KOÇ, Ali Kemal CİLAVDAROĞLU İlköğretim Matematik Öğretmenliği Birinci Sınıf Öğrencilerinin Açı Kavramının Tanım ve Çizimine Dair Bilgilerinin İncelenmesi
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Birinci Sınıf Öğrencilerinin Açı Kavramının Tanım ve Çizimine Dair Bilgilerinin İncelenmesi
Satı CEYLAN, Akif Emre ACAR Filografi Sanatının İlköğretim Matematik Derslerinde Kullanılmasına Dair Bir Uygulama ve Öğrenci Görüşleri
Filografi Sanatının İlköğretim Matematik Derslerinde Kullanılmasına Dair Bir Uygulama ve Öğrenci Görüşleri
Ferhan BİNGÖLBALİ, Erhan BİNGÖLBALİ Öğrenci Merkezli Öğretim: Nedir? Matematik Derslerinde Ne Ölçüde Uygulanmaktadır?
Öğrenci Merkezli Öğretim: Nedir? Matematik Derslerinde Ne Ölçüde Uygulanmaktadır?
Ayla ATA, Kürşat YENİLMEZ Matematik Öğretmeni Adaylarının Bilimsel Araştırmalara Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
Matematik Öğretmeni Adaylarının Bilimsel Araştırmalara Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
Çiğdem KILIÇ, Sinan OLKUN İlköğretim Öğrencilerinin Gerçek Yaşam Durumlarında Başvurdukları Ölçüsel Tahmin Performanslarının Belirlenmesi
İlköğretim Öğrencilerinin Gerçek Yaşam Durumlarında Başvurdukları Ölçüsel Tahmin Performanslarının Belirlenmesi
Nuri Can AKSOY, Nejla ÇALIK, Cengiz ÇİNAR Excel İle Matematik Öğretiminin Öğretmen Adaylarının Fonksiyon Grafikleri Çizimi Üzerine Etkisi
Excel İle Matematik Öğretiminin Öğretmen Adaylarının Fonksiyon Grafikleri Çizimi Üzerine Etkisi
Aytaç KURTULUŞ, Reyhan Ümit KARAKARÇAYILDIZ İlköğretim Matematik Dersinde Web Destekli Araştırma Etkinliği: Okul Yolu Webquesti
İlköğretim Matematik Dersinde Web Destekli Araştırma Etkinliği: Okul Yolu Webquesti
Nihat BOZ Matematik Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Özyeterlikleri
Matematik Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Özyeterlikleri
Derya Özlem YAZLIK, İbrahim ÇETİN, Ahmet ERDOĞAN Matematik Öğretmenlerinin Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi
Matematik Öğretmenlerinin Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi
Nur SIRMACI, Fatih TAŞ İlköğretim 6-7-8. Sınıf Öğrencilerinin Bilişüstü Yetilerinin Matematik Akademik Başarılarına Cinsiyete ve Sınıf Düzeyine Göre İncelenmesi
İlköğretim 6-7-8. Sınıf Öğrencilerinin Bilişüstü Yetilerinin Matematik Akademik Başarılarına Cinsiyete ve Sınıf Düzeyine Göre İncelenmesi
Fatma KENDİR, Seher MANDACI ŞAHİN İlköğretim 4.Sınıf Matematik Dersinde Uygulanan Üstbiliş Stratejilerinin Öğrenci Başarı ve Tutumlarına Etkisi
İlköğretim 4.Sınıf Matematik Dersinde Uygulanan Üstbiliş Stratejilerinin Öğrenci Başarı ve Tutumlarına Etkisi
N. Murat YAĞMURLU, Battal GÖLDAĞ İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi
İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi
Salih ÇEPNİ, Feride ERCAN Üstün Yetenekli Öğrenciler İle Üstün Yetenekli Tanısı Konmamış Öğrencilerin Bilimsel Yaratıcılıklarının Karşılaştırılması
Üstün Yetenekli Öğrenciler İle Üstün Yetenekli Tanısı Konmamış Öğrencilerin Bilimsel Yaratıcılıklarının Karşılaştırılması
Ayten ERDURAN, Nurten ÖZDEMİR Matematik Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Teknopedagojik Eğitim ve Yeterliliklerinin İncelenmesi
Matematik Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Teknopedagojik Eğitim ve Yeterliliklerinin İncelenmesi
Hatice SANCAR-TOKMAK, Lütfi İNCİKABI A Comparison Study: Understanding Expertise Based Training Effects On Sofware Evaluation Process of Mathematics Education Pre-Service Teachers
A Comparison Study: Understanding Expertise Based Training Effects On Sofware Evaluation Process of Mathematics Education Pre-Service Teachers
Hatice AKKOÇ Matematik Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Ölçme-Değerlendirme Pratikleri
Matematik Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Ölçme-Değerlendirme Pratikleri
Lütfi İNCİKABI An Analysis of Distribution of Timss Mathematics Content Domains in SBS Assessment
An Analysis of Distribution of Timss Mathematics Content Domains in SBS Assessment
Olcay ESEN, Gönül GÜNEŞ İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Proje ve Performans Görevlerine İlişkin Görüşleri
İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Proje ve Performans Görevlerine İlişkin Görüşleri
Memet KARAKUŞ, Melis YEŞİLPINAR İlköğretim Altıncı Sınıf Matematik Dersinde Uygulanan Etkinliklerin ve Ölçme Değerlendirme Sürecinin İncelenmesi
İlköğretim Altıncı Sınıf Matematik Dersinde Uygulanan Etkinliklerin ve Ölçme Değerlendirme Sürecinin İncelenmesi
Şule KESGİN, Sevgi MORALI Matematik Öğretmeni Adaylarının Math Taksonomi Çerçevesinde Hazırlanan Sorulara İlişkin Görüşleri ve Soru Örnekleri
Matematik Öğretmeni Adaylarının Math Taksonomi Çerçevesinde Hazırlanan Sorulara İlişkin Görüşleri ve Soru Örnekleri
Semiha KULA, Esra BUKOVA GÜEL Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretim Programının Amaçlarına Yönelik İnanışlarının Limit Kavramlarına İlişkin Öğretimlerine Yansımaları
Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretim Programının Amaçlarına Yönelik İnanışlarının Limit Kavramlarına İlişkin Öğretimlerine Yansımaları
Semiha KULA, Esra BUKOVA GÜEL Matematik Öğretmen Adaylarının Soru Sormayı Etkili Kullanma Durumları: Limit Örneği
Matematik Öğretmen Adaylarının Soru Sormayı Etkili Kullanma Durumları: Limit Örneği
Emrullah ERDEM, Ramazan GÜRBÜZ Matematiksel ve Olasılıksal Muhakeme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Matematiksel ve Olasılıksal Muhakeme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
İlhan KOYUNCU, Çiğdem HASER Sınıf Öğretmen Adaylarının Matematik Okuryazarlığı Öz-Yeterlik Düzeyleri İlle Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Sınıf Öğretmen Adaylarının Matematik Okuryazarlığı Öz-Yeterlik Düzeyleri İlle Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Elif TÜRNÜKLÜ, Elif Nur AKKAŞ, Funda G. ALAYLI İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Dörtgen Algılarına Yönelik Bir Çalışma
İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Dörtgen Algılarına Yönelik Bir Çalışma
Özge TURNA, Mualla BOLAT, Sercan KESKİN Disiplinler Arası Yaklaşım: Müzik, Fizik, Matematik Örneği,,
Disiplinler Arası Yaklaşım: Müzik, Fizik, Matematik Örneği,,
Betül YENİTERZİ, Mine IŞIKSAL Matematik Öğretiminde Fen Konularının Matemati Kılavuz Kitabı Örneği
Matematik Öğretiminde Fen Konularının Matemati Kılavuz Kitabı Örneği
Ömer Faruk ÇETİN Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerine Göre; Neden Matematik? Nasıl Matematik?
Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerine Göre; Neden Matematik? Nasıl Matematik?
Tayfun TUTAK, Ferhan KAYA, Ebru KÜKEY Bu Benim Eserim Proje Çalışmasına Matematik Alanından Katılan Öğrencilere Yönelik Öğretmen Görüşleri
Bu Benim Eserim Proje Çalışmasına Matematik Alanından Katılan Öğrencilere Yönelik Öğretmen Görüşleri
Oğuz KELEŞ, Işıl TAŞ Okul Öncesi Öğretmenlerinin Matematik Etkinliklerinde Kullandıkları Yöntemler ve Karşılaşılan Güçlükler
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Matematik Etkinliklerinde Kullandıkları Yöntemler ve Karşılaşılan Güçlükler
İlknur ÖZPINAR, Selahattin ARSLAN İşlemsel ve Kavramsal Öğrenme Arasındaki İlişki: Genel Matematik Dersi Örneği
İşlemsel ve Kavramsal Öğrenme Arasındaki İlişki: Genel Matematik Dersi Örneği
Cahit AYTEKİN, Zülbiye TOLUK UÇAR İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Kesirlerde ,Tahmin Becerilerinin İncelenmesi
İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Kesirlerde ,Tahmin Becerilerinin İncelenmesi
Sümeyye YÜZERLER, Mustafa DOĞAN 6. ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Dili Kullanabilme Becerileri
6. ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Dili Kullanabilme Becerileri
Yüksel DEDE, Fatih KARAKUŞ Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiğe Yönelik İnançları Üzerinde Öğretmen Eğitimi Programlarının Etkisi
Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiğe Yönelik İnançları Üzerinde Öğretmen Eğitimi Programlarının Etkisi
Devrim ÜZEL, Begüm ŞİMŞEKER İlköğretim 6. Sınıf Matematik Öğretim Programının Değerlendirilmesi
İlköğretim 6. Sınıf Matematik Öğretim Programının Değerlendirilmesi
Özge ERSOY, Mustafa ERGUN Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Bilimlerine Karşı Tutumları: Türkiye, Holllanda ve Romanya Örneği
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Bilimlerine Karşı Tutumları: Türkiye, Holllanda ve Romanya Örneği
Tayfun TUTAK, Selim KILIÇARSLAN, Alev AKGÜL İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Somut Öğretim Nesnelerinin Kullanımına Yönelik Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Somut Öğretim Nesnelerinin Kullanımına Yönelik Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
Pınar ANAPA, Emre EV ÇİMEN, Kürşat YENİLMEZ Öğretmen Adaylarının Niceleyici İçeren Matematiksel İfadeleri Yorumlama Becerileri
Öğretmen Adaylarının Niceleyici İçeren Matematiksel İfadeleri Yorumlama Becerileri
Recai AKKAYA, Soner DURMUŞ, Mutlu PİŞKİN TUNÇ İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Somut Materyal Ve Sanal Manipülaifleri Eğitim Süreçleri Boyunca Kullanabilme Durumlarının Belirlenmesi
İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Somut Materyal Ve Sanal Manipülaifleri Eğitim Süreçleri Boyunca Kullanabilme Durumlarının Belirlenmesi
Meryem ÖZTURAN SAĞIRLI, Muzaffer OKUR, Mehmet BEKDEMİR Sosyal Bilgiler Eğitimi Öğretmen Adaylarının Gözüyle Matematik
Sosyal Bilgiler Eğitimi Öğretmen Adaylarının Gözüyle Matematik
Mutlu PİŞKİN TUNÇ, Çiğdem HASER Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretimine İlişkin İnanışlarının İncelenmesi
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretimine İlişkin İnanışlarının İncelenmesi
Recai AKKAYA, Dilek SEZGİN MEMNUN Matematik Öğretmeni Adaylarının Kullandıkları Çoklu Zeka Alanları
Matematik Öğretmeni Adaylarının Kullandıkları Çoklu Zeka Alanları
Tuğba HANGÜL, Devrim ÜZEL Duygusal Zeka ve Akademik Başarı Arasındaki İlişki
Duygusal Zeka ve Akademik Başarı Arasındaki İlişki
Gürsel GÜLER, Tuğrul KAR, Cemalettin IŞIK Matematik Öğretmen Adaylarının İrrasyonel ve Reel Sayılar Arasındaki ilişkiyi Belirleyebilmeleri Üzerine Nitel Bir Çalışma
Matematik Öğretmen Adaylarının İrrasyonel ve Reel Sayılar Arasındaki ilişkiyi Belirleyebilmeleri Üzerine Nitel Bir Çalışma
Muzaffer OKUR Ters Fonksiyon Kavramına İlişkin Öğrencilerin Öğrenme Güçlükleri ve Kavram Yanılgıları
Ters Fonksiyon Kavramına İlişkin Öğrencilerin Öğrenme Güçlükleri ve Kavram Yanılgıları
Gülfer ÇAPAR, Kamuran TARIM İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Matematik Dersindeki Akademik Başarıları ve Matematiğe İlişkin Tutumları Üzerindeki Etkililiği: Bir Meta- Analiz Çalışması
İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Matematik Dersindeki Akademik Başarıları ve Matematiğe İlişkin Tutumları Üzerindeki Etkililiği: Bir Meta- Analiz Çalışması
Kürşat YENİLMEZ, Emre EV ÇİMEN Onbirinci Sınıf Matematik Öğretim Programında Zorluk Çekilen Konular ve Olası Nedenler
Onbirinci Sınıf Matematik Öğretim Programında Zorluk Çekilen Konular ve Olası Nedenler
Yusuf KOÇ, Ali BOZKURT, Fulya BAYBURTLU Tangram Parçalarıyla Oluşturulan Bir Dikdörtgenden Hareketle Üniversite Düzeyinde Matematiksel Muhakemenin İncelenmesi
Tangram Parçalarıyla Oluşturulan Bir Dikdörtgenden Hareketle Üniversite Düzeyinde Matematiksel Muhakemenin İncelenmesi
Özlem GELİCİ 8. Sınıf Öğrencilerinin Kareköklü Sayılar Konusundaki Kavram Yanılgıları ve Ortak Hataları
8. Sınıf Öğrencilerinin Kareköklü Sayılar Konusundaki Kavram Yanılgıları ve Ortak Hataları
Murat DURAN Kelimeden Kavrama Oyununun İlköğretim 8. Sınıf Öğrencileri Açısından Değerlendirilmesi
Kelimeden Kavrama Oyununun İlköğretim 8. Sınıf Öğrencileri Açısından Değerlendirilmesi
Bülent GÜVEN, Yasin ÖZTÜRK, İlhan KARATAŞ Okul Öncesi Öğretmenlerinin Matematik Öğrenme ve Öğretmeye Yönelik İnançlarının Sınıf Ortamına Yansımaları
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Matematik Öğrenme ve Öğretmeye Yönelik İnançlarının Sınıf Ortamına Yansımaları
Ramazan GÜREL, Erhan BOZKURT, İ. Elif YETKİN ÖZDEMİR İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz Yeterlik Kalibrasyonlarının İncelenmesi
İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz Yeterlik Kalibrasyonlarının İncelenmesi
Esen ERSOY, Neş’e BAŞER ``Olasılık`` Konusunun Senaryo İle Öğretim Süreci Sonunda Öğrencilerin Yaratıcı Düşünme Becerilerindeki Değişim
``Olasılık`` Konusunun Senaryo İle Öğretim Süreci Sonunda Öğrencilerin Yaratıcı Düşünme Becerilerindeki Değişim
Gökhan BAŞ, Zafer S. KIVILCIM Lise Öğrencilerinin Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerileri İle Matematik ve Geometri Derslerindeki Akademik Başarıları Arasındaki İlişki
Lise Öğrencilerinin Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerileri İle Matematik ve Geometri Derslerindeki Akademik Başarıları Arasındaki İlişki
Nedibe AYDOĞDU, Kürşat YENİLMEZ Matematikte Problem Çözme Becerileriyle İlgili Yapılan Çalışmaların İncelenmesi
Matematikte Problem Çözme Becerileriyle İlgili Yapılan Çalışmaların İncelenmesi
Selahattin ARSLAN, Ayşegül SERBEST, Yelda YILDIZ Öğretmenlerin Akademik Çalışmalara Bakış Açıları ve Bu Çalışmaları Derslerinde Uygulama Düzeyleri
Öğretmenlerin Akademik Çalışmalara Bakış Açıları ve Bu Çalışmaları Derslerinde Uygulama Düzeyleri
Cemalettin IŞIK, Tuğrul KAR, Ahmet IŞIK İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Kesirlerde Toplama İşlemine Yönelijk Kurulan Problemlerdeki Hataları Belirleyebilme Becerileri
İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Kesirlerde Toplama İşlemine Yönelijk Kurulan Problemlerdeki Hataları Belirleyebilme Becerileri
Mustafa AKINCI Eşittir İşaretinin Anlamları Üzerine İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencileri İle Bir Çalışma
Eşittir İşaretinin Anlamları Üzerine İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencileri İle Bir Çalışma
Ayfer BUDAK, İbrahim BUDAK, Ali GÖKMEN İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Profesyonel Kimliklerinin Gelişimi
İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Profesyonel Kimliklerinin Gelişimi
Oben KANBOLAT, Selahattin ARSLAN Negatif Sayılarla İlgili Epistemolojik Engeller
Negatif Sayılarla İlgili Epistemolojik Engeller
Funda AYDIN, Zeynep Medine ÖZMEN Sözel Problemlerde 8.Sınıf Öğrencilerinin Verilenler İle İstenilenler Arasındaki İlişkiyi Belirleyebilme Becerileri
sözel problemlerde 8.sınıf öğrencilerinin verilenler ile istenilenler arasındaki ilişkiyi belirleyebilme becerileri
M. Gözde DİDİŞ, A. Kürşat ERBAŞ Lise Öğrencilerinin Cebirsel Sözel Problemleri Çözmedeki Başarısı
Lise Öğrencilerinin Cebirsel Sözel Problemleri Çözmedeki Başarısı
Sinan OLKUN, Esra FİDAN, Ayşe BABACAN ÖZER 5-7 Yaş Çocuklarda Sayı Kavramının Gelişimi ve Saymanın Problem Çözmede Kullanımı
5-7 Yaş Çocuklarda Sayı Kavramının Gelişimi ve Saymanın Problem Çözmede Kullanımı
Alper ÇİLTAŞ, Ferhat ÖZTÜRK, Ahmet IŞIK Matematiksel Modelleme Yönteminin Problem Çözme Başarısına Etkisi
Matematiksel Modelleme Yönteminin Problem Çözme Başarısına Etkisi
Sare ŞENGÜL, Pınar GÜNER İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programına Devam Eden Öğretmen Adaylarının Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programına Devam Eden Öğretmen Adaylarının Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi
M. Şahin BÜLBÜL, Ümmügülsüm CANSU, Dilber DEMİRTAŞ İğneli Sayfa İle Görme Engellilerin Kullandığı Diğer Matematik Öğrenme Setlerinin Karşılaştırılması
İğneli Sayfa İle Görme Engellilerin Kullandığı Diğer Matematik Öğrenme Setlerinin Karşılaştırılması
Nadide YILMAZ, Tuğba ÖZTÜRK, Oben KANBOLAT Bir Etnomatematik Uygulamasından Yansımalar
Bir Etnomatematik Uygulamasından Yansımalar
Gülfem SARPKAYA, Behiye UBUZ İlköğretim 7.Sınıf Cebir Öğrenme Alanı İle İlgili Matematiksel Görevlerin Bilişsel İstemler Açısından İncelenmesi: Matematik Ders Kitapları ve Sınıf Uygulamaları
İlköğretim 7.Sınıf Cebir Öğrenme Alanı İle İlgili Matematiksel Görevlerin Bilişsel İstemler Açısından İncelenmesi: Matematik Ders Kitapları ve Sınıf Uygulamaları
Tuğba DÜNDAR (KOYLAHİSAR) Özdeşliklerin Modellenmesinde Origami Kullanımının Öğrenci Görüşlerine Etkisinin İncelenmesi
Özdeşliklerin Modellenmesinde Origami Kullanımının Öğrenci Görüşlerine Etkisinin İncelenmesi
S. Damla GEDİK, Merve ÖZKAYA, Zeki AKSU Matematik Öğretmeni Adaylarının Pedagojik Alan Bilgilerinin Öğretim Strateji Yöntem ve Teknikleri Bağlamında Belirlenmesi
Matematik Öğretmeni Adaylarının Pedagojik Alan Bilgilerinin Öğretim Strateji Yöntem ve Teknikleri Bağlamında Belirlenmesi
Hülya SERT Normal ve Üstün Zekalı Öğrencilerin Aldıkları Matematik Eğitimlerinin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Normal ve Üstün Zekalı Öğrencilerin Aldıkları Matematik Eğitimlerinin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Fatmagül KARA, Ali DELİCE Kavram Tanımı Mı? Yoksa Kavram İmgeleri Mi? İrrasyonel Sayıların Temsilleri
Kavram Tanımı Mı? Yoksa Kavram İmgeleri Mi? İrrasyonel Sayıların Temsilleri
Rukiye ASLAN, Emine Gaye ÇONTAY, Asuman DUATEPE PAKSU 8. Sınıf Öğrencilerinin Kare Kavramına İlişkin Yaptıkları Tanımlar
8. Sınıf Öğrencilerinin Kare Kavramına İlişkin Yaptıkları Tanımlar
Bülent GÜVEN, Buket Özüm ÇABAKÇOR, Ayşegül SERBEST Lisans Öğrencilerinin Normal Dağılım Kavramına İlişkin İşlemsel ve Kavramsal Anlamlarının İncelenmesi
Lisans Öğrencilerinin Normal Dağılım Kavramına İlişkin İşlemsel ve Kavramsal Anlamlarının İncelenmesi
Tayfun TUTAK, Ferhan KAYA, Ebru KÜKEY Koordinat Düzleminde Yansıma ve Öteleme Konusunun Web Tabanlı Eğitim Yönetimi Kullanılarak Öğretimi
Koordinat Düzleminde Yansıma ve Öteleme Konusunun Web Tabanlı Eğitim Yönetimi Kullanılarak Öğretimi
Ramazan GÜRBÜZ, Mehmet GÜLBURNU Dinamik Geometri Yazılımı Cabri 3D`nin Öğrencilerin Prizmalar Konusundaki Öğrenmelerine Etkisi
Dinamik Geometri Yazılımı Cabri 3D`nin Öğrencilerin Prizmalar Konusundaki Öğrenmelerine Etkisi
Timur KOPARAN, Bülent GÜVEN Matematik ve Geometri Derslerinde Grafik Tablet Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüşleri
Matematik ve Geometri Derslerinde Grafik Tablet Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüşleri
Erkam GAZEL İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin 7. Sınıf Matematik Kazanımlarına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin 7. Sınıf Matematik Kazanımlarına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
Halil ARDAHAN, Sema COŞKUN Öğrenme Sürecine Yeni Bir Yaklaşım: Sorgulayıcı Öğrenme ve Dinamik Modelleme
Öğrenme Sürecine Yeni Bir Yaklaşım: Sorgulayıcı Öğrenme ve Dinamik Modelleme
Ahmet KARACAOĞLU, Demet DURMUŞ, Ayten Pınar BAL Matematik Öğretmenlerinin Performans Görevi Hazırlama, Uygulama ve Değerlendirme Süreci Hakkındaki Görüşleri
Matematik Öğretmenlerinin Performans Görevi Hazırlama, Uygulama ve Değerlendirme Süreci Hakkındaki Görüşleri
Murat PEKER, Fatih KARAKUŞ, Selda KOCA İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin 6. ve 7. Sınıf Seviye Belirleme Sınavı (SBS) Sonucunda Aldıkları Puanların Öğrenme Stillerine Göre Farklılığı
İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin 6. ve 7. Sınıf Seviye Belirleme Sınavı (SBS) Sonucunda Aldıkları Puanların Öğrenme Stillerine Göre Farklılığı
Murat PEKER, Fatih KARAKUŞ, Selda KOCA İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin 6. ve 7. Sınıf Seviye Belirleme Sınavı (SBS) Sonucunda Aldıkları Puanların Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin 6. ve 7. Sınıf Seviye Belirleme Sınavı (SBS) Sonucunda Aldıkları Puanların Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Evrim ERBİLGİN Matematik Uygulama Öğretmenlerinin Rehberlik İşlevlerini Geliştirmek
Matematik Uygulama Öğretmenlerinin Rehberlik İşlevlerini Geliştirmek
Rıdvan ALTUNDAĞ, Ali İhsan KORKMAZ, Selahattin ARSLAN Matematik Öğretmenlerinin Matematik Eğitimi Alanında Yayınlanan Çalışmalara Yönelik Bakış Açıları
Matematik Öğretmenlerinin Matematik Eğitimi Alanında Yayınlanan Çalışmalara Yönelik Bakış Açıları
Tuğba ÖZTÜRK, Bülent GÜVEN Matematik Öğretimine Yönelik İdeal Öğrenme Ortamları İle İlgili Öğretmen Görüşleri
Matematik Öğretimine Yönelik İdeal Öğrenme Ortamları İle İlgili Öğretmen Görüşleri
Arzu AYDOĞAN YENMEZ, Ayhan Kürşat ERBAŞ, Bülent ÇETİNKAYA Matematik Öğretiminde Matematiksel Modelleme Sorularının Kullanımı: Öğrencilerin Öğrenme Çıktıları Üzerine Öğretmen Görüşleri
Matematik Öğretiminde Matematiksel Modelleme Sorularının Kullanımı: Öğrencilerin Öğrenme Çıktıları Üzerine Öğretmen Görüşleri
Ali TÜRKDOĞAN, Adnan BAKİ, Mustafa GÜLER Bir 6. Sınıf Matematik Öğretmeninin Derslerinde Karşılaştığı Yanlışlar ve Yanlışlara Verdiği Dönütler
Bir 6. Sınıf Matematik Öğretmeninin Derslerinde Karşılaştığı Yanlışlar ve Yanlışlara Verdiği Dönütler
Hülya YILDIRIM EKİNCİ, Ela Ayşe KÖKSAL, Sibel ÖZTÜRK Selçuklu Geometrik Motifleri Bakımından Niğde`deki Sanat Eserlerinin İlköğretim 2. Kademe Matematik Dersinde Kullanılması
Selçuklu Geometrik Motifleri Bakımından Niğde`deki Sanat Eserlerinin İlköğretim 2. Kademe Matematik Dersinde Kullanılması
Osman BİRGİN, Kemal ÖZKAN Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yamuk Kavramındaki Bilgi Düzeyleri ve Kavram Yanılgılarının İncelenmesi
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yamuk Kavramındaki Bilgi Düzeyleri ve Kavram Yanılgılarının İncelenmesi
Safiye YILMAZ, Ferhad H. NASİBOV 7. Sınıf Öğrencilerinin Aynı Düzlemdeki Üç Doğrunun Oluşturduğu Açılar İle İlgili Hata ve Kavram Yanılgısı Türleri
7. Sınıf Öğrencilerinin Aynı Düzlemdeki Üç Doğrunun Oluşturduğu Açılar İle İlgili Hata ve Kavram Yanılgısı Türleri
Özal ÇETİN, Mustafa DOĞAN 7. Sınıf Öğrencilerinin Dönüşüm Geometrisi Konusunda Hazır Bulunuşluk Düzeyleri
7. Sınıf Öğrencilerinin Dönüşüm Geometrisi Konusunda Hazır Bulunuşluk Düzeyleri
Hanife İNCE, Aytaç KURTULUŞ 8. Sınıf Öğrencilerinin Dönüşüm Geometrisi Anlama Düzeyleri ve İki Boyutlu Geometride Uzamsal Görselleştirme Yetenekleri Arasındaki İlişki
8. Sınıf Öğrencilerinin Dönüşüm Geometrisi Anlama Düzeyleri ve İki Boyutlu Geometride Uzamsal Görselleştirme Yetenekleri Arasındaki İlişki
İlyas YAVUZ, İbrahim KEPCEOĞLU Cabri Ortamında Öğrencilerin Temel Şekil Çizme Stratejilerinin İncelenmesi
Cabri Ortamında Öğrencilerin Temel Şekil Çizme Stratejilerinin İncelenmesi
Kübra AÇIKGÜL, Recep ASLANER Matematik Öğretmen Adaylarının Geometrik Yer Problemlerinin Çözüm Sürecinde Karşılaştıkları Güçlükler ve Bilgisayar Destekli Çözüm Önerileri
Matematik Öğretmen Adaylarının Geometrik Yer Problemlerinin Çözüm Sürecinde Karşılaştıkları Güçlükler ve Bilgisayar Destekli Çözüm Önerileri
Davut KÖĞCE, Adnan BAKİ İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Geribildirim Kavramına İlişkin İnanışları
İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Geribildirim Kavramına İlişkin İnanışları
Mustafa ALPASLAN İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Matematik Tarihinin Matematik Eğitiminde Kullanımına Yönelik Tutum ve İnanışlarının Karşılaştırılması: Matematik Tarihi Dersinin Rolü
İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Matematik Tarihinin Matematik Eğitiminde Kullanımına Yönelik Tutum ve İnanışlarının Karşılaştırılması: Matematik Tarihi Dersinin Rolü
Ahmet Şükrü ÖZDEMİR, Sevda GÖKTEPE Matematik Tarihi Etkinlikleriyle Matematik Derslerinin İlişkilendirilmesi
Matematik Tarihi Etkinlikleriyle Matematik Derslerinin İlişkilendirilmesi
Vesife HATISARU, Ayhan Kürşat ERBAŞ Matematik Öğretiminde Matematik Tarihinin Yeri: Türk, Portekiz, İspanyol ve Fransız Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri
Matematik Öğretiminde Matematik Tarihinin Yeri: Türk, Portekiz, İspanyol ve Fransız Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri
Nadide YILMAZ Etnomatematik Felsefesi Temelli CKCM Modeli Kullanılarak Hazırlanan Bir Tasarım: Bir Dersten Yansıyanlar
Etnomatematik Felsefesi Temelli CKCM Modeli Kullanılarak Hazırlanan Bir Tasarım: Bir Dersten Yansıyanlar
Fadime ULUSOY, Ziya ARGÜN 11. Sınıf Öğrencilerinin Çokgenlerle İlgili Muhakeme Süreçlerinde Ürettikleri Temsiller Arasında Kurdukları Etkileşimler
11. Sınıf Öğrencilerinin Çokgenlerle İlgili Muhakeme Süreçlerinde Ürettikleri Temsiller Arasında Kurdukları Etkileşimler
Gökhan KARAASLAN, K. Gizem KARAASLAN, Ali DELİCE Öğrencilerin Uzamsal Yeteneklerine Göre Üç Boyutlu Geometri Problemlerinin Çözümlerinin İncelenmesi
Öğrencilerin Uzamsal Yeteneklerine Göre Üç Boyutlu Geometri Problemlerinin Çözümlerinin İncelenmesi
Candaş UYGAN, Melih TURĞUT Ulusal Merkezi Sınavlarda Uzamsal Yeteneğin Kullanımını İçeren Matematik Sorularının İncelenmesi
Ulusal Merkezi Sınavlarda Uzamsal Yeteneğin Kullanımını İçeren Matematik Sorularının İncelenmesi
Sevcan AKAY, Aytaç KURTULUŞ Öğretmen Adaylarının Geometrik Düşünme Düzeyleri İle Öğrenme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Öğretmen Adaylarının Geometrik Düşünme Düzeyleri İle Öğrenme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Yunus KAYNAR, Erdoğan HALAT Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Sıklık Tablosu Okuma ve Yorumlama Becerilerinin İncelenmesi
Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Sıklık Tablosu Okuma ve Yorumlama Becerilerinin İncelenmesi
Tayfun TUTAK, Ebru KÜKEY, Şeyda ZENGİN İlköğretim 8. Sınıf Permütasyon ve Olasılık Konularının Kavranmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri
İlköğretim 8. Sınıf Permütasyon ve Olasılık Konularının Kavranmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri
Bülent GÜVEN, Elif Özlem ARDIÇ, Bahar YILMAZ 8. Sınıf Öğrencilerinin Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri Konusundaki Anlamalarının Solo Taksonomisine Göre İncelenmesi
8. Sınıf Öğrencilerinin Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri Konusundaki Anlamalarının Solo Taksonomisine Göre İncelenmesi
İbrahim BUDAK, Ayfer BUDAK, Yusuf ERKUŞ Matematik Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenme Ürünleri ve Öğretmen Görüşleri
Matematik Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenme Ürünleri ve Öğretmen Görüşleri
Ali BOZKURT, Erhan BİNGÖLBALİ, Yılmaz SAĞLAM Öğretmenlerin Öğrencilerin İyi Birer Problem Çözücü Olmaları İçin Derslerinde Yaptıkları Uygulamalara İlişkin Değerlendirmeleri
Öğretmenlerin Öğrencilerin İyi Birer Problem Çözücü Olmaları İçin Derslerinde Yaptıkları Uygulamalara İlişkin Değerlendirmeleri
Renan SEZER, Özhan ÇELEBİ Aşamalı Matematik Problemlerini Genellemeler Yaparak ve Yapılan Genellemelerin Sınırlılıkların Farkında Olarak Çözmek
Aşamalı Matematik Problemlerini Genellemeler Yaparak ve Yapılan Genellemelerin Sınırlılıkların Farkında Olarak Çözmek
Sinem KANT, Ali ERASLAN İlköğretim Öğrencilerinin Volaybol Problemi Üzerine Model Oluşturma Süreçleri
İlköğretim Öğrencilerinin Volaybol Problemi Üzerine Model Oluşturma Süreçleri
Fatma KAYAN FADLELMULA Matematiksel Problem Çözme ve Özdüzenleyici Öğrenme
Matematiksel Problem Çözme ve Özdüzenleyici Öğrenme
Betül KÜÇÜK, Şükrü CANSIZ, Demet DENİZ Matematik Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
Matematik Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
Abdulkadir ERDOĞAN İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Bir Matematik Yardım Forumu Hakkındaki Görüşleri ve Kullanım Şekilleri
İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Bir Matematik Yardım Forumu Hakkındaki Görüşleri ve Kullanım Şekilleri
Melike TURAL SÖNMEZ, Perihan DİNÇ ARTUT Web Üzerinden Sunulan Eğitsel Matematik Oyunlarının Kesirler ve Ondalık Sayılara İlişkin Öğrenci Başarısına Etkisi
Web Üzerinden Sunulan Eğitsel Matematik Oyunlarının Kesirler ve Ondalık Sayılara İlişkin Öğrenci Başarısına Etkisi
Yeliz YAZGAN, Bahar KIRMIZI, Ozan GAVAZ İlköğretim Öğrencilerinin Sıradışı Problem Çözme Stratejilerini Kullanma Düzeyleri Arasındaki İlişki
İlköğretim Öğrencilerinin Sıradışı Problem Çözme Stratejilerini Kullanma Düzeyleri Arasındaki İlişki
Zeynep BAYRAKDAR, Levent AKGÜN, Yasin SOYLU Bir Sayının İrrasyonel Olduğunu Göstermeye Yönelik Matematik Öğretmeni Adaylarının Benimsedikleri İspat Yöntemleri
Bir Sayının İrrasyonel Olduğunu Göstermeye Yönelik Matematik Öğretmeni Adaylarının Benimsedikleri İspat Yöntemleri
Bekir Kürşat DORUK, Yasemin KIYMAZ, Tuğba HORZUM İspat Yapma ve İspatta Somut Modelden Yararlanma Üzerine Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşleri
İspat Yapma ve İspatta Somut Modelden Yararlanma Üzerine Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşleri
Davut KÖĞCE İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının İspatın Öğrenmeye Katkısı İle İlgili Görüşleri ve İspat Düzeyleri
İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının İspatın Öğrenmeye Katkısı İle İlgili Görüşleri ve İspat Düzeyleri
Davut KÖĞCE, Adnan BAKİ İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Geribildirimin Veriliş Tarzı ve Zamanlaması İle İlgili İnanışları
İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Geribildirimin Veriliş Tarzı ve Zamanlaması İle İlgili İnanışları
Deniz EROĞLU, Mine IŞIKSAL, Çiğdem HASER İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Kesirlerde Bölme İşlemine Yönelik Alternatif Bir Çözüm Yolu Hakkındaki Bilgileri
İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Kesirlerde Bölme İşlemine Yönelik Alternatif Bir Çözüm Yolu Hakkındaki Bilgileri
İbrahim BUDAK İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Akademik Bilgi Okuryazarlıklarının Öğretmenlik Bilgilerine Etkisi
İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Akademik Bilgi Okuryazarlıklarının Öğretmenlik Bilgilerine Etkisi
Kenan KONUR Matematik Öğretmenlerinin Matematik Öğretimine Yönelik İnançları İle Matematik Dersi Öğretim Programına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
Matematik Öğretmenlerinin Matematik Öğretimine Yönelik İnançları İle Matematik Dersi Öğretim Programına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
Ali GÖKMEN, Ayfer BUDAK, Erhan ERTEKİN İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Materyal Kullanımına Yönelik Öz Yeterlilik İnançları ve Görüşleri
İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Materyal Kullanımına Yönelik Öz Yeterlilik İnançları ve Görüşleri
Yüksel DEDE, Fatih KARAKUŞ Öğretmen Adaylarının Matematiğe Yönelik İnançları: Cinsiyet Perspektifi
Öğretmen Adaylarının Matematiğe Yönelik İnançları: Cinsiyet Perspektifi
Vesife HATISARU, Bülent ÇETİNKAYA İlköğretim Öğrencilerinin Matematik ve Matematikçi Algılarının İncelenmesi
İlköğretim Öğrencilerinin Matematik ve Matematikçi Algılarının İncelenmesi
Zeliha ÖZSOY-GÜNEŞ, F. Gülay KIRBAŞLAR, Yasemin DERELİOĞLU Sınıf Öğretmen Adaylarının İşlemsel Fizik ve Kimya Problemlerinde Matematik Bilgisi Kullanımlarının İncelenmesi
Sınıf Öğretmen Adaylarının İşlemsel Fizik ve Kimya Problemlerinde Matematik Bilgisi Kullanımlarının İncelenmesi
Buket TURHAN, Melis YEŞİLPINAR İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Matematik Problemi Kavramına Yönelik Metaforları
İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Matematik Problemi Kavramına Yönelik Metaforları
Okan DEMİR, Naciye SOMUNCU DEMİR, Soner DURMUŞ Ortaöğretim MAtematik Öğretmenlerinin Sahip Oldukları Matematik ve Matematik Eğitimi Değerlerinin Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi
Ortaöğretim MAtematik Öğretmenlerinin Sahip Oldukları Matematik ve Matematik Eğitimi Değerlerinin Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi
Ayten Pınar BAL Matematik Öğretmenlerinin Portfolyo Değerlendirilme Sürecine İlişkin Görüşleri
Matematik Öğretmenlerinin Portfolyo Değerlendirilme Sürecine İlişkin Görüşleri
Serap ÇALIŞKAN, Aytaç KURTULUŞ İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Sahip Olduğu MAtematiksel Güç İle Matematik Özyeterlik Algısı Arasındaki İlişki
İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Sahip Olduğu MAtematiksel Güç İle Matematik Özyeterlik Algısı Arasındaki İlişki
Reyhan SAĞLAM, Cengiz ALACACI Türkiye, Singapur ve Uluslararası Bakalorya Diploma Programının Matematik Ders Kitaplarında İkinci Dereceden Denklemler ve Fonksiyonlar Konusunun Karşılaştırmalı Bir Analizi
Türkiye, Singapur ve Uluslararası Bakalorya Diploma Programının Matematik Ders Kitaplarında İkinci Dereceden Denklemler ve Fonksiyonlar Konusunun Karşılaştırmalı Bir Analizi
Vesife HATISARU, Ayhan Kürşat ERBAŞ Matematik Eğitiminde Endüstri Meslek Liselerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Matematik Eğitiminde Endüstri Meslek Liselerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Gökhan KARAKOÇ, Cengiz ALACACI Lise Matematik Derslerinde Gerçek Hayat Bağlantılarının Kullanımı Konusunda Uzman Görüşleri
Lise Matematik Derslerinde Gerçek Hayat Bağlantılarının Kullanımı Konusunda Uzman Görüşleri
Esra ALTINTAŞ, Ahmet Ş. ÖZDEMİR Purdue Modeline Dayalı Matematik Etkinliği İle Öğretimin Üstün Yetenekli ve Normal Öğrencilerin Başarılarına Etkisinin Demografik Değişkenler Bakımından İncelenmesi
Purdue Modeline Dayalı Matematik Etkinliği İle Öğretimin Üstün Yetenekli ve Normal Öğrencilerin Başarılarına Etkisinin Demografik Değişkenler Bakımından İncelenmesi
Zeynep ÇAKMAK, Fatih BAŞ, Mehmet BEKDEMİ Prizma Kavramı Öğretiminde Öğretmen ve Öğrenci Arasında Kullanılan Matematiksel Dil
Prizma Kavramı Öğretiminde Öğretmen ve Öğrenci Arasında Kullanılan Matematiksel Dil
Selçuk FIRAT, Ramazan GÜRBÜZ Matematik Öğretiminde Bilgisayar Destekli Eğitsel Oyunların Kavramsal Öğrenmeye Etkisi
Matematik Öğretiminde Bilgisayar Destekli Eğitsel Oyunların Kavramsal Öğrenmeye Etkisi
Zeliha DUR, Emel ÖZDEMİR ERDOĞAN Teknoloji Destekli Matematik Dersine Etkinlik Hazırlama, Sınıf Yönetimi ve Öğrenci Çalışmaları Açısından Uygulamalı Bir Bakış
Teknoloji Destekli Matematik Dersine Etkinlik Hazırlama, Sınıf Yönetimi ve Öğrenci Çalışmaları Açısından Uygulamalı Bir Bakış
Ömer Faruk ÇETİN, Arif DANE, M. Faysak AKIN Toplama- Çıkarma İşlemleri İle Kümelerle Yapılan Bileşim- Fark İşlemlerini Andıran Görsel Kullanımı
Toplama- Çıkarma İşlemleri İle Kümelerle Yapılan Bileşim- Fark İşlemlerini Andıran Görsel Kullanımı
Murat DURAN, Mehmet BEKDEMİR Görsel MAtematik Okuryazarlığı Özyeterlik Algısı Görsel Matematik Başarısının Anlamlı Bir Yordayıcısı Mı?
Görsel MAtematik Okuryazarlığı Özyeterlik Algısı Görsel Matematik Başarısının Anlamlı Bir Yordayıcısı Mı?
Recai AKKAYA İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Özdüzenleme Stratejileri ve Motivasyonel İnançları İle Matematiğe Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Özdüzenleme Stratejileri ve Motivasyonel İnançları İle Matematiğe Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Halil İbrahim TAŞOVA, Ali DELİCE Modelleme Etkinliği Sürecine Düşünme Yapılarının Etkisi; Kaset Problemi
Modelleme Etkinliği Sürecine Düşünme Yapılarının Etkisi; Kaset Problemi
Malik DURMAZ, Recai AKKUŞ Ortaöğretim Öğrencilerinin (10. Sınıf) Temel Psikolojik İhtiyaçlarının Karşılanmışlık Düzeyleri, Motivasyon ve Matematik Kaygısı Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi
Ortaöğretim Öğrencilerinin (10. Sınıf) Temel Psikolojik İhtiyaçlarının Karşılanmışlık Düzeyleri, Motivasyon ve Matematik Kaygısı Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi
 Öğretmen Yetiştirme
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Bülent AYDOĞDU Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Hipotez Kurma İle Değişkenleri Belirleme ve Kontrol Etme Becerilerinin İncelenmesi
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Hipotez Kurma İle Değişkenleri Belirleme ve Kontrol Etme Becerilerinin İncelenmesi
Ahmet TAŞDERE, Tuncay ÖZSEVGEÇ Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Pedagojik Alan Bilgisi Bağlamında Strateji-Yöntem-Teknik ve Ölçme-Değerlendirme Bilgilerinin İncelenmesi
Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Pedagojik Alan Bilgisi Bağlamında Strateji-Yöntem-Teknik ve Ölçme-Değerlendirme Bilgilerinin İncelenmesi
Aylin GÜNER KAHRAMAN, Mustafa AYDOĞDU Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Değerlendirme Tercihlerinin Belirlenmesi
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Değerlendirme Tercihlerinin Belirlenmesi
Özlem AFACAN, Hasret NUHOĞLU Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen ve Teknoloji Temelli Sosyal Konularda Karar Verme Becerilerinin İncelenmesi
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen ve Teknoloji Temelli Sosyal Konularda Karar Verme Becerilerinin İncelenmesi
Aysun YEŞİLYURT, Ramazan DİKİCİ Eğitim Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri Dersinin Etkililiği
Eğitim Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri Dersinin Etkililiği
Gülay EKİCİ Biyoloji Öğretmenlerinin Öğrenci BaşarısındanSorumluluk Algılarına Cinsiyet ve Kıdem Değişkenlerinin Etkisinin Değerlendirilmesi
Biyoloji Öğretmenlerinin Öğrenci BaşarısındanSorumluluk Algılarına Cinsiyet ve Kıdem Değişkenlerinin Etkisinin Değerlendirilmesi
Evrim ÖCAL, Sibel KAHRAMAN Fen ve Teknoloji Öğretmenlerine Yönelik Biyoteknoloji Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması
Fen ve Teknoloji Öğretmenlerine Yönelik Biyoteknoloji Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması
Ahmet TAŞDERE, Tuncay ÖZSEVGEÇ, Lütfullah TÜRKMEN Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasına İlişkin Bilişsel Yapılarının İncelenmesi
Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasına İlişkin Bilişsel Yapılarının İncelenmesi
Funda İLHAN, Hikmet KATIRCIOĞLU Biyoloji Öğretmen Adaylarının Ölçme ve Değerlendirilme Öz Yeterliliklerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçek Hazırlama Çalışması
Biyoloji Öğretmen Adaylarının Ölçme ve Değerlendirilme Öz Yeterliliklerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçek Hazırlama Çalışması
Salih DEĞİRMENCİ, Ahmet BACANAK, Orhan KARAMUSTAFAOĞLU Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Işık Konusundaki Kavram Yanılgıları
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Işık Konusundaki Kavram Yanılgıları
Miraç YILMAZ Biyoloji Öğretmeni Adaylarının Işık Konusundaki Kavram Yanılgıları
Biyoloji Öğretmeni Adaylarının Işık Konusundaki Kavram Yanılgıları
Canan CENGİZ, Alipaşa AYAS İki Kolonlu Yazılardaki Yansıtmaların Değerlendirilmesine Yönelik Rubrik Geliştirmesi ve Yansıtmaların Değerlendirilmesi
İki Kolonlu Yazılardaki Yansıtmaların Değerlendirilmesine Yönelik Rubrik Geliştirmesi ve Yansıtmaların Değerlendirilmesi
Cemil AYDOĞDU, İlker Taşkın ŞIRAHANE Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Laboratuvarda Yaşanan Kazaların Nedenlerine Yönelik Görüşleri
Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Laboratuvarda Yaşanan Kazaların Nedenlerine Yönelik Görüşleri
Muammer ÇALIK, Zeynel KÜÇÜK, Hüseyin ARTUN Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Teknoloji Destekli Bilimsel İletişimi Kullanma Düzeylerinin Belirlenmesi: Pilot Çalışma Verileri
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Teknoloji Destekli Bilimsel İletişimi Kullanma Düzeylerinin Belirlenmesi: Pilot Çalışma Verileri
Canan KOÇAK, F. Merve ULUSOY, Ayşem Seda ÖNEN Öğretmen Adaylarının Kimlik İşlevlerinin ve Eğitim İnançlarının İncelenmesi
Öğretmen Adaylarının Kimlik İşlevlerinin ve Eğitim İnançlarının İncelenmesi
İlda DÜŞKÜN, İbrahim ÜNAL Ay-Güneş Tutulması Konusunun Öğretiminde Model Kullanımının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi
Ay-Güneş Tutulması Konusunun Öğretiminde Model Kullanımının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi
Sevda ÜSTÜNDAĞ, Şenol BEŞOLUK Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Fatma BAKAR, Bahattin AYDINLI Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencilerin Plastik ve Plastik Atıkların Geri Dönüşümü ve Çevreye Etkileri Konusunda Tutumlarının İncelenmesi (Batı Karadeniz Bölgesi Örneklemi)
Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencilerin Plastik ve Plastik Atıkların Geri Dönüşümü ve Çevreye Etkileri Konusunda Tutumlarının İncelenmesi (Batı Karadeniz Bölgesi Örneklemi)
Ayşe Begüm PORİKLİ, Murat GÜNEL Öğrencilerin Argümantasyon Uygulamaları ve Öğretmen Pedagojisi Hakkındaki Algıları ve Tutumları
Öğrencilerin Argümantasyon Uygulamaları ve Öğretmen Pedagojisi Hakkındaki Algıları ve Tutumları
Evrim ÖCAL, Sibel KAHRAMAN Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Biyoteknoloji Uygulamalarına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi
Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Biyoteknoloji Uygulamalarına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi
Kadir BİLEN, Orhan ERCAN, Mehmet TEKEREK Öğretmen Adaylarının Mesleki Yeterlik Duygusu: K.Maraş İli Örneği
Öğretmen Adaylarının Mesleki Yeterlik Duygusu: K.Maraş İli Örneği
Nail İLHAN, Hülya KUTU, Zeynel Abidin YILMAZ Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Eğitim Araştırmalarına Karşı Tutumları ve Öz Yeterliliklerinin İncelenmesi
Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Eğitim Araştırmalarına Karşı Tutumları ve Öz Yeterliliklerinin İncelenmesi
Erdinç İŞBİLİR, Hamide ERTEPINAR, Jale ÇAKIROĞLU Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sosyo- Bilimsel Konular Hakkındaki Bilimsel Tartışmalarının Epistemik İnançları Açısından İncelenmesi
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sosyo- Bilimsel Konular Hakkındaki Bilimsel Tartışmalarının Epistemik İnançları Açısından İncelenmesi
Aygün KILIÇ, Selçuk AYDEMİR, Didem KARAKAYA Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğrenme Nesnelerine İlişkin Öz-Yeterlik Algılarındaki Değişim
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğrenme Nesnelerine İlişkin Öz-Yeterlik Algılarındaki Değişim
Tayfun TUTAK, Zühal GÜN, Selim KILIÇARSLAN Kaynaştırma Öğrencilerinin Derslerine Giren Öğretmenlerin Kaynaştırma Eğitimindeki Yeterlikleri
Kaynaştırma Öğrencilerinin Derslerine Giren Öğretmenlerin Kaynaştırma Eğitimindeki Yeterlikleri
Sibel DEMİR, Fatma ÖNEN, Fatma ŞAHİN Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı Yaklaşımı Uygulamaya Yönelik Öz Yeterlik İnanç Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı Yaklaşımı Uygulamaya Yönelik Öz Yeterlik İnanç Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
Emine Hatun DİKEN, Nejla YÜRÜK Günlük Yazma Etkinliklerinin Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimiyle İlgili Öz- Yeterlik İnançlarına Etkisi
Günlük Yazma Etkinliklerinin Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimiyle İlgili Öz- Yeterlik İnançlarına Etkisi
Murat BURSAL, Serkan BULDUR Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Meslek Tercih Nedenleri
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Meslek Tercih Nedenleri
Çiğdem ALDAN KARADEMİR, Esra UÇAK, Hüseyin BAĞ Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilgi Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Metaforlar
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilgi Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Metaforlar
Gonca HARMAN Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Model ve Modelleme İle İlgili Bilgilerinin İncelenmesi
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Model ve Modelleme İle İlgili Bilgilerinin İncelenmesi
Salih UZUN, Ahmet TAŞDERE, Günay PALİÇ Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Fizik Laboratuvar Araç- Gereçlerini Tanıma Düzeylerinin Belirlenmesi
Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Fizik Laboratuvar Araç- Gereçlerini Tanıma Düzeylerinin Belirlenmesi
Zeynel Abidin YILMAZ, Nail İLHAN, Hülya KUTU Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançları İle Fen Eğitimi Alanındaki Yeniliklere Ulaşmaları ve Kullanmaları Durumlarının İncelenmesi
Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançları İle Fen Eğitimi Alanındaki Yeniliklere Ulaşmaları ve Kullanmaları Durumlarının İncelenmesi
M. Şahin BÜLBÜL, Kelly Matthews Bağlam Temelli Eğitimin Olası Geleceği
Bağlam Temelli Eğitimin Olası Geleceği
Seher AKYÜZ, Sema DURSUN, Esme HACIEMİNOĞLU Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Sınıf İçi Uygulamalarının Kullandıkları Öğretim Yöntem ve Teknikler Açısından Değerlendirilmesi
Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Sınıf İçi Uygulamalarının Kullandıkları Öğretim Yöntem ve Teknikler Açısından Değerlendirilmesi
Tuncay ÖZSEVGEÇ, Hüseyin ARTUN İnsan ve Çevre Ünitesinin Öğretiminde Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Zorluklar ve Çözüm Önerileri
İnsan ve Çevre Ünitesinin Öğretiminde Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Zorluklar ve Çözüm Önerileri
Sedef CANBAZOĞLU BİLİCİ, Havva YAMAK, Nusret KAVAK Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi İmajları
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi İmajları
Aysun AKIŞ, Yılmaz SAĞLAM Diyolog ve Otoriter Öğretmenlerin Öğretmen- Öğrenci Rollerine Dair Beklenti ve İnançları
Diyolog ve Otoriter Öğretmenlerin Öğretmen- Öğrenci Rollerine Dair Beklenti ve İnançları
Cengiz TÜYSÜZ, İbrahim BİLGİN, Bilal YILDIRIM Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının Üstbiliş Düzeylerinin Belirlenmesi: Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği
Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının Üstbiliş Düzeylerinin Belirlenmesi: Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği
Özgür ÖZCAN, Cem GERÇEK Biyoloji Öğretmen Adaylarının Öğretim Becerilerinin Geliştirilmesinde Mikro Öğretim Tekniğinin Etkilerinin Video Dizi Analizi İle İncelenmesi
Biyoloji Öğretmen Adaylarının Öğretim Becerilerinin Geliştirilmesinde Mikro Öğretim Tekniğinin Etkilerinin Video Dizi Analizi İle İncelenmesi
Betül KARADUMAN, Sedat UÇAR İki Farklı Öğretmen Eğitim Programının Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması
İki Farklı Öğretmen Eğitim Programının Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması
Nafiye Zeynep ÇELİKKOL, Haluk SORAN Ortaöğretim Öğrencilerinin Biyolojik Çeşitliliğe Yönelik Bilgi ve Tutumları
Ortaöğretim Öğrencilerinin Biyolojik Çeşitliliğe Yönelik Bilgi ve Tutumları
A. Seda SARACALOĞLU, Nilgün YENİCE, Barış ÖZDEN Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen ve Teknoloji Okuryazarlığına İlişkin Özyeterlik Algıları İle Fene Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen ve Teknoloji Okuryazarlığına İlişkin Özyeterlik Algıları İle Fene Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki
Hülya KUTU, Nail İLHAN, Zeynel Abidin YILMAZ Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Eğitim Araştırmalarını Takip Etme Durumlarının Öz Yeterlik İnançları Açısından İncelenmesi
Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Eğitim Araştırmalarını Takip Etme Durumlarının Öz Yeterlik İnançları Açısından İncelenmesi
Özlem AYDIN ŞENGÜLEÇ, Cem BÜYÜKEKŞİ, Soner YAVUZ Fen ve Teknoloji Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri: Milli Eğitim Bakanlığının Belirlediği Performans Göstergelerine İlişkin Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Algıları
Fen ve Teknoloji Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri: Milli Eğitim Bakanlığının Belirlediği Performans Göstergelerine İlişkin Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Algıları
Salih ÇEPNİ, Ahmet BACANAK, Miraç AYDIN Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Web Tabanlı Performans Değerlendirme Programı Hakkındaki Görüşleri
Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Web Tabanlı Performans Değerlendirme Programı Hakkındaki Görüşleri
Tuncay ÖZSEVGEÇ, Ebru ALTUN Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Becerisine Yönelik Görüşleri
Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Becerisine Yönelik Görüşleri
Ebru ÖZTÜRK AKAR, Doğan DOĞAN Bilim Tarihi Dersinin Öğretmen Adaylarının Bilim- Teknoloji- Toplum İlişkisi Hakkındaki Görüşleri Üzerine Etkisi
Bilim Tarihi Dersinin Öğretmen Adaylarının Bilim- Teknoloji- Toplum İlişkisi Hakkındaki Görüşleri Üzerine Etkisi
Özlem AYDIN ŞENGÜLEÇ, Cem BÜYÜKEKŞİ, Funda ERASLAN Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
Tufan İNALTEKİN, Hakan AKÇAY Fen ve Teknoloji Öğretmeni Adaylarının Sorgulamaya Dayalı Özyeterliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Fen ve Teknoloji Öğretmeni Adaylarının Sorgulamaya Dayalı Özyeterliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Gülden AKDAĞ, Servet EKMEKÇİ Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Ölçme- Değerlendirmeye İlişkin Yeterlilik Algıları ve Görüşleri (Adıyaman İli Örneği)
Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Ölçme- Değerlendirmeye İlişkin Yeterlilik Algıları ve Görüşleri (Adıyaman İli Örneği)
Demet GÜRBÜZ, Yılmaz SAĞLAM Eleştirel Düşünme Becerisi ve Öğretmen Değerlendirme Yöntemleri
Eleştirel Düşünme Becerisi ve Öğretmen Değerlendirme Yöntemleri
Özlem AYDIN ŞENGÜLEÇ, Cem BÜYÜKEKŞİ, Funda ERASLAN Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
Hale KABA, Pınar Özdemir ŞİMŞEK İlköğretim Bölümü Yüksek Lisans Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Öğretiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Uygulanılmasına İlişkin Görüşleri (Hacettepe Üniversitesi Örneği)
İlköğretim Bölümü Yüksek Lisans Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Öğretiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Uygulanılmasına İlişkin Görüşleri (Hacettepe Üniversitesi Örneği)
Didem İNEL, Hilal KÜÇÜK, Lütfullah TÜRKMEN Fen ve Teknoloji Öğretmeni Adaylarının Yaratıcılık Kavramına ve Yaratıcı Düşünmeye İlişkin Görüşleri
Fen ve Teknoloji Öğretmeni Adaylarının Yaratıcılık Kavramına ve Yaratıcı Düşünmeye İlişkin Görüşleri
Oya AĞLARCI, Filiz KABAPINAR Biyoloji Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunları İle İlgili Görüşleri ve Bu Görüşlerin Geliştirilmesi
Biyoloji Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunları İle İlgili Görüşleri ve Bu Görüşlerin Geliştirilmesi
Ayşegül TARKIN, Nagihan TANIK, Oktay BEKTAŞ Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen ve Teknoloji Okuryazarlığı Hakkındaki Düşünceleri
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen ve Teknoloji Okuryazarlığı Hakkındaki Düşünceleri
Ebru ÖZTÜRK AKAR Farklı Alanlarda Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Bilime Yönelik Düşünüşleri
Farklı Alanlarda Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Bilime Yönelik Düşünüşleri
Emel DİKMENTEPE, Zeha YAKAR Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen-Teknoloji-Topluma (FTT) Yönelik Görüşleri
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen-Teknoloji-Topluma (FTT) Yönelik Görüşleri
Gamze ÇETİNKAYA, Dilek KARIŞAN Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşleri ve Bilimin Doğasına İlişkin Üstbilişsel Yetenekleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşleri ve Bilimin Doğasına İlişkin Üstbilişsel Yetenekleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Hakan ÖZDEMİR, Sacit KÖSE, Kadir BİLEN Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kavram Yanılgılarını Gidermede Tahmin Et- Gözle- Açıkla Stratejisinin Etkisi: Asit- Baz Örneği
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kavram Yanılgılarını Gidermede Tahmin Et- Gözle- Açıkla Stratejisinin Etkisi: Asit- Baz Örneği
Naim UZUN, Didem KILIÇ, Özgül KELEŞ Fen ve Teknoloji Öğretmenlerine Yönelik Laboratuvar Uygulamaları Projesi
Fen ve Teknoloji Öğretmenlerine Yönelik Laboratuvar Uygulamaları Projesi
Zeynep YÜCE, Necati YALÇIN Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Biyoteknoloji Konusundaki Bilgi Düzeyleri
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Biyoteknoloji Konusundaki Bilgi Düzeyleri
Yılmaz SAĞLAM Bağlamsal Aksiyonlar Sonucunda Anlamın Sosyal Bağlamda Ortaya Çıkması
Bağlamsal Aksiyonlar Sonucunda Anlamın Sosyal Bağlamda Ortaya Çıkması
Tuğba AKYILDIZ, Pınar ÖZDEMİR ŞİMŞEK, Cemil AYDOĞDU Fen ve Teknoloji Öğretim Programının Laboratuvar Kullanma Becerisi Kazandırmada Yeterlilği Hakkında Öğretmen Görüşleri
Fen ve Teknoloji Öğretim Programının Laboratuvar Kullanma Becerisi Kazandırmada Yeterlilği Hakkında Öğretmen Görüşleri
Ümmühan ORMANCI, Simge AKPULLUKÇU, Yasemin GÜNAY Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Sistem Hastalıklarına İlişkin Görüşleri
Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Sistem Hastalıklarına İlişkin Görüşleri
Emrullah ŞERENLİ, Yasemin HACIOĞLU, Feride ÇELİK Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Fen veTeknoloji Laboratuvarı Uygulamalarına Yönelik Görüşleri
Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Fen veTeknoloji Laboratuvarı Uygulamalarına Yönelik Görüşleri
Mehmet KÜÇÜK, Arzu KÜÇÜK Doğrudan- Yansıtıcı Bilim Öğretiminin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasıyla İlgili Görüşlerine Etkisi
Doğrudan- Yansıtıcı Bilim Öğretiminin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasıyla İlgili Görüşlerine Etkisi
Özlem AYDIN ŞENGÜLEÇ, Cem BÜYÜKEKŞİ, Soner YAVUZ Bilimin Doğsı ve Bilim Tarihi Dersinin 3. Sınıf Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasına İlişkin Görüşlerine Etkisi
Bilimin Doğsı ve Bilim Tarihi Dersinin 3. Sınıf Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasına İlişkin Görüşlerine Etkisi
Betül TiMUR, Fatma KAYA, Duygu ADAY İlköğretim Bölümü Öğretmen Adaylarının Kamu Personel Seçme Sınavında Başarısızlık Nedenleri
İlköğretim Bölümü Öğretmen Adaylarının Kamu Personel Seçme Sınavında Başarısızlık Nedenleri
Süleyman SEREN, Cemil AYDOĞDU, Pınar ÖZDEMİR ŞİMŞEK Fen ve Teknoloji 1. sınıf Öğretmen Adaylarına Laboratuvar Düzenleme ve Kullanma Bilgi ve Becerinin Yaratıcı Drama Uygulamalarıyla Kazandırılması Üzerine Bir Çalışma
Fen ve Teknoloji 1. sınıf Öğretmen Adaylarına Laboratuvar Düzenleme ve Kullanma Bilgi ve Becerinin Yaratıcı Drama Uygulamalarıyla Kazandırılması Üzerine Bir Çalışma
Esra YARDIMCI, Gülşen LEBLEBİCİOĞLU Fen Öğretmeni Mi? Bilim Öğretmeni Mi? Hangisi Sınıf Öğretmen Adaylarında Bilime ve Bilim İnsanına Yakın Simgeler Canlandırıyor?
Fen Öğretmeni Mi? Bilim Öğretmeni Mi? Hangisi Sınıf Öğretmen Adaylarında Bilime ve Bilim İnsanına Yakın Simgeler Canlandırıyor?
Murat DEMİRBAŞ, Nurcan ERTUĞRUL Fen ve Teknoloji Dersine İlişkin Piaget`in Soyut İşlemler Döneminde KAzanılması Beklenen Becerilerinin Gerçekleşme Durumlarının İncelenmesi
Fen ve Teknoloji Dersine İlişkin Piaget`in Soyut İşlemler Döneminde KAzanılması Beklenen Becerilerinin Gerçekleşme Durumlarının İncelenmesi
İsmail ERKAN, Enes DEM Ders Planının Etkililiğinin Lesson Study İle Geliştirilmesi: Bir Aksiyon Araştırılması
Ders Planının Etkililiğinin Lesson Study İle Geliştirilmesi: Bir Aksiyon Araştırılması
Bilge BİBER, Murat GÜNEL İlköğretim Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Yazmaya Dair Algıları ve Sınıf Ortamında Öğrenme Amaçlı Yazma Aktivitelerini Uygulama Düzeyleri
İlköğretim Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Yazmaya Dair Algıları ve Sınıf Ortamında Öğrenme Amaçlı Yazma Aktivitelerini Uygulama Düzeyleri
A. Nesibe KÖKLÜKAYA, Eda DEMİRHAN Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Laboratuvarlarda Etkili Öğrenme`ye İlişkin Görüşleri
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Laboratuvarlarda Etkili Öğrenme`ye İlişkin Görüşleri
Sinan ÖZGELEN, Özgül YILMAZ-TÜZÜN Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Bilginin Değişebilir Olmasına Yönelik Görüşlerinin Sorgulayıcı Öğretime Dayalı Laboratuvar Dersinde İncelenmesi
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Bilginin Değişebilir Olmasına Yönelik Görüşlerinin Sorgulayıcı Öğretime Dayalı Laboratuvar Dersinde İncelenmesi
Dilek KARIŞAN, Özgül YILMAZ-TÜZÜN Fen Öğretmen Adaylarının Laboratuvar Uygulamaları Dersi Deney Raporlarının İncelenmesi
Fen Öğretmen Adaylarının Laboratuvar Uygulamaları Dersi Deney Raporlarının İncelenmesi
Ezgi GÜVEN, Elvan İNCE AKA, Mustafa AYDOĞDU Fen Bilgisi ve Matematik Öğretmen Adaylarının Fen ve Laboratuvara Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi
Fen Bilgisi ve Matematik Öğretmen Adaylarının Fen ve Laboratuvara Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi
Gamze SERT Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kariyer Planları İle Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ve Fen Öğretimi Öz Yeterlik Algıları Arasındaki İlişki
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kariyer Planları İle Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ve Fen Öğretimi Öz Yeterlik Algıları Arasındaki İlişki
Orhan ERCAN, Kadir BİLEN Genel Kimya Laboratuvarında Uygulanan Farklı Öğretim Yöntemlerinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Tutumlarına ve Başarılarına Etkisi
Genel Kimya Laboratuvarında Uygulanan Farklı Öğretim Yöntemlerinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Tutumlarına ve Başarılarına Etkisi
Sevilay ERKOL, İlker UĞULU Biyoloji Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Beceri Düzeyleri ve Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Biyoloji Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Beceri Düzeyleri ve Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Mustafa UĞRAŞ, Erol CİL Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Adaylarının Fen- Teknoloji- Toplum (FTT) Hakkındaki Görüşleri
Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Adaylarının Fen- Teknoloji- Toplum (FTT) Hakkındaki Görüşleri
Damla UYGUR, Zehra Tuğçe ÖZGEL, Pınar FETTAHLIOĞLU Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Gözüyle Öğretim Elemanlarının Genel Profili
Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Gözüyle Öğretim Elemanlarının Genel Profili
M. Ertaç ATİLA, Mustafa SÖZBİLİR, M. Diyaddin YAŞAR Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programındaki Yapılandırmacı Anlayışa Dayalı Bazı Ögelerin Öğretmenler Tarafından Algılanma Düzeyinin Düzeyinin Belirlenmesi
Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programındaki Yapılandırmacı Anlayışa Dayalı Bazı Ögelerin Öğretmenler Tarafından Algılanma Düzeyinin Düzeyinin Belirlenmesi
M. Ertaç ATİLA, Mustafa SÖZBİLİR, M. Diyaddin YAŞAR Fen ve TeknolojiDersi Öğretim Programındaki Yapılandırmacı Anlayışa Dayalı Bazı Ögelerin Öğretmenler Tarafından Uygulanabilme Düzeyinin Belirlenmesi
Fen ve TeknolojiDersi Öğretim Programındaki Yapılandırmacı Anlayışa Dayalı Bazı Ögelerin Öğretmenler Tarafından Uygulanabilme Düzeyinin Belirlenmesi
Nermin Büşra ÇAĞLAYAN, Ayşegül BİLECİK, Ezgi GÜVEN Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Teknoloji ve Teknolojik Ürün Konusuna Yönelik Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi
Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Teknoloji ve Teknolojik Ürün Konusuna Yönelik Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi
Gökhan KUMLU, Nejla YÜRÜK, Gülfem Dilek YURTTAŞ Fen ve Teknoloji Öğretmen AdaylarınınFotosentez ve Solunum Konusunda Sahip Oldukları Alternatif Kavramlar
Fen ve Teknoloji Öğretmen AdaylarınınFotosentez ve Solunum Konusunda Sahip Oldukları Alternatif Kavramlar
Serhat İREZ, Çiçek Dilek BAKANAY, Hayati ŞEKER Fen Bilimleri Alanı Öğretmenlerinin Öğretimde Bilim Tarihini Kullanma Amaçları
Fen Bilimleri Alanı Öğretmenlerinin Öğretimde Bilim Tarihini Kullanma Amaçları
Ümmügülsüm İYİBİL, Ayşegül SAĞLAM ARSLAN Farklı Programlarda Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Gökcisimleri Arasında Kurdukları İlişkiler ve Anlama Düzeyleri
Farklı Programlarda Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Gökcisimleri Arasında Kurdukları İlişkiler ve Anlama Düzeyleri
Fatma Nur DEMİRCİOĞLU, Seher ÖZDEMİR, Haluk ÖZMEN Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Asit- Baz Kavramlarıyla İlgili Yanılgılarının Tespiti
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Asit- Baz Kavramlarıyla İlgili Yanılgılarının Tespiti
Orhan KARAMUSTAFAOĞLU, Recep ÇAKIR, Fatma Gül TOPUZ Fen Öğretiminde Öğretmenlerin Materyal ve Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
Fen Öğretiminde Öğretmenlerin Materyal ve Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
Ayşe YENİLMEZ TÜRKOĞLU, Yurdagül BOĞAR Eğitim Fakültelerindeki Araştırma Görevlilerinin Bilimsel Modeller Hakkındaki Anlayışlarının İncelenmesi
Eğitim Fakültelerindeki Araştırma Görevlilerinin Bilimsel Modeller Hakkındaki Anlayışlarının İncelenmesi
Eda DEMİRHAN, A. Nesibe KÖKLÜKAYA Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Gelecekteki Fen Laboratuvarlarına İlişkin Çizimleri
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Gelecekteki Fen Laboratuvarlarına İlişkin Çizimleri
Mualla BOLAT, Cumhur TÜRK, Selami KALKAN Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Deneysel Süreç Becerilerini Kullanabilme Düzeyleri: Basit Elektrik Devresi Örneği
Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Deneysel Süreç Becerilerini Kullanabilme Düzeyleri: Basit Elektrik Devresi Örneği
Didem KARAKAYA, Selçuk AYDEMİR, Aygün KILIÇ Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Elektronik Portfolyoya İlişkin Görüşlerindeki Değişim
Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Elektronik Portfolyoya İlişkin Görüşlerindeki Değişim
Serap KÜÇÜKER, Özlem TAŞDELEN, Gözdegül ARIK KARAMIK Farklı Disiplinlerdeki Öğretmen Adaylarının Öğretmen ve Öğrenci Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları
Farklı Disiplinlerdeki Öğretmen Adaylarının Öğretmen ve Öğrenci Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları
Özlem TAŞDELEN, Osman ÇİMEN Biyoloji Öğretmen Adaylarının Çoklu Zeka Alanları İle Çevreye Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Biyoloji Öğretmen Adaylarının Çoklu Zeka Alanları İle Çevreye Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Yasemin HACIOĞLU, Esra BOZKURT, Nurhan ÖZTÜRK İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının ``DNA`` İle İlgili Algılarının Metafor Yoluyla Belirlenmesi
İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının ``DNA`` İle İlgili Algılarının Metafor Yoluyla Belirlenmesi
Özlem AYDIN ŞENGÜLEÇ, Cem BÜYÜKEKŞİ, Murat GENÇ Bilimsel Epistemolojik İnançlar: İlköğretim Matematik İle Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Farkı
Bilimsel Epistemolojik İnançlar: İlköğretim Matematik İle Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Farkı
Özlem AYDIN ŞENGÜLEÇ, Cem BÜYÜKEKŞİ, Soner YAVUZ Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Epistemolojik İnançlarının İncelenmesi
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Epistemolojik İnançlarının İncelenmesi
Dilek KARIŞAN, Behiye UBUZ, Ayşe ŞENAY Fen ve Teknoloji Öğretmeninin Sıvılarda Basınç Ünitesi İçin Kullandığı Öğretim Yöntemlerinin İncelenmesi
Fen ve Teknoloji Öğretmeninin Sıvılarda Basınç Ünitesi İçin Kullandığı Öğretim Yöntemlerinin İncelenmesi
Gülşah TANRIVERDİ, Murat DEMİRBAŞ Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersine İlişkin Bilimsel Süreç Beceri Kazanımlarını Gerçekleştirme Durumları
Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersine İlişkin Bilimsel Süreç Beceri Kazanımlarını Gerçekleştirme Durumları
Ali Yiğit KUTLUCA, Yılmaz SOYSAL, Pınar Seda ÇETİN Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Genetik Klonlamaya İlişkin Bilimsel ve Sosyobilimsel Argüman Kalitelerinin Alan Bilgisi Yönünden İncelenmesi
Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Genetik Klonlamaya İlişkin Bilimsel ve Sosyobilimsel Argüman Kalitelerinin Alan Bilgisi Yönünden İncelenmesi
Murat ÖZEL, Alev DOĞAN Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Kimyasal Tepkimeler Konusundaki Pedagojik Alan Bilgileri
Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Kimyasal Tepkimeler Konusundaki Pedagojik Alan Bilgileri
 XXXXV. Atölye Çalışması
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Tuğba ÇOPUR, Esin ŞAHİN Fizik Eğitiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılmasına Yönelik Uygulamalı Atölye Çalışması
Fizik Eğitiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılmasına Yönelik Uygulamalı Atölye Çalışması
 XXXXVII. Eğitim Semineri
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Yesrip AKBAY, Mustafa DEMİR, Fatma GÜNDOĞAN Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Uygulama Örnekleri ve Yansımaları
Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Uygulama Örnekleri ve Yansımaları
Ulaş ÜSTÜN, Ali ERYILMAZ Meta- Analiz Nedir? Nasıl Yapılır? Fen ve Matematik Eğitimine Ne Tür Katkılar Sağlayabilir?
Meta- Analiz Nedir? Nasıl Yapılır? Fen ve Matematik Eğitimine Ne Tür Katkılar Sağlayabilir?
 XXXXX. Mini Sempozyum- A
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Fen Öğretmenleri ve Sosyobilimsel Konuların Öğretimi
Fen Öğretmenleri ve Sosyobilimsel Konuların Öğretimi
Ahmet Kılınç, Davut Soysal, Büşra İşeri Öğretmen Adaylarının Sosyobilimsel Bir Konunun Öğretimi İle İlgili Öz Yeterlilikleri ve Seçecekleri Öğretim Metotları
Öğretmen Adaylarının Sosyobilimsel Bir Konunun Öğretimi İle İlgili Öz Yeterlilikleri ve Seçecekleri Öğretim Metotları
Dilber Polat, Ahmet Kılınç, Özkan Görgülü Fen ve Biyoloji Öğretmenleri Sosyobilimsel Konulara ve Bu Konuların Öğretimine Nasıl Yaklaşıyor? Pratikler, Faydalar, Sorunlar ve Öneriler Üzerine Nitel Bir Çalışma
Fen ve Biyoloji Öğretmenleri Sosyobilimsel Konulara ve Bu Konuların Öğretimine Nasıl Yaklaşıyor? Pratikler, Faydalar, Sorunlar ve Öneriler Üzerine Nitel Bir Çalışma
Mutlu Pınar Demirci Güler, Özlem Afacan, Ahmet Kılınç Sosyobilimsel Tartışmalarda Öğretmen Olarak Hangi Pozisyonu Seçmek İstersin? Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Düşünceleri
Sosyobilimsel Tartışmalarda Öğretmen Olarak Hangi Pozisyonu Seçmek İstersin? Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Düşünceleri
Arzu SÖNMEZ, Ahmet KILINÇ Öğretmen Adayları, Öz Yeterlilik ve Sosyobilimsel Bir Konu Olarak GDO`lu Besinler
Öğretmen Adayları, Öz Yeterlilik ve Sosyobilimsel Bir Konu Olarak GDO`lu Besinler
Büşra İŞERİ, Ahmet KILINÇ Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Nükleer Enerjinin Risk ve Faydaları Hakkındaki Düşünceleri ve Bu Konuda Yapacakları Öğretim Hakkında Bazı Öngörüler
Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Nükleer Enerjinin Risk ve Faydaları Hakkındaki Düşünceleri ve Bu Konuda Yapacakları Öğretim Hakkında Bazı Öngörüler
 XXXXXI. Mini Sempozyum B
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Murat GÜNEL, Kutlu TANRIVERDİ Boylamsal Araştırma Projesi: Hizmetçi Eğitim ve Sınıfiçi Uygulamalarının, Öğretmen Pedagojisine, Öğrenci Akademik Başarısına, Düşünme Becerilerine Etkisinin Araştırılması
Boylamsal Araştırma Projesi: Hizmetçi Eğitim ve Sınıfiçi Uygulamalarının, Öğretmen Pedagojisine, Öğrenci Akademik Başarısına, Düşünme Becerilerine Etkisinin Araştırılması
Recai AKKUŞ, İsmet KURT Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme YaklaşımınınÖğrenci Akademik Başarısına ve Kritik Düşünme Becerisine Etkisi
Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme YaklaşımınınÖğrenci Akademik Başarısına ve Kritik Düşünme Becerisine Etkisi
Melike Özer Keskin, Esra Kabataş Memiş, Volkan Aşcı Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Yaklaşımına Dayalı Öğrenme Sürecinin Öğrencilerin Yazma Becerileri Üzerine Etkisi
Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Yaklaşımına Dayalı Öğrenme Sürecinin Öğrencilerin Yazma Becerileri Üzerine Etkisi
Nilay KESKİN SAMANCI, Funda YEŞİLDAĞ HASANÇEBİ Öğretmenlerin Mesleki Gelişimlerindeki Değişime Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Yaklaşımı Uygulamalarının Etkisi
Öğretmenlerin Mesleki Gelişimlerindeki Değişime Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Yaklaşımı Uygulamalarının Etkisi
Sevgi KINGIR, Mehmet DEMİRBAĞ Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Projesi Kapsamında Uygulanan Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Öğretmen Görüşleri
Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Projesi Kapsamında Uygulanan Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Öğretmen Görüşleri
 XXXXXII. Mini Sempozyumu C
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Ortaöğretim Öğretmeni Yetiştirme Programları, Ortaöğretim Fizik Programı Uygulaması ve Fizik 11 Ders Kitabına Yönelik Değerlendirmeler
Ortaöğretim Öğretmeni Yetiştirme Programları, Ortaöğretim Fizik Programı Uygulaması ve Fizik 11 Ders Kitabına Yönelik Değerlendirmeler
Nevzat KAVCAR Ortaöğretim Fizik 11 Ders Kitabının Öğretmen Adaylarını Raporlarıyla Değerlendirilmesi
Ortaöğretim Fizik 11 Ders Kitabının Öğretmen Adaylarını Raporlarıyla Değerlendirilmesi
Nevzat KAVCAR, Gözde ÇINAR, İpek DÖNMEZ Fizik Öğretmen Adaylarının Ortaöğretim 11. Sınıf Fizik Ders Kitabına İlişkin Görüşleri
Fizik Öğretmen Adaylarının Ortaöğretim 11. Sınıf Fizik Ders Kitabına İlişkin Görüşleri
Serap KAYA ŞENGÖREN, İpek DÖNMEZ, Gözde ÇINAR Fizik Öğretmenlerinin 11. Sınıf Fizik Kitabına İlişkin Görüşleri: İzmir İli Örneği
Fizik Öğretmenlerinin 11. Sınıf Fizik Kitabına İlişkin Görüşleri: İzmir İli Örneği
Kürşat KOYUNCU, Yusuf Can ODABAŞI, Özge KATA 2007 Ortaöğretim Fizik Öğretim Programının İlk Dört Yıllık Uygulamasına Yönelik Bir Çalışma
2007 Ortaöğretim Fizik Öğretim Programının İlk Dört Yıllık Uygulamasına Yönelik Bir Çalışma
Nevzat KAVCAR, Yusuf Can ODABAŞI, Özge KATA Ortaöğretim Alan Öğretmenliği (3,5+1,5 ile 4+ 1,5) Kesintili ve Beş Yıllık Kesintisiz Öğretim Programlarının Fizik Öğretmen Adayı Görüşleriyle Değerlendirilmesi
Ortaöğretim Alan Öğretmenliği (3,5+1,5 ile 4+ 1,5) Kesintili ve Beş Yıllık Kesintisiz Öğretim Programlarının Fizik Öğretmen Adayı Görüşleriyle Değerlendirilmesi
 XXXXXIII. Mini Sempozyum D
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Türkiyede Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eğitim: Nereden Başlanmalı?
Türkiyede Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eğitim: Nereden Başlanmalı?
Sinan ERTEN Farklı Kültürlerde Çevre Bilincinin Durumu ve Ekosentrik Anroposentrik ve Çevreye Karşı İtici Tutumlar
Farklı Kültürlerde Çevre Bilincinin Durumu ve Ekosentrik Anroposentrik ve Çevreye Karşı İtici Tutumlar
Mehmet ERDOĞAN Çevreye Yönelik Sorumlu Davranış Geliştirmede Formal ve İnformal Öğrenme Ortamlarının Rolü
Çevreye Yönelik Sorumlu Davranış Geliştirmede Formal ve İnformal Öğrenme Ortamlarının Rolü
Naim UZUN Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eğitim: Örnek Uygulamalar ve Ölçekler
Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eğitim: Örnek Uygulamalar ve Ölçekler
Oğuz ÖZDEMİR Kuramdan Uygulamaya Sürdürülebilir Yaşam İçin Eğitim
Kuramdan Uygulamaya Sürdürülebilir Yaşam İçin Eğitim
Ahmet KILINÇ Davranış Değişimi İçin SKE Mi Yoksa Eğitim İçi Mi SKE Mi?
Davranış Değişimi İçin SKE Mi Yoksa Eğitim İçi Mi SKE Mi?
 XXXXXV. Mini Sempozyum E
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Bülent ÇAVAŞ, Yasemin ÖZDEM, Pınar ÇAVAŞ Profiles: Bilim Yoluyla Sorgulamaya Dayalı Öğrenme ve Eğitim Üzerine Mesleki Yansıma Odaklı Bir Program
Profiles: Bilim Yoluyla Sorgulamaya Dayalı Öğrenme ve Eğitim Üzerine Mesleki Yansıma Odaklı Bir Program
 XXXXXVI. Mini Sempozyum F
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Deneysel Bir Etkinliği Nasıl Tasarlarım?
Deneysel Bir Etkinliği Nasıl Tasarlarım?
Hakan IŞIK, Kemal YÜRÜMEZOĞLU Fen ve Fizik Sınıflarında Gökkuşağı Oluşturmak
Fen ve Fizik Sınıflarında Gökkuşağı Oluşturmak
M. Kaan KASAR, Kemal YÜRÜMEZOĞLU Klasik Gitar Yardımıyla Rezonans Kavramının Öğretimi
Klasik Gitar Yardımıyla Rezonans Kavramının Öğretimi
Erdem ÇETİNER, Merve ŞAHİN, Pelin ERTEKİN Galileo Prensiplerinin Akustik Gösterimi
Galileo Prensiplerinin Akustik Gösterimi
Gözde KARATEPE, Hülya ŞEN, Fulya ÖZTÜRK T Borusu: Basınç Hacim ve Yüzey Alanı İlişkinin Tek Bir Materyalde Gösterimi
T Borusu: Basınç Hacim ve Yüzey Alanı İlişkinin Tek Bir Materyalde Gösterimi
Burcu KILIÇ, Nurettin ÇARDAK, Sertaç ARABACIOĞLU Oobleck Bilim: Katı Mı? Sıvı Mı?
Oobleck Bilim: Katı Mı? Sıvı Mı?
 XXXXXVII. Panel
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Mehmet Ali ÇORLU, Tufan ADIGÜZEL, Mehmet Cihad AYAR Panel- 1 Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (BTMM) Eğitimi: Disiplinlerarası Çalışmalar ve Etkileşimler
Panel- 1 Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (BTMM) Eğitimi: Disiplinlerarası Çalışmalar ve Etkileşimler
Adnan BAKİ Panel- 2 Türkiye`de Öğretmen Yetiştirme Uygulamaları: Sorunlar, Eğilimler, İlkeler ve Öneriler
Panel- 2 Türkiye`de Öğretmen Yetiştirme Uygulamaları: Sorunlar, Eğilimler, İlkeler ve Öneriler
Alipaşa AYAS Öğretmen Eğitiminde Kaliteyi Artırmaya Yönelik Önlemler (Öğrenci Seçimi, Kontenjanlar, Programlar, Fakülte- Okul İşbirliği Bilimsel Araştırmalar) ve Temel Politikaların Yeniden Ele Alınması
Öğretmen Eğitiminde Kaliteyi Artırmaya Yönelik Önlemler (Öğrenci Seçimi, Kontenjanlar, Programlar, Fakülte- Okul İşbirliği Bilimsel Araştırmalar) ve Temel Politikaların Yeniden Ele Alınması
Hüseyin ALKAN Eğitim Fakültelerinde Toplam Kalite Yönetimine Geçilerek Öğretmen Adaylarının Performans Düzeylerinin Yükseltilmesi
Eğitim Fakültelerinde Toplam Kalite Yönetimine Geçilerek Öğretmen Adaylarının Performans Düzeylerinin Yükseltilmesi
Ali Rıza AKDENİZ Öğretmen Eğitimi Hizmet Öncesinde Öğretmenlik Meslek Derslerinin Uygulamalarının Değerlendirilmesi
Öğretmen Eğitimi Hizmet Öncesinde Öğretmenlik Meslek Derslerinin Uygulamalarının Değerlendirilmesi
Murat ALTUN Matematik Öğretiminin Planlanmasında Referanslar
Matematik Öğretiminin Planlanmasında Referanslar
Salih ÇEPNİ Öğretim Üyeleri ve Öğretmen Adayları Milli Eğitim Bakanlığı`ndaki Yeni Yaklaşımlara (Tablet, Akıllı Tahta vb.) Ne Kadar Hazır? Bu Konuda Neler Yapılmalıdır?
Öğretim Üyeleri ve Öğretmen Adayları Milli Eğitim Bakanlığı`ndaki Yeni Yaklaşımlara (Tablet, Akıllı Tahta vb.) Ne Kadar Hazır? Bu Konuda Neler Yapılmalıdır?
Yaşar UGÜROL MEB`in Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sürdürülebilir İstihdam, İhtiyaç Dengesi
MEB`in Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sürdürülebilir İstihdam, İhtiyaç Dengesi
 XXXXXVIII. Tartışma Grupları
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Murat GÜNEL, Funda YEŞİLDAĞ HASANÇEBİ, Nilay KESKİN SAMANCI Öğretirken Öğrenen Öğretmenler: Profesyonel Değişim ve Gelişim
Öğretirken Öğrenen Öğretmenler: Profesyonel Değişim ve Gelişim
Rabia KULLAPÇI, Zeynep AKÇA, Faruk AŞIK Öğrenme Amaçlı Yazma Uygulamaları ve Fen Sınıflarında Uygulama Örnekleri
Öğrenme Amaçlı Yazma Uygulamaları ve Fen Sınıflarında Uygulama Örnekleri
Cemal TOSUN, Yavuz TAŞKESENLİGİL Probleme Dayalı Öğrenmede Tamamlayıcı Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerinin Kullanımı
Probleme Dayalı Öğrenmede Tamamlayıcı Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerinin Kullanımı
Ela Ayşe KÖKSA, Yaşar KOÇ, Fatma ŞOLA Niğde ve Çevresinde Yazının Gelişimi
Niğde ve Çevresinde Yazının Gelişimi
Dilber POLAT, Volkan Hasan KAYA Fen Eğitiminde Multivoting (Çoklu Oylama) Uygulaması
Fen Eğitiminde Multivoting (Çoklu Oylama) Uygulaması
 XXXXXX. Yuvarlak Masa
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Huseyin BAĞ, Ayşe SAVRAN GENCER Farklılıklar İçin Fen Eğitimi: Çok Uluslu Bir Fen Eğitimi ve Bilimin Doğası Anketinin Geliştirilmesi
Farklılıklar İçin Fen Eğitimi: Çok Uluslu Bir Fen Eğitimi ve Bilimin Doğası Anketinin Geliştirilmesi
 XXXXXXI. Poster Sunumlar
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Sibel AÇIŞLI, Ali KOLOMUÇ Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Branşlarına Karşı Tutumlarının İncelenmesi
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Branşlarına Karşı Tutumlarının İncelenmesi
Sebahattin Bircan, Murat Taş, Yurdagül Boğar Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Raporlarının 7. Sınıf Elektrik Konusundaki Kazanımlarla İlişkisinin İncelenmesi
Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Raporlarının 7. Sınıf Elektrik Konusundaki Kazanımlarla İlişkisinin İncelenmesi
Orçun BOZKURT, Yusuf AY, Erkan ARI Fen ve Teknoloji Öğretmenliği Öğrencilerinin Manyetizma Konusunda Sahip Oldukları Ön Bilgi ve Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi
Fen ve Teknoloji Öğretmenliği Öğrencilerinin Manyetizma Konusunda Sahip Oldukları Ön Bilgi ve Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi
Nuri BALTA Fen Laboratuvarları İçin Bir Ders Tasarım Modeli
Fen Laboratuvarları İçin Bir Ders Tasarım Modeli
Ayla ÇETİN-DİNDAR, Nurdane AYDEMİR, Zübeyde Demet KIRBULUT Eğitsel Oyunlarla Asit ve Baz Konularına Yönelik Ölçme - Değerlendirme Materyali Hazırlama: Kimya Sarmalı
Eğitsel Oyunlarla Asit ve Baz Konularına Yönelik Ölçme - Değerlendirme Materyali Hazırlama: Kimya Sarmalı
Dündar YENER, Fatih AYDIN, Niğmet KÖKLÜ Animasyon- Simülasyon Uygulanan Fizik Laboratuvarındaki Öğrencilerin Özyeterliliğinin İncelenmesi
Animasyon- Simülasyon Uygulanan Fizik Laboratuvarındaki Öğrencilerin Özyeterliliğinin İncelenmesi
Sebahattin KARTAL, Kübra Elif BAĞRIYANIK İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Teknoloji Entegrasyonlu Sınıf Ortamı Tasarımları
İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Teknoloji Entegrasyonlu Sınıf Ortamı Tasarımları
Yakup DOĞAN, Mehmet YILMAZ Fen ve Teknoloji Dersinde Öğretim Teknolojilerinin Kullanımı ve İlgili Faktörlerin İncelenmesi
Fen ve Teknoloji Dersinde Öğretim Teknolojilerinin Kullanımı ve İlgili Faktörlerin İncelenmesi
Nesrin ÖZSOY, Nesrin EROĞLU İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Negatif Sayıların Kuvvetini Alma Konusundaki Kavram Yanılgıları
İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Negatif Sayıların Kuvvetini Alma Konusundaki Kavram Yanılgıları
Deniz SARIBAŞ, Yasemin ÖZDEM, Hamide ERTEPINAR Laboratuvar Ortamında Araştırılabilen Soru Oluşturma
Laboratuvar Ortamında Araştırılabilen Soru Oluşturma
Gönül ALACA KÖSEK, Mehmet DEMİRBAĞ, Canan ERTEĞİ Öğrenci Gözünden Araştırma Sorgulama Tabanlı Argümantasyon Uygulamaları ve Akademik Başarılarındaki Değişim
Öğrenci Gözünden Araştırma Sorgulama Tabanlı Argümantasyon Uygulamaları ve Akademik Başarılarındaki Değişim
Nurhan ÖZTÜRK, Halil TURGUT, Serhat ERCAN Öğretmen Adaylarının Bakış Açısıyla Fen Bilgisi Lisans Programının Yeterliliği
Öğretmen Adaylarının Bakış Açısıyla Fen Bilgisi Lisans Programının Yeterliliği
Hasan BAĞ, Mehmet KÜÇÜK İlköğretim Öğrencilerinin Bilim İnsanı İmajları
İlköğretim Öğrencilerinin Bilim İnsanı İmajları
Mustafa DEMİR, H. Selçuk SÜMBÜL, Mehmet DEMİRBAĞ Fen ve Teknoloji Dersi Performans Değerlendirmelerine Farklı Bir Bakış: Deney Raporları
Fen ve Teknoloji Dersi Performans Değerlendirmelerine Farklı Bir Bakış: Deney Raporları
Fatma GÜNDOĞAN, Rabia KULLAPÇI, Mehmet Hulki BAŞAK Öğrenme Amaçlı Yazma Örneği: Van`a Mektuplar
Öğrenme Amaçlı Yazma Örneği: Van`a Mektuplar
Halil İbrahim ALICI, Aykut Emre BOZDOĞAN, Ümit ŞENGÜL İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersi Fizizk Konularındaki Akademik Başarıları İle Matematik Tutumu Arasındaki İlişki (Giresun İli Örneği)
İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersi Fizizk Konularındaki Akademik Başarıları İle Matematik Tutumu Arasındaki İlişki (Giresun İli Örneği)
Abdullah DEMİR, Aytekin ÇÖKELEZ İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin ``Kütle, Ağırlık ve Yerçekimi`` Kavramları İle İlgili Kavramsal Öğrenmelerinin İncelenmesi
İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin ``Kütle, Ağırlık ve Yerçekimi`` Kavramları İle İlgili Kavramsal Öğrenmelerinin İncelenmesi
Mehmet HASANÇEBİ, Faruk AŞIK, Funda YEŞİLDAĞ HASANÇEBİ Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Yaklaşımı Uygulamalarında Küçük ve Büyük Grup Tartışmalarının Öğretmen ve Öğrenci Gözünden Değerlendirilmesi
Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Yaklaşımı Uygulamalarında Küçük ve Büyük Grup Tartışmalarının Öğretmen ve Öğrenci Gözünden Değerlendirilmesi
Kadir BİLEN, Murat ÖZEL, M. Suat BAL Üniversite Öğrencilerinin Bilim Adamı Algıları
Üniversite Öğrencilerinin Bilim Adamı Algıları
Osman AYYÜREK, Şahin İDİN Okul Öncesi Eğitiminde Fen Etkinliği Açısından Okul Öncesi Çocuklarına Deprem Bilincinin Kazandırılması Üzerine Bir Çalışma
Okul Öncesi Eğitiminde Fen Etkinliği Açısından Okul Öncesi Çocuklarına Deprem Bilincinin Kazandırılması Üzerine Bir Çalışma
Fatma TURAN 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Öğretim Programı ve Ders Kitabındaki Bilimsel Süreç Becerilerinden ``Gözlem`` Becerisinin Tespit Edilmesi
8. Sınıf Fen ve Teknoloji Öğretim Programı ve Ders Kitabındaki Bilimsel Süreç Becerilerinden ``Gözlem`` Becerisinin Tespit Edilmesi
Payidar BAŞKURT, Mahmut SELVİ Basit Malzemelerle Yapılan Fen Aktivitelerinin Öğrencilerin Başarılarına Fene Yönelik Tutumlarına ve Kalıcılığa Etkisi
Basit Malzemelerle Yapılan Fen Aktivitelerinin Öğrencilerin Başarılarına Fene Yönelik Tutumlarına ve Kalıcılığa Etkisi
Sibel DENİZ, Emel ÖZDEMİR ERDOĞAN İlköğretim 7. Sınıflara Yönelik Geometri Sketchpad İle Çember/ Dairede Açı ve Yay Ölçümü
İlköğretim 7. Sınıflara Yönelik Geometri Sketchpad İle Çember/ Dairede Açı ve Yay Ölçümü
Hilal COŞKUN, İ. Afşin KARİPPER Bilimsel Öyküleme Yönteminin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi 7. Sınıf Yaşamımızdaki Elektrik Örneklemi
Bilimsel Öyküleme Yönteminin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi 7. Sınıf Yaşamımızdaki Elektrik Örneklemi
Kaan BATI, İlke ÇALIŞKAN İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Bilgi ve Algılarını Belirlemeyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Nitel Bir Araştırma: Domuz Gribi Örneği
İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Bilgi ve Algılarını Belirlemeyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Nitel Bir Araştırma: Domuz Gribi Örneği
Abdullah KARATAŞ Çevre Sorunlarının Çözümünde Bilinçlendirme Faaliyetlerinin Önemi
Çevre Sorunlarının Çözümünde Bilinçlendirme Faaliyetlerinin Önemi
Serap ÇALIŞKAN, Özgür ÖZCAN Üniversite Öğreniminin Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri Üzerindeki Etkisi
Üniversite Öğreniminin Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri Üzerindeki Etkisi
Gökçe YÜKSEL, Didem SIĞAN1 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi
Canan NAKİBOĞLU, Ayşe Zeynep ŞEN ``Maddenin Halleri`` Ünitesinin Grafik Düzenleyiciler Açısından Analizi ve Ünitenin Öğretimine Yönelik Grafik Düzenleyici Örneklerinin Hazırlanması
``Maddenin Halleri`` Ünitesinin Grafik Düzenleyiciler Açısından Analizi ve Ünitenin Öğretimine Yönelik Grafik Düzenleyici Örneklerinin Hazırlanması
Hasene Esra YILDIRIR, Canan NAKİBOĞLU Kimya Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Argümantasyona Dayalı Dersler Sırasında Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Kimya Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Argümantasyona Dayalı Dersler Sırasında Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Aslıhan KARTAL TAŞOĞLU, Mustafa BAKAÇ, Zehra Selin USTA Fizik Öğretmen Adaylarının Radyasyon Farkındalığı
Fizik Öğretmen Adaylarının Radyasyon Farkındalığı
Mustafa BAKAÇ, Aslıhan KARTAL TAŞOĞLU, Gözde ÇINAR Fizik Öğretmenlerinin Radyasyon Algısı
Fizik Öğretmenlerinin Radyasyon Algısı
Hasan GÜRBÜZ, Behçet ORAL, Mürşet ÇAKMAK Sera Etkisi Kavram Yanılgıları Yapılmış Çalışmaların ve Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi
Sera Etkisi Kavram Yanılgıları Yapılmış Çalışmaların ve Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi
Selçuk ÖZGÜR, Kutlu TANRIVERDİ, Murat GÜNEL Çevre ve Müfredat Entegrasyonu: Canlılar ve Hayat Ünitesinde Deniz Kestaneleri Etkinliği
Çevre ve Müfredat Entegrasyonu: Canlılar ve Hayat Ünitesinde Deniz Kestaneleri Etkinliği
Engin AKYOL, Emine DİPÇİ Fen Bilgisi Öğretmenliği, Kimya ve Biyoloji Bölümü Adayların Çevreye Karşı Tutumları Hakkında Bilgi Seviyelerinin Değerlendirilmesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği, Kimya ve Biyoloji Bölümü Adayların Çevreye Karşı Tutumları Hakkında Bilgi Seviyelerinin Değerlendirilmesi
İlkay ABAZAOĞLU, Yılmaz YILDIZHAN Fizik Öğretmenleri Profili
Fizik Öğretmenleri Profili
Hatice BÜYÜKDOKUMACI, Hüseyin BAĞ Fen ve Teknoloji Öğretiminde Probleme Dayalı ÖğrenmeYönteminin Bilimsel Süreç Becerilerine ve Akademik Başarılarına Etkisi
Fen ve Teknoloji Öğretiminde Probleme Dayalı ÖğrenmeYönteminin Bilimsel Süreç Becerilerine ve Akademik Başarılarına Etkisi
Ayşe OCAK, Orhan AŞCI, Ahmet ERAYAZLAR Etkili Hizmetiçi Eğitimlere Dair Öğretmen Görüşleri
Etkili Hizmetiçi Eğitimlere Dair Öğretmen Görüşleri
Ayşe OĞUZ ÜNVER, Fulya ÖZTÜRK Afetin Tanımı ve Kapsamı
Afetin Tanımı ve Kapsamı
Gülten ŞENDUR, Coşkun KAZANCI, Mehmet Bulut KELEBEK Kavramsal Değişimi Sağlamada Bir Yöntem: Kavram Çarkı Diyagramları
Kavramsal Değişimi Sağlamada Bir Yöntem: Kavram Çarkı Diyagramları
Betül TİMUR, Nagihan İMER Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Derste Kullandıkları Öğretim Yöntem ve Tekniklerinin İncelenmesi
Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Derste Kullandıkları Öğretim Yöntem ve Tekniklerinin İncelenmesi
Esra GÜVEN, Mustafa HAMALOSMANOĞLU, Zehra KAPLAN Çevre Eğitimi Araştırmalarında Kullanılan Anahtar Kelimelerin Analizi
Çevre Eğitimi Araştırmalarında Kullanılan Anahtar Kelimelerin Analizi
Seher BAYAT, Hülya KILIÇASLAN, Şener ŞENTÜRK Fen Bilgisi Öğretiminde Periyodik Tabloda Köşe Kapmaca Oyunun Etkililiği
Fen Bilgisi Öğretiminde Periyodik Tabloda Köşe Kapmaca Oyunun Etkililiği
Hilal COŞKUN, İ. Afşin KARİPPER Hands on Aktivitelerle Fen Eğitiminin Öğrencilerin Alkademik Başarılarına ve Fene Karşı Tutumlarına Etkisi
Hands on Aktivitelerle Fen Eğitiminin Öğrencilerin Alkademik Başarılarına ve Fene Karşı Tutumlarına Etkisi
Münir OKTAY Sokratik Yöntemle Sıcaklık Kavramının Öğretilmesine Bir Örnek
Sokratik Yöntemle Sıcaklık Kavramının Öğretilmesine Bir Örnek
Özgecan TAŞTAN KIRIK, Silvija MARKIC İlköğretim Öğretmen Adaylarının Fen Öğretiminde İşbirlikli Öğrenmeyi Kullanmaları İle İlgili İnançları
İlköğretim Öğretmen Adaylarının Fen Öğretiminde İşbirlikli Öğrenmeyi Kullanmaları İle İlgili İnançları
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.