Anasayfa1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Teması:
Düzenleme Tarihi: 15-16-17 Kasım 2007
Düzenleyen: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü
Yapıldığı İl: ANKARA

 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Füsun G. ALACAPINAR Bilgisayara Karşı Öğrenci ve Öğretmen İlgileri
Taner ALTUN, Nevzat YİĞİT, Nedim ALEV İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Fen Öğretimine Karşı Tutumları
Necmi EŞĞİ, Vildan ÇEVİK Çizdikleri Resimlerle İlköğretim Öğrencilerinin "İnternet" Kavramına Yönelik Ürettikleri Metaforlar
Sevinç GELMEZ, Jale ULAŞ Fen ve Teknoloji Öğretiminde Öğrencilerin Kavram Yanılgılarına Düşmelerini Engellemek Amacıyla Ders Destek Materyali Olarak Bilgisayar Animasyonlarının Kullanımı: Bir Uygulama Örneği
Ataman KARAÇÖP, Kemal DOYMUŞ Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Kimya Konularını Mikroskobik Seviyede Anlamalarına Bilgisayar Animasyonları ve Jigsaw Tekniğinin Etkisi
Yusuf SÜLÜN, Bedia Mat İSKENDER Özel Dershanelerde Animasyon Kullanımıyla Bilgisayar Destekli Fen Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Hatırda Tutma Düzeyine Etkisi
Nevzat YİĞİT, Taner ALTUN, Nedim ALEV Öğretim Amaçlı Web Sitelerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Ölçek Tasarımı
 Eğitim Programları ve Öğretim
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Sabiha ODABAŞI ÇİMER, İlknur ÇAKIR Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme Değerlendirme Konusundaki Yeterlilikleri ve Uygulamada Karşılaşılan Problemler
Mehmet Ali ÇAKIR İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Karar Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlerle Birlikte İncelenmesi
Mehmet Ali ÇAKIR, Süleyman MANAK İlköğretim Okullarında Uygulamaya Konulan Seçmeli Satranç Ders Programının İncelenmesi
Sevim CAMUZCU, Hikmet Yıldırım CELKAN Normal (Tam Gün) ve İkili Öğretim (Yarım Gün) Yapan İlköğretim Okullarında Birinci Kademe Öğrencilerinin Okul Başarılarının Karşılaştırılması (Gaziantep İli Örneği)
Ahmet ÇOBAN Eski ve Yeni İlköğretim Öğretmenliği Lisans
Necla EKİNCİ, C. Ergin EKİNCİ Hacettepe Üniversitesi İlköğretim Bölümü
Yasemin ESEN, Güzin YAMANER Felsefeyi Sanatla Öğretmek
F.Dilek GÖZÜTOK, Ezel TAVŞANCIL, Ayşe ÇAKIR İLHAN KKTC İlkokul (1-5.sınıf) 2006 Öğretim Programı
S.Ahmet KIRAY, İlke ÖNAL, Özcan DEMİREL İlköğretim İkinci Kademede Fen ve Matematik Entegrasyonunun Deneysel İncelemesi
Nimet PIRASA, Sinan ÇINAR Öğretmenlik Uygulaması Dersinde Uygulama Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Mualla ULUSAVAŞ Atatürkçü Öğretmen Yetiştirme ve Köy Enstitüsü Örneği
Filiz YALÇIN, Kudret YAVUZ Uzman Gruplar Yöntemi Kullanılarak Gerçekleştirilen Kaynak İnceleme Temelli Proje Uygulama Örneği: “İpek Yolunda Bir Testi Olmak”
Banu YAMAN İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yönteminin Okunulanı ve Dinlenileni Anlama Başarılarına Etkisi
Sabahattin ÇİFTÇİ, Ali MEYDAN, Süleyman DOĞU İlköğretim 4. Ve 5. Sınıf Öğretmenlerinin Yeni Programla Birlikte Uygulamaya Konan Proje Çalışmalarıyla İlgili Görüşleri
Sabahattin ÇİFTÇİ, Ali MEYDAN, Süleyman DOĞU İlköğretim 4. Ve 5. Sınıf Öğretmenlerinin Yeni Programla Birlikte Uygulamaya Konan Proje Çalışmalarıyla İlgili Görüşleri
Levent ERASLAN Eğitim Fakültelerinde Uygulanacak Yeni Programların Değerlendirilmesi Bağlamında Topluma Hizmet Uygulamaları Adlı Dersin İçerik Analizi ve Bazı Proje Önerileri
Pınar KIZILHAN, Verda GENÇ, Levent ERASLAN Bütünleştirilmiş Program Anlayışı Bağlamında İlköğretim 4. Sınıf Programının Değerlendirilmesi
 Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Gülsün ŞAHAN, Onur YILMAZ İlköğretim Okulları 4.-5. Sınıflarda Yabancı Dil Öğretiminde Yeni Öğretim Teknikleri-Etkinlik Örnekleri
 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
M. Bahaddin ACAT, Ebru DEMİR İlköğretim Programlarındaki Alternatif Değerlendirme Yöntemlerinin Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri
Nuri DOĞAN, İsmail KARAKAYA, Selahattin GELBAL İlköğretim Öğretmenlerinin Ölçme Araçlarıyla İlgili Yeterlik Algıları ve Bu Araçları Kullanma Durumları
Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ, Ayşe Ülkü KAN Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Yeni İlköğretim Programındaki Ölçme-Değerlendirme Yöntemlerini Tanıma Düzeylerine İlişkin Görüşleri (Fırat, Dicle ve Kilis Yedi Aralık Üniversiteleri Örneği)
Kemal KOÇ Bir Performans Görevi Nasıl Yazılır?
Burcu ŞENLER, Semra SUNGUR Hedef Yönelimi Anketinin Türkçe’ye Çevrilmesi ve Adaptasyonu
Sabiha ODABAŞI ÇİMER, İlknur ÇAKIR Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme Değerlendirme Konusundaki Yeterlilikleri ve Uygulamada Karşılaşılan Problemler
Kenan EROĞLU Neden Günlük Yazılması Gerektiğini Nasıl Anlatabiliriz?
Sevilay Kilmen Sınıf Öğretmeni Adaylarının Ölçme Değerlendirmeye İlişkin Kavram
Ozana URAL, Kadriye EFE Nasıl Bir Çocuk Yetiştirmek İstersiniz? Aile Görüşleri Ölçeğinin Geçerlik Ve Güvenirlik Sınaması
Veysel SÖNMEZ, , Araş. Gör. Öğretmen Yetiştirmede ve Atamada Yeni Bir Model
 Fen ve Teknoloji Eğitimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Ömer Engin AKBULUT, Kübra DERTLİOĞLU Fen ve Teknoloji Ders Kitaplarının Somut ve Soyut İşlemler Dönemi Özelliklerine Uygunluğunun Öğrenme Etkinlikleri Açısından İncelenmesi
Zeki ARSAL İlköğretim Öğrencilerinin Küresel Isınma İle İlgili Kavram Yanılgıları
Beyhan BEŞLİ, Gülşen BAĞCI KILIÇ Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilim Tarihinden Kesitler İncelemelerinin Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşlerine Etkisi
Kenan BÜLBÜL, Mehmet KÜÇÜK İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Bilimsel
Osman ÇARDAK, Musa DİKMENLİ İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Nesli Tükenmekte Olan Kuşlar Hakkındaki Düşünceleri
Osman ÇARDAK, Musa DİKMENLİ, Özge SARITAŞ 5E Öğrenme Modelinin İlköğretim 6. Sınıf Dolaşım
Ayşe Sert ÇIBIK, Elvan İNCE, Ezgi GÜVEN Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Hava Kirliliği
Sabiha Odabaşı ÇİMEN, İlknur ÇAKIR Yeni Fen ve Teknoloji Dersi Müfredatı ile İlgili Verilen Hizmet İçi Eğitim Seminerlerinin Etkililiği Konusundaki Öğretmen Görüşleri
Sabiha Odabaşı ÇİMEN, İlknur ÇAKIR Yeni Fen ve Teknoloji Dersi Müfredatı ile İlgili Verilen Hizmet İçi Eğitim Seminerlerinin Etkililiği Konusundaki Öğretmen Görüşleri
Sinan ÇINAR Yapılandırmacı Öğrenme Kuramına Dayalı Laboratuar Yaklaşımının Işık Konusundaki Kavram Yanılgılarını Gidermedeki Etkinliği
Burçkin DAL İlköğretim Öğrencilerinin Yer Bilimlerindeki Kavram
Musa DİKMENLİ, Osman ÇARDAK İlköğretim Fen ve Teknoloji Ders Kitaplarındaki Biyoloji Konuları ile İlgili Kavram Yanılgıları
Güner Tural DİNÇER, Şerafettin DİNÇER Farklı Meslek Deneyimine Sahip Öğretmenlerin Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programına ve Dokümanlarına İlişkin Görüşleri
Zerrin DOĞANÇA, Ebru Z. MUĞALOĞLU Aday Fen Öğretmenlerinin Laboratuvar Dersinin Çevre Eğitimine Yönelik Olarak Tasarlanması
Süleyman DOĞU, Ali MEYDAN, Sabahattin ÇİFTÇİ Öğretmen Adaylarının Fen Bilgisi Laboratuvar Uygulamaları Hakkındaki Görüşlerinin Bazı Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi
Murat GENÇ Bilim-Fen ve Teknoloji Kulübü Çalışmalarının Öğrencilerin Fen Tutumlarına Etkisi
Ezgi GÜVEN, Ayşe SERT ÇIBIK, Elvan İNCE Fen Bilgisi ve İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutumlarının Vücudumuzda Sistemler Ünitesi’ndeki Başarılarına Etkisi
M. Pınar DEMİRCİ GÜLER, Canan LAÇİN ŞİMŞEK Öğrencilerin Fen Kavramına ve Neden Fen
Esme HACIEMİNOĞLU, Sinan ÖZGELEN, Özgül YILMAZ TÜZÜN Öğretmen Adaylarının Fen Bilgisi Laboratuvarı Uygulama
Ümit İZGİ, Berna GÜCÜM Fen Eğitiminde Tamamlayıcı Değerlendirme Yaklaşımlarının Öğrencilerin Sınav Kaygısına ve Öğrenmede Kalıcılığa Etkisi
Birsen KALIN, Gamze ARIKIL, Nursen AZİZOĞLU Çözeltilerin Özellikleri Konusunda Üniversite Öğrencilerinde Bulunan Bazı Kavram Yanılgıları
Gülşen Bağcı KILIÇ, Duygu METİN, Esra YARDIMCI Doğada Bilim Eğitimi
S.Ahmet KIRAY, Aslan İLİK Polya’nın Problem Çözme Basamaklarının Fen Bilgisi Öğretiminde Uygulanmasına Yönelik Bir Çalışma
Hüseyin KÜÇÜKÖZER, Hatice Asuman KÜÇÜKÖZER, Kemal YÜRÜMEZOĞLU İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Gece-Gündüz, Mevsimler ve
Hüseyin KÜÇÜKÖZER, Ayberk BOSTAN İlköğretim 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Madde ve Isı Ünitesinin Yapılandırmacı Öğrenme Kuramının Gerekleri Ölçüsünde İncelenmesi
Funda NALBANTOĞLU, Tuba KUNDUROĞLU Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Genetik Ünitesi Hakkındaki Kavramsal Düşünceleri
Ayşe OĞUZ, Kemal YÜRÜMEZOĞLU Çağdaş Bir Bilim Eğitimi İçin Kavramsal Bir Model Önerisi
Oğuz ÖZDEMİR İlköğretim Öğrencilerinin Yakın Çevrelerine İlişkin Algıları,
Sinan ÖZGELEN, Esme HACIEMİNOĞLU, Özgül YILMAZ TÜZÜN Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerinin Gelişiminde Araştırma Metoduyla Öğretimin Etkisi
Hasan ÖZCAN, Mustafa Sabri KOCAKÜLAH Enerji Dönüşümlerine Ait Sahip Olunan Alternatif Düşüncelerinin Deneysel Destek Eşliğinde Yapılan Görüşme Süreci ile İrdelenmesi; İlköğretim 8. Sınıf Örneği
Hasan ÖZCAN, Mustafa Sabri KOCAKÜLAH İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Ekosistemdeki Enerji Akışı ile İlgili Kavramsal Anlama Düzeylerinin Belirlenmesi
Sami ÖZGÜR, Fatma PELİTOĞLU İlköğretim 6. Sınıf Fen Bilgisi Öğretmeninin Ders Oluşturma
Yusuf SÜLÜN, Serhat Onur EKİZ Proje Çalışmasına Katılan Öğrencilerin Fen ve Teknoloji Dersine
Elvan ŞAHİN, Gaye TUNCER İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevre Eğitimi
Esin ŞAHİN-PEKMEZ, Gülcihan DALKIRAN, M. Sami TOPÇU İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerinin
Gülnihal TANRIKUT “Damladan Yaşama!” Bilinçli Su Tüketimi için Elele Eylem Projesi
Hasan Said TORTOP Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi
Alime UZUNKAYA, Sami ÖZGÜR “Kavram Yanılgıları ve Çoklu Zeka Alanlarının İlişkilendirilmesine Dayalı Bir Öğretimin Kavram Yanılgılarının Giderilmesindeki Etkisinin İncelenmesi” “Mikroorganizmalar?...”
Nuray YILDIRIM, Gaye TUNCER İlköğretim Öğrencileri İçin Ders Tasarımı: Çevre Eğitimi
Kemal YÜRÜMEZOĞLU, Ayşe OĞUZ Bilim Eğitiminde Gözlemin Önceliği: Duyularımla Gözlemliyorum
Ömer Engin AKBULUT, Bünyamin ÇOKER İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Isı ve Sıcaklık Kavramlarına İlişkin Yanılgıları: Trabzon Örneği
Ercan AKPINAR Fen ve Teknoloji Öğretmenlerine Yönelik Bir Uygulama:
Ercan AKPINAR, Ömer ERGİN Gerçek Fen Deneyleriyle Sanal Fen Deneyleri Birlikte Nasıl Kullanılabilir?
M. Bahadır AKTAN Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Model Çeşitleri, Modelleme ve Öğretim Modelleri Üzerine Düşünceleri ve Eğilimleri
Sevilay ATMACA, Funda ASLAN, Fitnat KAPTAN 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitabı, Öğretmen Kılavuz Kitabı ve Öğrenci Çalışma Kitabının Yapılandırmacı Yaklaşıma Uygunluğuna İlişkin Bir İnceleme
Savaş BAŞTÜRK İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretim Yöntemlerinden Buluş Yolunu Kullanabilme Becerilerinin İncelenmesi
Tuğba CAN Fen ve Teknoloji Öğretiminde Yeni Bir Yöntem: Buluş Atölyesi
Derya ÇINAR, Aslan İLİK İlköğretim Fen Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Akademik Risk Alma Düzeyine Etkisi
Berna GÜCÜM, Sevilay ATMACA İlköğretim II. Kademe Fen ve Teknoloji Ders Kitapları Hakkında Öğretmenlerin Görüşleri
Hafize GÜNER, Aylin GÜNAY “Araştırmadan Olmaz”: Fen Eğitimi İçin Bir Tiyatro Örneği
M.Handan GÜNEŞ, Sibel DEMİR Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çoklu Zeka Kuramı ile İlgili
Elvan İNCE, Ezgi GÜVEN, Ayşe Sert ÇIBIK Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Fen ve Laboratuara Yönelik Tutumları
Suna KALENDER, Mustafa DOĞRU, Neslihan SİFOĞLU İlköğretim 8. Sınıf Fen Bilgisi Dersinde Yapısalcı Öğrenme ve Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımlarının Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi
Yusuf SÜLÜN, Burcu DURMAZ Yapılandırıcı Fen Öğretiminde Kavram Karikatürlerinin
Aslı UYSAL, Fatma KÖLE, Gamze KAVAK, Hatice SEVİNDİK , Meryem PEKTAŞ İlköğretim Öğrencilerinin, Bilime Olan İlgilerinin TÜBİTAK Bilim Çocuk Dergisi’ne Gönderdikleri Sorular Işığında Tespit Edilmesi
Mehmet İkbal YETİŞİR, Fitnat KAPTAN Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Fen ve Teknoloji Okuryazarlık Düzeylerinin Karşılaştırılması
 İlköğretimde Matematik Öğretmmenliği
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Burçin ATAR Doğadaki Matematik ve Yaratıcı Drama: Fibonacci Sayıları ve Altın Oran
Adnan BAKİ, Seher MANDACI ŞAHİN Matematik Gücü Nedir, Nasıl Değerlendirilebilir?
Jale BİNTAŞ, Deniz EBRULAN Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminde Geliştirilen Çalışma Yapraklarına Dayalı Bir Uygulama
Jale BİNTAŞ, Beril CEYLAN, Onur DÖNMEZ Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminde Buluş Yoluyla
Burçak BOZ İlköğretim Öğretmen Adaylarının Tahmin Becerilerinin İncelenmesi
Mesut BÜTÜN İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Alan Eğitimi Anlayışları: Alan ve Çevre İlişkisi Örneği
Nuray ÇALΙŞKAN DEDEOĞLU Dinamik Geometri Yazılımlarının Etkin Bir Şekilde Kullanılması: Aksiyonlar ve Temel Beceriler
Filiz Tuba DİKKARTIN, Sevinç MERT UYANGÖR İlköğretim 6., 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Cebirsel Düşünme
Aziz HARMAN, M.Faysal AKIN 8. Sınıf Cebir Öğrenme Alanınında Pascal Üçgeni (Binom Açılımı) Kazanımının Küp Modeli ile Elde Edilişi
Pınar KADIYORAN, Mutlu BİÇER Matematiğe Farklı Bir Bakış
Fatih KARAKUŞ İlköğretim Öğrencilerinin Fraktal Geometriye Yönelik Görüşleri
Şebnem Kızıltuğ, Bahadır Yıldız, Aysun Umay Sınıf Öğretmenlerinin Bütünsel (Holistik) ve Analitik Düşünme Stilleri ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Ali Rıza KÜPCÜ Öğretmen Adaylarının Çözüm Stratejileri ve Orantısal
Ali Rıza KÜPCÜ, Deniz KARDEŞ Matematik Öğretim Programında ve Uygulamada
Akın ODABAŞ, Cahit PESEN, Coşkun ÇELİK İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Dersi Öğretim Programının Etkililiğine İlişkin Görüşleri
Nur SIRMACI, Başaran GENÇDOĞAN İlköğretim Birinci Kademe Matematik Dersi Yeni Programına İlişkin
Gülnihal TANRIKUT Görüyorum ve Okuyorum
Hakan TÜZÜN, Bahadır YILDIZ, Gökhan AKÇAPINAR, Özkan MISIRLI, Özkan MISIRLI Nokta, Doğru ve Düzlem Konularının Bir
Nurcan TÜRKER, Özgül YILMAZ TÜZÜN Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı ve Geleneksel Öğretim Yaklaşımları ile İlgili İnançları
Zuhal ÜNAN, Mevlüde DOĞAN Temel Üçgenler Üzerine Bir Çalışma
Meltem CEYLAN ALİBEYOĞLU, Yelda SİSMAN GÖKALP Zeugma’da Matematik
Ahmet ÇOBAN, Şükrü MERT İlköğretim Matematik Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi
Yüksel DEDE İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Geometriye
Ali ERASLAN Fakülte-Okul İşbirliği Programı: İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının ‘Öğretmenlik Uygulaması’ Üzerine Görüş ve Değerlendirmeleri
Emine ERKTİN, Sema SOYGENİŞ İlköğretim Matematik Derslerinde Mimarlık Etkinlikleri
Erhan ERTEKİN, Ersen YAZICI İlköğretim Öğrencilerinin Denklem Çözme ve Kurma Başarıları Arasındaki İlişki
Ahmet Ş. ÖZDEMİR, Enes GÜLER Şifreleme Aktivitelerinin Matematik Başarısına Etkisi
Sare ŞENGÜL, Seçil ÖRNEK Trigonometrik Kavramların Canlandırma Yöntemiyle Öğrenilmesinin İlköğretim Öğrencilerinin Matematik Başarı ve Hatırlama Düzeylerine Etkisi
Ramazan ALABAŞ, S. Tunay KAMER Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Değerlendirilmesi: Uygulayıcı Görüşlerinin Nitel Analizi
Bülent ALAGÖZ Yeni Sosyal Bilgiler Müfredatında Çevre Eğitiminin Yeri
Bekir Necati ALTIN, Sıddıka ORUÇ Tarih ve Coğrafya Eğitiminde Müze Eğitimi ve Yaratıcı Drama
Duygu ANIL, Handan DEVECİ Öğrenci Anekdotlarına Göre Toplumsal Yaşamda Sosyal Bilgiler
Habibe ÇANDAR, Ali E. ŞAHİN İlköğretim Birinci Kademe Derslerinde Uygulanan Yapılandırmacı Yaklaşımın Sınıf Yönetimine Etkisi
Bülent ÇUKUROVA, Neval AKÇA Eski ve Yeni Öğretim Programı - Ders Kitaplarında 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Tarih Konularının Metot ve İçerik Yönünden Karşılaştırılması
Asiye Şermin DENGİZ, Bülent YILMAZ 2004 İlköğretim Programı’nda Okuma ve Kütüphane Kullanma Alışkanlıklarına Yaklaşım
Aliye ERDEM 2005 İlköğretim Türkçe Programı’nın Uluslararası Düzeyde İncelenmesi
Emine Gaye ERMEÇ, Abdurrahman TANRIÖĞEN İlköğretim Okullarının Bürokratikleşme Düzeyi
Kenan EROĞLU Sinema Filmlerinden Alınan Kesitlerin Eğitsel Amaçlı Olarak Ders İçinde Kullanılmasının Öğrenme Üzerindeki Olumlu Etkileri
Kenan EROĞLU Sinema Filmlerinden Alınan Kesitlerin Eğitsel Amaçlı Olarak Ders İçinde Kullanılmasının Öğrenme Üzerindeki Olumlu Etkileri
Asiye Asuman GENÇ, Duygu BAYAR, Özcan Erkan AKGÜN Tiyatro Gösterimiyle Verilen Çevre Eğitiminin İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Farkındalık ve Tutumları Üzerindeki Etkisi
B.Ünal İBRET, Ramazan ALABAŞ Öğretmenlik Uygulama Çalışmalarının Değerlendirilmesi: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Görüşleri
Niyazi KAYA, Eyüp ARTVİNLİ, Hakan ÖNAL 2003 Yılında Yenilenen İlköğretim Sosyal Bilgiler 4–7 Programına Göre
Niyazi KAYA, Eyüp ARTVİNLİ, Hakan ÖNAL 2003 Yılında Yenilenen İlköğretim Sosyal Bilgiler 4–7 Programına Göre
Selahattin KAYMAKCI Sosyal Bilgiler Dersi Bilim, Teknoloji ve Toplum Öğrenme Alanının İçerik Değerlendirmesi
Mehmet KÜÇÜK, Turan AKSAKAL İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Bilimsel Bilgiyle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi
Aynur YİĞİT ORHAN, Belma TUĞRUL Sınıf Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitim Hakkındaki Görüşleri ve Beklentilerinin İncelenmesi
Sıddıka ORUÇ, Bekir Necati ALTIN Sosyal Bilgiler Dersi Yeni Öğretim Programının Değerlendirilmesi
Olcay ÖZDEMİR, Muhammet ÖZDEMİR, Çetin ÇETİNKAYA İlköğretim 1-5. Sınıflar Türkçe Çalışma Kitaplarındaki Soruların Analizi
Mustafa Kemal ÖZTÜRK Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Coğrafya Konuları ve Görsel Düzen
Özlem ULU KALIN İlköğretim 4., 5., 6. ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Okunabilirliğinin Ölçülmesi
Özlem ULU KALIN İlköğretim 1., 2. ve 3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitaplarının Görsel Tasarım İlkelerine Göre Değerlendirilmesi
Ceren CENGİZ, Rıdvan KÜÇÜKALİ Piaget’in Somut ve Soyut İşlemler Dönemine Ait Olarak Saptadığı Bilişsel Özelliklerin Çocukların Çizimlerine Yansımaları
Çetin ÇETİNKAYA Bitişik Eğik Yazı Yazmada İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Zorlandıkları Harfler Üzerine Bir Değerlendirme
Serap EMİR, Esra KANLI Üstün Zekâlı Olan ve Olmayan Öğrencilerin Yaratıcılık Düzeylerinin Karşılaştırılması
Alper GÖRSEV, E. Özlem YİĞİT Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarının Sanatsal Öğelere Yer Verme Durumları Açısından İncelenmesi
Firdevs GÜNEŞ Yapılandırıcı Dil Yaklaşımı ve Türkçe Öğretimi
Hakan PEHLİVAN Okullarda Heykel Öğretimi
Gülsün ŞAHAN, Onur YILMAZ İlköğretim Okulları 4.-5. Sınıflarda Yabancı Dil Öğretiminde Yeni Öğretim Teknikleri-Etkinlik Örnekleri
Kadir TUNÇER, Berfu K. TUNÇER Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Öğretime Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi
Tuğrul URAL Çoklu Zeka Kuramı ve İlköğretime Yansımaları
Hatice YALÇIN Karaman İli İlköğretim Okullarında Çocuğu Olan Ebeveynlerin Aile İçi Şiddet İle İlgili Tutumlarının İncelenmesi
Mustafa YILDIZ, Seyit ATEŞ İlköğretim 3. Sınıf Öğrenci Yazılarının Okunaklılık ve Yazım Hataları Bakımından İncelenmesi
 Okul Öncesi Eğitimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Berrin AKMAN, Necdet TAŞKIN, Zeynep ÖZDEN Okul Öncesi Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Ahmet ÇOBAN, Gözde BAYDEMİR Türkiye`de Okulöncesi Eğitimin Değerlendirilmesi
Semra ERKAN, Selma SEVERCAN Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Uygulama Yaptıkları Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Karşılaştıkları Sorunların Belirlenmesi
Ö. Özlem GÖKBULUT Anne Baba Olma Farkındalığı Gelişiminde Yaratıcı
Mübeccel GÖNEN Türkiye’de 1982 ile 2003 Yıllarında Çıkan Çocuk Dergilerin İncelenmesi
Ayşegül KARA, Nurhan ÜNÜSAN Okul Öncesi Dönemde 5-6 Yaş Grubu Çocukların Yaratıcılık Düzeylerini Etkileyen Faktörlere İlişkin Öğretmen Görüşleri
Ebru AKTAN KEREM, Mihrap DİVRENGİ Okul Öncesi Öğretmenlerinin İlköğretime Geçişle İlgili
Müzeyyen SEVİNÇ, Sibel YOLERİ Düşünme Becerileri Alan Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrencilerinin Düşünme Stilleri Açısından İncelenmesi
Hülya TOKUÇ, Belma TUĞRUL Anne ve Babaların Okul Öncesi Eğitim Hakkındaki Görüş ve Beklentilerinin İncelenmesi
Özgül POLAT UNUTKAN, Hülya GÜLAY Anaokuluna Devam Eden 5-6 Yaş Çocukları İçin Geliştirilmiş
Elif ÜSTÜN, Necdet TAŞKIN Ev Ortamlarının Okuma-Yazmaya Hazırlık Yeterliklerinin İncelenmesi
Füsun YILDIZBAŞ, Meral CANOĞLU Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 6 Yaş Grubu Çocuklarda Proje Tabanlı Öğrenmenin Sezgisel Matematik Becerilerine Olan Etkisinin İncelenmesi
Rengin ZEMBAT, Fatma Servet KUDAY Aile Destekli-Kurum Merkezli ve Hiç okul Öncesi Eğitim Almamış 3-6 yaş çocukların Bilişsel Gelişim Düzeylerinin Karşılaştırılması
Ozana URAL, Kadriye EFE Okulöncesi Eğitimi Alanında Çalışan Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Mesleki Motivasyon Düzeyleri
E. Özlem YİĞİT, Türker SEZER 4-6 Yaş Grubu Okulöncesi Eğitimi Alan Çocukların Sosyal Bilgilerin İçeriğindeki Bazı Kavramlara Yönelik Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi (Türkiye-ABD Karşılaştırması)
Füsun YILDIZBAŞ Okulöncesi Dönemde 5-6 Yaş Grubu Çocukların Ebeveyn Stillerinin ve Sosyal Uyum Davranışları Hakkındaki Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi
 Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Aylin ALBAYRAK, Fitnat KAPTAN Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretimine
Neşe ASLAN, Belgin ARSLAN CANSEVER İlköğretim Okullarındaki Çocukların Sosyal Etkinliklere Katılımında Ailenin Rolü (Türk ve Hollandalı Ailelerin Karşılaştırılması)
Gülden Uyanık BALAT, Yıldız GÜVEN Kaynaştırma Öğrencisi Olan ve Olmayan Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırmaya İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
Yusuf CERİT Sınıf Öğretmenlerinin Öz Yeterlik İnanç Düzeyleri
Hilal DEMİR Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin Sınıf İçi
Serap EMİR, Esra KANLI İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrenciyi Motive
Savaş GÜNGÖREN, Burcu ŞENLER, Semra SUNGUR Sınıf Düzeyinin Öğrencilerin Güdüsel Özelliklerine Etkisi
Aysun GÜROL, Birsen SERHATLIOĞLU Okula Uyum Programının Etkililiğine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi (Elazığ İli Örneği)
Akif PAMUK Karakter Eğitimi ve Sosyal Bilgiler
Adem TAŞDEMİR, Menderes ÜNAL, Kasım YILDIRIM İlköğretim Öğrencilerinin Akademik Risk Alma Düzeylerinin Problem Çözebilme Becerileri Üzerine Etkisi
Saadet ÜNAL Eğitimde Açıları Eşitlemek
Arzu KANİ BARDAK, Çetin SEMERCİ NLP Temelli Bir Öğretim Programının "Madde Analizi" Konusunun Öğretiminde Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi
Sevda ÇETİN Öz Düzenlemeli Öğrenme Üzerine Bir Çalışma
Kemal DOYMUŞ, Ahmet GÜRSES, Ataman KARAÇÖP İşbirlikli Öğrenme Yönteminin İlköğretim 3. Sınıflarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Bilgi, Beceri ve Düşüncelerindeki Değişime Etkisi
Nimet GÜLERER Tiyatro Tekniği ve Canlandırma Etkinliklerinin Öğretmen Adaylarına Mesleki Yeterlik Kazandırmadaki Yeri
Mehmet GÜVEN, Sevda ASLAN İlköğretim Ders Programlarındaki Rehberlik ve Psikolojik Danışma Kazanımlarının Gerçekleştirilmesine İlişkin Öğretmen Görüşleri
Hilal KAZU, Murat YORULMAZ Öğrencilerin Düşünme Becerilerinin Gelişmesinde Yansıtıcı Günlüklerin Önemi
Derya KOÇ İlköğretim Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri: Fen Başarısı ve Tutumu Arasındaki İlişki
Tuğrul URAL İlköğretim Öğretmenlerinin Dikkate Alabilecekleri Öğrenme Stilleri: Reinert Sınıflaması
Kasım YILDIRIM, Bayram TAY, Menderes ÜNAL Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
 Türkçe-Sosyal Bilgiler
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
H. Ömer ADIGÜZEL, Nejat AKFIRAT, Pınar ÖZDEMİR İlköğretim Öğretmenlerinin Yaratıcı Drama Öğretim Yöntemi ile İlgili Görüşleri
Seyit ATEŞ, Prof. Dr., Kasım YILDIRIM, Prof. Dr., , Prof. Dr. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okuma ve Yazma Öğretimi Sürecinde Karşılaşılan Öğrenme Güçlüklerine İlişkin Yeterlilikleri
Seyit ATEŞ, Mustafa YILDIZ İlköğretim 3. Sınıf Öğrencilerin Sesli Okuma Hız ve Hatalarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Kısmet DELİVELİ İlkokuma Yazma Öğretiminde Yeni Bir Yöntem: Ses Odaklı Cümle Yöntemi
Kenan Demir, Canay Demirhan İşcan Hayat Bilgisi Dersinde Değerler ve Değerler Eğitimi
Güner TURAL DİNÇER, Şerafettin DİNÇER Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Birinci Kademedeki Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programını Uygulamada Karşılaştıkları Güçlükler
Ali MEYDAN, Sabahattin ÇİFTÇİ, Süleyman DOĞU Yeni Hayat Bilgisi Müfredatının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Ayşe Mentiş TAŞ Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Gelişime ve Tezsiz Yüksek Lisans Programına İlişkin Görüşleri
Ayça TURAN İlköğretim 1., 2. ve 3. Sınıflarda Okutulan Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programında Yer Alan “Okul Heyecanım, Benim Eşsiz Yuvam, Dün Bugün Yarın” Temalarının İçerik Açısından Değerlendirilmesi
 Yabancı Dil
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Melek DEMİREL İlköğretim Birinci Kademe İngilizce Dersi Öğretim Programlarındaki Gelişme ve Değişmeler
Metin ÖZDEMİR İlköğretim Yabacı Dil Eğitiminde Konuşma
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.