AnasayfaXIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Teması:
Düzenleme Tarihi: 6-9 Temmuz 2004
Düzenleyen: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yapıldığı İl: MALATYA

 Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
İsmail TOPKAYA, Şakir SERBES, Edibe YÜRET, Öğr. Gör. Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Öğretmenliği ABD Beden Eğitimi Dersleri Model Önerisi
Şakir SERBES, İsmail TOPKAYA, Edibe YÜRET İlk ve Ortaöğretim Beden eğitimi Öğretimi Programının Amaç ve Hedef İçerikleri Analizi: Uygulamaya İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri
The Content Analysis of Learning Objectives Pertaining to Primary and Secondary School Physical Education Teaching Program
İsmail TOPKAYA, Şakir SERBES, Araş. Gör., Edibe YÜRET İlköğretim Dönemi Çocuklarının Kişilik Gelişiminde Beden Eğitimi Spor Etkinliklerinin Rolü ve Sınıf Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Görüşleri
Nimet Haşıl KORKMAZ, Yrd. Doç. Dr. Beden Eğitimi Derslerinde Çalışma Yaprağı Kullanımına İlişkin Bir İnceleme
 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Mehmet GÜROL, Prof. Dr., Tuncay Sevindik, Araş. Gör. Uzaktan Eğitimin Teknoloji Boyutu
Özgür YILMAZ, Fuat BÜYÜKTÜMTÜRK Mekatronik Eğitimi`nde Örnek Bir Uygulama
Fevzi Dursun Üniversite Öğrencilerinin İnterneti Kullanma Amaçları
Serhat Bahadır KERT, Mehmet TEKDAL Literatürdeki Tasarım İlkelerine Uygun Olarak Hazırlanmış Multimedya Ders yazılımının Lise Düzeyi Fizik Öğretiminde Akademik Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi
Erdoğan Köse, Yrd. Doç. Dr. İlköğretim Öğrencilerinin Ders Dışı Etkinlikleri Tercih Etme Nedenleri
Emine CABI Web Destekli Pascal Öğretimi Yönelik Örnek Bir Çalışma
Mehmet TAŞPINAR, Prof. Dr., Çetin GÜMÜŞ, Başkomiser Öğrenmeyi Öğrenme Kapsamında İnternet Kafelerin Eğitsel Olarak Kullanımı
In The Context Of Learning To Learn The Use Of Internet Cafes As Educational Means
Mesut ÖZONUR, Mehmet TEKDAL Öğretimi Ayrıntılama Kuramına Dayalı Tasarlanan Web Tabanlı Eşzamansız Uzaktan Öğretim
Mehtap ÇAKAN, Sadegül AKBABA Öğretmen Adaylarının Kendilerini Algılama Düzeyleri
Canan LAÇİN, Araş. Gör. Ev Laboratuvarı Yönteminin Fen Bilgisi Öğretiminde Öğrenci Erişilerinin Kalıcılığına Etkisi
Ertuğ CAN Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Eğitimlerini Değerlendirmeleri
Mustafa AKDAĞ, Yrd. Doç. Dr., Hidayet TOK Geleneksel Öğretim İle PowerPoint Sunum Destekli Öğretimin Öğrenci Erişisine Etkisi
The Effects of Traditional Instruction and PowerPoint Presentation–Supported Instruction on Student’s Achievement
Murat KARABEKTAŞ Teknoloji Dersleri İçin Öğrenci Tutumlarının Belirlenmesi
Behçet ORAL, Yrd. Doç. Dr. Öğretmen Adaylarının İnterneti Kullanma Durumu
Arif ALTUN, Ebubekir ÇAKMAK Farklı Bilgisayar Kullanım Tecrübesine Sahip Öğrencilerin Üç Farklı Hipermetin Tasarımına İlişkin Algıları
S. Sadi SEFEROĞLU, Fatih GÜRSUL Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayara Erişim, İnternet Kaynaklarını Kullanma ve Web Tasarımına İlişkin Görüşleri
Mustafa Murat İNCEOĞLU Bilgisayar Okuryazarlığı: Öğretmenlikte Kalite İçin Küçük Bir Adım
Mustafa Murat İNCEOĞLU BÖTE Öğrencilerinin Java Programlama Dili Öğretimi Konusundaki Görüşleri
Yunis ŞAHİNKAYASI Transformation of School into Learning Organization
Transformation of School into Learning Organization
Yunus Şahinkayası, Hamide Şahinkayası Okullar için Öğretim Teknolojisi Planı (ÖTP) ve Öğeleri
Hamide ŞAHİNKAYASI Student Perceptions on A Web-Enhanced Introductory Chemistry Course: A Case Study
Hamide Şahinkayası Curriculum Evaluation of a School Experience Course in Foreign Languae Education
Hamide Şahinkayası, Yunus Şahinkayası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü Lİsans Programında Bulunan "Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme" Dersinin Analizi
Uğur BAŞBOĞAOĞLU Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Alanında Yer Alan Genel Kültür ve Alan Derslerinin İçeriklerinin İncelenmesi
Mustafa Akdağ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmeni Adaylarının Demografik Özellikleri ve Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları
Nuriye SEMERCİ, Yrd. Doç. Dr. Öğrenci Görüşlerine Göre Sınıf Öğretmenliği Derslerinin İşleyişi
Performing Division of Elementary Teaching Courses According to Students Opinions (Sample of Fırat University)
 Eğitim Programları ve Öğretim
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Ali Murat SÜMBÜL, Yrd. Doç. Dr., Güngör KESKİNKILIÇ, Araş. Gör., Süleyman ARSLANTAŞ, Araş. Gör. İlköğretim Dördüncü Sınıf Fen Bilgisi Derslerinde Uygulanan Bellek Destekleyici Tekniklerin Öğrencilerin Erişilerine Etkisi
Ali Murat SÜMBÜL, Yrd. Doç. Dr., Mustafa YAVUZ, Öğr. Gör. Dr. İlköğretim Okulu Öğretmen ve Velilerinin Veli Toplantıları Hakkındaki Görüş ve Beklentilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
A Comparative Study on Views and Expectations of Elementary
Yavuz Erişen, Dr., Nadir Çeliköz, Dr. Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının, Eğitim Programlarının Niteliğine İlişkin Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Investigations of Technical Education Faculty Lectures` Opinions about the Quality of Education Programs According to Various Parameters
İsmet ŞAHİN, Yrd. Doç. Dr. Postmodern Çağ ve Hümanistik Eğitim
İsmet Şahin, Hakan Turan Alternatif Okullar: Demokratik Değerler Okulu
Gaye KIRAY, Aynur GÖKTAYLAR Çoklu Zeka Kuramının 4. Sınıf Fen Bilgisi Dersinde Öğrenme Sürecine Etkisi
The Effect of Abundant Intelligence Theory On The Learning Process In 4th Class
Mutlu Pınar DEMİRCİ, Araş. Gör., Mustafa SARIKAYA, Yrd. Doç. Dr. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Isı ve Sıcaklık Konusundaki Kavram Yanılgıları ve Bu Yanılgıların Giderilmesinde Yapısalcı Yaklaşımın Etkisi
Kemal DURUHAN, Yrd. Doç. Dr. Türkiye`de Geleneksel Anlayış ve Yöntemlerle İnsan Yetiştirmenin Olumsuz Etkileri
Ömer UYSAL, Öğr. Gör., Ayşen NAMLU Assure Modeli İle Öğretim Tasarımı ve Örnek Uygulamalar
Salih Zeki GENÇ, Yrd. Doç. Dr., Ahmet NALÇACI, Araş. Gör., M. Hanifi ERCOŞKUN, Araş. Gör. Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Dersinin Hedeflerinin Gerçekleşme Düzeyi
Raşit ÖZEN, Yrd. Doç. Dr. Hizmetiçi Eğitim Programlarında Görev Alan Öğretim Elemanlarının Yeterliklerine İlişkin Kursiyerlerin Görüşleri
Ali ARSLAN, Araş. Gör., Tuğba YANPAR ŞAHİN, Doç. Dr. Oluşturmacı Yaklaşıma Dayalı İşbirlikli Öğrenmenin Öğrencilerin Duyuşsal Öğrenmelerine Etkisi
Mehmet CANBULAT, Yrd. Doç. Dr., Süleyman ÇELENK, Yrd. Doç. Dr., Ayşenur K. CANBULAT, Araş. Gör. Almanya ve Türkiye İlköğretim Okullarının Anadil Öğretiminde Temel Dil Becerilerine Yaklaşımları
Murat TUNCER, Yük. Tek. Öğrt., Mehmet TAŞP, Doç. Dr. Avrupa Birliği`nde Eğitim ve Mesleki Eğitim Yönelimleri
Education and Vocational Education Trends in European Union
Çetin SEMERCİ, Yrd. Doç. Dr. Test Temelli Öğrenme
Test-Based Learning
Ahmet KARA, Dr. Yabancı Dil Öğretiminde Duyusal Boyut Ağırlıklı Bir Programın Öğrencilerin İstek ve Beklentilerine Etkisi
Effects of a Curriculum Based on Affective Dimension to the Desire and Expectation of Students
Özcan DEMİREL, Prof. Dr., Meltem YALIN, Zeynep AYVAZ, Araş. Gör., Hakkı KONTAŞ Kuantum Öğrenmenin Öğrenme-Öğretme Sürecine Etkisi
Mustafa AKDAĞ, Yrd. Doç. Dr., Gülay BEDİR, Semra DEMİR İlköğretim Sosyal Bilgiler ve Fen Bilgisi Öğretiminde Öğretmenlerin Derse Giriş Etkinliklerine İlişkin Öğrenci Görüşleri
Students’ Views About Teachers’ Lesson Input Activities in Instruction of Social Studies and Science Subjects in Elementary School
İsmail GELEN, Yrd. Doç. Dr. Bilişsel Farklılık Stratejilerinin Türkçe Dersine İlişkin Tutum, Okuduğunu Anlama ve Kalıcılığa Etkisi
The Effects of Metacognitive Strategies on Attitudes Toward Turkish Course, Reading Comprehension Achievement and Retention
İ. Yaşar KAZU, Yrd. Doç. Dr., Oğuzhan ÖZDEMİR Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Beklentileri: Fırat Üniversitesi Örneği
Aziz İLGAZİ, Öğr. Gör. AB Uyum Sürecinde Eğitimde Toplam Kalite; " Sorunlar ve Çözüm Arayışları"
Ali BAYKAL Program Geliştirme Yaklaşımlarında Alansal Bağlam
Disciplinary Context In Curriculum Development
Behçet ORAL, Yrd. Doç. Dr. Çoklu Zeka Kuramı ve Eğitimde Çoklu Zeka Uygulaması
Multiple Intelligences Theory in Education
Oğuz GÜRBÜZTÜRK, Yrd. Doç. Dr., Kemal DURUHAN, Yrd. Doç. Dr. Öğretmen Adaylarının Örgün Eğitimde Geçirdikleri Eğitim Yaşantıları İle Nasıl Bir Öğretmen Olmak İstediklerine İlişkin Görüşleri Arasındaki İlişki
Suna TEKEL Avrupa Birliği`ne Katılım Sürecinde Türkiye`de Eğitim Sistemi Üzerine Bir Değerlendirme
Arda ARIKAN Gizli Müfredatı Ortaya Çıkarmak: Öğrenci Deneyimleri
Verda Genç Sel Dünyada ve Türkiye`de Karşılaştırmalı Eğitim: Kavram, Kapsam ve Eğilimler
Sebahattin ARIBAŞ, Prof. Dr., Hidayet TOK İlköğretimin Birinci Kademesinde Yabancı Dil Öğretiminde Karşılaşılan Sorunların Değerlendirilmesi
Evaluating the Problems Encountered in Foreign languages Instruction in the First Level of Elemantary School
Uğur ALTUNAY, Yrd. Doç. Dr. Üniversite İngilizce Hazırlık Öğrencilerinin İngilizce’ye Yönelik Tutumlarıyla, Sınavlar, Okulun Fiziksel Koşulları ve Ders Programları ve Uygulanışı ile İlgili Görüşleri Arasındaki İlişkiler
Uğur ALTUNAY, Yrd. Doç. Dr. Üniversite İngilizce Hazırlık Öğrencilerinin İngilizce`ye Yönelik Tutumlarıyla Bazı Bireysel Değişkenler Arasındaki İlişkiler
Meral GÜVEN, Dr., Dilruba KÜRÜM, Araş. Gör. Öğrenme Stilleri ve Eleştirel Düşünme Arasındaki İlişkiye Genel Bir Bakış
Neşe CABAROĞLU, Müfit GÖMLEKSİZ, Jon ROBERTS Soru Sorma ve Hata Düzeltme: Üniversite Öğretim Elemanları ve Öğrencileri Üzerinde Bir çalışma
Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ, İlhami BULUT Genel Ortaöğretim Öğrencilerin Eğitim Araçlarına Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi (Diyarbakır İli Örneği)
Bilal DUMAN, Yrd. Doç. Dr. Attribution Theory (katkı=Anlam Yükleme Teorisinin ) Öğrenme-ğretme Sürecinde Öğrencilerin Öğrenilmiş Çaresizliği Üzerine Etkisi
Ergin ERGİNER, Yrd. Doç. Dr. İlköğretim Birinci Devre Çocuklarının Öğrenme Tiplerinin Değerlendirilmesi
Arzu GÜNGÖR KILIÇ, Araş. Gör. İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Stratejilerini Kullanma Düzeyleri
 Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Mehmet GÜROL, Doç. Dr., Muhammed TURHAN, Araş. Gör. Yönetim Fonksiyonları Bağlamında Uzaktan Eğitim Yönetimi
Yar Ali METE, Araş. Gör. İlköğretim Okullarında Öğretmen Yetkilendirilmesi (Güçlendirilmesi)
Adnan KÜÇÜKOĞLU Türkiyenin Öğretmen Yetiştirme Serüveninde Eğitim Enstitüleri ve Bir Model Olarak Kâzım Karabekir Eğitim Enstitüsü
Educational Institutes In Turkey’s Adventure Of Teacher Training, And Kâzım Karabekir Institute
Cevat Celep, Prof. Dr. Örgütsel Öğrenme Açısından Türkiye Üniversiteleri
Qualities of Organizational Learning with Regard to Organizational Learning Theories are Investigated.
Feyyat Gökçe İlköğretim Okulmüdürlerinin Değişme Yönetimi Yeterlillkleri Konusunda Öğretmen Görüşleri
Hasan DEMİRTAŞ, Yrd. Doç. Dr., İkram ÇINAR, Yrd. Doç. Dr. Yönetici, Öğretmen, Veli ve Öğrencilerin Başarı Algısı ve Eğitime İlişkin Görüşleri
Nejat İRA, Öğr. Gör. Örgütsel Kültür (Dokuz Eylül Üniversitesi Örneği)
Hasan ARSLAN, Yrd. Doç. Dr., Sonet POLAT, Öğr. Gör., Tuğba DEĞİRMENCİ, Araş. Gör. Eğitim Fakültelerinin ve Programlarının Akademik Kalitesinin Değerlendirilmesi
Halil Aytekin, Doç. Dr. Okul Yöneticilerinin Farklılıkları Yönetme Yeterliliği
Hasan ARSLAN, Yrd. Doç. Dr., O. Ferda BEYTEKİN, Okt. İlköğretim Okul Müdürleri İçin Okul Liderliği Standartlarının Araştırılması
Hasan ÇELİKKAYA, Doç. Dr. 1.Yüksek Öğretimde Öğretmenlik 2.Akademik Çalışma ve Özellikleri
Durmuş KILIÇ, Yrd. Doç. Dr., Ahmet NALÇACI, Araş. Gör., M. Hanifi ERCOŞKUN, Araş. Gör. İlköğretimde Değişen Planlar ve Karşılaşılan Problemler
Changing Plans and Problems in Primary School Education
Abidin DAĞLI, Yrd. Doç. Dr. İlköğretim Denetmenlerinin Eğitim ve Yaşam İle İlgili Karşılaştıkları Sorunlar ve Bu Sorunların Çözümüne İlişkin Öneriler
Mukadder Boydak ÖZAN, Yrd. Doç. Dr., F. Özlem YEŞİLYURT, Alpaslan GÖZLER, Araş. Gör. İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Karara Katılma Durumları
Mukadder Boydak ÖZAN, Yrd. Doç. Dr., Abdurrahman Ekici Karara Katılmada Yönetici Tutumları
Esmahan AĞAOĞLU, Doç. Dr., Müyesser CEYLAN, Araş. Gör., Eren KESİM, Araş. Gör. Araştırma Görevlilerinin Kendi Tükenmişlik Düzeylerine İlişkin Görüşleri
Cevat CELEP, Prof. Dr., Şüheyda DOYURAN, Yrd. Doç. Dr., Ufuk SARIDEDE, Araş. Gör. Eğitim Örgütlerinde Çokboyutlu İş Etiği ve Örgütsel Adanmışlık
Sadegül AKBABA ALTUN İlköğretim Okul Yöneticilerinin İş Değerleri
Hasan DEMİRTAŞ, Yrd. Doç. Dr. Demokratik Sınıf Yönetimi ve Üniversite Öğrencilerinin Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi Tutum ve Davranışlarına İlişkin Görüşleri
Cevat CELEP, Prof. Dr., Soner POLAT, Nilgün ELBİR Ortaöğretim Okullarındaki Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Tutumları
Organizational Citizenship Behavior of Teachers at Secondary Schools
Fatma ÖZMEN, Sinan YÖRÜK, Araş. Gör. İnsan Kaynakları Yönetimi Çerçevesinde Sınavla Atanan İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Öğretmenlerin Mesleki Gelişimindeki Etkililikleri( Malatya İli Örneği)
The Effectiveness of School Principals for the Professional Development of Teachers the Sample of Malatya
Fatma ÖZMEN, Yrd. Doç. Dr., Cengiz BATMAZ, Okul Müd. İlköğretim Okul Yöneticilerinin Öğretmen denetimindeki Etkinlikleri-Cinsiyet,Yaş ve Medeni Durum Değişkenine Göre Öğretmen Görüşleri
İ. Bakır ARABACI, Dr. Müfredat Laboratuvar Okullarında Stratejik Planlama Uygulamalarının Değerlendirilmesi (Malatya İl Örneği)
İ. Bakır ARABACI, Dr. Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü`nde TKY Çalışmaları (Örnek Olay İncelemesi)
Mehmet OKUTAN Sınıf Yönetiminde Örnek Olaylar
Mehmet OKUTAN, Mustafa ŞAHİN İlköğretim Teftişinde Örnek Olaylar
Mehmet AKSÜT, Yrd. Doç. Dr. İlköğretim Müfettiş Yardımcılarının Eğitim ve Eğitim Denetimine İlişkin Görüşleri
Şaduman KAPUSUZOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Okula Dayalı Yönetimde Denetim Sisteminin İşlevselliği ve Katkısının Değerlendirilmesi
Şaduman KAPUSUZOĞLU, Yrd. Doç. Dr. İlköğretim Düzeyinde, Sınıf Yönetimi Uygulamalarının Öğrenci-Öğretmen Görüşleri ve Sınıf Yönetimi Profilleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi
Salih Paşa MEMİŞOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Lise Müdürlerinin Liderlik Özelliklerine İlişkin Öğretmen Görüşleri
İbrahim Hayri KUĞUOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Sınıf Öğretmenliği Bölümü Mezunu Aday Öğretmenlerin Kendi Algılarına Göre Sınıf Yönetimi Alanındaki Yeterliklerini Algılamalarına Dair Görüşleri ve Önerileri
İlknur ÇALIŞKAN MAYA, Araş. Gör. Sınavsız Geçiş Projesinin Uygulanması ile Birlikte Mesleki-Teknik Liselerde Görev Yapan Okul Müdürlerinin Karşılaştığı Sorunlar
Ahmet DUMAN, Doç. Dr. Yetişkin Öğrenenlerin Güdüsel Yönelimleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma (Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencilerinin Güdüsel Yönelimleri)
Mustafa BALOĞLU, Yrd. Doç. Dr., Esra BALGALMIŞ Milli Eğitimde Çalışan İlköğretim ve Ortaöğretim Yöneticilerinin Özdeğerlerinin Betimlenmesi
İbrahim KOCABAŞ, Yrd. Doç. Dr., Sanem ALADAĞ, Nuh YAVUZALP Eğitim Sistemimizdeki Okullaşma Oranlarının Analizi
İlknur ÇALIŞKAN MAYA, Araş. Gör. Sınavsız Geçiş Projesinin Uygulanması ile Birlikte Mesleki-Teknik Liselerde Görev Yapan Okul Müdürlerinin Karşılaştığı Sorunlar
The Teacher reactions against Undesired Student Behaviors in the Occupational and Technical Schools
Selahattin TURAN Modernizm, Postmodernizm ve "Krizdeki Alan Eğitimi Yönetimi"
İlknur ŞENTÜRK, Araş. Gör., Pınar GİRMEN, Araş. Gör., Abdulkadir ÖZTÜRK, Araş. Gör. Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Modellerine İlişkin Algıları (Eskişehir İli Örneği)
İlhan OKTAR, Nevriye YAZÇAYIR Öğrenci Görüşlerine Göre Etkili Öğretmen
Vehbi ÇELİK, Prof. Dr. Okul Kültürünün Analizinde Örgütsel Hikayelerden Yararlanma
Organizational Stories and Analysiz of School Culture
Coşkun BAYRAK, Prof. Dr., Çetin TERZİ, Araş. Gör. Okul Müdürlerinin Girişimcilik Özelliklerine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi
Ufuk SARIDEDE, Araş. Gör., Şüheyda DOYURAN, Yrd. Doç. Dr. Eğitim Örgütlerinde Örgütsel Bağlılığın İşten Ayrılma Niyetlerine Etkisi
Mehmet KÜÇÜK, Hakan Şevki AYVACI, Ahmet ALTINTAŞ Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı Kararlarının Eğitim ve Öğretim Uygulamaları Üzerindeki Yansımaları
Bilal YILDIRIM, Yrd. Doç. Dr., Burcu SEZGİNSOY Liselerde Öğrencilerin Disiplinsiz Davranışları ve Sebepleri
Bilal YILDIRIM, Yrd. Doç. Dr., Elif AKTEPE Liselerde Sınıf İçi Disiplin Algılamaları ve Disiplin Sağlama Araçları
Erdal KÜÇÜKER Türkiye`de İl Düzeyinde Eğitim Planlamasının Yönetimi
Yücel ŞİMŞEK, Yrd. Doç. Dr., M. Cevat YILDIRIM Öğrenen Okullar ve Kültürel Yapılar
Fatih TÖREMEN İlköğretim Okullarının Sahip Oldukları Sosyal Sermaye Konusunda Öğretmen Görüşleri (Elazığ İli Örneği)
Ahmet KAYA, Mualla Bilgin AKSU, Prof. Dr. Fırsat ve Olanak Eşitliğinin Sağlanmasında Bir Adım Olarak Taşımalı Eğitim
Nail YILDIRIM, Battal ASLAN, Prof. Dr. İlköğretim Okul Müdürlerinden Beklentiler
Fatma GÖK, Prof. Dr. Eğitim Hakkı: Türkiye Gerçeği
Melike CÖMERT Dönüşümcü (Transformasyonel) Liderlik
Ali GÜLER, Prof. Dr. Türk Eğitim Sisteminde Korku Kültürü ve Disiplin Sorunu
Meral UYSAL, Prof. Dr., Ahmet YILDIZ , Araş. Gör. Halk Eğitiminde Kurumlaşma Süreci
İkram ÇINAR, Yrd. Doç. Dr. Bilgi Yöneticisinin Yeterliği (Malatya Örneği)
Bekir ÖZER, Prof. Dr. Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitimi: Katılma Durumları, Beklentileri ve Engelleri
Mustafa SAĞLAM , Prof. Dr. Avrupa Birliği Ülkelerinde Yükseköğretime Giriş Sistemi
Nurhayat ÖZDAYI, Yrd. Doç. Dr. Resmi ve Özel İlköğretim Kurumlarında Çalışan Öğretmen ve Yöneticilerin Disiplin Sorunları ve Ödüllendirme Uygulamaları
Mehmet BİLİR, Yrd. Doç. Dr. Türkiye’deki Eğitim Kampanyalarının Halk Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi
Nurgün Ersan, Prof. Dr. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Kız Meslek Liselerinde Beceri Eğitim Uygulamasına İlişkin Görüşleri
Ahmet ÇOBAN, Yrd. Doç. Dr. İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Eğitim Sürecine İlişkin Felsefi Tercihlerini Değerlendirme
 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Nadir Çeliköz, Dr., Yavuz Erişen, Dr. Öğrencilerin Sınav Uygulama Tekniklerinin Değerlendirilmesi
Evaluating the Secondary Education Students` Skills in Applying Effective Exam
Mustafa BALOĞLU, Doç. Dr. Çok Değişkenli Regrasyon Analizinde Sürekli Bağımsız Değişkenler Arasındaki Etkileşimin İncelenmesi
Mehmet KARAKUŞ, Araş. Gör. Lisansüstü Eğitim İçin Başvuran Öğrencilerin Üniversitedeki Akademik Başarıları ile LES Puanları Arasındaki İlişki
Erdoğan TEZCİ, Yrd. Doç. Dr., Ayhan DİKİCİ, Yrd. Doç. Dr. Bireysel Gelişim dosyasına Dayalı Değerlendirme Yaklaşımının Yaratıcı Düşünce Gelişimine Etkisi
The Effect of Portfolio Assessment Approach on the Development of Creative Thinking
Gülşah BAŞOL GÖÇMEN Değerlendirmeye Genel Bir Bakış: Mutlak ya da Bağıl Değerlendirme
Çetin SEMERCİ, Yrd. Doç. Dr. Araştırma Görevlilerinin Öğretim Üyeliğine İlişkin Tutum Ölçeğinin Üçlü, Beşli ve Yedili Derecelemede Geçerlik ve Güvenirliği
The Validity And Reliability of Consisting of Three, Five And Seven Grades of Attitude Scale of Research Assistants On Related Number of Faculty
Zühal ÇUBUKÇU Öğretmen Adaylarının Düşünme Stillerinin Öğrenme Biçimlerini Tercih Etmelerindeki Etkisi
İlker KALENDER Bilgisayar Ortamında Bireyselleştirilmiş Testlerin Eğitimde Kullanımı
Banu KARABAY KOÇYİĞİT, Derya GÜNDÜZ SEFER Süreç Değerlendirme Yaklaşımı ile Yazılı Becerinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Çalışma: Benim Öykülerim
Derya GÜNDÜZ SEFER, Banu KARABAY KOÇYİĞİT Klasik Sınavların Bilgisayarda Değerlendirilmesine İlişkin Bir Uygulama: KSDF
Özlem KORAY, Süleyman YAMAN, Alper ALTINÇEKİÇ Yaratıcı ve Eleştirel Düşünmeye Dayalı Laboratuar Yönteminin Öğretmen Adaylarının Akademik Başarı, Problem Çözme ve Laboratuar Tutum Düzeylerine Etkisi
Gülşah BAŞOL GÖÇMEN Otantik Değerlendirme Nedir Nasıl Yapılır?
Oğuz SERİN, Yrd. Doç. Dr. Problem Çözme Becerisi, Bilgisayar ve Fene Yönelik Tutum ile Başarı Arasındaki İlişki
Erdoğan TEZCİ, Yrd. Doç. Dr., Cihad DEMİRLİ, Araş. Gör. Bir Performans Değerlendirme Modeli: Bireysel Gelişim Dosyası
A Performance Based Assessment Model: Portfolio Assessment
Gülşah BAŞOL GÖÇMEN Otantik Öğrenmenin Bir parçası Olarak İşbirlikçi Öğrenmenin Değerlendirilmesi
Hasan DOĞAN, Yrd. Doç. Dr. Eğitim Bilimleri Araştırmalarında İstatistiksel tekniklerin ve Verinin Önemi
Tülin OTBİÇER Doğru Sorular Sorabiliyor Muyuz?
A. Ata TEZBAŞARAN, Doç. Dr., Hülya KELECİOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Madde-Ölçek Korelasyonlarına, Alt-Üst Grup Ortalamalarına ve Aşamalı Tepki Modeline Göre Geliştirilen Sigaraya İlişkin Tutum Ölçeğinin Madde ve Ölçek Özelliklerinin İncelenmesi
Erol KARACA Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Dersine İlişkin Likert Tipi Bir Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması
Ömer KUTLU, Yrd. Doç. Dr., İsmail KARAKAYA, Uzm. Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavının Faktör Yapılarına İlişkin Bir Araştırma
 Güzel Sanatlar Eğitimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Mustafa SÖZEN, Yrd. Doç. Dr. Geleceğin Mesleki Perspektifinden Türkiye`de Görsel Sanatlar Eğitimi
Cemal YURGA, Doç. Dr. Müzik Öğretmenliği Programlarımızda Öğrenci Sayısının Artırılması
Ali SEVGi, Prof. Dr., Turan SAĞER, Yrd. Doç. Dr. Kulak Eğitiminde Bilgisayar Destekli Eğitim
İlknur TUNÇDEMİR Çoksesli Müzikte "Harika Çocuk Kanunu" İdil Biret ve Suna Kan
Ali OSMAN ALAKUŞ, Dr. Resim-İş Derslerinde Öğrenci Çalışmalarını Değerlendirme Yaklaşımı
An Approach to Evaluation of Student Works in Art Education Lessons
İbrahim Halil TÜRKER, Yrd. Doç. Dr., Ata Yakup KAPTAN, Yrd. Doç. Dr. Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri`nde Bilgisayar Destekli Tasarım Eğitimine Yönelik İçerik ve Öneriler
Emel ŞENOCAK, Öğr. Gör. Müzik Okullarında Ses Eğitimi Ders Programı
Metin EKE, Yrd. Doç. Dr. Türk Musikisi Teorik ve Uygulamalı Bilgilerinin Eğitim ve Öğretimde Verilebilmesine İlişkin Bir Model Önerisi
Emel ŞENOCAK Müzik Okullarında Ses Eğitimi Ders Programı
Server ACİM , Yrd. Doç. Dr. Müzik Eğitimi Programları "Elektronik Org Eğitimi Dersinin ve Amaçlarının Yeniden Gözden Geçirilmesi
Serpil KAPTAN, Araş. Gör., Ata Yakup KAPTAN, Yrd. Doç. Dr. Ders Kitaplarındaki Tasarım Sorunları ve Öğrencilerin Öğrenme Düzeylerine Etkisi
Hakan ATILGAN, Dr. Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Öğretmenliği Özel Yetenek Seçme Sınavlarının Geçerlik ve Güvenirliği (G Kuramı Çalışması)
 İlköğretim
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Hakkı YAZICI, Prof. Dr., Mustafa CİN, Yrd. Doç. Dr., Yavuz AKBAŞ İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Paralel-Enlem, Meridyen-Boylam Kavramlarını Anlama Düzeyleri ve Kavram Yanılgıları
Orhan KARAMUSTAFAOĞLU, Yrd. Doç. Dr., Ahmet ÜSTÜN, Yrd. Doç. Dr. Yürürlükteki Fen Bilgisi 7. Sınıf Ders Kitabının İncelenmesi
Neşe ÖZKAL, Arzu Güngör KILIÇ, Duygu ÇETİNGÖZ Sosyal Bilgiler Dersine İlişkin Öğretmen Görüşleri ve Öğrencilerin Bu Derse Yönelik Tutumları
Süha YILMAZ, Yrd. Doç. Dr., Cenk KEŞAN, Yrd. Doç. Dr., Burak KARABEY İlköğretim 6. Sınıfta Kesirlerin Ondalık Gösterimi Ünitesinin Öğretilmesinde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Geleneksel Öğrenme Yöntemine Göre Öğrenci Başarısına Etkisi
Çavuş ŞAHİN, Dr. İlköğretim II. Kademesindeki Matematik Dersinin Öğrenme-Öğretme Sürecinde Yapılan Etkinliklerin Öğretmen ve Öğrenci Açısından Değerlendirilmesi
The Assessment of Activities, Made During the Learning - Teaching period of Mathematic Course in the Secong Stepprimary Education, for Teachers and Students
Tuncay ÖZSEVGEÇ, Araş. Gör., Lale CERRAH, Salih ÇEPNİ İlköğretim Öğrencilerinin Zihinsel Gelişim Düzeyleri Üzerinde Sosyal Faktörlerin Etkisi
Nuriye SEMERCİ, Yrd. Doç. Dr., Bayram ÖZER Duyuşsal Davranışların Kazandırılmasında Tarih Derslerinin Öğretiminin Önemi
Abdulkadir KABADAYI İlköğretim Öğrencilerinin Bilişsel Öğrenme Biçimleri ve Cinsiyetlerine Göre Karşılaştırılması: Konya İli Örneği
Abdulkadir KABADAYI, Yrd. Doç. Dr. İlköğretim Öğrencilerinin Bilişsel Öğrenme Biçimleri ve Cinsiyetlerine Göre Karşılaştırılması: Konya İli Örneği
Selma GÜLEÇ, Yrd. Doç. Dr. Sınıf Öğretmenlerinin Davranış Değiştirme ve Düzeltme Tekniklerini Kullanma Biçimleri
İlbilge DÖKME, Yrd. Doç. Dr., Ülkü OZANSOY, Yrd. Doç. Dr. Fen Öğretiminde "Bilimsel İletişim Kurabilme Becerisi"
Communication in Science Education
Hatice MEMİŞOĞLU İlköğretim Okullarında Sosyal Bilgiler Dersi Coğrafya Konularının Öğretiminin Programlandırılmış Öğretime Göre Değerlendirilmesi
İlbilge DÖKME, Yrd. Doç. Dr. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İlköğretim 7. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabının Bilimsel Süreç
Evaluation of the Science Textbook Grade 7 Published by Turkish Ministry of National Education in Terms of Science Process Skills
Sare ŞENGÜL, Yrd. Doç. Dr., İbrahim EKİNÖZÜ, Uzm Canlandırma Yöntemiyle Permütasyon ve Olasılık Konusunun Öğretiminin İlköğretim Öğrencilerinin Matematik Başarı ve Hatırlama Düzeylerine Etkisi
Tuğba YANPAR ŞAHİN, Doç. Dr. Sosyal Bilgiler Öğretiminde Oluşturmacı Yaklaşım Sonucunda Ortaya Çıkan Öğrenen Çalışmalarının Değerlendirilmesi
İlhan TURAN, Yrd. Doç. Dr. Sınıf Öğretmenlerinin Yakın Çevre Gözlemleri ve Bu Gözlemlerin Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilere Aktarımı
Ramazan Şükrü PARMAKSIZ, Araş. Gör., Tuğba YANPAR ŞAHİN, Doç. Dr. Aktif Öğrenme Yaklaşımlarının Sosyal Bilgilerde Kullanılabilirliği
Özlem KORAY Yaratıcı Düşünme Tekniklerinden Altı Düşünme Şapkası ve Nitelik Sıralama Tekniklerinin Fen Derslerinde Uygulanmasına Yönelik Öğrenci Görüşleri
Gülhiz AKÇA, Araş. Gör. İlköğretim 4. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Hikaye Edici Metinlerin Hikaye Yapısına Uygunluğu
Hasret NUHOĞLU, Prof. Dr., Özlem KOCABAŞ, Prof. Dr., Aykut Emre BOZDOĞAN, Prof. Dr. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fizik, Kimya ve Biyoloji Laboratuarlarına Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi
Sare ŞENGÜL, Yrd. Doç. Dr., İbrahim EKİNÖZÜ Matematik Dersinde Canlandırma Yönteminin Öğrencilerin Hatırlama, Tutum ve Matematiğin Algılanan Yararları Düzeylerine Etkisi
Aysel FERAH İlköğretim 2., 3., 4. ve 5. Sınıflarda Zarf ve Edatların Oluşturduğu Bağlam Yapılarının Dil-Düşünce Gelişimiyle İlişkilerinin Araştırılması
Aziz HARMAN, M. Faysal AKIN İlköğretim Matematik ve Fen Bilgisi Programlarının Uyumu
Renan ŞEKER, Derya ÇINAR, Abdulkadir ÖZKAYA Çevresel Faktörlerin Üniversite Öğrencilerinin Başarı düzeylerine Etkileri
Effects of Environmental Factors on the Succes Rate of University Students
Ercan AKPINAR, Araş. Gör., Ömer ERGİN, Prof. Dr. Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Yazılı Sınav Sorularının Değerlendirilmesi
Eyüp İZCİ, Yrd. Doç. Dr. Eğitim Fakültesi İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Bölümünde Öğrenim Görmekte Olan 4. Sınıf Öğrencilerinin "Özel Eğitim" Konusundaki Yeterlikleri ve İhtiyaçlarının Değerlendirilmesi
Ercan AKPINAR, Araş. Gör., Gül ÜNAL, Araş. Gör., Ömer ERGİN, Prof. Dr. Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Mezun Oldukları Alana Yönelik Görüşleri
F. Bilge EMRE, Elif APOHAN, Ayşe BİRHANLI Malatya`daki Bazı İlköğretim Okullarındaki Fen Bilgisi Derslerinin İşleyişi Üzerine Bir Çalışma
Ergin ERGİNER, Yrd. Doç. Dr. İlköğretim Birinci Devre Çocuklarının Öğrenme Tercihlerinin Değerlendirilmesi
Mehmet KÜÇÜK, Salih ÇEPNİ, Osman TAVŞAN Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Eğitimle İlgili Bazı Kavramları Anlama Seviyeleri
Şükran TOK, Yrd. Doç. Dr. İlköğretim Üçüncü Sınıf Hayat Bilgisi dersinde, Bilgi Haritası ve İnceleme, Soru Sorma, Okuma, Bakmadan Cevaplama, Gözden Geçirme (ISOCG) Stratejilerinin Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisi
The Effect of Knowledge Mapping and Survey - Questions-Read-Recite-Review Strategies to Academic Achievment and Retention on Knowledge in Social Studies Course of Third Grade Primary School Students
Sare ŞENGÜL, Yrd. Doç. Dr., İbrahim EKİNÖZÜ Matematik Dersinde Canlandırma Yönteminin Öğrencilerin Hatırlama, Tutum ve Matematiğin Algılanan Yararları Düzeylerine Etkisi
Süleyman SARIBIYIK, Dr., Alper ALTUNÇEKİÇ, Süleyman YAMAN, Dr. Öğretmen Adaylarının Fen Bilgisi Dersine Yönelik İlgi Düzeylerinin ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma
 Okul Öncesi Eğitim
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Müge YILMAZ, Yrd. Doç. Dr., Şerife ŞAHİN, Öğr. Gör. Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Duygusal Zeka Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere
Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU, Yrd. Doç. Dr., Ahmet ÜSTÜN, Yrd. Doç. Dr., Ufuk KANDAZ, Öğr. Gör. Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Fen ve Doğa Etkinliklerini Uygulayabilme Düzeylerinin Belirlenmesi
 Okul Öncesi Eğitimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Semra Coşgun, Yrd. Doç. Dr., M.Zeki Ilgar, Araş. Gör. Okulöncesi Eğitimde Ana-Baba Eğitimi
Belgin PARLAKYILDIZ, Araş. Gör., Fatih AYDIN, Araş. Gör. Okulöncesi Dönem Fen Eğitiminde Fen ve Doğa Köşesinin Kullanımına Yönelik Bir İnceleme
Abdulkadir KABADAYI, Yrd. Doç. Dr. Cumhuriyet Devrinde Konya’da Oynanan Çocuk Oyunları ve Oyunların, Çocuğun Gelişim ve Eğitimine Katkıları
S. Sunay YILDIRIM DOĞRU, Yrd. Doç. Dr., Cengiz ÇELİK, Araş. Gör., Süleyman DOĞRU Almanya`da Yaşayan Kaynaştırma (Bütünleştirme) ve Normal Eğitim Alan Türk Çocuklarının Resimlerindeki Aile Algısının Değerlendirilmesi
Ayşegül SELİMHOCAOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Drama ve İlköğretimde Dramanın Önemi
Drama and its İmportance in Primary Schools
Ayşegül SELİMHOCAOĞLU, Yrd. Doç. Dr. İletişim ve Sınıf İçi İletişimin Önemi
Communication and the Importance of Inclass Communication
Kezban TEPELİ, Araş. Gör., Ramazan ARI, Prof. Dr. Temel Psikomotor Becerilerin Gelişimine Farklı Eğitim Kurumları ve Deneklerin Özlük
Füsun YILDIZBAŞ, Yrd. Doç. Dr., Senem SUVEREN, Y.Lisans Öğrencisi TKY İlkelerinin Uygulanabilirliğine İlişkin Okulöncesi Öğretmenlerin Görüşleri
Füsun YILDIZBAŞ, Yrd. Doç. Dr., Belgin PARLAKYILDIZ, Araş. Gör. Okulöncesi Eğitimde Öğretmenlerin Okuma Yazma Hazırlık Çalışmalarına Yönelik
Bilal DUMAN, Yrd. Doç. Dr., T. Fikret COŞKUN, Öğr. Gör., Prof. Dr. Okulöncesi Çocukların Matematikle Başedebilme Durumlarını Etkileyen Faktörler
 Ortaöğretim Sosyal, Fen ve Matematik Alanları Eğitimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Sibel BALCI Türkiye`de Fen Bilimleri Eğitimi Tezleri
Ümit ŞİMŞEK, Kemal DOYMUŞ, Samih BAYRAKÇEKEN Lise Düzeyde Öğretim Gören Öğrencilerde Grupla Öğrenme Metodunun Kazandırdığı Bilgi ve Beceriler
Knowledge and Skills the Students in the High Schools Acquire
Erkan DİNÇ Tarih Öğretmen Adayı, Öğretmen ve Eğitimcilerinin Mevcut Lise Tarih Müfredat Programı ve Tarih Öğretiminin Amaçları Hakkında Görüşleri
Mücahit YILMAZ, Ersin BOZKURT, Nilüfer CERİT Lise II Fizik Dersi Müfredatında Yer Alan "Newton`un Hareket Kanunları" Konusunda Hazırlanmış Bilgisayar Destekli Öğretim Materyali Geliştirme
Ersin BOZKURT, Mücahit YILMAZ, NİLÜFER CERİT Bazı Optik Konuları İçin Öğretmen Rehber Materyallerinin Geliştirilmesi
Mehmet Salih ERKEK Lise Tarih Dersi Kitaplarında Atatürk`ün Silah Arkadaşları
Murat DEMİRBAŞ, Rahmi YAĞBASAN Fen Bilgisi Öğretiminde, İç Görüsel Öğrenmeyi Gerçekleştiren Öğrencilerdeki Bilgilerin Kalıcılığı Üzerine Bir Araştırma
An Investigation on the Permanence of the Knowledge of Students
Mustafa BALOĞLU, Doç. Dr. Üniversite Öğrencilerinin Matematik Kaygı Düzeyleri Açısından Karşılaştırılması
Nilüfer CERİT, Mücahit YILMAZ, Ersin BOZKURT Anadolu Lisesi Öğrencilerinin "Isı ve Sıcaklık" Konusundaki Kavram Yanılgılarının Araştırılması
Özlem ÇAKMAK, Murat HEVEDANLI Biyoloji Öğretmen Adaylarının Kaygılarını Etkileyen Etmenler
Yezdan BOZ Öğrencilerin Kaynayan Sudaki Kabarcıkların Yapısını Anlamaları
Yezdan BOZ Öğrencilerin Yoğunlaşma Konusunu Anlamaları
Murat HEVEDANLI, Behçet ORAL, Hasan AKBAYIN Biyoloji Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme ile Geleneksel Öğretim Yöntemlerinin Öğrencilerin Erişileri ve Öğrendiklerini Hatırda Tutma Düzeyleri Üzerindeki Etkileri
İlhan SILAY, Tolga GÖK Öğretmen Adaylarının Uygulama Okullarında Karşılaştıkları Sorunlar ve Bu Sorunları Gidermek Amacıyla Hazırlanan Öneriler Üzerine Bir Çalışma
A Study on the Problem the Prospective Teachers Face in the Application Schools and Solutions
Şenol CENAN Sosyal Bilimler Eğitiminde Model Çalışmaları: "Coğrafya Dersleri Örnekleri"
Şenol CENAN Türkiye`nin Temel Ekonomik Dinamikleri (Sektörleri) ve Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası Dersi Programının Geliştirilmesi
Özlem ÇAKMAK, Murat HEVEDANLI Biyoloji Eğitiminde Kavram Haritalarının Önemi ve Diğer Tekniklerden Farkı
Nihat BOZ Öğrencilerin Hatasını Tespit Etme ve Nedenlerini İrdeleme
Savaş BAŞTÜRK Lise 1. Sınıf Öğrencileri Seviyesinde Mutlak Değer Kavramının Türk-Fransız Ders Program ve Kitaplarındaki Analizi
Adem SEZER, Yrd. Doç. Dr., Mustafa KOÇ, Yrd. Doç. Dr., Ö. Faruk TUTKUN, Yrd. Doç. Dr. Coğrafya Derslerinde Öğretim Materyali Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri
Doğan DOĞAN, Araş. Gör., Eylem Eroğlu DOĞAN, Araş. Gör., Bayram DEMİRCİ Fen Bilimlerinin Öğretiminde Gösteri (Demonstrasyon) Tekniği
Hüseyin ALKAN, Prof. Dr., Esra BUKOVA GÜZEL, Araşt. Gör., Aysun Nuket ELÇİ Öğrencilerin Matematiğe Yönelik Tutumlarında Matematik Öğretmenlerinin Üstlendiği Rollerin Belirlenmesi
Yüksel DEDE, Murat PEKER Öğrencilerin Cebir`e Yönelik Hata ve Yanlış Anlamaları: Matematik Öğretmen Adaylarının Tahmin Becerileri ve Çözüm Önerileri
Numan KARAHAN Proje Uygulamalarının Tarih Dersine Katkıları
İlhan TURAN Açık Öğretim Lisesi Coğrafya Ders Kitaplarının Öğretim Yöntem ve İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi
Özlem ÇAKMAK Ortaöğretim Biyoloji Öğretmenlerinin İş Doyumunu Etkileyen Etmenler
İnci Zeynep ÖZONAY, Öğr. Gr. Öğretmenlerin Adaylık Programlarının Değerlendirilmesi
Zeynep GÜREL, Yrd. Doç. Dr., Merve Zeyrek Öğrencilerin Trafikteki Olayları Temel Fizik Kanunlarını Kullanarak Açıklama Becerileri
Mustafa GİRGİN, Mustafa ERTÜRK Ortaöğretim Coğrafya Derslerinin Resmi Perspektifi
Handan BOYACIOĞLU, Hüseyin ALKAN Matematik Öğretmenlerinin Bilişsel Yönüyle Matematiksel Düşünce Yapısı
Erdal TATAR, Münir OKTAY Üniversiteye Giriş Sürecinde Kullanılan Bilgi Kaynaklarının Etkinliği: Bir Örnek Olay Çalışması
Erkan DİNC Siyasal Düşünce ve Uygulamaların Tarih Öğretimine Etkisi: Türkiye ve İngiltere-Galler Ekseninde Bir Karşılaştırma Denemesi
Muhammet ÖZDEMİR, Ali AZAR Fen Öğretmenlerinin Laboratuvar Derslerine Yönelik Tutumlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
 Öğretmen Yetiştirme ve Alan Eğitimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Ayten İflazoğlu, Dr., Erinç Çaydaş, Öğr. Gör. Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında Okuyan Birinci Sınıf Öğrencileri ile Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Demokratik Tutumları ile Otoriteryan Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Soner POLAT, Öğr. Gör., Prof. Dr., Esma BULUŞ-KIRIKKAYA, Yrd. Doç. Dr. Gürültünün Eğitim Ortamına Etkisi
Effects of Noise on Education and Teaching
Burhan AKPINAR, Yrd. Doç. Dr., Mehmet TURAN, Araş. Gör., Hasan TEKATAŞ Öğretmen Adaylarının Gözüyle Sınıf Öğretmenlerinin Yeterlikleri
The Competence of Classroom Teachers in the Opinions of Prospective-Teachers
Erol KARACA, Öğr. Gör. Dr. Öğretmen Adaylarının Planlama ve Öğretim Süreci Yeterliklerine İlişkin Algıları
Orhan ERDEN, Öğr. Gör. Dr. Teknoloji Eğitiminde Ulaşım Teknolojisi
Sedat YÜKSEL, Yrd. Doç. Dr. Öğretmen Atamalarında Merkezi Sınav Uygulamasının (KPSS) Değerlendirilmesi
Abidin DAĞLI, Yrd. Doç. Dr. 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretmen Yetiştiren Kurumların Üniversitelere Devredilmesi
Ömer Faruk TUTKUN, Mustafa KOÇ, Ümit POLAT Gelişen ve Değişen Konjonktürde Türk Milli Eğitim Sisteminde Okul ve Öğretmen Profiline Pragmatik Yaklaşımlar
Nilüfer ÖZABACI, Yrd. Doç. Dr., M. Bahaddin Acat, Doç. Dr. Öğretmen Adaylarının Duygusal Zeka ve Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Nilüfer ÖZABACI, Yrd. Doç. Dr. Öğretmen Adaylarının Duygusal Zeka ve Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
L. Işıl ÜNAL, Prof. Dr., Seçkin ÖZSOY, Dr. Bir Yol Ayrımı Öyküsü: Türkiye`de Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme
Arda ARIKAN Eğitim Fakülteleri ve Nitelik Araştırmaları: Türkiye İçin Bir Uygulama ÖnerisiEğitim Fakülteleri ve Nitelik Araştırmaları: Türkiye İçin Bir Uygulama Önerisi
Rıfat OKÇABOL Öğrenci, Öğretmen, Öğretmen Adayı ve Öğretim Elemanı Gözüyle Öğretmen Yetiştirme
Mualla BİLGİN AKSU Fakülte-Okul İşbirliği Semineri ve Uygulamasının Değerlendirilmesi: Malatya ili Örneği
Hacer TOR, Doç. Dr., Orhan ERDEN, Öğr. Gör. İş Eğitimi Dersi Veren Öğretmenlerin Bilgi Teknolojilerinden Yararlanma Düzeyleri
Orhan ÇINAR, Abuzer TEMEL, Naif BEDEN Sınıfların Kalabalık Olmasının Öğretmen ve Öğrenciye Etkisi
Big Class Size Effects on Teachers and Students
Tayyip DUMAN, Prof. Dr., Gürcü KOÇ, Öğr. Gör. Dr. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretim Elemanlarının Demokratik Tutum ve Davranışlarına İlişkin Görüşleri
Mustafa KILIÇ, Prof. Dr., Ahmet KAYA, Nail YILDIRIM Eğitimci Yaklaşımıyla Öğretmen Neye Benzer, Öğrenci Neye Benzer?
Fatma GÖK Öğretmen Tutumları
Burhanettin Dönmez, Yrd. Doç. Dr. Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanları ve Öğrencilerinin Türkiye Eğitim Sisteminin Genel Amaçlarına Ulaşma Derecesine İlişkin Algıları
Yasemin GÖDEK, Yrd. Doç. Dr. Öğretmen Eğitiminde Yeniden Yapılanma, Problemler ve Bazı Öneriler
 Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
M. Engin DENİZ, Yrd. Doç. Dr., Ercan YILMAZ, Öğr. Gör. Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zeka Yetenekleri ve Yaşam Doyumları Arasındaki İlişkiler
Atılgan EROZKAN, Dr. Üniversite Öğrencilerinin Kişilerarası Duyarlılıkları ile Reddedilme Duyarlılıklarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Ozgür Erdur BAKER, Bayram BIÇAK Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Sorunları
Mustafa KOÇ, Ömer Faruk TUTKUN, Adem SEZER Türk Annesinin Ruh Sağlığı
Yaşar BARUT, Yrd. Doç. Dr. Öğretmenlerin Empatik Eğilim Düzeyleri ile Çatışma Eğilimi Düzeylerinin Değişkenler Açısından İncelenmesi
Mustafa AKGÜN, Yasemin KURTDERE, Gökçe GÜVERCİN Ergenlik Çalışmaları ve Araştırmaları
M. Engin DENİZ, Yrd. Doç. Dr., Selahattin AVŞAROĞLU, Uzm., Erdal HAMATRA, Araş. Gör. Psikolojik Danışma Servisine Başvuran Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Belirti Düzeyleri
Emine DURMUŞ, Araş. Gör. Cinsel Taciz: Yaşanan Duygular ve Gösterilen Tepkiler
Birsen PALUT, Dr. Düşünme Stilleri Ölçeği`nin Türkçe`ye Uyarlanma ve Geçerlik Güvenirlik Çalışması
Mehmet Taki YILMAZ, Öğr. Gör. Okullardaki Mesleki Rehberlik Uygulamalarında İki Temel Sorun
Funda ERTEM, Uzm. Psk. Dan., Özcan SEZER, Yrd. Doç. Dr. Üniversite 1. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Kendilerini Gerçekleştirme Engel Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Ela Ayşe KÖKSAL 1998-2001 Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavları`nda Çıkan Biyoloji Sorularının İçerik Analizi
The Content Specifications of the Biology Items in the 1998-2001 Secondary School Institutions Student Selection and Placement Tests
Ferda AYSAN, Prof. Dr., Nergüz BOZKURT, Yrd. Doç. Dr. Okul Psikolojik Danışmanlarının İş Doyumu, Stresle Başaçıkma Stratejileri ile Olumsuz Otantik Düşünceleri: İzmir İli Örneği
Orhan ÇINAR Lise Öğrencilerinin Okuldan Kaçma Sebepleri
Causes of Truancy
Mustafa KUTLU, Yrd. Doç. Dr., Seher BALCI, Yrd. Doç. Dr., Müge YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. İletişim Becerileri Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Kendini Ayarlama ve İyimserlik Düzeylerine Etkisi
Özcan SEZER Kadınların Uyum Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Adjustment Level of Women According to Some Variables
Nergüz BOZKURT, Yrd. Doç. Dr. İlköğretim Öğretmenlerinde, Stres Yaratan Yaşam Olayları ve Stresle Başaçıkma Tarzlarının Çeşitli Değişkenlerle İlişkisi
 XXV. Türkçe Eğitimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Rasim Özyürek, Dr. Okullarımızda Türkçe Eğitimi
M. Fatih ALKAYIŞ Türkçe`yi İyi Bilmeyen ya da Yeni Öğrenen Bireylerin Mecazlar Konusunda Karşılaştıkları Güçlükler
Namık Kemal ŞAHBAZ Türkçe Öğretimi Açısından Elifba Kitapları
Turan TEMUR, Araş. Gör. İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Beceri Düzeyleri ile Okul Başarıları Arasındaki İlişki
İ. Seçkin AYDIN Türkçe Derslerinde Ön Örgütleyicilerin Kullanımına Yönelik Değerlendirme ve Bu Çerçevede Türkçe Ders kitaplarına Eleştirel Bir Bakış
Rıfat OYMAK, Öğr. Gör. Türkçe Öğretiminde -Dilbilgisi- Bir Biçimbirim/Ulam Olan "Kip" Kavramının Kavranması ve Geleneksel Dilbilgisi Eleştirisi
 XXVI. Yabancı Diller Eğitimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Birsen BAĞÇECİ, Prof. Dr. Ortaöğretim Kurumlarında İngilizce Öğretimine İlişkin Öğrenci Tutumları (Gaziantep İli Örneği)
M. Bahaddin ACAT, Yrd. Doç. Dr. İşlevsel Dilin eğitimi Yaklaşımının Okuma ve Okuduğunu Anlama Becerileriyle İlgili Davranışları Kazanma Düzeyine Etkisi
Gülten GENÇ, Mualla BİLGİN AKSU, Prof. Dr. İnönü Üniversitesi Öğrencilerinin İngilizce Derslerine İlişkin Tutumları
Özlem KESERCİ ÖZTÜRK, Oktm. Çocuklarda Yabancı Dil Öğrenmeye Karşı Olumlu Tutum Geliştirmede Sınıf Öğretmenine Pratik
Gölge SEFEROĞLU, Yrd. Doç. Dr. İngilizce Öğretmenliği Sertifikası Programı ile Yetiştirilen Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Yönelik Tutumları
Nurdan GÜRBÜZ Duygusal Zeka Gelişiminde İngilizce öğretmeninin Rolü
Nazire AKBULUT, Prof. Dr. Yazın Derslerinde Sahnesel Yorum Yönteminin Uygulamasına Yönelik Bir Örnek
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.