AnasayfaIII. Eğitim Yönetimi Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Teması: Eğitım Yönetiminin Kuramsal Temelleri ve Yeni Açılımlar
Düzenleme Tarihi: 25-26 Nisan 2008
Düzenleyen: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yapıldığı İl: ESKİŞEHİR

 Eğitim Yönetimi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
R. Cengiz Akçay, Prof. Dr., Adil Çoruk, Araş. Gör. Öğretim Elemanlarının Performanslarının Değerlendirilmesinde Özdeğerlendirmenin Kullanılabilirliği
Öğretim Elemanlarının Performanslarının Değerlendirilmesinde Özdeğerlendirmenin Kullanılabilirliği
 Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi
Yazar Adı / Yazarlar / Author Bildiri Adı / Article
Mahmut SAĞIR, Süleyman GÖKSOY Bölgelere İlişkin Denetim Hizmetlerinin Yürütülmesinde İlköğretim Müfettişlerinin Stratejik Yönetim Yaklaşımına Göre Görüşleri
İbrahim KOCABAŞ Mentorluğun Eğitim Yöneticisi Yetiştirilmesindeki Rolü
Nail YILDIRIM Okul Müdürlerine Göre İlköğretim Okullarının SWOT Analizi.
Mehmet Fatih KÖSE, Aysun Erginer Yönetici Adayı Öğretmenlerin Yöneticiliğe Bakış Açıları ve Yöneticiliği Tercih Nedenleri “Tokat İli Örneği
İsmail KILIÇ Eğitim Yöneticilerinin Bilgi Yönetimindeki Yeterlikleri(Aksaray İli Örneği)
Mustafa AYRAL İlköğretim Okullarında Öğrencilerin Akademik Başarılarının İzlenmesi Sistemi
Kısmet Deliveli Örgütsel Bir Yönetim Sorunu: Mobbing Eğitim Örgütlerini Tehdit Eder mi?
Mehmet FİDAN Dünyadaki Değişimlerin Türk Eğitim Sistemine Yansımaları
İlknur Şentürk Pıerre Bourdıeu’nun Neoliberalizm Eleştirisi Bağlamında Eğitim Yönetimini Yeniden Düşünmek
Mesut SAĞNAK Eğitim Denetimde Modern Ve Postmodern Yaklaşımların Karşılaştırılması
Soner POLAT Örgütsel Güven: Öncelleri ve Çıktıları
Sadegül Akbaba Altun İlköğretim Müfettişlerinin Denetimin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Görüşleri
Vehbi Çelik Postmodern Örgütsel Etiğin Eğitim Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi
Cevat CELEP Öğretim Elemanlarında Adanmışlık
M. Bahaddin ACAT Velinin Okula İlişkin Tutumunu ve Eğitim Programa Katılım Düzeyini Belirlemeye Dönük Ölçek Geliştirme Çalışması
Ahmet ARIN , M. Bahaddin ACAT Lise Yöneticilerinin Öğretim Liderliği Davranışları ile Kullandıkları Karar Verme Stratejileri Arasındaki İlişki
Ahmet Ayapay, Adil Çoruk, Akan Deniz Yazgan, Berfu Tunçer, Berrin Emran Dünyada Egitim Yonetiminin Geleceği: Eğitim Yönetimi Dergilerindeki Yönelimler
Mahmut DEMİR Bozüyük Eğitimi Geliştirme Projesi
İlknur ÇALIŞKANMAYA Teknik Lise Müdürlerinin Döner Sermaye İşlerinin Yönetiminde Karşılaştıkları Riskler ve Yönetme Yöntemleri
Fatma ÖZMEN Öğrenen Okul ve Toplum oluşturmada ‘Köy Enstitüleri’ Modelinden Esinlenme - Terörist Faaliyetlerin Eğitim Kurumları ve Toplum Üzerindeki Olumsuz Etkisini Engellemede Okulların Rolleri
Talip CAN Özel Dershanelerde Çalışan Sertifikasız Öğretmenlerin Sorunları
Bakır ARABACI Kamu Kurumlarının Yeniden Yapılandırılması Sürecinde Eğitimin Denetimi ve Kaotik Durum
Muammer Ergün Çeşitli Demografik Değişkenlerin, Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerdeki Risk Algısı ve Risk Eğilimi Üzerine Etkileri.
Ercan YILMAZ Okullardaki Örgütsel Güven Düzeyinin Öğretmenlerin Yaşam Doyumlarına Etkisinin Araştırılması
Semiha ŞAHİN Öğretimsel Liderlik ve Okullardaki Gelişme Kültürü Arasındaki İlişkiler (İzmir İli Örneği)
Bahar METE OTLU Okul Psikolojik Danışmanlarının “Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması Strateji ve Eylem Planı (2006–2011+)”na İlişkin Görüşleri
Abdurrahman TANRIÖĞEN , Emine Gaye ERMEÇ İlköğretim Okullarının Bürokratikleşme Düzeyinin Öğretmen Morali Üzerindeki Etkileri
Sadi YILMAZ, Pınar SARPKAYA Eğitim Örgütlerinde Yabancılaşma ve Yönetimi
Necla FIRAT ŞAHİN Okul Müdürü ve Öğretmenlerin Okul Kültürü İle Değer Sistemlerine İlişkin Algıları
Yaşar KONDAKÇI Eğitimde Yönetiminde Uygulama Temelli Sürekli Değişim Yaklaşımı
Ruhi SARPKAYA Eğitim Örgütlerinde Yönetişim Kavramına Eleştirel Bir Yaklaşım
Cemalettin İPEK Türkiye’de Eğitim Yöneticiliği ve Üniversite Yönetimi
Hüseyin ŞİRİN Nitelikli Yönetici Aranıyor
Şakir ÇAKIR Okul Yöneticiliğine Atanmak: MEB ve Danıştay Arasındaki Yönetmelik Savaşı
Semiha ŞAHİN Öğretimsel Liderlik ve Okullardaki Gelişme Kültürü Arasındaki İlişkiler
Selahattin Turan, Cemil Yücel, , Ebru Karataş Eğitim Yöneticilerinin Yerinden Yönetim Hakkindaki Görüşleri.
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.