AnasayfaSempozyum: IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Ödevlerinde Dijital Aşırmacılık
Hıdır Karaduman, Araş. Gör.
Marmara Üniversitesi

Döndü Özdemir Özden, Araş. Gör.
Marmara Üniversitesi
Bildiri Özeti:
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler ve internet istediğimiz her türlü kaynağa anında ulaşılmasını sağlamaktadır. Bu durumum getirdiği en önemli sorunlardan biri ise aşırmacılığın daha kolay yapılabilmesini sağlamasıdır. Aşırma (plagiarism) ülkemizde daha çok akademik yaşamda kullanılan bir kavram olup kısaca kişinin bir başkasının eserini (çoğunlukla yazılı metinleri) bilinçli olarak kendi eseri gibi okuyucuya (kullanıcıya) sunması olarak tanımlanır. Dijital aşırmacılık ise internet üzerinden çevrimiçi ortamda gerçekleştirilen aşırmacılık türüdür. The Scholastic, Inc.’e göre internet kullanımının artması ile birlikte aşırmacılık yükselişe geçmiştir. Özellikle "makale imalathaneleri" olarak belirtilen ve öğrencilerin ücretsiz olarak yükleyebileceği ve kendilerininmiş gibi sunabileceği dönem ödevleri sağlayan internet siteleri dijital aşırmacılığı sağlamada aracı olmaktadırlar. Aşırmacılığın önlenmesinin en etkili yolu ise eğitimcilerin ve özellikle öğretmenlerin bu konuda öğrencilere model olmalarıdır. Özellikle gelecek yıllarda öğrencilerini aşırmacılığa karşı yetiştirecek olan ve model olacak öğretmen adaylarının bu konuda sergilediği davranışlar geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunulmasını sağlayabilecektir.

Bu doğrultuda araştırmanın temel amacı Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının ödevlerinde yer alan dijital aşırmacılığın düzeyinin ve türlerinin belirlenmesidir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden “doküman incelemesi” yöntemi kullanılacaktır. Araştırma evrenini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dalı 2008-2009 Bahar yarıyılı “Antropoloji, Eğitim Felsefesi ve Düşünce Tarihi” derslerine devam eden öğrencilere ait 80 ödev oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem alınması yoluna gidilmeyerek tüm öğrencilerin ödevleri incelenecektir. Verileri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından alanyazın taramasına dayalı olarak oluşturulan “Aşırmacılık Değerlendirme Listesi” kullanılacaktır. Listede yer alan her bir ana madde doküman incelemesinde kullanılacak kategorileri oluşturacaktır. Daha sonra bu ölçütler ve araştırma soruları kapsamında öğrenci ödevlerinde “içerik analizi” yapılarak sayısal veriler elde edilecektir. Veriler çizelgelerde frekans ve yüzde biçiminde sunularak ve ilgili ödevlerdeki örneklerle desteklenerek yorumlanacaktır.
Anahtar Sözcükler: sosyal bilgiler öğretmen adayı , dijital aşırmacılık , ödev ,


Sempozyum: IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.