AnasayfaSempozyum: 19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Alfabeye Yeni Harfler Eklenmesi Hakkında Düşünceler
Muhammet Sani ADIGÜZEL

Gökhan KOLAY
Bildiri Özeti:
Çalışmanın Amacı ve Problem Cümlesi: Alfabeye eklenen yeni harfler alfabede, dilde, o dili kullanan toplum ve toplumun kültüründe, dil bilincinde çeşitli sıkıntılar

Yöntem: Yapılan araştırmada literatür taraması yapılmış olup, alanla ilgili yapılacak olan çalışmalar için kuramsal ve teorik bilgi aktaran bir kaynak oluşturmak aynı zamanda kronolojik anlamda Türk tarihinde kullanılan alfabelerin tespit edilerek karşılaştırılması amaçlanmıştır. Literatür taraması gerek arama motarlarından gerekse sanal kütüphaneler olmak üzere ulaşılabilen her türlü kaynak kullanılmıştır.

Bulgular:

1. Türkçenin Latin kökenli dillerin etkisi ve ağır baskısı altında kalacağından anlam ve yapı açısından zarar görmesi,

2. Dilin yapı ve anlamsal boyutunda oluşacak bozuklukların kültürel yapıda da bozulmalara yol açması,

3. Bu harflerin kabul edilmesi sonucu Türkçede bu sesleri karşılayan sözcüklerin olmayışı nedeniyle ilk okuma
yazma sürecinde yabancı kökenli sözcüklerin örnek olarak kullanılmasının ister istemez zorunlu olması ve çocukların küçük yaşlardan itibaren yabancı kökenli sözcüklerle karşılaşmalarının ana dil gelişimini olumsuz yönde etkilemesi,

4. Türkçenin kullanımı hususunda genel ağda görülen yanlışlıkların benimsenerek bu harflerin alfabeye alınmasıyla daha yaygın ve doğal karşılanır hale gelmesi ile sanal ortamda yanlış dil kullanımının artması ve bu durumun Türkçenin yapısına geri dönüşü olmayan zararlar vereceğinin kaçınılmaz olması,

5. Bu harflerin kullanılmadığı kitapların yeniden düzenlenerek basılmasının maddi açıdan sıkıntılar oluşturması,

6. Ülke genelinde yapılan tüm sınavlarda bu seslerin (q, w, x) kullanılması gerektiği düşünülecek olursa bu uygulamanın çok mantıklı olmadığı görülecektir.

Sonuç: Son zamanlarda yazılı anlatımda bu harflerin (w,q,x)kullanımından kaynaklanan yanlışlıkların hayli artış gösterdiği dikkate alınacak olursa dilimizde meydana gelecek hasarların boyutlarının büyük çapta olacağı açıktır.
Anahtar Sözcükler: ,


Sempozyum: 19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Alfabeye Yeni Harfler Eklenmesi Hakkında Düşünceler
Muhammet Sani ADIGUZEL

Gokhan KOLAY
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.