AnasayfaSempozyum: Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Birlikte Öğrenme Tekniğinin Dinlediğini Anlamaya Etkisi
Abdülkadir KIRBAŞ
Bildiri Özeti:
Bu araştırmanın amacı işbirlikli öğrenme yöntemlerinden biri olan birlikte öğrenme tekniğinin uygulandığı sınıf ile bu tekniğin uygulanmadığı sınıf arasında dinlediğini anlama başarısı arasında bir farklılık olup olmadığını belirlemektir. Araştırmanın örneklemini 2010–2011 eğitim ve öğretim yılı I. döneminde Erzurum ili Palandöken ilçesi Polis Amca İlköğretim Okulunda öğrenim gören 72 ilköğretim sekizinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada 8/A sınıfı (n=37) deney grubu, 8/C sınıfı ise (n=35) kontrol grubu olarak belirlenmiştir.

Deney ve kontrol gruplarının sosyo-ekonomik yapıları ve başarı durumlarının aynı olmasına dikkat edilmiş, araştırma başlamadan önce öğrencilere ‘Kişisel Bilgi Gözlem Formu’ uygulanmıştır. Deney grubuna birlikte öğrenme tekniği uygulanırken, kontrol grubuna uygulanmamıştır. Deney ve kontrol grubundaki öğrencilere ön test ve son test olarak 25 soruluk ‘Dinleme –Anlama Başarı Testi’ (DABT) (Kırbaş, 2010) uygulanmıştır.Araştırma sonucunda birlikte öğrenme tekniğinin dinlediğini anlama başarısında etkili olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Sözcükler: ,


Sempozyum: Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Birlikte Öğrenme Tekniğinin Dinlediğini Anlamaya Etkisi
Abdulkadir KIRBAS
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.