AnasayfaSempozyum: 22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Yetişkinliğe Geçişte Büyük Adım: Zihin Yetersizliği Olan Bireyleri Mesleğe Hazırlamada Model Geliştirme
Atilla CAVKAYTAR
Anadolu Üniversitesi
Bildiri Özeti:

Amaç

Bu çalıştayın amacı katılımcıların zihin yetersizliği olan bireylerin geleceğe hazırlanmalarındaki kritik süreçleri tartışmaya açmak, katılımcılara örnek bir mesleki eğitim uygulamasını tanıtmak ve katılımcıların da kendi model önerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

Çalıştayda:


1. Özel eğitimin bağımsız yaşama hazırlamadaki rolü. Zihin yetersizliği olan bireylerin yetişkinlik dönemi, geleceğe hazırlanma ile zihin yetersizliği olan bireylere yönelik özel eğitim ve mesleki eğitim uygulamaları ve bu uygulamalarınbağımsız yaşama hazırlanmaya ne kadar hizmet ettiği tartışılacaktır.

2. Mesleğe hazırlık ve yetişkinlik döneminde istihdama yönelik örnek bir uygulama açıklanacaktır. Daha sonra zihin yetersizliği olan bireylere yönelik pratik program hazırlamanın aşamaları ile program geliştirme süreçleri incelenecektir. Son olarak örnek bir mesleki eğitim uygulaması tanıtılacaktır.

3. Son aşamada ise edinilen bilgiler ve verilen örnekler doğrultusunda her katılımcının kendi programını hazırlanaması beklenecektir. Bunun için katılımcıların özel eğitim deneyimlerini, yetişkin zihin yetersizliği olan bireylerle olan uygulamalarını örneklemeleri istenecektir.

Bu çalıştayın sonunda katılımcılar:
1. Zihin yetersizliği olan bireylere yönelik özel eğitim ve mesleki eğitim uygulamaları ve bu uygulamaların bağımsız yaşama hazırlanmaya ne kadar hizmet ettiğini tartışacaklardır.

2. Örnek bir mesleki eğitim uygulamasını inceleyerek program aşamalarını tanımlayabileceklerdir.

3. Örnek bir mesleki eğitim programı oluşturarak model önerisi geliştirebileceklerdir.

Hedef Kitle:

Çalıştaya özel eğitim alanında çalışan akademisyenler, özel eğitim, genel eğitim ve mesleki eğitim öğretmenleri, farklı alanlarda çalışan araştırmacılar ve özel eğitim alanında öğrenim gören lisansüstü öğrencileri katılabilirler. Katılımcıların zihin yetersizliği olan ergen ya da yetişkinlerle çalışma deneyimlerinin olması çalıştaydan yaarlanmalarına yardımcı olacaktır. Süre: 3 saat

Anahtar Sözcükler: ,


Sempozyum: 22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Yetişkinliğe Geçişte Büyük Adım: Zihin Yetersizliği Olan Bireyleri Mesleğe Hazırlamada Model Geliştirme
Atilla CAVKAYTAR
Anadolu Üniversitesi
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.