AnasayfaSempozyum: 22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Sosyal Beceri Öğretiminde Teknoloji Kullanımı
Murat VURAL

Selda ÖZDEMİR
Bildiri Özeti:

Otizm spektrum bozukluğu tanısı almış bireylerde göz kontağı kurma, sosyal etkileşimi başlatma ve etkileşimi sürdürmede yoğun problemler görülmektedir. Otizmli çocukların sosyal etkileşim becerilerini desteklemek için gerçekleştirilen öğretim çalışmalarında uzmanlar, çocukların sosyal etkileşimden aktif olarak kaçınmaları ve ilgi yetersizlikleri nedeniyle zorlanmaktadırlar. Sosyal etkileşim becerilerinin öğretilmesinde karşılaşılan problemler nedeniyle araştırmacılar otizmli çocukların ilgisini çekecek etkili öğretim stratejilerinin ve yöntemlerin araştırılmasına odaklanmışlardır. Sosyal becerileri kazandırmada etkili olan strateji, yöntem ve tekniklerin neler olduğu konusunda yapılan pek çok çalışmada, teknolojinin ilerlemesi ile beraber teknolojinin sosyal beceri öğretimindeki yeri de sorgulanmaya başlanmıştır.

Bu çalışmanın amacı, otizm spektrum bozukluğu tanısı almış bireylere sosyal beceri öğretiminde teknoloji kullanımının etkililiğini inceleyen araştırmaları sentezlemektir. Bu amaçla, bu çalışma kapsamında otizmli çocuklarda sosyal etkileşim becerilerini desteklemek amacıyla teknolojiyi kullanan araştırmalar incelenmiştir. Çalışma kapsamında incelenen araştırmalar teknoloji kullanımında multitouch tablet, sanal ortam, robot ve bilgisayar temelli müdahaleler kategorilerine ayrılmış ve araştırmaların sosyal etkileşim becerilerini destekleme üzerindeki etkileri tartışılmıştır.

Araştırmalar, otizmli bireylerin sosyal etkileşim becerilerini desteklemeye yönelik müdahalelerde teknoloji kullanımı aracılığıyla sunulan araçlara ilgi gösterdiklerini ve sosyal beceri öğretiminde teknoloji kullanımının otizmli bireyler üzerinde olumlu etkilerinin olduğunu göstermiştir.

Anahtar Sözcükler: ,


Sempozyum: 22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Sosyal Beceri Öğretiminde Teknoloji Kullanımı
Murat VURAL

Selda ÖZDEMİR
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.