AnasayfaSempozyum: 22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Zihin Engelli Çocuklara Temel Toplama İşlemlerinin Öğretiminde Nokta Belirleme Tekniği İle Yapılan Öğretimin Etkinliği
Özge ELİÇİN

DAĞSEVEN EMECEN

Ahmet YIKMIŞ
Bildiri Özeti:

Dokunmatik matematik olarak (Touch Math) olarak isimlendirilen, alanyazına “nokta belirleme tekniği” olarak kazandırılmış teknik, rakamların üzerine referans noktaları koyarak dört işlem yapmayı kolaylaştırmaktadır (Bullock, Pierce ve McClelland, 1989; Çalık ve Kargın, 2010). Alanyazında nokta belirleme tekniğinin etkili olduğunu gösteren sınırlı sayıda araştırma bulunmaktadır (Berry, 2001; Bullock, Pierce ve McClelland, 1989; Çalık ve Kargın, 2010; Fletcher, Boon ve Cihak, 2010). Bilişsel öğrenme süreci içersinde somuttan soyuta doğru işlem yapabilme olanağı sağlayan nokta belirleme tekniğinin, zihin engelli öğrencilerin matematik becerilerini öğrenmelerini kolaylaştıracağı düşünülmektedir (Çalık, 2008).

Araştırmanın genel amacı, zihin engelli öğrencilere temel toplama becerisinin kazandırılması, sürekliliği ve genellenebilirliğinde nokta belirleme tekniğine göre hazırlanan öğretim materyalinin etkililiğini belirlemektir. Bu amaçla araştırmada zihin engelli öğrencilere nokta belirleme tekniğinin öğretimi ve nokta belirleme tekniği kullanarak temel toplama becerisi öğretimi gerçekleştirilmektedir. Araştırmaya 4 yaşında zihin engelli tanısı almış bir erkek öğrenci, 20 yaşında zihin engelli tanısı almış bir erkek öğrenci ile 9 yaşında zihin engelli tanısı almış bir kız öğrenci dâhil edilmiştir. Araştırmada nokta belirleme ve temel toplama becerisinin öğretimi doğrudan öğretim yöntemi ile gerçekleştirilmektedir. Araştırmanın bağımsız değişkeni nokta belirleme tekniği ile sunulan öğretim, bağımlı değişkeni ise deneklerin temel toplama işlemlerini öğrenme düzeyleridir. Araştırma, denekler arası çoklu yoklama modeline göre desenlenmiştir. Araştırmanın veri toplama süreci devam etmekte olup, araştırma bulguları uygulama bitiminde analiz edilecektir.

Anahtar Sözcükler: Nokta belirleme tekniği , temel toplama becerileri , doğrudan öğretim ,


Sempozyum: 22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Zihin Engelli Çocuklara Temel Toplama İşlemlerinin Öğretiminde Nokta Belirleme Tekniği İle Yapılan Öğretimin Etkinliği
Özge ELİÇİN

DAĞSEVEN EMECEN

Ahmet YIKMIŞ
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.