AnasayfaSempozyum: 22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Okul Öncesi Dönemde Kaynaştırma Eğitimi Konusunda Yapılmış Çalışmalarda Tek Denekli Deneysel Desenlerin Kullanıldığı Araştırmaların Gözden Geçirilmesi
Hatice ALTINTAŞ

Nesrin SÖNMEZ
Bildiri Özeti:

Kaynaştırma eğitimini birey, okul öncesi dönemden başlayarak hayatının diğer dönemlerinde de alabilir. Ancak engelli çocuğun hayatının diğer dönemlerinde topluma uyumunu kolaylaştıran temel becerileri kazanması ve gelişimini hızlandırması için okul öncesi dönemde kaynaştırma eğitimi alması oldukça önemlidir( Metin, 1992, s. 34). Yapılan çalışmalar erken çocukluk dönemindeki kaynaştırma uygulamalarının çocuğun yaşam kalitesini artırdığı ve çocuk için faydalı olduğunu göstermektedir ( Odluyurt, 2012, s. 141). Nitelikli bir kaynaştırma eğitimi için aile, ortam, eğitim yöntemi, destek eğitim, kaynaştırmaya hazırlık etkinlikleri vb. önemlidir. Okul öncesi dönemde kaynaştırma uygulamalarının iyi planlanmış olması gerekmektedir. Kaynaştırma konusunda yapılan araştırmaların incelenmesi kaynaştırma eğitimin niteliği, eğitim modeli, terminolojisi hakkında yeni tanımlamaların yapılmasına ve tartışılmasına olanak tanımaktadır. Bu çalışmanın amacı okul öncesi dönemde okul öncesi dönemde kaynaştırma eğitimi konusunda yapılmış çalışmalarda tek denekli deneysel desenlerin kullanıldığı araştırmaların gözden geçirilmesidir. Araştırmanın örneklemini 1997-2012yılları arasında( bulunan makale sayısına göre son beş yılda olabilir) uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış 36-72 aylık okul öncesi dönem çocuklarının kaynaştırılmasına yönelik tek denekli deneysel desenlerin kullanıldığı makaleler oluşturacaktır. Makalelerin gözden geçirilmesinde alan yazın taraması yöntemi kullanılacaktır. İçerik analizi kodlarını çocuk özellikleri( yaş, köken, cinsiyet, engel türü), müdahalenin özellikleri, çalışmanın amacı, müdahalenin tanımlanmasında uygulamayla ilgili değişkenler, çocuklarla ilgili çalışma çıktıları, araştırmaların iç ve dış geçerliğiyle ilgili kodlamalar oluşturacaktır. Deneysel sonuçların kalitesi bağımsız olarak incelenecektir

Anahtar Sözcükler: okul öncesi eğitim , kaynaştırma , tek denekli deneysel desenler ,


Sempozyum: 22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Okul Öncesi Dönemde Kaynaştırma Eğitimi Konusunda Yapılmış Çalışmalarda Tek Denekli Deneysel Desenlerin Kullanıldığı Araştırmaların Gözden Geçirilmesi
Hatice ALTINTAŞ

Nesrin SÖNMEZ
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.