AnasayfaSempozyum: 22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Uygulanmış Olan Tutum Ölçeğine Göre Engellilerin Algılanması
Ayşegül ATAMAN
Bildiri Özeti:

1930’lardan beri öncelikle, sosyal psikologlar engelli bireylere kaşrı toplumda oluşan tutumları belirlemek ve tartışmak üzere çalışmalar yapmaktadır. Tutum “bireye atfedilen ve bireyin psikolojik bir obje ile ilgili düşünce, duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan eğilim” Smith ( 1968 )olarak betimlenmektedir. Psikolojik obje olarak kast edilen şey,”birey için anlam taşıyan bireyin farkında olduğu herhangi bir objedir. Tutum objesi ise,”hakkında tutum sahibi olunan şeydir.

Tutumların özellikleri yaşantı yoluyla öğrenilmiş olmalarıdır. Devamlılık gösterir, birey ve tutum geliştirilen obje arasında düzenlilik ve yanlılık vardır. Toplumsal tutumlar genellikle yaşantısı olmayan ve bilinmeyene karşı, farklı ve öteki olana karşı tepki gösterme eğilimi ile ortaya çıkar. Bunlar olumlu/olumsuz davranışlar şeklinde gözlemlenebilir. Üç öğeli tutum modeli tutumların; bilişsel öğe, duygusal öğe, davranışsal öğe den oluştuğunu belirtmektedir.

Bilişsel öğe : “ tutum objeleri ile ilgili gerçeklere dayanan bilgi ve inançlar ” (siyasal partiye yönelik tutum ). Bu bağlamda tutum, düşünceden inança geçen uzun ömürlü tutarlılık gösteren bir yapıya sahiptir. İnanç :“bireyin kendi dünyasının herhangi bir yönüne ilişkin algı ve bilişlerinin, tek boyutlu olarak örgütlenmesi ya da bir savın, olaylar bütünün olduğu gibi irdelenmeksizin kabul edilmesi” dir. İnançlar + duygusal öğe Kanı ise“tutumların sözlü ifadesi” ( Kolasa ve Rokeach ) daha özgül bir yapıdadır, olumlu ya da olumsuz önyargı kanı “tutumların sözlü ifadesi”:“tutumun bireyden bireye değişen ve gerçeklerle açıklanamayan, hoşlanma-hoşlanmama yönü”. Değer ;“ bir sosyal grubun veya toplumun kendi varlık, birlik, işleyiş ve devamını sağlamak ve sürdürmek için üyelerin çoğunluğu tarafından doğru ve gerekli olduğu kabul edilen, onların ortak duygu, düşünce, amaç ve menfaatlerini yansıtan, genelleştirilmiş temel ahlaki ilke ve inançlar”dır. “bireyin tutum objesine ilişkin davranış eğilimi” İki temel boyutu vardır duygusal davranış ve normatif davranışlardır. Tutum davranış ilişkisi ise “tutumlara davranışa yol gösteren olarak bakılabilir” ( Arkonaç, 2001; La Piere 1934 ) .Tutum ve davranış arasında tutarlılık olduğunu belirtmektedir. Bu daha sonraki çalışmalarla da desteklenen bir görüştür. Toplumun engellilere karşı değişen tutumları, onların toplumda kabul edilmelerini, bütünleşmelerini etkileyen önemli etkenlerden birisi olmuştur.

Türkiye’de değişik araştırmalarda tutum belirlemek üzere kullanılmış olan 20 maddelik bir ölçekle(Özyürek,2000), 2011-2012 öğretim yılında Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi Özel Eğitim Bölümüöğrencileri ile Lefkoşa’da yaşayan yerli Kıbrıslılara tutum ölçeği uygulanmıştır. Elde edilecek veriler daha öncekilerle karşılaştırılacak ve tartışılacaktır. Ölçek uygulaması sonuçlarının istatistiksel analizleri devam etmektedir.

Anahtar Sözcükler: ,


Sempozyum: 22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Uygulanmış Olan Tutum Ölçeğine Göre Engellilerin Algılanması
Ayşegül ATAMAN
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.