AnasayfaSempozyum: 22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmeni Yetiştirmede Gazi Öğretmenlik Uygulaması Modelinin Öğretmen Adaylarının Öğretim Becerilerine Etkisinin Belirlenmesi
E. Rüya ÖZMEN

Çığıl AYKUT

Eylem DAYI

Necdet KARASU

Serpil ALPTEKİN
Bildiri Özeti:

Öğretmen yeterliklerinin öğretmen yetiştirme programı sürecinde öğretmen adayına sunulan teorik ve uygulamalı dersler aracılığı ile kazandırılması ve beklenen düzeylerde gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.Gazi Öğretmenlik Uygulaması Modeli yeterliliğe dayalı öğretmen yetiştirmeyi esas alır. Bu model ile kuramsal olarak öğretilen bilgilerin performansa dönüştürülmesi hedefl enir. İkinci dönem Gazi Öğretmenlik Uygulaması; a) bilgilendirme, b) beş farklı disiplin alanında öğretim süreci hazırlama, c) beş farklı öğretimi yeterliliğe ulaşıncaya kadar uygulama, d) hazırlık, uygulama sırası ve uygulama sonrasında öğretmen adayına verilen dönüt ve ipuçlarını içerir.

Bu araştırmada ikinci dönem uygulanan Gazi Öğretmenlik Uygulaması Modeli’nin öğretmen adaylarının öğretim becerilerine etkisini incelemektir. Araştırmaya 31 uygulama öğrencisi katılmıştır. Araştırmada tek grup ön test-son test modeli kullanılmıştır. Verilerin toplanabilmesi amacı ile“Uygulama Öğrencisinin Öğretim Yeterliliğini Belirleme Dereceli Puanlama Anahtarı” ve “Kullanım Kılavuzu” geliştirilmiştir. Ölçü aracı toplam 9 ana madde her birinde 5 madde olmak üzere 45 alt maddeden oluşmaktadır. Her bir alt madde ise 1 ile 5 arasında puanlama esasına dayanmaktadır. Puanlama anahtarı, ölçme ve değerlendirmeden iki, özel eğitimde uygulama yönetiminde tecrübesi olan bir uzmana verilerek uzman görüşü alınmıştır. Puanlama tutarlılığı, araştırmacıların birbirinden bağımsız olarak araştırmada yer almayan öğrencilerin öğretim uygulama çalışmalarının videolarının izlenmesi ve geliştirilen anahtarın puanlandırılması yoluyla hesaplanmıştır.

Deney sürecinde ön test uygulanmadan önce uygulama öğrencilerine verilen bir konuda öğretim süreci planı hazırlatılmış, bu hazırlık sürecinde uygulama öğrencilerine dönütler verilmiştir. Her öğrenci farklı konuda hazırlık yapmıştır. Belirlenen günde zihinsel engelli öğrencilerle öğretmen adayının öğretim uygulamaları videoya kayıt edilmiş ve öğretmen adayına bu sırada dönüt verilmemiştir. Ön testten sonra Gazi Öğretmenlik Uygulaması Modeli uygulanmıştır. Uygulama öğrencilerine beş farklı alanda öğretim süreci hazırlatılarak, her bir öğretim, kabul edilebilirlik yeterliliğine ulaşıncaya kadar uygulaması izlenmiş, dönütler verilmiştir. Dönütlerle ilgili tutarlılığın sağlanması amacıyla dönüt formları kullanılmıştır. Verilerin puanlanması için ön test ve son test görüntüleri tesadüfî örnekleme ile seçilerek araştırmacılara eşit sayıda verilmiştir.

Araştırma verilerin kodlanması aşamasındadır. Videolar izlenerek öğretmen adaylarının puanlama anahtarından aldıkları ön test ve son test puanları belirlenecek, araştırma sonuçları analiz edilecek ve sonuçlar tartışılacaktır

Anahtar Sözcükler: ,


Sempozyum: 22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmeni Yetiştirmede Gazi Öğretmenlik Uygulaması Modelinin Öğretmen Adaylarının Öğretim Becerilerine Etkisinin Belirlenmesi
E. Rüya ÖZMEN

Çığıl AYKUT

Eylem DAYI

Necdet KARASU

Serpil ALPTEKİN
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.