AnasayfaSempozyum: 22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Öğretmen Adaylarının Ölçüt Bağımlı Ölçü Aracı Uygulama Performanslarının Betimlenmesi
E. Rüya ÖZMEN

Çığıl AYKUT

Eylem DAYI

Necdet KARASU

Serpil ALPTEKİN
Bildiri Özeti:

Özel eğitim öğretmeni yetiştirmede öğretmenlik uygulamasının önemi büyüktür. Öğretmen adayları üç yıl boyunca öğrendiklerini uygulama fırsatı bularak, öğretmen yeterliklerini kazanma yolunda uygulamadan büyük fayda sağlamaktadır. Türkiye’de özel eğitim öğretmenlik uygulamasında, öğrencilerinin genellikle ölçümleme, etkili öğretim, sınıf yönetimi ve davranış değiştirme başlıklarında uygulama yapmaları hedefl enmektedir. Ölçümleme konusunda yeterlikler öğretmen yapımı olan informal değerlendirme araçlarını uygulamayı kapsamaktadır. Bu araçlardan özellikle “ölçüt bağımlı ölçü araçları” en fazla kullanılanıdır. Ölçüt bağımlı ölçü aracı uygulama konusunda, öğretmen adaylarının yetkin performans sergilemeleri, öğrencilerin performans düzeylerinin belirlenmesine hizmet etmektedir. Dolayısıyla uygulama eğitimi almadan önce, öğretmen adaylarının ölçümleme konusunda yaşadıkları sınırlılıkların ve güçlü yanların belirlenmesi öğretmen yetiştirmede uygulama ve ders amaçlarının düzenlenmesine, bunun yanısıra uygulama öncesi verilecek eğitimlere yol gösterecektir. Bu nedenle bu araştırmada; Gazi Zihinsel Engellilerin Eğitimi Anabilim Dalı Öğretmenlik Uygulamasına katılan dördüncü sınıf öğrencilerinin uygulama eğitimi almadan önce, ölçüt bağımlı ölçü aracı uygulama performanslarının incelenmesi hedefl enmiştir. Bu amaçla, araştırmada öğrencilerin en fazla hata yaptıkları performans göstergeleri ve en az hata yaptıkları performans göstergeleri nedir? sorusuna cevap aranmıştır.

Araştırmaya 40 uygulama öğrencisinden 33’ü gönüllü olarak katılmıştır. Uygulama öğrencilerinden 26’sı kız, 7’si erkektir. Araştırmada betimsel araştırma modeli kullanılmıştır. Verilerin toplanabilmesi amacıyla Uygulama Öğrencisinin Ölçme Yeterliliğini Belirleme Dereceli Puanlama Anahtarı ve Kullanım Kılavuzu geliştirilmiştir. Puanlama anahtarı toplam 9 temel maddeden oluşmaktadır. Her bir temel maddenin, biri 6 madde diğerleri ise 4 ile 5 arasında değişen alt maddeleri bulunmaktadır. Ölçü aracı toplam 44 alt maddeden oluşmaktadır. Her bir alt madde ise 1 ile 5 arasında puanlama esasına dayanmaktadır. Puanlama anahtarı, ölçme ve değerlendirmeden iki, özel eğitimde uygulama yönetiminde tecrübesi olan bir uzmana verilerek uzman görüşü alınmıştır. Puanlama tutarlılığı, araştırmacıların birbirinden bağımsız olarak araştırmada yer almayan öğrencilerin ölçüt bağımlı ölçü aracı uygulama çalışmalarını videolarının izlenmesi ve geliştirilen anahtarının puanlandırılması yoluyla hesaplanmıştır. Tutarlılık çalışması tüm araştırmacılar arasında üst üste üç kez tutarlılık sağlanıncaya kadar sürdürülmüştür. Gözlemciler arasında %92 ile %100 arasında turtarlılık sağlanmıştır.

Veri toplama sürecinde öğrencilerin ölçüt bağımlı ölçü aracı uygulama performansları izlenmeden önce, öğrencilere verilen bir konuda ölçüt bağımlı ölçü aracı ve performans alım planı hazırlatılmış, bu hazırlık sürecinde öğrenciye dönütler verilmiştir. Daha sonra veri toplama süreci, bir zihinsel engelli öğrenci ile öğretmen adaylarının performans alım çalışması video ile kayıt edilerek gerçekleştirilmiştir. Öğretmen adaylarının görüntüleri araştırmacılara eşit sayıda verilerek puanlandırılmıştır. Sonuçlar, öğretmen adaylarının en fazla hata yaptıkları performans göstergeleri (1-3 arasında puan); değerlendirme süresince öğrencinin davranışlarını kontrol etme, öğrencinin dikkatini sürdürme, öğrencinin tepkilerini doğru kayıt etme ana maddelerini içerdiği, en yetkin oldukları ise (4-5 arasında puan) değerlendirme için ortamı ve öğrenciye hazırlama maddeleri olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin %75’inin 16 alt maddeden 4 ve 5 puan aldıklarını bulunmuştur. Sonuçlar tartışılmış ve hizmet öncesi öğretmen yetiştirmeye yönelik önerilere yer verilmiştir.

 

Anahtar Sözcükler: ,


Sempozyum: 22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Öğretmen Adaylarının Ölçüt Bağımlı Ölçü Aracı Uygulama Performanslarının Betimlenmesi
E. Rüya ÖZMEN

Çığıl AYKUT

Eylem DAYI

Necdet KARASU

Serpil ALPTEKİN
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.