AnasayfaSempozyum: 22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Otizm Ve Zihinsel Engelli Tanısı Alınmış Çocuklar İçin Normal Gelişim Gösteren Çocukların Zihin Kuramı Becerilerinin Belirlenmesi
Ayşe Tuba CEYHUN

Selda ÖZDEMİR

Ufuk ÖZKUBAT
Bildiri Özeti:

Zihin kuramı akıl yürütme yeteneğini ve başkalarının zihni durumları ve düşünceleri hakkında tahminler yapabilme becerilerini içermektedir. Zihin kuramı becerilerinin bireylerin ortak dikkat oluşturma, dili anlama, sosyal etkileşim ve empati kurma becerilerinin temelini oluşturduğu kabul edilmektedir. Zihin kuramı becerileri insanın tam olarak objektif biçimde ölçülemeyen zihinsel durumları hakkında farkındalık sağlaması açısından önemlidir (Wellman, 1990).

Alan yazında otizmin nedenlerini ve gelişim üzerindeki etkilerini anlamaya yönelik yapılan araştırmalar incelendiğinde, Zihin Kuramı ile otizmin ilişkilendirildiği görülmektedir (Baron-Cohen, Leslie, & Frith, 1985; Tager- Flusberg, 2003; Yirmiya, Erel, Shaked, &Solomonica-Levi, 1998).

Gelişimsel bir bakış açısıyla Zihin Kuramı becerisi, normal gelişen çocuklarda ve otizmli çocuklarda bebeklikte başlayan ve çocukluğun son yıllarına kadar süren bir gelişimsel süreci ifade etmektedir (Hale & Tager- Flusberg, 2005). Nitekim çocuklar büyüdükçe, kendilerinin ve başkalarının eylemlerinin, inanışlar ve arzular gibi içsel zihni durumların ürünü olduğunu anlamaya başladıkları gözlemlenir. Normal gelişim gösteren çocukların çoğu Zihin Kuramı testlerini 4 yaş civarında geçmektedirler. Gelişimsel açıdan bakıldığında, Zihin Kuramı becerileri 5 yaşında açıkça görülür, bu alandaki en önemli gelişim ise 3-5 yaş arasında çok belirgindir.

Bu bilgiler ışığında planlanan bu araştırmanın amacı zihinsel gelişim yaşı eşitlenmiş otizm ve zihinsel engeli tanısı almış çocuklar ile normal gelişim gösteren çocukların Zihin Kuramı becerilerini (sözel farklı istek, sözel olmayan farklı istek, sözel yanlış kanı atfı ve sözel olmayan yanlış kanı atfı) karşılaştırmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu 2011-2012 öğretim yılında Ankara ili merkez ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi ve özel eğitim kurumlarına devam eden otizm, zihinsel engeli tanısı alan ve normal gelişim gösteren çocukların yer aldığı üç grup oluşturmaktadır. Çocukların farklı istek, yanlış kanı atfı gibi Zihin Kuramı becerilerini 3-7 yaşları arasında kazandığı göz önüne alınarak çalışma gruplarının yaş aralığı belirlenmiştir. Araştırmada okul öncesi kurumlara devam eden takvim yaşları 3-4 yaş arasında değişen ve tesadüfi olarak seçilen 10 normal gelişim gösteren çocuk, takvim yaşları 6 ile 10 yaş arasında değişen, zeka yaşları 3-4 yaş arasında olan ve ulaşılabilen 10 zihinsel yetersizlik tanısı almış çocuk ve takvim yaşları 8 ile 10 yaş arasında değişen, zeka yaşları 3-5 yaş arasında olan ve ulaşılabilen 10 otizm tanısı almış çocuk çalışma evrenini oluşturmuştur. Araştırma verilerinin toplanmasında, Sözel Farklı İstek, Sözel Olmayan Farklı İstek, Sözel Yanlış Kanı Atfı ve Sözel Olmayan Yanlış Kanı Atfı becerilerini değerlendirme araçları ve oyuncaklar (bebekler, kuklalar, araba, kutu, yiyecek) kullanılmıştır.

Araştırma sonuçları otizm ve zihinsel engeli tanısı alan çocukların Zihin Kuramı becerileri performanslarının normal gelişim gösteren çocuklardan anlamlı düzeyde farklılaştığını ancak zihinsel engelli ve otizmli çocukların Zihin Kuramı becerileri performanslarının istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaşmadığını göstermektedir.

Alan yazında zihinsel engeli ve otizm tanısı almış çocuklar ile normal gelişim gösteren çocukların Zihin Kuramı becerileri arasındaki farklılığı ortaya koyan araştırma sayısının sınırlılığı göz önüne alındığında bu araştırmanın benzer araştırmalara temel oluşturacağı düşünülmektedir. Araştırma bulguları ışında Zihin Kuramı becerilerinin önemi tartışılmış ve ileride yapılacak araştırmalara yönelik önerilere yer verilmiştir

Anahtar Sözcükler: zihin kuramı , zihin okuma becerisi , otizm , zihinsel engelli çocuklar ,


Sempozyum: 22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Otizm Ve Zihinsel Engelli Tanısı Alınmış Çocuklar İçin Normal Gelişim Gösteren Çocukların Zihin Kuramı Becerilerinin Belirlenmesi
Ayşe Tuba CEYHUN

Selda ÖZDEMİR

Ufuk ÖZKUBAT
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.