AnasayfaSempozyum: 22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Tanılama, Sınıflama Ve Destekler Sistemlerinde Değerlendirmenin Rolü
Süleyman ERİPEK
Bildiri Özeti:

AAIDD’in 2002 yönergesinde (Luckasson ve diğ., 2002) tanılama, sınıfl ama ve desteklerin planlaması işlevlerini düzenleyen bir değerlendirme çerçevesi önerilmiştir. 2010 yönergesinde (Schalock ve diğ., 2010) çerçeve daha da geliştirilmiştir.Geliştirilençerçevenin temel amacı, bazı amaçlar için yararlı olabilen değerlendirme araçları ve sonuçlarının diğer amaçlar için yararlı olmadığını göstermektir. Örneğin bir araştırma çalışmasında zeka bölümü (ZB) puanlarına göre alt grupların oluşturulması söz konusu olduğunda çeşitli zeka testlerinin kullanılması uygun olabilmektedir, ancak bir özel eğitim ortamına yerleştirme kararı söz konusu olduğunda bu ölçeklerin kullanılması uygun olmamaktadır. İkinci durumda, destek sistemlerinin geliştirilmesi amacına yönelik olarak daha anlamlı değerlendirme bilgilerine ve planlama süreçlerine gereksinim duyulmaktadır (Schalock ve diğ., 2010).

Bu bağlamda zihin yetersizliği alanında değerlendirme, karar verme ve iletişimle ilişkili olarak üç alanda sistematik bilgi toplanmasını içermektedir: Tanılama, sınıfl ama ve bireyselleştirilmiş desteklerin planlanması. Tanılama: Zihin yetersizliği, zihin işlevleri ve uyumsal davranışları değerlendiren standartlaştırılmış ve bireysel olarak uygulanan araçlarla elde edilen değerlendirme bilgileri kullanılarak tanılanmaktadır. Zihin yetersizliği tanısı için ölçütlerin karşılanması durumunda tanılama, bireyde yetersizliğin varlığının belirlenmesini ve bireyin hizmetler, sosyal haklar ve yasal korumalar için uygunluğunun doğrulanmasını içeren çeşitli amaçlar için uygulanabilmektedir.

Sınıflama: Zihin yetersizliği olan bireylere ilişkin bilgiler araştırmaların yürütülmesi, hizmetler için ödemelerin/ kaynakların sağlanması, hizmet ve desteklerin geliştirilmesi ve iletişimin kolaylaştırılması gibi çeşitli amaçlara dönük olarak gruplandırılabilir ya da sınıfl andırılabilir. Burada önemli olan, seçilen sınıfl ama sisteminin belirli bir amaçla tutarlı olması ve bunun dışındaki amaçlar için kullanılmamasıdır. Bu bağlamda, uyumsal davranışların, zihin işlevlerinin, eğitimsel isteklerin ve bireysel destek gereksinimlerinin değerlendirilmesini temel alan çeşitli çoklu sınıfl ama sistemleri bulunmaktadır (Schalock ve diğ., 2010).

Bireyselleştirilmiş desteklerin planlanması: Desteklerin planlanmasının, bireyin farklı yaşam alanlarındaki gereksinimlerini (örneğin, eğitim, davranış desteği, güvenlik gereksinimleri, tıbbi destek) karşılamak, belirli çıktıları geliştirmek, bireysel tercihlerin hayata geçirilmesine yardımcı olmak ve insan haklarını sağlamak için farklı uzmanlık alanlarından oluşan bir ekip tarafından yapılması gerekmektedir. Bireyselleştirilmiş planlama süreci, insanın işlevde bulunmasının belirli yönlerden geliştirilmesi ya da kişisel çıktıların artırılması üzerinde odaklanmaktadır. Bu yönüyle planlama süreci, bireysel destek gereksinimlerinin standartlaştırılmış ve informal ölçümlerinden, birey merkezli planlamadan ve bireyi yakından tanıyan kişilerden elde edilen değerlendirme bilgilerini bir araya getirmek durumundadır. Planlarda yer alan destek hizmetlerin mevcut olmaması durumunda, bu gereksinimin karşılanması için ilgili kurumlar ile ilişkiye geçilerek gerekli olan destek hizmetler sağlanmalıdır.

Bu alanlarda yapılan değerlendirmelerin şu üç ölçütü karşılaması gerekir: (a) Değerlendirme araç ve süreçleri değerlendirmenin amacına uygun olmalıdır, (b) değerlendirme bulguları mümkün olduğunca geçerli olmalıdır ve (c) sonuçlar yararlı ve uygulanabilir olmalıdır (Schalock ve diğ., 2010).

Sözlü bildiride konu bu boyutlarda tartışılacak, bu tartışma çerçevesinde Türkiye’deki mevcut uygulamalar ele alınacaktır.

Anahtar Sözcükler: zihin yetersizliği , değerlendirme ,


Sempozyum: 22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Tanılama, Sınıflama Ve Destekler Sistemlerinde Değerlendirmenin Rolü
Süleyman ERİPEK
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.