AnasayfaSempozyum: XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Kongreler
1. Ulusal İlköğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
III. Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XVII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
World Conference on Educational Sciences
Bildiri İndeksi
Further Education in the Balkan Countries
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi
Bildiri İndeksi
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
IV.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
Dünya Eğitim Bilimleri Kongresi (WCES 2010 World Conference on Educational Sciences)
Bildiri İndeksi
1.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
19. Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
World Conference on Psychology Counselling & Guidance
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Psychology, Counselling& Guidance
Bildiri İndeksi
20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
Bildiri İndeksi
Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı
Bildiri İndeksi
2.nd World Conference on Learning Teaching & Educational Leadership
Bildiri İndeksi
I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi
Bildiri İndeksi
3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications
Bildiri İndeksi
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
Bildiri İndeksi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri İndeksi
2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
Bildiri İndeksi
3. International Congress on Early Childhood Education
Bildiri İndeksi
22.Özel Eğitim Kongresi Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Bildiri İndeksi

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazılı Anlatımlarında Deyim Kullanımı
Bilginer ONAN
Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Bayram BAŞ
Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Bildiri Özeti:
Problem Durumu
Deyimler, yeni bir anlam ifade etmek için gerçek anlamı dışına çıkan, bu şekilde bir düşünceyi iki ya da daha fazla sözle ifade eden kalıplaşmış söz gruplarıdır. Konuşma ve yazma dilinde sözün etkili kılınabilmesi için kullanılabilecek ana malzemelerden biri olan deyimler; milli değerlerin birer göstergesi olarak kültürün taşınması ve aktarılmasında da rol oynarlar. Deyimler, bireylerin dil becerilerinin gelişimine doğrudan kaynaklık edebilecek dil malzemeleridir. Ana dilini anlama ve anlatma süreçlerinde etkili kullanabilme, deyim kullanımı ile de paralellik göstermektedir. İlköğretim öğrencileri için hazırlanan Türkçe dersi programında da deyimlerin kullanımına dair açıklamalar yer almaktadır. Bu seviyede eğitim gören bir öğrencinin özellikle sözlü ve yazılı anlatım yapma esnasında deyimlerden doğrudan yararlanabilmesi için, onu yetiştiren ve yönlendiren öğretmenin de anlatma becerilerinde deyimleri söz varlığına zengin şekilde katması zaruridir. Bu manada, ülkemizde ilköğretim seviyesindeki öğrencilerin dil öğretimi ile doğrudan ilgilenen Türkçe öğretmeni adaylarının, konuşma-yazma becerilerinde, anlatımlarını daha etkili kılabilmek için deyimlerden ne oranda yararlandıkları ortaya konulması gereken bir problemdir.

Amaç
Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmeni adaylarının, yazılı anlatımlarında hangi deyimleri ne ölçüde kullanabildiklerini tespit etmek ve bu doğrultuda yazılı anlatımlarını ne oranda etkili kılabildiklerini ortaya koyabilmektir.

Yöntem
Bu çalışmada tarama modellerinden betimsel araştırma yöntemi kullanılmıştır.

Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini ülkemizde eğitim gören 4. sınıf seviyesindeki Türkçe öğretmeni adayları oluşturmaktadır. Çalışma, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünde eğitim gören 4. sınıf seviyesinden seçilen 40 öğrenci ile sınırlandırılmış ve örneklem oluşturulmuştur.

Verilerin Elde Edilmesi
Örnekleme dahil edilen 40 adet Türkçe öğretmeni adayına 15’er gün ara ile 3 defa yazılı anlatım uygulaması yaptırılmış ve bu yolla bir metin havuzu oluşturulmuştur. Adaylardan alınan 3 farklı yazılı anlatım örnekleri karşılaştırmalı olarak incelenmiş, metinlerde kullandıkları deyimler, sıklığına ve anlatımdaki etkililiğine göre değerlendirilmiştir.

Verilerin Analizi
Deyimlerin tespit edilmesinde ve değerlendirilmesinde, “Simple Concordance Program 4.07” (www.textworld.com/scp), “ConcApp” (www.edict.com.hk/pub/concapp) ile “Microsoft Excel” yazılımları kullanılmıştır.
Anahtar Sözcükler: ,


Sempozyum: XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
Abstract :
Keywords : ,
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.