AnasayfaSempozyum: 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
“Öğretmenlik Uygulaması Dersi Öğretmen Adayı Akran Değerlendirme Ölçeği” Geliştirme Çalışması
Mustafa BEKTAŞ
Sakarya Üniversitesi, Sınıf Öğretmenliği ABD

Mehmet Barış HORZUM
Sakarya Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD

Asena AYVAZ
Sakarya Üniversitesi, Sınıf Öğretmenliği ABD
Bildiri Özeti:
Bu çalışmanın amacı Eğitim Fakültesinde öğrenim gören öğretmen adaylarının Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında gerçekleştirdikleri etkinlikleri akranlarının da değerlendirme yapabilmesi amacıyla geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada “Öğretmenlik Uygulaması Dersi Öğretmen Adayı Akran Değerlendirme Ölçeği” geliştirilerek, ölçeğinin geçerlilik ve güvenirlilik çalışmaları yapılmıştır. Ölçme aracı geliştirme çalışmalarında sırasıyla; madde havuzu oluşturma, geçerlilik çalışmaları için uzman görüşü alma ve açımlayıcı faktör analizi; güvenirlilik çalışmalarında ise iç tutarlılık katsayısı işlemleri uygulanmıştır. Araştırmaya Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 368 öğretmen adayı katılmıştır.
Anahtar Sözcükler: öğretmenlik uygulaması dersi, öğretmen adayı, akran değerlendirme


Sempozyum: 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
“Öğretmenlik Uygulaması Dersi Öğretmen Adayı Akran Değerlendirme Ölçeği” Geliştirme Çalışması
Mustafa BEKTAŞ
Sakarya Üniversitesi, Sınıf Öğretmenliği ABD

Mehmet Barış HORZUM
Sakarya Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD

Asena AYVAZ
Sakarya Üniversitesi, Sınıf Öğretmenliği ABD
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.