AnasayfaSempozyum: 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
2004 Yılı Yeni İlköğretim Programlarının Ölçme-Değerlendirme Boyutunun Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar
Burhan AKPINAR
Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi

İbrahim BAHŞİ
Atatürk İlköğretim Okulu
Bildiri Özeti:
2004 yılı, Yeni İlköğretim Programları (YİP) ve bu programların ölçme-değerlendirme boyutunun uygulanmasında karşılaşılan sorunları belirlemeyi amaçlayan bu çalışma nitel karakter arz etmektedir. Çalışmada veriler, örneklem olarak seçilen çeşitli kıdem ve branşlardaki on bir ilköğretim öğretmeni ile yapılan görüşmeler ve bu öğretmenlerin hazırlamış olduğu ölçme araçlarından oluşan kaynakların taranması ile elde edilmiştir. verilerin analizinde nitel araştırma formatına uygun olarak betimleme ve yansıtma teknikleri kullanılmış ve araştırmanın inandırıcılığını artırmak içinde katılımcılardan doğrudan alıntılar yapılmıştır.

Verilerin analizinden, öğretmenlerin büyük çoğunlukla YİP’i bildikleri belirlenmiştir. Ancak bu programları bilmeyen ve dolayısıyla uygulamayan öğretmenler de vardır. Öğretmenlerin çoğunluğu YİP ile ilgili olarak uygun zaman ve uzman kişilerin vereceği bir eğitime ihtiyaç duydukları belirlenmiştir. Çalışmanın ikinci boyutu olan YİP’in ölçme-değerlendirme öğesinin de, benzer şekilde öğretmenlerin büyük kısmı tarafından bilinip, uygulandığı anlaşılmıştır. Buna rağmen bazı öğretmenlerin, YİP’in ölçme-değerlendirme öğesini tam anlamıyla bilmedikleri de belirlenmiştir. Çalışmada öğretmenlerin hazırlamış olduğu ölçme araçlarının analizi, öğretmenlerin YİP’in doğasına uygun ölçme-değerlendirme yapmaktan uzak olduklarını göstermiştir.
Anahtar Sözcükler: 2004 yılı ilköğretim programları, ölçme ve değerlendirme sorunları, 2004 yılı ilköğretim programlarının uygulama sorunları.


Sempozyum: 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
2004 Yılı Yeni İlköğretim Programlarının Ölçme-Değerlendirme Boyutunun Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar
Burhan AKPINAR
Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi

İbrahim BAHŞİ
Atatürk İlköğretim Okulu
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.