AnasayfaSempozyum: Değerler Eğitimi Sempozyumu
Akademik Sanatsal Üretimin Değersizleştirilmesi
Mahmut Öztürk
Bildiri Özeti:
Neolliberalizm in postmodernist ideolojisi eğitimi, sanatı ve sanat eğitimini üretimsiz, ürünsüz ve değersiz hale getirme yöntemini Modüler Eğitim modeliyle uygulamaya koymuştur. Modüler Eğitim modelinin ülkemize özgü uygulama ayaklarının YÖK- Dünya Bankası Yeniden Yapılanma Projesi ve Bologna Süreci olduğu söylenebilir. Üniversitelerde ve programlarında standart yapılanmayı hedefleyen bu projeler, Türk kültürünü, sanatını ve sanat eğitimini standartlaştırma bahanesiyle değersizleştirerek yok sayma girişimleri olarak yorumlanabilir.

Sanat ve Sanat Eğitimi alanlarının ürün ortaya koyma amacı taşıyan uygulamaya yönelik tavrı, Modüler Eğitim modelinin söze, anlatıma, metne ve özellikle programa öncelik veren yapısına uymadığı için Modüler Eğitimin saldırdığı bir hedef haline getirilmiştir. Sanat ve Sanat Eğitimi alanları, uygulamayı, uygulama süreçlerini ve uygulamalar sonucunda ortaya çıkan ürünleri temel alan bir yörüngede sözü, anlatımı, metni ve programı sorgulayarak biçimlendirir. Önceliğin verildiği ürün sonrasında kuram oluşturulur.

Kuramın oluşumu, ürünün yeniden üretilmesinin olanaklarını, etki- tepki sürecinin devamlılığını ve kültürel üretimin ortaya çıkmasını sağlar. Bu süreç kültürün asla standartlaştırılamayacağını kanıtlar. Bu çalışmada, YÖK- Dünya Bankası Yeniden Yapılanma Projesi ve Bologna Süreci bağlamında Türk Sanatı ve Sanat Eğitimi alanlarının Modüler Eğitim modeli tarafından ürünsüz ve işlevsiz hale getirilerek değersizleştirilmeye çalışılmasına paralel olarak, bu değersizleştirme sürecinden asla bağımsız düşünülmemesi gereken, yöneticilerin ve siyasilerin sanata, sanatçıya ve sanat eğitimine yönelik olumsuz tavırları da sorgulanacaktır.
Anahtar Sözcükler:


Sempozyum: Değerler Eğitimi Sempozyumu
Akademik Sanatsal Üretimin Değersizleştirilmesi
Mahmut Öztürk
Abstract : Neolliberalizm in postmodernist ideolojisi eğitimi, sanatı ve sanat eğitimini üretimsiz, ürünsüz ve değersiz hale getirme yöntemini Modüler Eğitim modeliyle uygulamaya koymuştur. Modüler Eğitim modelinin ülkemize özgü uygulama ayaklarının YÖK- Dünya Bankası Yeniden Yapılanma Projesi ve Bologna Süreci olduğu söylenebilir. Üniversitelerde ve programlarında standart yapılanmayı hedefleyen bu projeler, Türk kültürünü, sanatını ve sanat eğitimini standartlaştırma bahanesiyle değersizleştirerek yok sayma girişimleri olarak yorumlanabilir.

Sanat ve Sanat Eğitimi alanlarının ürün ortaya koyma amacı taşıyan uygulamaya yönelik tavrı, Modüler Eğitim modelinin söze, anlatıma, metne ve özellikle programa öncelik veren yapısına uymadığı için Modüler Eğitimin saldırdığı bir hedef haline getirilmiştir. Sanat ve Sanat Eğitimi alanları, uygulamayı, uygulama süreçlerini ve uygulamalar sonucunda ortaya çıkan ürünleri temel alan bir yörüngede sözü, anlatımı, metni ve programı sorgulayarak biçimlendirir. Önceliğin verildiği ürün sonrasında kuram oluşturulur.

Kuramın oluşumu, ürünün yeniden üretilmesinin olanaklarını, etki- tepki sürecinin devamlılığını ve kültürel üretimin ortaya çıkmasını sağlar. Bu süreç kültürün asla standartlaştırılamayacağını kanıtlar. Bu çalışmada, YÖK- Dünya Bankası Yeniden Yapılanma Projesi ve Bologna Süreci bağlamında Türk Sanatı ve Sanat Eğitimi alanlarının Modüler Eğitim modeli tarafından ürünsüz ve işlevsiz hale getirilerek değersizleştirilmeye çalışılmasına paralel olarak, bu değersizleştirme sürecinden asla bağımsız düşünülmemesi gereken, yöneticilerin ve siyasilerin sanata, sanatçıya ve sanat eğitimine yönelik olumsuz tavırları da sorgulanacaktır.
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.