Anasayfa







Sempozyum: 2nd International Sysposium on History Education
Azerbaycan Ortaöğretim Öğrencilerinin Kadın Tarihine Yönelik Tutum ve Önerileri
Meliha Köse
Bildiri Özeti:
Sosyal, kültürel ve gündelik hayata dair konuların yanı sıra kadın tarihinin de tarih ögretimine yerlestirilmesi, pek çok ülkede tarih ögretiminin sorunu olarak görülmektedir. Bu sebeple siyasi konuların dısındaki konuları tarih ders kitaplarında görmek isteyen arastırmacılar tarih ders kitaplarının sadece siyasi tarih üzerinde durma geleneginden uzaklasması gerektigine sıklıkla vurgu yapmaktadırlar. Özellikle kadın tarihi konusunda asıl problem bu asamadan sonra baslamaktadır. Çok az sayıda kadın, tarihin sayfaları arasına sıkıstırılmıs oldugu için kadını tarihin aktif bir üyesi olarak algılamak pek olası degildir. Kadın tarihi, tarih ders kitaplarına nasıl yerlestirilecek, nasıl anlatılacak, kadınlar hangi roller ve imajlarla sunulacak tartısmaları tarih ögretiminin sorunudur.

Kadınların tarih ders kitaplarında nasıl anlatılması gerektigi sorunu, tarih ders kitaplarıyla ilgili kadınlara yönelik rol ve imaj çalısmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu çalısmada Azerbaycan Orta ögretim ögrencilerinin tarih ders kitaplarında kadın tarihinin yer almasına iliskin tutumları nasıldır; tutumları cinsiyete göre farklılık göstermekte midir ve ögrenciler kadın tarihinin ders kitaplarında yer almasıyla ilgili olarak hangi rol ve imajları önermektedir sorularına cevap aranmıstır. Türk ögrencilerin görüsleri ile bir karsılastırma yapılarak iki ülke arasında farklılıkların ve benzerliklerin ortaya konması hedeflenmistir.

Çalısmanın modeli betimsel arastırma modelidir. Bu amaçla daha önce Türk ögrencilere uygulanan açık uçlu iki sorudan olusan yarı yapılandırılmıs görüsme formu Azerbaycan ögrencilerine de uygulanarak elde edilen veriler analiz edilmistir. Ayrıca önerilen imaj ve rollerin cinsiyetle iliskisi olup olmadıgı da gözden geçirilmistir.Azerbaycan ortaögretim ögrencilerin Türkiye’deki ortaögretim ögrencilerin kadın tarihine yönelik tutumlarında benzerlik söz konusudur. Önerdikleri imaj ve rollerde benzerlik gösterse de farklılastıkları hususlar çalısma içinde tartısılmıstır.
Anahtar Sözcükler: imaj, rol, toplumsal cinsiyet, tarih ögretimi


Sempozyum: 2nd International Sysposium on History Education
The Attitutes and Proposals of Azerbaijan Secondary School Students Toward Women History
Meliha Köse
Abstract : It has been seen as a problem of history teaching in many countries to place women history into history teaching besides social, cultural and everyday life. For this reason, researchers who want to see the issues out of political issues in history textbooks often emphasise that history textbooks should make a move away from the tradition of standing only on political history. The real problem starts after this stage, especially in women`s history.It is not possible to percieve the women as an active member of the history since a few women take part in the page of history.

The discussion how history textbooks will be placed, how to tell the women of history teaching in which roles and discussions will be presented is the problem of history teaching.The issue how women should be told in history textbooks requires the work of women’s roles and images.In this study,these questions are answered how the attitudes of Azerbaijan secondary school students toward women’s history to take place in history textbooks,is there differences in their attitudes related to genders and which role and images are suggested by students about the replacement of women history in the textbooks.It has been aimed to display the differences and similarities between these two countries by a comparison of Turkish students’ opinions.

The model of the study is descriptive research model. Semi-structured interview consisting of open ended two questions applied to the Turkish students previously are applied to the Azerbaijani students, too and data obtained is analyzed. In addition, whether the proposed relationship between image and gender roles are related to gender have also been reviewed. There are similarities between Azerbaijan secondary school students` attitudes towards the women history and secondary school students in Turkey.In this study differences are disscused even if there are similarities in suggested roles and images
Keywords : image, role, gender, history teaching
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.