AnasayfaSempozyum: 2nd International Sysposium on History Education
Cumhuriyetten Günümüze Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarında Türklerde Devlet Teşkilatı Konularının Değerlendirilmesi
Fatma Ünal
Bartın Üniversitesi

Basol Samettin
Gaziosmanpasa Üniversitesi
Bildiri Özeti:
Bir ülkede, bir hükümete ve ortak kanunlara baglı olarak yasayan bir milletin veya milletler toplulugunun meydana getirdigi siyasi varlıga ya da belli bir toprak üzerinde müstakil bir teskilat kurmus insan topluluguna devlet denir Bu tariften de anlasılacagı gibi devlet, ferdi, tabii ve siyasi unsurlardan meydana gelir. Bu unsurlar sırayla "nüfus, ülke ve hakimiyet"tir. Devlet teskilatı ise devleti olusturan kurum ve kurulusların, devletin üstlendigi hizmetleri geregi gibi yerine getirebilmek amacıyla yürürlükteki kanun çerçevesinde meydana getirdikleri düzenli örgütlerdir. Bir milletin hem tarihi köklerinden gelen hem de mevcut devlet teskilatı yapısını egitim kurumlarında ögretme amacı tarih ve vatandaslık egitiminin ayrılmaz bir parçasıdır.

Türkiye Cumhuriyeti vatandası olan bireylerin, önceki Türk devletlerindeki devlet teskilatı yapısı ile baglı oldugu devletin teskilat yapısını bilmesi, tarihi olaylardaki süreklilik ve degisimi anlayabilmesi açısından önem arz etmektedir. Ayrıca günümüz devlet teskilatı ve kurumlarının islevlerini daha dogru analiz edebilmesi, bu kurumlarla ilgili sahip oldugu hakları kullanması ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi için edinilmesi zorunlu temel bir bilgidir. Bu açıdan bakıldıgında, özellikle ilkögretim programlarında Türk devlet yapısına temel olusturacak devlet teskilatı konularının hangi baslıklardan olustugu, içerigi, nasıl verildigi vb. hususlar önem arz etmektedir.

Cumhuriyet`in ilanından (1923) günümüze kadar (2012) Türkiye`de ilkögretim okullarında uygulanan 4-8. sınıflara ait Sosyal Bilgiler dersi kapsamında yer alan ögretim programlarında Türklerde devlet teskilatı konularının, kazanımlarının, açıklamalarının vb. karsılastırılmasını amaçlayan bu arastırmada tarama modeli esas alınarak içerik analizi yöntemiyle veriler toplanmıstır. Arastırmada konulardaki süreklilik, degisim, degisimin özellikleri tespit edilmeye çalısılmıs ve bu dogrultuda ögretim programlarında Türk devlet teskilatı konularının yer alma biçimine yönelik degerlendirmeler ve öneriler sunulmustur.
Anahtar Sözcükler:


Sempozyum: 2nd International Sysposium on History Education
Analysis of Subjects on Turkhish State Organization in Social Studies Curriculums From the Establishment of Republic of Turkey to Today
Fatma Ünal
Bartın University

Basol Samettin
Gaziosmanpasa University
Abstract : Abstract State is a political entity generated by a nation or a commonwealth, living under a government and common laws, or in other words it is a community which established an independent organization on a certain territory. As can be understood from this description, a state is composed of individual, natural and political elements. These elements are “population, country and domination” respectively. However, state organization can be defined as wellordered organizations developed by the institutions and organizations, constituting the state, within the framework of the applicable law to carry out the services properly. The objective of teaching the state organization structure, both rooted in the historical rules and current, under the roof of educational institutions is an integral part of history and citizenship education.

It is important for the citizens of Turkish Republic to be acquainted with the state organization structure of the former Turkish states and of the state they are a part of, so that they can understand the continuity and the evolution of the historical events. Furthermore, it is a core acknowledge needed to be obtained for the citizens to analyze the functions of state the organization and the institutions, to use their rights related to these institutions, and to fulfill their responsibilities. When viewed from this aspect, the titles included in the elementary school curriculums regarding the state organization to form a basis for Turkish state organization, the content and how these titles are offered bear importance.

In this study, which aims at comparing the acquisitions, descriptions and the issues of Turkish state organization included in the curriculums within the scope of 4th to 8th grade Social Studies course offered by the elementary schools in Turkey started from the proclamation of the Turkish Republic (1923) until today (2012), the data were collected via content analysis based on screening model. Continuity, evolution and the characteristics of the evolution in the research subject were tried to be determined; and accordingly, analyses and suggestions regarding the form of offering issues related with Turkish state organization in the curriculums were put forward.
Keywords : history, social studies, state, state organization, curriculum.
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.