AnasayfaSempozyum: 2nd International Sysposium on History Education
Avrupa Konseyi`nin 1990`lı Yıllarda Yürüttüğü Tarih Eğitimi Faaliyetlerine Bir Bakış
Seçil Buket Harut
Bildiri Özeti:
5 Mayıs 1949’da kurulan ve bu gün 47 üyesi ile birlikte tüm Avrupa’yı kapsayan Avrupa Konseyi, kurulusundan itibaren Avrupa Insan Hakları Sözlesmesinde adı geçen Avrupa’daki ortak ve demokratik prensipleri gelistirmek amacıyla üyeleri arasında bu dogrultuda çalısmalar yapmaktadır. Avrupa Konseyi, kurulusundan itibaren tarih ögretiminin önemini kavramıs ve üyeleri arasında bu dogrultuda çalısmaları baslatmıstır. 1989 yılında Berlin duvarının yıkılması ile birlikte eski Dogu Bloku ülkelerinin yeniden yapılanma sürecine girmeleri, Konsey’in tarih ögretimi çalısmalarını da etkilemis ve yön vermistir. Bu çalısmada 1990’lardandan 2000’li yıllara kadar yaklasık 10 yıllık bir süreçte Türkiye’nin de katılmıs oldugu Avrupa Konsey’nin Tarih egitimi faaliyetleri irdelenecektir.
Anahtar Sözcükler: avrupa konseyi, tarih, tarih egitimi


Sempozyum: 2nd International Sysposium on History Education
An Overwiev of History Teaching Activities of Council of Europe in 1990`s
Seçil Buket Harut
Abstract : The Council of Europe, based in Strasbourg (France), covers virtually the entire European continent, with its 47 member countries. Founded on 5 May 1949 by 10 countries, the Council of Europe seeks to develop throughout Europe common and democratic principles based on the European Convention on Human Rights and other reference texts on the protection of individuals. History and history teaching have been a focus for the Council of Europe’s work on education since its inception. The fall of Berlin Wall in 1989 and restructuring process in the former Eastern Bloc countries that affected Europe and also the Council of Europe educational activities. The study exemines the Council of Europe activities that participated Turkey also in history education between 1990 and 2000.
Keywords : council of europe, history, history education
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.