AnasayfaSempozyum: Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyum
Cumhuriyet Dönemi Hükümetlerinin Eğitim Politikaları Bağlamında Yükseköğrenimde Sanat Eğitimi
Hacer Hancı
Kastamonu Üniversitesi
Bildiri Özeti:
Yapılanmalar ilgili yasa, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenir ve söz konusu bu yapılanmalar ilgili yasalardan tüzüklere, tüzüklerden yönetmeliklere doğru gittikçe daha belirgin, daha ayrıntılı, daha açık-seçik ve böylece daha somut biçimde belirtilir, tanımlanır ve açıklanır. Yapılanmaların en derli-toplu biçimi ise genellikle bazen yasalarda, bazen tüzüklerde yer alır. Uçan’ın da belirttiği üzere sanat eğitiminde öğretmen yetiştirme süreci Osmanlı döneminin son evrelerinde Edebiyat alanında/dalında, Cumhuriyetin kuruluşunu izleyen ilk yılda Müzik alanında/dalında, Cumhuriyet’in onuncu yıl öncesinde ise Resim-İş alanında/dalında başlayarak günümüze değin geldiği görülmekte ve 1924, 1932, 1937, 1942, 1978, 1982 ve 1998 yapılanmaları başlıca öne çıkmaktadır (2002:9).

Güvenç ise 1960’lar sonrasında yapılanmaları 60-70 ve 70-80 arası on yıllık aralıklarla ele almakta (2009:3), Tekeli ise 1980 sonrasında YÖK ile başlayan sürecin devamını 12 Eylül rejimi etkileri, VI. Demirel Hükümeti dönemi, III. Çiller Hükümeti dönemi, III. Yılmaz hükümeti ve Erdoğan hükümetleri olarak ele almakta, kısacası 28 Şubat’ın da kırılma noktaları oluşturduğu siyasal etkileri dönemler olarak incelemektedir (2009:5). Bu çalışmada cumhuriyet dönemi hükümetlerinin eğitim politikaları açısından yükseköğretimde sanat eğitimi ele alınmıştır. Bu bağlamda tek partili dönem, çok partili döneme geçiş, askeri darbeler dönemi, YÖK sonrası dönem, 28 Şubat süreci ve devamı ile günümüze kadar uzanan Cumhuriyet dönemlerinde yükseköğrenimde yapılan değişiklikler ve eğitime yansımalarının derlenerek kronolojik olarak sıralanmış ve bu süreç sonunda gelinen nokta özetlenmeye çalışılmıştır.
Anahtar Sözcükler: cumhuriyet dönemi, yüksek öğrenim, sanat eğitimi


Sempozyum: Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyum
Cumhuriyet Dönemi Hükümetlerinin Eğitim Politikaları Bağlamında Yükseköğrenimde Sanat Eğitimi
Hacer Hancı
Kastamonu Üniversitesi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.