AnasayfaSempozyum: Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyum
1998 ve 2005 Sosyal Bilgiler Öğretim Programları İle Ders Kitaplarında Yer Alan Türk Dünyası Konuları
Fatma Ünal

Cengiz Özmen
Bildiri Özeti:
Türkler dünyanın en eski milletlerinden biridir. Tarih boyunca büyük devletler kurmuş, büyük medeniyetler meydana getirmiştir. Tarihin her hangi bir devresinde ayrı ayrı yerlerde çeşitli Türk topluluk, idare ve devletlerini görmek mümkündür. Bu nedenle; Türk tarihi denince tek bir topluluğun belirli bir mekândaki tarihi değil, fakat dili, dini, töresi ve gelenekleri ile aynı “millî” kültürün taşıyıcısı olan ve değişik adlarla anılan Türk zümrelerinin çeşitli bölgelerde ortaya koydukları tarihlerin bütünü anlaşılmalıdır (Memiş ve Köstüklü, 2005,1-2). 1991 yılı dünya ve Türk tarihi için yeni bir dönüm noktası teşkil etti. Çünkü bu tarihten itibaren Avrupa ve Asya’nın siyasi haritası yeniden değişti. 1917’de temelleri atılan ve 1922’de kurulan Sovyetler Birliği ortadan kalktı ve yerini, siyasi geleceğinin ne olacağı belli olmayan bir yapıya “Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT)’na” bıraktı. Sovyetler Birliğinin dağılmasının dünyada ve Avrupa’da oluşturduğu etkilerin dışında Türkiye’yi ilgilendiren durum ise Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra bağımsızlıklarını kazanan Türk Cumhuriyetleri olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti artık bu yeni süreçte önemli kararlar almak ve atılımlar yapmak zorunda kalmıştır.

Türk Dünyası tabiri artık daha çok kullanılmaya başlanmıştır. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılması sonucunda kurulan yeni bağımsız devletler kendi bağımsızlık değerlerini arama sürecine girmişlerdir. 1991’den itibaren egemenliğin ve bağımsızlığın sembolü olarak bütün cumhuriyetler bir yandan kendi millî bayrak, bayram ve kahramanlarını dünya kamuoyuna takdim ettiler, diğer yandan da ekonomide ulusal para birimine geçtiler (Özdoğan, 1994, 25). Türkiye Cumhuriyeti ile de eğitim, dil, kültür, tarih alanlarında ortak çalışmalar yapılmaya
başlandı. 1991 sonrası Türkiye’de Türk Dünyası ile ilgili özellikle eğitim alanında öğretim programları ve ders kitaplarında da çeşitli değişikliklere gidildi. Bu bağlamda; 1998 ve 2005 sosyal bilgiler öğretim programları ve bu programlara uygun olarak hazırlanan ders kitaplarında Türk Dünyası’na yer verilme durumu bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Belge tarama yöntemiyle yapılan araştırmada 1998 ve 2005 4-7. sınıf sosyal bilgiler öğretim programları ve ders kitapları incelenmiş ve Türk Dünyası’na yer verilme durumu ortaya konmuştur. Araştırma sonucunda; 1998 sosyal bilgiler öğretim programında özellikle 7. sınıfta Türk Dünyası ile ilgili ayrı bir üniteye yer verildiği tespit edilmiştir.

2005 sosyal bilgiler öğretim programında ise 6. sınıfta Türk cumhuriyetleri ile ilgili bir kazanımın bulunduğu, 4 ve 5. sınıfta ülkelerle ilgili kazanımlara yer verildiği ancak bu kazanımlar doğrultusunda hangi ülkelerin örnek olarak ders kitabında bulunacağı inisiyatifinin yazarlara bırakıldığı belirlenmiştir. Türk Dünyası ile ilgili özellikle birbirini tanıma ve birlik içinde yaşama idealine yönelik Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri’ndeki öğretim programı ve ders kitaplarında konulara yer verilmesi önerilmiştir.
Anahtar Sözcükler: türkiye, türk cumhuriyetleri, sosyal bilgiler, öğretim programı, ders kitabı


Sempozyum: Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyum
1998 ve 2005 Sosyal Bilgiler Öğretim Programları İle Ders Kitaplarında Yer Alan Türk Dünyası Konuları
Fatma Ünal

Cengiz Özmen
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.