AnasayfaSempozyum: Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyum
Atatürkçülük Konularının Öğretime Dair Öğretmen Görüşleri(Kastamonu Örneği)
Melike Faiz

Esma Ergin
Bildiri Özeti:
Bir toplumun yeni kuşaklara aktarılması için geçmişine dair bir takım bilgileri bilmesi gerekir. Birey geçmişinden haberdar olduğunda geleceğe bakışı ve geleceğe dair tutumu ona göre şekillenecektir. Bu bağlamda ülkemiz için önemli bir durum ise bireylerin Atatürkçülük konularını kendilerine içselleştirmesidir. Atatürk’ün İnkılapları ve İlkeleri doğrultusunda hareket eden bireyler ülkesi için önemli ölçüde etkili bireyler olmakta ve çok yönlü bakış açısına sahip olmaktadırlar. Ülkemizde bireylere Atatürkçülük ilköğretimden başlayarak, ortaöğretim, lisans ve lisansüstü eğitim boyutlarında verilmektedir. Bu bilgiler verilirken sorunlar oluşmakta ya da bu sorunlar sebebiyle Atatürkçülük konularının öğretimi bireylere anlatılmamaktadır. Bu durumun çözümünde öğretmenler önemli ölçüde yer almaktadır.

Şöyle ki sorunların ve mevcut durumun bilincinde olan, onların her aşamasında yer alan bireyler öğretmenlerdir. Bu bağlamda çalışmada Atatürkçülük konularının öğretiminde karşılaşılan sorunları sosyal bilgiler öğretmenlerine yapılan görüşme formu sayesinde belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın amacı Atatürkçülük konularının öğretiminde karşılaşılan sorunları tespit etmektir. Bu durumu gerçekleştirmek amacıyla 26 sosyal bilgiler öğretmeniyle görüşme yapılmış yapılan görüşmenin analizi aşamasında nitel araştırma yöntemlerinden betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Akabinde veriler tablolaştırılıp analiz sürecine son verilmiştir.
Anahtar Sözcükler:


Sempozyum: Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyum
Atatürkçülük Konularının Öğretime Dair Öğretmen Görüşleri(Kastamonu Örneği)
Melike Faiz

Esma Ergin
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.