AnasayfaSempozyum: VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitim Sempozyumu
Anne Baba Eğitim Düzeylerinin İlköğretim 1. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Yazma Hızlarına ve Okuduğunu Anlama Düzeylerine Etkisi
Firdevs GÜNEŞ, Prof. Dr.
A.Ü. Eğit. Bil. Fak. İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği A.B.D.

Yalçın BAY, Dr.
Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi Altındağ/ANKARA
Bildiri Özeti:
İlk okuma yazma öğretimi ilköğretim 1. sınıf öğrencilerinin en temel eğitim öğretim faaliyetleridir. Okuma yazma ve okuduğunu anlama becerisi yönünden sorun yaşayan öğrencilerin başarıları düşmektedir. Yapılan bu çalışmayla ilköğretim 1. sınıf öğrencilerinin okuma yazma hızlarına ve okuduğunu anlama düzeylerine anne babalarının eğitim düzeylerinin etkisi araştırılmıştır. Öğrencilerin anne babalarının eğitim düzeyleri okuma hızlarında anlamlı farklılığa neden olmadığı saptanmıştır. Anneleri lise mezunu olan mezunu olan öğrencilerin “bir konuda kendini ifade ederek” yazma hızlarının, anneleri [ön lisans-lisans-yüksek lisans- doktora] mezunu olan öğrencilerden daha hızlı yazdıkları belirlenmiştir. Babası [lise] mezunu olan öğrencilerin “bakarak yazma” hızlarının, babası [ilkokul-ilköğretim (ortaokul)] mezunu olan öğrencilerden daha hızlı yazdığı belirlenmiştir. Okuduğunu anlamayla ilgili etkinliklerde öğrencilerin anne babalarının eğitim düzeyi yükseldikçe, okuduklarını anlama düzeylerinin de yükseldiği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Sözcükler: ilk okuma yazma, okuma hızı, yazma hızı, okuduğunu anlama düzeyi.


Sempozyum: VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitim Sempozyumu
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.