AnasayfaSempozyum: VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitim Sempozyumu
Durum Çalışması: İlköğretim Dördüncü Sınıf Matematik Öğretim Programıyla İlgili Dördüncü Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri
Emel TOPBAŞ TAT
Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Safure BULUT
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Bildiri Özeti:
Bu çalışmanın amacı; ilköğretim 4. sınıf öğretmenlerinin 4. sınıf matematik dersi öğretim programı ile ilgili düşünce ve deneyimlerini incelemektir. Bir devlet ilköğretim okulunda görev yapmakta olan üç tane dördüncü sınıf öğretmeniyle görüşme yapılarak veriler toplanmıştır. Verilerin analizi sonucu elde edilen bulgular, beş ana tema altında toplanmıştır. Bunlar: Bilgilendirme, sağlanan destekler, öğretmen-öğrenci etkinlikleri, karşılaşılan sorunlar ve genel düşünceler şeklindedir. Bazı bulgular şunlardır: Öğretmenler matematik dersinin etkin işlenmesi konusunda üniversitelerden destek alamadıklarını ve matematik dersi öğretim programı hakkında yeterince bilgi ve beceri sahibi olamadıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca, dördüncü sınıf matematik dersi öğretim programını beğendiklerini ve olumlu deneyimlere de sahip olduklarını ifade etmişlerdir. Bunlara ek olarak, yaparak ve yaşayarak öğrenmenin öğrencileri olumlu olarak etkilediğini belirtmişlerdir.
Anahtar Sözcükler: ilköğretim matematik öğretim programı, öğretmen görüşleri


Sempozyum: VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitim Sempozyumu
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.