AnasayfaSempozyum: II. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojlleri Sempozyumu
Anadolu Üniversitesinde Yürütülen Çevrimiçi ve Çevrimiçi Destekli Derslerde Tartışma Yönteminin Kullanımına Yönelik Öğretim Elemanlarının Görüşleri
Mustafa SAĞLAM, Prof. Dr.
Anadolu Üniversitesi

Demet SEVER, Araş. Gör.
Anadolu Üniversitesi

Çiğdem Suzan ÇARDAK, Araş. Gör.
Anadolu Üniversitesi
Bildiri Özeti:

Konusu: E-Öğrenme

Bilişim teknolojilerinin sağladığı olanaklarla, çevrimiçi eğitim, tüm dünyada yayıldığı gibi Türkiye’de de hızla yayılmaktadır. Anadolu Üniversitesi de Türkiye’de özellikle lisansüstü düzeyde çevrimiçi eğitimi uygulayan kurumlardan biridir. Çevrimiçi derslerde, etkili bir öğrenmenin gerçekleşmesi için öğrenci katılımının sağlanması önemlidir. Bunu başarmanın yollarından birisi de tartışma yönteminin kullanılmasıdır. Araştırmada, Anadolu Üniversitesinde yürütülen toplam 26 çevrimiçi ve çevrimiçi destekli derste tartışma yönteminin kullanılma durumunu öğretim elemanlarının görüşlerine göre incelemek amaçlanmıştır.

Veriler 2007-2008 Öğretim Yılı Güz Döneminde açılan çevrimiçi ve çevrimiçi destekli dersleri yürüten 21 öğretim elemanı ile yapılan yarı-yapılandırılmış görüşmeler ile toplanmıştır. Araştırmada, derslerde çoğunlukla tartışmalara yer verildiği ve bunların eşzamansız olduğu, tartışmalara daha çok derste etkileşimi sağlamak için yer verildiği, tartışmaların çoğunlukla konuyla ilgili çeşitli tartışma soruları üzerinden yürütüldüğü, öğretim elemanlarının ve öğrencilerin tartışmalara zaman ayıramaması, öğrenci sayısının az veya fazla olması gibi sorunların tartışmaların yeterince etkili gerçekleştirilmesine engel oluşturduğu bulgularına ulaşılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Çevrimiçi Eğitim, Tartışma Yöntemi, Etkileşim


Sempozyum: II. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojlleri Sempozyumu
Anadolu Üniversitesinde Yürütülen Çevrimiçi ve Çevrimiçi Destekli Derslerde Tartışma Yönteminin Kullanımına Yönelik Öğretim Elemanlarının Görüşleri
Mustafa SAĞLAM, Prof.
Anadolu Üniversitesi

Demet SEVER, Asst.
Anadolu Üniversitesi

Çiğdem Suzan ÇARDAK, Asst.
Anadolu Üniversitesi
Abstract : Online education has been becoming widespread in Turkey as it is in all over the world with the help of the information and communication technologies. Anadolu University is one of the institutions which also applies online education especially in graduate programmes in Turkey. In order to achieve effective learning in online courses it is important to enhance student participation. Using discussion method is one of the ways of achiving student participation in online courses. In this research, it is aimed at examining the usage of discussion method in online and blended courses. The data was collected via the semi-structured interviews with the teaching stuffs who gave 26 online and blended courses in 2007-2008 fall term in Anadolu University. The findings of the research show that, discussion method was used in most of the courses and it occured asynchronously, teaching stuffs used this method mostly to enhance interaction in the courses, discussions were usually carried out on various discussion questions related with the course, problems such as teaching stuffs and students having lack of time for the discussions, the improper number of the students who attent the courses were the difficulties for effective discussions.
Keywords : Online Education, Discussion Method, Interaction
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.