AnasayfaSempozyum: Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi
İlköğretim Birinci Kademe Sınıf Öğretmenlerinin Ev Ödevleri Hakkındaki Görüşlerine İlişkin Nitel Bir Çalışma Örneği
Ayten İFLAZOĞLU, Yrd. Doç. Dr.
Ç. Ü. Eğitim Fakültesi İlköğretim Böl. Sınıf Öğretmenliği A.B.D.

Serpil HİZMETÇİ, Öğrt.
Ç. Ü. Eğitim Fakültesi İlköğretim Böl. Sınıf Öğretmenliği A.B.D. Yüksek Lisans Öğrencisi
Bildiri Özeti:
İçinde bulunulan yirmi birinci yüzyılın başında bilim ve teknoloji başta olmak üzere tüm alanlarda sürekli değişme ve yenileşme gerçekleşmektedir. Son yıllarda bu değişme ve yenileşme ile birlikte sözü edilen kavram “bilgi toplumu”dur. Bilgi toplumu kavramının çokça konuşulmasının nedeni özellikle bilim ve teknolojide bilginin hızla artması ve bu bilgiden yoğun biçimde yararlanılmasıdır. Bireylerin ve toplumun bu sürece uyum gösterebilmeleri için daha değişik niteliklere sahip olmaları gereklidir. Bu nitelikler arasında araştırma yapabilme, sorun çözebilme, yaratıcı bilgiyi kullanabilme, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi farklı düşünme yollarını bilip uygulayabilme ile bilim ve teknoloji üretebilme şeklinde sıralanabilir (Özer, 1998, s.149). Dolayısıyla birey ve toplumun bu niteliklere sahip olabilmesi için öğretim süreci ve eğitim yapısında bazı değişiklikler yapılması zorunluluğu gündeme gelmektedir.

Bireyin bu sürece uyum sağlayabilmesi için sürekli bir öğrenme süreci içinde olması gerekir. Öğrenme, yaşantı sonucu davranışta gözlenen kısmen kalıcı değişiklikleri kapsar (Aydın, 2004). Bu bağlamda eğitim de öğrenmeyi yönlendirmesi, kolaylaştırması ve hızlandırması açısından özel bir önem taşımaktadır. Eğitim okulla sınırlandırılamayacak kadar geniş kapsamlı bir kavramdır. Eğitim; okul içinde olduğu kadar okul dışında da devam eden, zaman ve mekan yönünden çok kapsamlı bir süreç olarak değerlendirilebilir (Bloom, 1998, 19). Bu bağlamda okul dışı öğrenme etkinlikleri içinde; öğrencinin okuldaki öğrenme sürecinin devamını sağlayan, öğrencinin öğrenmesine katkı sağlayacak her türlü aktivite ve ödev çalışmaları değerlendirilebilir. Genel anlamda normal çalışma düzeni dışında yer alan işler ve çalışmalar olarak tanımlanan ödev; okulda öğrenilen bilgi ve yaşantıların kalıcılığını sağlamak veya bu bilgi ve yaşantıları genişletmek amacıyla öğretmenler tarafından hemen hemen her sınıf düzeyinde kullanılabilir (Zentall, Goldstein, 1999; Türkoğlu, İflazoğlu, ve Karakuş 2005; Başar, 2001; Oğuzkan, 1985; Ergün, 1997).
Anahtar Sözcükler:


Sempozyum: Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi
Abstract :
Keywords :
Dokümanlar / Documents
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.