AnasayfaPegem Eğitim ve Öğretim Dergisi Son Sayı
Dergiler
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi

Afyon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

Cumhuriyet International Journal of Education

Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Ege Eğitim Dergisi

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Eğitim Bilimleri Dergisi

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Int. Journal of Evironmental & Science Education

International Electronic Journal of Elementary Education

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Mesleki Eğitim Dergisi

MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Novitas-Royal Research On Youth and Language

Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)

Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Bütün Dergiler

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi

Yıl / Volume: 2014
Dönem / Issue: 0
Sayı / Number: 2
Yazar Adı / Yazarlar / Author Makale Adı / Article

Süleyman AKÇAY Türkiyedeki İlköğretim Biyoloji Eğitimi Açısından Program, Ders Kitapları ve Yerleştirme Sınavları Arasındaki Uyum
The Consistency among Curriculum, Textbooks and Placement Tests in Terms of Elementary Biology Education in Turkey
Hasan Basri MEMDUHOĞLU, Abdulhakim TAYMUR Türkiye’de Eğitim Denetimi Alt Sisteminin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Bir Model Önerisi
Model Proposal Regarding to Reconstruction of Subsystem of Education Supervision in Turkey
Bilal DUMAN, Güler GÖÇEN, Ali YAKAR Öğretmen Adaylarının Öğrenme-Öğretme Süreç ve Ortamlarında Duygusal Zekâ ve Yaratıcılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
The Examination of Relationships Between Emotional Intelligence Levels and Creativity Levels of Pre-serviceTeachers in the Teaching-Learning Process and Environments
Munise SEÇKİN KAPUCU Fen ve Teknoloji Dersinde Görsel Medya Kullanımına Yönelik Fen Bilgisi Öğretmenlerin Görüşleri
Opinions of Science Teachers about the Usage of Visual Media during Science and Technology Course
Fatma BAŞARIR, Mediha SARI, Abdullah ÇETİN Öğretmenlerin Çok Kültürlü Eğitim Algılarının İncelenmesi
Examination of Teachers’ Perceptions of Multicultural Education
Elif Gamze ÖZCAN, Mehmet ŞEREN Ortaöğretim Okullarındaki Öğrencilerin Okul Yönetiminin Karar Verme Sürecine Katılımları (Beypazarı Örneği)
The Participation of the Secondary School Students in the School Managements Decision-Making Process (A Sample Of Beypazarı District
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.