AnasayfaUluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi Son Sayı
Dergiler
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi

Afyon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

Cumhuriyet International Journal of Education

Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Ege Eğitim Dergisi

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Eğitim Bilimleri Dergisi

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Int. Journal of Evironmental & Science Education

International Electronic Journal of Elementary Education

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Mesleki Eğitim Dergisi

MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Novitas-Royal Research On Youth and Language

Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)

Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Bütün Dergiler

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi

Yıl / Volume: 2013
Dönem / Issue: Haziran
Sayı / Number: 5
Yazar Adı / Yazarlar / Author Makale Adı / Article

Dilek İLHAN BEYAZTAŞ, Suzan Beyza KAPTI, Selahattin GELBAL Ortaöğretim ve Özel Dershane Öğretmenlerinin Öğretme Öğrenme Sürecindeki Davranışlarına İlişkin Öğrenci Görüşleri
Students Opinions on High School and Private Preparation Course Teachers Behaviors during Teaching Learning Processes
Nevriye YAZÇAYIR, Kıymet SELVİ, Özcan DEMİREL Türkiye`de Genel Ortaöğretim Programlarının Değerlendirilmesi
Assessment of the General Secondary Education Curricula in Turkey
Özlem KAF HASIRCI, Mediha SARI Öğretim Elemanı ve Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine Yönelik Görüşlerinin Demokratik Vatandaşlık Eğitimi Bağlamında İncelenmesi
An Analysis of Instructors and Teacher Candidates Views on Community Service Practices Course in the Context of Democratic Citizenship Education
Mine GÖZÜBÜYÜK TAMER Yaşam Boyu Öğrenme için Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi: Avrupa ve Türkiye Örneği
National Qualifications Framework for Lifelong Learning: The Cases of Europe and Turkey
Gülgün BANGÎR ALPAN, Gülhan DURDUBAŞOGLU Toplumsal Dayanışma Merkezlerindeki (TODAM) Resim Eğitimine Yönelik Katılımcı Görüşleri
The Views of Participants about Painting Course at Centers for Social Solidarity
Aydın BULUT, Neşe TERTEMİZ İlkokul Matematik Kitaplarının Kullanımına İlişkin Sınıf Öğretmeni Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Examining the Opinions of Teachers Regarding the Use of Primary School Mathematics Textbooks in Terms of Some Variables
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.