AnasayfaKuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi Son Sayı
Dergiler
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi

Afyon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

Cumhuriyet International Journal of Education

Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Ege Eğitim Dergisi

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Eğitim Bilimleri Dergisi

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Int. Journal of Evironmental & Science Education

International Electronic Journal of Elementary Education

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Mesleki Eğitim Dergisi

MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Novitas-Royal Research On Youth and Language

Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)

Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Bütün Dergiler

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi

Yıl / Volume: 2014
Dönem / Issue: Kış
Sayı / Number: 1
Yazar Adı / Yazarlar / Author Makale Adı / Article

Sıtar Keser, İbrahim Kocabaş İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Otantik Liderlik ve Psikolojik Sermaye Özelliklerinin Karşılaştırılması
The Comparison of Elementary School Administrators’ Authentic Leadership and Psychological Capital Features
Ali Çağatay Kılınç, Şener Büyüköztürk, Sadegül Akbaba-Altun Okullarda Liderlik Kapasitesi Ölçeğinin (OLKÖ) Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Adaptation of Leadership Capacity School Survey (LCSS) into Turkish: The Validity and Reliability Study
Canan Madenoğlu, Şengül Uysal, Yılmaz Sarıer Okul Müdürlerinin Etik Liderlik Davranışları ile Öğretmenlerin İş Doyumlarının Örgütsel Bağlılıkla İlişkisi
Relationships of School Principals’ Ethical Leadership and Teachers’ Job Satisfaction on Teachers’ Organizational Commitment
Soner Polat, Ender Kazak Okul Yöneticilerinin Kayırmacı Tutum ve Davranışları ile Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Algıları Arasındaki İlişki
The Correlation between School Principals’ Favoritist Behaviors and Attitudes and Teachers’ Perception of Organizational Justice
Selahattin Turan, Engin Karadağ, Fatih Bektaş Türkiye’de Eğitim Yönetiminde Bilgi Üretimi: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi 2003-2013 Yayınlarının İncelenmesi
Knowledge Production in Educational Administration in Turkey: An Overview of Researches in Journal of Educational Administration: Theory and Practice -2003 to 2013
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.