PegemARGE

PEGEM Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Birimi

Üniversite öğretim elemanlarının danışmanlığında yürütülen “bilimsel olmayı” her koşulda temel değer olarak alan bir oluşumdur.

Vizyonumuz eğitim sorunlarının bilimsel araştırmaların bulgularına dayalı olarak çözüldüğü bir araştırma kültürünün önemli bir parçası olmak ve eğitim bilimleri alanına yeni değerler kazandırmak.

Misyonumuz

Eğitimin güncel sorunlarını irdelemeye ve çözümler geliştirmeye yönelik disiplinler arası yaklaşıma dayalı projeler geliştirmek, uygulamak ve sonuçlarını paylaşarak eğitim politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak; ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma ve eğitim projeleri üretmek ve yürütmek; eğitimle ilgili kamu ve özel diğer “araştırma ve geliştirme” birimleri arasında etkili bir koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Temel Değerlerimiz

• Bilimsellik,
• Dürüstlük,
• Güvenilirlik,
• Planlılık,
• Etik İlkelere Bağlılık,
• Kalite Anlayışı,
• Yenilikçilik,
• Yarışmacı Olma,
• Takım Çalışması,
• Dakiklik.

Pegem AR-GE’nin Temel Faaliyetleri

Araştırma Projeleri

• AB, Dünya Bankası, UNESCO ve diğer uluslararası kuruluşların geliştirdiği ölçütlere uygun araştırma ve eğitim projeleri üretmek,
• Proje uygulama, analiz ve raporlaştırma,

Eğitim ve Danışmanlık

• Araştırma veya eğitim projesi hazırlama ve yönetimi konusunda seminerler/kurslar verme,
• Proje yönetimi konusunda ve eğitimin diğer uzmanlık alanlarında danışmanlık yapma.
• Araştırma Destek Programı
• Eğitim konusunda planlanan özgün ve alana önemli katkı sağlayacak bilimsel araştırmaları destekleme.
 
Yayın Üretme ve Akademik Paylaşım

• Araştırma ve proje yönetimi ile ilgili pratik ve teorik çalışmaları kitap veya broşür halinde yayımlama, internet üzerinden paylaşıma açma.
• Yapılan/Yapılacak araştırmalarla ilgili eğitim bilimlerinin uzmanlık alanlarına yön verecek bilimsel toplantılar düzenlemek ve etkinlikler gerçekleştirmek