../resim/urun/100792fark.jpg

Farklılıkları Yönetme

SATIN AL

Editör(ler) :

Yazar(lar) : Hasan Basri Memduhoğlu 
Yayınevi: Pegem Akademi Yayıncılık
ISBN: 9786055885113
Baskı Sayısı: 1. Baskı
Basım Tarihi: 1.8.2008
Baskı Yeri: Ankara
Sayfa Sayısı: 134
Ebat: 16x24

Bilgi ve küreselleşmenin egemen olduğu çağımızda her alanda yaşanan hızlı değişim örgütleri de etkilemektedir. Bu süreçte örgütler, farklılıkların ön plana çıktığı çok kültürlülüğe doğru evrilirken, insan kaynağının yönetimi ve işgücü farklılıklarının değerlendirildiği yönetim anlayışları giderek önem kazanmaktadır. Bu anlamda ihtiyaç duyulan ve gittikçe önem kazanan yeni yönetim yaklaşımlarından biri de farklılıkların/çeşitliliklerin yönetimidir.

Henüz yönetim biliminde yeni sayılan ve temelde bireysel farklılıkların olduğu gibi kabul edilmesinden hareketle ortaya çıkan bir kavram olan farklılıkların yönetimi, örgütlerde hiçbir kişi ve gruba ayrım yapılmamasının yanında; demografik (ırk, ulus, etnisite, cinsiyet, bölge ve şehir, yaş ve deneyim) sosyo-kültürel (değerler ve tutumlar, din ve felsefi inanç) ve bireysel (kişilik, kabiliyet ve beceri, fiziksel ve bedensel engellilik, sorun çözme stili, kişisel kavramlaştırma özellikleri, sosyal uyulmama özellikleri, zihinsel ve duygusal yetenek/zeka) özelliklerin ve farklılıkların, bireysel ve örgütsel amaçlar doğrultusunda değerlendirilmesini esas alır. Bu anlamda farlılıkların yönetimi, örgütteki tüm çalışanların potansiyellerini ortaya çıkarabilmeyi amaçlayan kapsamlı bir yönetim felsefesi olarak; grupların kendi özelliklerini koruyacağını, örgüt tarafından şekillendirilirken aynı zamanda onların da örgütü etkileyeceğini ve bir ortak değerler bütününün oluşacağını öngörür. Farklılıkların yönetiminden amaçlanan, tüm çalışanların bütün yeteneklerinin örgütün amaçlarına katkı sağlayacak şekilde en üst düzeye çıkarılmasını ve gerçek potansiyellerine ulaşmalarını sağlamaktır.

Farklılıkların bir arada yönetimi kavramı, örgütlerin daha iyi yönetilebilmesinin yanı sıra daha iyi işleyen bir küresel yönetim sisteminin kurulabilmesi açısından da gittikçe önem kazanmaktadır. Yeni yönetim yapıları, farklı olana saygıyı esas alan demokrasi ve eşitlik temelinde yükselecektir. Eğer farklılıklar bir sorun olarak görülmeyip çeşitliliğin getirdiği zenginlik yönetim sistemlerine katılabilirse, farklılıkların yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerin geliştirilmesinin önemi de artacaktır. Farklılıkların bir arada yönetiminde göz kamaştırıcı örnekler sergileyen Anadolu toprakları bu açıdan insanlığa zengin bir tarihsel miras sunmaktadır.


    TAKİP EDİN :
YAYINEVİ / DAĞITIM / HAZIRLIK KURSLARI
Meşrutiyet Cad. Karanfil 2 Sok. No: 45 Kızılay / ANKARA
Tel: +90 312 430 67 50 - 51 Belgeç: +90 312 435 44 60
Eposta: satis@pegem.net
© 2005-2019