../resim/urun/231151_B.jpg

Eğitim Felsefesi

SATIN AL

Editör(ler) :
Faruk Manav 
Yazar(lar) : Faruk Manav Oya Esra Bektaş  Dilek Başerer Selim Uçak Zeynep Başerer Tuba Acar-Erdol Fatma Hürrem Sünney Abdullah Durakoğlu İpek Beyza Altıparmak  Fegani Beyler Beyhan Zabun İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu  Şakir Berber Gamze Aslan Hilmi Ziya Ülken Neval Karanfil Türkan Fırıncı Orman Baykal Biçer 
Yayınevi: Pegem Akademi Yayıncılık
ISBN: 9786052414477
Baskı Sayısı: 1.Baskı
Basım Tarihi: 1.10.2018
Baskı Yeri: Ankara
Sayfa Sayısı: 295
Ebat: 16x24
Bu kitabın birden fazla yazılış amacı bulunmaktadır. Bunlardan birisi, literatüre akademik anlamda bir katkı sağlamaktır. Kitabın diğer amaçları arasında üniversitelerde okutulan Eğitim Felsefesi derslerine kaynak olarak katkı sağlamak, eğitim felsefesinin amacı, işlevi ve yapısı hakkında genel bir bakış açısı kazandırmak ve eğitim alanında araştırma yapacak araştırmacılara kaynaklık etmek yeralmaktadır.
 
Kullandığı yöntemler, bakış açıları ve sorgulama tarzı ile bir felsefe disiplini olan eğitim felsefesi, eğitimin daha sağlam bir zemin üzerinde inşa edilmesini kolaylaştırmakta ve felsefe ile eğitim arasındaki bağı güçlendirmektedir. İçeriğindeki tartışmalar ve görüşler/düşünceler ile eğitime yeni ufuklar açan eğitim felsefesi, günümüzde önemli bir felsefe disiplini haline gelmiştir. Felsefe literatüründe, eğitimin amacı ve işlevi, eğitimde hangi özelliklere sahip insanın yetiştirileceği, eğitimin nasıl bir bilgilendirme anlayışına sahip olacağı gibi konularda filozofların yürüttükleri tartışmaların, bu önemli disiplinin ortaya çıkışına katkı sağladıkları düşünülebilir. Bu çerçevede eğitim felsefesini, kökleri antik çağlara kadar uzanan ve sağlam temeller üzerinde yükselen bir disiplin olarak düşünmek gerekmektedir. Bu kitap, bir eğitim felsefesi kitabı olması nedeniyle felsefî bakış açısının baskın şekilde hissedildiği bir kitaptır. Bu nedenle kitap, içeriğinde filozofların görüşle-rinden hareket edilerek öğrencilerin ve uzmanların yararlanabileceği bir kaynak özelliğine sahip olacak şekilde oluşturulmaya çalışılmıştır.
 
Kitapta, öncelikle felsefe ile eğitim arasındaki ilişkiden başlamak suretiyle, eğitim felsefesinin ontolojik, epistemolojik, etik ve politik boyutları ana hatlarıyla ortaya konulmuştur. Ardından felsefe tarihindeki eğitime dair tartışmalar ve öne çıkan görüşler felsefe akımları ekseninde ele alınmıştır. Daha sonra, bilinen dört büyük eğitim felsefesi irdelenmiş, farklı anlayışların ve ideolojilerin eğitime dair dile getirdikleri hususlar, eleştirel pedagoji, Türk filozoflarının/düşünürlerinin eğitim görüşleri, Türkiye’de modernleşme sürecinde etkili olan düşünce akımları ve eğitim ile Türk eğitim sisteminin felsefî temelleri gibi konular hakkında genel bir çerçeve sunulmaya çalışılmıştır.
 
Okuyucularından gelecek her türlü eleştiri ve öneriye açık olan bu kitabın ortaya çıkışında büyük emekleri olan ve değerli zamanlarını ayırarak katkı sağlayan yazar kadrosuna ve kitabın okuyucuyla buluşmasına desteklerinden dolayı Pegem Akademi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Servet SARIKAYA’ya teşekkürlerimi sunuyorum. Okuyucusunun bol olması dileğiyle…
Dr. Öğr. Üyesi Faruk MANAV
Nevşehir, 2018

    TAKİP EDİN :
YAYINEVİ / DAĞITIM / HAZIRLIK KURSLARI
Meşrutiyet Cad. Karanfil 2 Sok. No: 45 Kızılay / ANKARA
Tel: +90 312 430 67 50 - 51 Belgeç: +90 312 435 44 60
Eposta: satis@pegem.net
© 2005-2019