../resim/urun/233609_B.jpg

Hatay İli Yerleşme Coğrafyası-II Yerleşme Tipleri, Dağılışı ve Meskenler

SATIN AL

Editör(ler) :

Yazar(lar) : Döndü Üçeçam Karagel 
Yayınevi: Pegem Akademi Yayıncılık
ISBN: 9786052414576
Baskı Sayısı: 1.baskı
Basım Tarihi: 1.11.2018
Baskı Yeri: Ankara
Sayfa Sayısı: 550
Ebat: 16x23,5
“Hatay İli Yerleşme Coğrafyası-II” isimli çalışma; insanların yaşam alanları içerisinde göstermiş
oldukları hayatta kalma mücadelesi ve bu mücadeleden etkilenen mekânların birbirlerine göre ortaya
koydukları benzerlik ve farklılıkların oluşturduğu bir ana temaya dayanmaktadır. Bu ana temadan
yola çıkılarak en küçük yerleşim biriminden en büyüğüne kadar bölgede görülen coğrafi ünitelerin
sahip olduğu potansiyeller ve üstlendikleri roller gün yüzüne çıkarılmak istenmiştir. Kırsal yerleşmeler;
köye bağlı/köy altı yerleşim birimleri ve köyler olarak sayıları ve fonksiyonları yıldan yıla değişen
yapılarıyla kasaba ve şehir yerleşmelerinden oldukça farklı özelliklere sahip olduklarını göstermişlerdir.
Kasaba ve şehir yerleşmelerinin fonksiyonel nitelikleri göz önünde bulundurularak, birbirlerine
göre artı ve eksileri hesaba katılarak irdelenmeye çalışılmıştır. Mekân ve insan etkileşiminin en temel
göstergelerinden birisi olan meskenlerin farklı coğrafi şartların etkisini yansıtarak ortaya çıkardığı
görünümler, insanların becerilerinin yansımalarıdır ve olmazsa olmaz yapılarıdır. Bu yapıların fiziksel
ve sosyal pek çok yönü bulunmaktadır. Meskenlerin bu özelliklerinin belirlenerek değişimin boyutlarının
tespit edilmesi çalışmada varılmak istenen hedeflerdendir.
“Hatay’da Yerleşme Tipleri ve Mekânsal Dağılışları” ana başlığı altında kır (köy altı ve köy yerleşmeleri),
kasaba ve şehir yerleşmelerinin analiz ve sentezlerine yer verilirken, yerleşmelerin mekânsal
dağılışları ve yoğunluk analizleri üzerinde de durulmuştur. Köy altı yerleşmeler doğal çevre koşulları,
iktisadi faaliyetler, etnolojik ve etnografik özellikler bakımından ayrı ayrı analiz edilerek on farklı yapı
tespit edilmiş ve bu sistematikte sınıflandırılmışlardır. Köy yerleşmeleri ise kurulmuş oldukları morfografik
birimler ve yükselti basamakları, mekânsal mesken yayılımları (doku), nüfus büyüklükleri,
toponimleri (yer adları), yönetsel fonksiyonlarındaki değişiklikler ve etnografik özellikleri bakımından
beş ayrı grupta ele alınmış ve bu sistematikte sınıflandırılmışlardır. Kasaba yerleşmeleri, dâhil oldukları
ilçe idari alanlarına, şehir yerleşmeleri ise nüfus büyüklüklerine göre oluşturulan bir nüfus gruplamasına
göre sınıflandırılmışlardır. “Hatay’da Mesken Tipleri” ana başlığı altında da “meskenlerin kullanışlıklarına”
paralel olarak belirli “yapısal” (yapı malzemesi, inşa tarzı, çatı sistemleri ve mimari planları)
ve “fonksiyonel” (doğal çevre koşulları, iktisadi faaliyetler, etnolojik ve etnografik özellikler) kıstaslara
göre tiplendirilmeleri üzerinde durulmuştur.
Üç bölümden oluşan bu çalışmada konuların daha etkili bir biçimde açıklanması amacıyla harita,
fotoğraf, tablo, grafik vb. gibi görsel ifade teknikleri azami ölçüde kullanılmıştır.

    TAKİP EDİN :
YAYINEVİ / DAĞITIM / HAZIRLIK KURSLARI
Meşrutiyet Cad. Karanfil 2 Sok. No: 45 Kızılay / ANKARA
Tel: +90 312 430 67 50 - 51 Belgeç: +90 312 435 44 60
Eposta: satis@pegem.net
© 2005-2019