../resim/urun/233993_B.jpg

Matematiksel Modellemeye Disiplinler Arası Bakış
Bir STEM Yaklaşımı

SATIN AL

Editör(ler) :
Ramazan Gürbüz Muhammed Fatih Doğan 
Yazar(lar) : Ramazan Gürbüz Muhammed Fatih Doğan  Zeynep Çavuş Erdem  Derya Çelik  Ali Temurtaş  Seda Şahin Muammer Çalık Ceylan Doğan 
Yayınevi: Pegem Akademi Yayıncılık
ISBN: 9786052414712
Baskı Sayısı: 3.baskı
Basım Tarihi: 1.12.2019
Baskı Yeri: Ankara
Sayfa Sayısı: 184
Ebat: 16x23,5
2023 Eğitim Vizyon Belgesi’nde belirtilen hedeflerden üç tanesinin bu kitabın içeriğiyle doğrudan ilişkili olduğu söylenebilir. Bu hedefler; 21. yüzyıl becerilerini öğrencilere kazandırmak, disiplinler arası yaklaşımlarla öğrencileri yeniliğe açık bireyler olarak eğitmek ve bu değişimi sağlayacak donanıma sahip öğretmenleri yetiştirmek. TÜBİTAK’ın desteklediği 117K169 nolu “Matematiksel Modelleme Yoluyla Bir Öğrenme Ortamının Tasarlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi: Disiplinler Arası Geçiş” projesi de bu hedefleri gerçekleştirmeye yönelik olarak yürütülmektedir. Elinizdeki kitap bu projenin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır.

Bu kitaptaki amacımız matematiksel modellemeyi sadece matematik disiplini açısından ele almak değil, STEM yaklaşımına geçiş için bir araç olarak kullanmak ve böylece disiplinler arası bir yaklaşım ortaya koymaktır. Burada tanımladığımız “Disiplinler Arası Matematiksel Modelleme [DMM]” kavramı matematik ile diğer STEM disiplinlerinden (Fen Bilimleri, Teknoloji ve Mühendislik) en az birini içermektedir. Bu kitabın I. Kısmında matematiksel modellemenin genel özellikleri, tarihsel gelişimi ve eğitim-öğretim programlarındaki yerinin yanı sıra, matematiksel modellemeyle ilgili farklı yaklaşımlar, matematiksel modelleme süreci ve modelleme yeterlikleri derinlemesine tartışılmıştır. Ayrıca, disiplinler arası matematiksel modelleme anlayışı da açıklanmıştır. Kitabın II. Kısmında matematik ve fen bilimleri alanında etkinlik kavramı tanıtılmış, bir etkinlik olarak matematiksel modelleme kavramı tartışılmış ve disiplinler arası yaklaşım ve öğrencilere sunduğu fırsatlar üzerinde durulmuştur. Bu kısımda ayrıca matematiksel modelleme etkinliklerinin özellikleri ve bu etkinliklerin sınıfta etkili bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli öğretmen bilgi ve becerilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Kitabın III. Kısmında ise, proje ekibimiz ve projeye katılan matematik ve fen bilimleri öğretmenleri tarafından oluşturulan etkinlikler sunulmuştur.

Bu kitabın hedef kitlesi, Matematik ve Fen Bilimleri araştırmacıları, öğretmenleri,öğretmen adayları ve program geliştiricilerdir.


    TAKİP EDİN :
YAYINEVİ / DAĞITIM / HAZIRLIK KURSLARI
Meşrutiyet Cad. Karanfil 2 Sok. No: 45 Kızılay / ANKARA
Tel: +90 312 430 67 50 - 51 Belgeç: +90 312 435 44 60
Eposta: satis@pegem.net
© 2005-2019