../resim/urun/390075_B.jpg

Mülki İdare Amirlerinin Liderlik Davranışlarının Eğitim Üzerindeki Etkisi

SATIN AL

Editör(ler) :

Yazar(lar) : Ayhan Özkan 
Yayınevi: Pegem Akademi Yayıncılık
ISBN: 9786052414927
Baskı Sayısı: 2. Baskı
Basım Tarihi: 1.4.2019
Baskı Yeri: Ankara
Sayfa Sayısı: 272
Ebat: 16x23,5

Günümüz dünyasında değişim yaşamımızın en önemli gerçeklerinden biridir. Toplumları yakından etkileyen bu değişim olgusu, örgütlerin de en önemli gündem maddesi hâline gelmiştir. Yaşanan değişim oranında ihtiyaçlar değiştikçe liderlik kavramı da gelişmeye ve daha fazla önem kazanmaya başlamıştır. Bu nedenle yirminci yüzyılda liderlik, yönetim alanında yoğun bilimsel çalışmaların yapıldığı başat konulardan biri olmuştur. Liderliğin odak noktası olduğu günümüz yönetim yapısında, ülkemiz açısından mülki idare amirlerinin görevleri dahilindeki günlük sorunlarla baş etme konusunda ve geleceğe dönük çalışmalarında yenileşme ve gelişme bakımından uygun liderlik davranışlarını hangi ölçüde sergiledikleri de yadsınamaz bir önem taşımaktadır. Genelde yürüttüğü tüm hizmetlerde, konumuz itibarıyla özelde de eğitime yönelik hizmetlerde hukuki, ahlaki ve adil, sürekli gelişim ve değişime açık bir atmosfer oluşturma sorumluluğu (zorunluluğu), mülki idare amirinin liderliğine eğitimsel, öğretimsel, davranışsal, kültürel, ahlaki vb. yeni boyutlar eklemektedir.Bu yeni boyutlar, bütünsel olarak incelendiğinde mülki idare amirlerinin liderlik davranışlarını (rollerini) da ortaya koymaktadır. Bu araştırmada mülki idare amirlerinin liderlik davranışlarının eğitim hizmetlerine etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmayla, mülki idare amirlerinin yönetim tarzları ve liderlik davranışlarının, bulundukları bölgede eğitim hizmetlerini ne oranda etkilediği ortaya konularak bu alandakieksikliği gidereceği beklenmektedir.


    TAKİP EDİN :
YAYINEVİ / DAĞITIM / HAZIRLIK KURSLARI
Meşrutiyet Cad. Karanfil 2 Sok. No: 45 Kızılay / ANKARA
Tel: +90 312 430 67 50 - 51 Belgeç: +90 312 435 44 60
Eposta: satis@pegem.net
© 2005-2019