Kitabın tam metnini indirmek için TIKLAYINIZ!

Millî eğitim sisteminin bir parçası olarak mesleki ve teknik eğitim, kişinin ilgi ve yeteneklerini en üst düzeye çıkarmasına uygun bir ortam meydana getirir. Birey, kazandığı bu mesleki yeterliklerle, mal ve hizmet üreterek topluma katkı sağlar. Kişiliğini geliştirir, sosyal çevresinde bir statü kazanır ve toplumda bir yer edinir. Kuramsal olarak temel hedef, kişilik sahibi insanlar yetiştirmektir.

Mesleki ve teknik eğitim sisteminin, toplumun kendisine verdiği bu sorumluluğu yerine getirebilmesi için çevre ve iş hayatı ile iş birliği yapması, sağlıklı ilişkileri sürdürmesi ve sorumlulukları paylaşması kaçınılmazdır. Çeşitli gruplara, farklı ortamlarda başarılı bir eğitim hizmeti sunabilmek için uygulamalarda esneklik esastır. Esneklik kavramı; yönetim kararlarını, eğitim programlarını, yatay ve dikey geçişleri, önceden kazanılmış bilgi ve becerileri kapsayacak şekilde ayrıntılı olarak ele almayı öngörür.

Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde meydana gelen gelişmelere paralel olarak ihtiyaçlar araştırmalarla belirlenir. En kısa zamanda eğitim programlarına yansıtılır ve ar-ge çalışmaları ile öğretimin verimliliği ve etkinliği sürekli olarak geliştirilir. “


    TAKİP EDİN :
YAYINEVİ / DAĞITIM / HAZIRLIK KURSLARI
Meşrutiyet Cad. Karanfil 2 Sok. No: 45 Kızılay / ANKARA
Tel: +90 312 430 67 50 - 51 Belgeç: +90 312 435 44 60
Eposta: satis@pegem.net
© 2005-2019