Açık Rıza Metni

KVKK AYDINLATMA METNİ

 

Pegem Akademi Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Tic. A.Ş.  kişisel verilerinizin güvenliğine  önem vermektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır. İş bu aydınlatma metni  Yasının 10. maddesi uyarınca hazırlanmıştır. 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Kişisel verileriniz kursiyer öğrenci, sınav öğrenci adayı  yada yayınlarımızı almak için müşteri olarak internet sitemizden ya da bizzat başvurduğunuzda kayıt yaptırırken ya da kayıt sonrası Şirket ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi ve bu kapsamda gerekli işlerin yürütülmesi, sizinle iletişime geçilmesi, kurs hizmetinin ve ürünlerin tarafıma verilmesi, fatura ve irsaliye vb. belgelerin tanzim edilmesi, karşılıklı para transferleri, müşteri memnuniyetinin sağlanması, şirketin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi, sözleşmelerinin imzalanması, banka süreçlerinin yürütülmesi, ticari güvenliğin sağlanması, tüketici hakları ile ilgili süreçlerin yürütülmesi yine açık rızanızın varlığı halinde ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili olarak tarafınızca iletişime geçilmesi, pazarlama faaliyetlerinde bulunulması, müşteri edinimi çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bununla ilgili olarak ürün ve hizmetlerimize ilişkin duyuruların yapılması, Şirket faaliyetleri kapsamında yapılması gerekli görülen raporlamaların, müşteri istatistiklerinin ve benzeri incelemelerin yapılması vb. amaçlar kapsamında işlenmektedir. 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE HUKUKİ SEBEP

Kişisel verileriniz,  kanunda öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. Şirketin hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve Şirketin meşru menfaatleri ile  yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir. Kişisel veriler; web sitelerimizde elektronik olarak doldurduğunuz; üyelik formu, bilgi formu, destek hattı formu, ara talebi formu, canlı destek hattı, müşteri görüşmeleri veya şirketimiz ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda toplanmaktadır. Elde ettiğimiz kişisel verileriniz yurtiçinde veya yurtdışında Pegem Akademi’nin ya da bağlı kuruluşlarının, alt kuruluşlarının veya işbirliği içinde bulunduğu hizmet servis sağlayıcılarının tesisi bulunan başka bir ülkede ya da kurs merkezindeki bir serverda ve kursiyerin imzalamış olduğu sözleşme ve ekleri bir depoda depolanabilir ve işbu bilgilendirmedeki amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlarla orantılı olarak işlenebilir.

 KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI
Şirket yukarıda açıklanan amaçlarla kişisel veriler şu kişilerle paylaşabilir:

-Şirket faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için hizmet sunan ilgili departmanlar ile,
-Şirket adına kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışı hizmet sağlayıcılar ile,
-Gerekli durumlarda resmi mercilerle, tedarikçi firmalarla, kamu kurumlarıyla,

Yukarıda verilen amaçlar dışında Şirket faaliyetlerimiz ile bağdaşmayan herhangi bir kişisel veri aktarımı veri sahibinin açık rızası olmaksızın gerçekleştirilmeyecektir.

 

HAKLARINIZ VE BAŞVURU

Kişisel veri sahibi, Kanun’un 11.maddesi uyarınca Şirket’e başvurarak; kişisel veriler ile ilgili bilgileri  şahsen,ya da tayin ettiğiniz yetkili temsilci ile bizzat başvurarak ya da şirketimizde kayıtlı E-posta adresi üzerinden ya da noter vasıtasıyla gönderilecek bir bildirimle  öğrenebilirsiniz. Telefon ya da yetkisiz kişilerin başvurması halinde cevap verilmeyecektir. Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz. Yazılı talebinizi Meşrutiyet Cad. Karanfil 2 sok. No:45  Kızılay ÇANKAYA/ANKARA adresine ve kvkk@pegem.net ıslak imzalı veya pegemakademi@hs01.kep.tr  kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.                                                                                                                                                                   Kursiyerin Adı Soyadı İmzası                                                                                                                                                                                                             Pegem Akademi Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Tic. AŞ

         

 

 KURSİYER /ÖĞRENCİ SINAV ADAYI KVKK AÇIK RIZA METNİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu Pegem Akademi Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Tic. A.Ş. tarafından, Kanunun 10. maddesi gereği aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmiştir.

Yapılan aydınlatma metni kapsamında . kişisel verilerimin Pegem Akademi Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Tic. A.Ş. ŞİRKETİ  tarafından işlenmesine, yurtiçi ve yurtdışına aktarılmasına  şirket kampanyaları ve haberlerinin tarafıma e-posta, SMS  ve telefon yolu ile ses ve görüntü içerikli olarak gönderilmesine ve kişisel verilerimin bu amaçla işlenmesine onay veriyorum.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.