AnasayfaEğitim Bilimleri Dergisi / Journal Of Educational Sciences
Dergiler
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi

Afyon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

Cumhuriyet International Journal of Education

Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Ege Eğitim Dergisi

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Eğitim Bilimleri Dergisi

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Int. Journal of Evironmental & Science Education

International Electronic Journal of Elementary Education

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Mesleki Eğitim Dergisi

MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Novitas-Royal Research On Youth and Language

Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)

Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Bütün Dergiler

Yıl / Volume: 2014
Dönem / Issue: 40
Sayı / Number: 40
Yazar Adı / Yazarlar / Author Makale Adı / Article

Recep AYDIN, Yunus Emre ÖMÜR, Türkan ARGON Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlik Algıları ile Akademik Alanda Arzularını Erteleme Düzeylerine Yönelik Görüşleri
Pre- service teachers perception of self- efficacy and academic delay of gratificatio
Ayşen BAKİOĞLU, Esin SALDUZ Öğretmenlerin Hesap Verebilirliklerini Öğrencilerin Akademik Başarısı Açısından Değerlendirmeleri
Teachers self-assessment of accountability in terms of student achievement
Hale BAYRAM, Nilgün ERSOY 7. Sınıf Öğrencilerinin Maddelerin Sınıflandırılması ve Değişimi Konusundaki Kavram Yanılgılarının Deney ve Kavram Haritası Yöntemi ile Giderilmesi
Effect Of Concept Maps And Laboratory Experiments On Overcoming 7th Grade Students Misconceptions About Classification And Changes Of Matters
Zülfü DEMİRTAŞ, Özkan KÜÇÜK Okul Yöneticilerinin Performanslarını Değerlendirme Ölçütleri ve Performanslarını Düşüren Nedenler: Nitel Bir Araştırma
Criteria For The Evaluation Of School Administrators Performance And Causes Of Low Performance: A Qualitative Study
Tuba GÖREN, Pınar YENGİN SARPKAYA İlköğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri (Aydın İli Örneği)
The Level Of Organizational Commitment Of The Teachers In Primary Schools In Aydın
Özge KARAEVLİ, Faruk LEVENT Okul Yönetiminde Şeffaflığın Farklı Kariyer Evrelerinde Bulunan Öğretmenler Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Investigation Of Effect Of Transparency In School Administration On Teachers Who Are In Different Career Phases
Emine ÖNDER, Nezahat GÜÇLÜ İlköğretimde Okullar Arası Başarı Farklılıklarını Azaltmaya Yönelik Çözüm Önerileri
Solution Proposals Intended To Reduce Success Difference Among Primary Schools
Ayşin SATAN Endüstri Meslek Lisesi Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Olgunluk İle Karar Stratejileri Arasındaki İlişkinin Analizi
The Analysis Of Relationship Between ocational maturity and decision strategies of senior students studying at industrial vocational high school
Şeyma Nur DİDİN Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 425 90 90 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2018 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.