AnasayfaDergi: Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Dergiler
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Afyon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Cumhuriyet International Journal of Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ege Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Int. Journal of Evironmental & Science Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

International Electronic Journal of Elementary Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Mesleki Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Novitas-Royal Research On Youth and Language
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Bütün Dergiler
Dergi: Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi     Yıl: 2013     Sayı: 1     Dönem:     Sayfa Numaraları : 123-147
Üniversite Öğrencilerinin İkinci Yabancı Dil Öğrenme Pro-filleri (Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Fransız Dili Eğitimi Örneği)
Nurten ÖZÇELİK
Makale Özeti:

Bu araştırmanın amacı, Fransızcayı ikinci yabancı dil (L3) olarak öğrenen üniversite öğrencilerinin dil öğrenme profillerini ortaya koymak ve sınıf, cinsiyet, mezun olunan lise türü, birinci yabancı dil İngilizcenin (L2) düzeyi gibi değişkenler-le bu profil arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmaya, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Fransız Dili ve Eğitimi ABD’de öğrenim gören 160 öğrenci katıl-mıştır.

Veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen, Yabancı Dil Öğrenme Ölçeği kullanılmıştır. Bulgular, araştırmaya katılan üniversite öğrencileri-nin, “çoğu zaman” hedef dile karşı etkin bir yaklaşım benimseyen, onu, keşfetmeye çalıştıkları bir dizge ve bir iletişim aracı olarak gören, dil ediniminin duygusal boyu-tunu dikkate alan, performans değerlendirmesi yapan bir dil öğrenicisi profili sergi-lediklerini ortaya koymuştur.

Anahtar Sözcükler: ikinci yabancı dil fransızcanın öğretimi/öğrenimi , dil öğrenme profili ,


Dergi:     Volume: 2013     Number: 1     Annualy:     Page Numbers : 123-147
The Second Foreign Language Learning Profiles of The Students (Example of Gazi University Faculty of Education French Teaching Division)
Nurten ÖZÇELİK
Abstract :

The purpose of this study is to reveal the language learning profiles of the students learning French as a second foreign language (L3), and to investigate the relationship between this profile and such variables as grade, gender, the high school they graduated from, the level of English as the first foreign language (L2). The 160 students attending in the French Teaching Division of Gazi Faculty of Education of Gazi University participated in the research.

As the data collection tool the Foreign Language Learning Scale developed by the researcher was used. The findings re-vealed that the students taking part in the research showed a profile of a language learner who adopts an effective attitude towards the target language, considers it as a system to discover, sees it as a tool for communication, takes the emotional dimen-sion into consideration and makes performance evaluation while learning a foreign language.

Keywords : teaching/learning of french as a second foreign language , lan-guage learning profile. ,
Dokümanlar / Documents
Üniversite Öğrencilerinin İkinci Yabancı Dil Öğrenme Pro-filleri (Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Fransız Dili Eğitimi Örneği)
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.