AnasayfaDergi: Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
Dergiler
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Afyon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Cumhuriyet International Journal of Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ege Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Int. Journal of Evironmental & Science Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

International Electronic Journal of Elementary Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Mesleki Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Novitas-Royal Research On Youth and Language
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Bütün Dergiler
Dergi: Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi     Yıl: 2014     Sayı: 2     Dönem:     Sayfa Numaraları : 1-24
Türkiyedeki İlköğretim Biyoloji Eğitimi Açısından Program, Ders Kitapları ve Yerleştirme Sınavları Arasındaki Uyum
Süleyman AKÇAY
Süleyman Demirel Üniversitesi
Makale Özeti:
Türkiye’de eğitimde reform hareketi 1990lardan sonra hız kazanmıştır. Bu doğrultuda zorunlu eğitim 5 yıldan 8 yıla çıkartılmıştır. Bu değişimlerin sonucu olarak, ilköğretim programında 2000 ve 2004 yıllarında yenilemeler yapılmıştır. Resmi eğitimde program, ders kitapları ve bir üst öğrenim kademesine geçiş sınavları önemli bileşenlerdir. Araştırmamızda, ilköğretim biyoloji eğitimi (6, 7 ve 8. sınıflar) açısından program, ders kitapları ve Seviye Belirleme Sınavları (SBS) arasındaki içerik uyumu incelenmiştir. :

Sonuç olarak bu üç öğe arasında genel 
manada bir uyum olduğu söylenebilir. Ancak, 2008-2010 yılları arasında bazı biyoloji konularında hiç soru çıkmaması bir uyumsuzluk oluşturmaktadır. Çalışmamızın son kısmında ise, gelecekte yapılabilecek program değişiklikleri veya güncellemelerine yönelik bazı öneriler sunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Program , Biyoloji eğitimi , Türk eğitim sisteminde reform , Fen eğitimi ,


Dergi: Pegem Journal of Education and Instructıon     Volume: 2014     Number: 2     Annualy:     Page Numbers : 1-24
The Consistency among Curriculum, Textbooks and Placement Tests in Terms of Elementary Biology Education in Turkey
Süleyman AKÇAY
Süleyman Demirel Üniversitesi
Abstract :
The educational reform movements in Turkey have been accelerating since the 1990s. In connection with this, 5-year compulsory education was changed to 8 years.Following this, primary education curriculum was renewed in 2000 and 2004. The important components of formal education are the curriculum, textbooks and theexaminations for entering the next stage of education (such as Secondary Education Placement Examinations (SEPE) and Higher Education Placement Examinations (HEPE) Nexams).

This study investigates the content congruity between primary education second stage (the 6th-8 grade) curriculum for the science and technology course and the SEPE exams and the textbooks from the perspective of biology. The research found, in consequence, no incongruity between the three elements in general.

In SEPE 
exams (2008-2010), there were no questions on some issues in the textbooks and curriculum which, therefore, can be regarded as inconsistency among curriculum, textbooks and SEPE exams. In the last part of our study, several recommendations towards the innovations of the curriculum have been made for the future.
Keywords : Curriculum , Biology education , Reform in turkish education , science education. ,
Dokümanlar / Documents
Türkiyedeki İlköğretim Biyoloji Eğitimi Açısından Program, Ders Kitapları ve Yerleştirme Sınavları Arasındaki Uyum
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.