AnasayfaDergi: Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
Dergiler
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Afyon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Cumhuriyet International Journal of Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ege Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Int. Journal of Evironmental & Science Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

International Electronic Journal of Elementary Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Mesleki Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Novitas-Royal Research On Youth and Language
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Bütün Dergiler
Dergi: Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi     Yıl: 2014     Sayı: 2     Dönem:     Sayfa Numaraları : 75-90
Fen ve Teknoloji Dersinde Görsel Medya Kullanımına Yönelik Fen Bilgisi Öğretmenlerin Görüşleri
Munise SEÇKİN KAPUCU
Eskişehir Osmangazi Universitesi
Makale Özeti:
Bu çalışmada fen ve teknoloji dersinde görsel medya kullanımına yönelik fen bilgisi öğretmenlerinin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya 2012-2013 eğitim öğretim yılında Eskişehir’de görev yapan 15 fen bilgisi öğretmeni katılmıştır. Bu araştırma nitel araştırma yöntemlerinden biri olan olgubilim (fenomenoloji) yaklaşımı ile desenlenmiştir. Araştırmanın örneklem grubu seçilirken amaçlı örneklem yöntemlerinden amaçlı ve kolay ulaşılabilir örnekleme kullanılmıştır. Kolay ulaşılabilir örnekleme içinden de öğretmenlerin belirlenmesi için ölçüt örneklem kullanılmıştır.

Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından geliştirilen 
yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda demografik özelliklere ilişkin sorular ikinci kısımda ise araştırmanın alt problemleriyle ilgili sorular yer almıştır. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenler görsel medyanın kalıcı öğrenmeye neden olduğunu, anlamayı kolaylaştırdığını, ilgi ve merakı artırdığını ve zaman tasarrufu sağladığını vurgulamışlardır.

Ayrıca öğretmenler 
derslerinde görsel medya kullanırken teknolojik donanım yetersizliği, konulara göre görsellerin olmaması, mevcut görsellerin ekonomik olmaması gibi sorunlarla karşılaşabilmektedir. Araştırma sonuçları doğrultusunda fen ve teknoloji dersinde yer alan konuların, kavramların ve kazanımların öğretilmesinde görsel medya kullanımının artırılmasına katkı sağlayacağı düşünülen önerilere yer verilmiştir. Ayrıca öğretmenlere, araştırmacılara ve eğitim politikalarını belirleyenlere, medya kuruluşlarına yönelik çeşitli öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar Sözcükler: görsel medya , fen bilgisi öğretmenleri , fenomenoloji. ,


Dergi: Pegem Journal of Education and Instructıon     Volume: 2014     Number: 2     Annualy:     Page Numbers : 75-90
Opinions of Science Teachers about the Usage of Visual Media during Science and Technology Course
Munise SEÇKİN KAPUCU
Eskişehir Osmangazi Universitesi
Abstract :
This study aimed to find out the opinions of science teachers about the usage of visual media during science and technology course. Sample of the study consists of 15 science teachers who were working in Eskisehir, during 2012-2013 academic years. This research is designed using phenomenology approach, which is one of the qualitative research methods. Sample of the study was selected using purposive and easily accessible sampling; then criteria sampling was used to select teachers from the
easily accessible sample.

A semi-structured questionnaire, which has been developed by the researcher, was used for data collection. The interview form consists of two parts: First part includes questions about demographic characteristics whereas second part contains questions related with the sub-dimensions of the research. Content analysis was used on the data analysis. Based on the research findings, teachers stated that visual media enhances permanent learning, facilitates understanding, increases interest and curiosity and saves time. 

On the other hand, teachers may encounter several problems while using visual media, such as insufficiency of technological hardware, lack of subject-based images, existing visuals not being economical. According to the results of research, some recommendations have been made, which were supposed to contribute to increase the use of visual media while teaching topics, concepts and achievements in the science and technology course. In addition various suggestions have been developed for teachers, researchers, and educational policy makers, media organizations.
Keywords : visual media , science teachers , phenomenology ,
Dokümanlar / Documents
Fen ve Teknoloji Dersinde Görsel Medya Kullanımına Yönelik Fen Bilgisi Öğretmenlerin Görüşleri
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.