AnasayfaDergi: Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
Dergiler
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Afyon Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Cumhuriyet International Journal of Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ege Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Eğitim Bilimleri Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Int. Journal of Evironmental & Science Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

International Electronic Journal of Elementary Education
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Mesleki Eğitim Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Novitas-Royal Research On Youth and Language
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Türk PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Son Sayı
Eski Sayılar
Makale İndeksi
Editörler ve Hakemler Kurulu
Yazarlara Bilgi
Abonelik İçin

Bütün Dergiler
Dergi: Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi     Yıl: 2014     Sayı: 2     Dönem:     Sayfa Numaraları : 111-126
Ortaöğretim Okullarındaki Öğrencilerin Okul Yönetiminin Karar Verme Sürecine Katılımları (Beypazarı Örneği)
Elif Gamze ÖZCAN
Hacettepe Universitesi

Mehmet ŞEREN
Gazi Universitesi
Makale Özeti:
Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim öğrencilerinin, okullarında kendilerini ilgilendiren konulardaki kararlara katılımlarına ve katılma isteklerine ilişkin algılarını belirlemektir. Araştırma evreni Ankara ili Beypazarı ilçesindeki sekiz ortaöğretim okulundaki 2883 öğrencidir. Okul yönetimine katılması için sınıf arkadaşları tarafından seçilen 116 sınıf temsilcisinin doğrudan bu araştırmanın hedef kitlesini temsil etmesi nedeniyle amaçlı örnekleme yoluyla bu öğrencilere ulaşılmaya çalışılmıştır. 2008-2009 öğretim yılında yapılan bu betimsel araştırmada veri toplama aracı olarak Karara Katılma Anketi kullanmıştır.

Veriler aritmetik 
ortalama, standart sapma, t testi, Kruskal Wallis H-Testi ve Mann - Whitney U testi teknikleri ile çözümlenmiştir. Öğrencilerin kararlara, istediklerinden düşük seviyelerde katıldıkları, öğretimsel kararlara yönetimsel kararlardan daha çok katıldıkları ve daha çok katılmayı istedikleri bulunmuştur. Sınıf ve cinsiyet değişkenleri, kararlara katılma durumlarında ve katılma isteklerinde önemli fark yaratmamaktadır. Ancak okul türü değişkeni incelendiğinde öğrencilerin kararlara katılma durumlarında anlamlı farklar ortaya çıkarmıştır. Anadolu Liseleri öğrencilerinin kararlara katılma durumları, Meslek Liseleri ile Genel Lise öğrencilerinden anlamlı ölçüde düşük çıkmıştır.
Anahtar Sözcükler: yönetime katılma , öğrencilerin katılımı , karar verme. ,


Dergi: Pegem Journal of Education and Instructıon     Volume: 2014     Number: 2     Annualy:     Page Numbers : 111-126
The Participation of the Secondary School Students in the School Managements Decision-Making Process (A Sample Of Beypazarı District
Elif Gamze ÖZCAN
Hacettepe Universitesi

Mehmet ŞEREN
Gazi Universitesi
Abstract :
The purpose of this study was to reflect on the opinions of secondary school students about their effects on school management’s decision-making processes. In this descriptive study, comparative survey method has been used according to subpurposes which require difference tests. Population of the research was 2883 students who are having education at eight secondary schools in Beypazarı district. Purposive sampling method was used to determine the research group. This research group was 116 students who had been chosen as class representatives by their classmates.

The questionnaires were taken to the schools mentioned above in 2008-2009 Academic Year’s second term. Arithmetic mean, standard deviation, t test, Kruskal-Wallis H test and Mann-Whitney U tests are used to analyze data. According to the findings of the research, the general state levels are found noteworthy lower than the general demand levels on decision-making processes of school management's for students. In addition to this, students emphasize that they’re more effective and willing on decision-making processes when school management takes instructional decisions rather than administrative decisions.

It doesn’t make any significant difference of the students’ gender and the grade they are educated when the effectiveness and willingness are taken into the consideration. Students, who are having education at Anatolian High Schools, specify that they are unable to affect the school management’s decision making processes. Also these students demand to affect decision-making processes much more than the other types of schools’ students.
Keywords : participation on management , students participation , decision-making process. ,
Dokümanlar / Documents
Ortaöğretim Okullarındaki Öğrencilerin Okul Yönetiminin Karar Verme Sürecine Katılımları (Beypazarı Örneği)
0506 891 83 48 | 0541 434 54 24
0312 434 54 00 | 0549 548 06 30
Bu web sitesinde yer alan bütün görsel ve yazılı materyallerin telif hakları Pegem Akademi Yayıncılık'a aittir.
Her hakkı saklıdır. 2005-2016 © Pegem Akademi Yayıncılık.
.